Nrgi Dusager

WHISTLEBLOWER-ORDNING

NRGi´s whistleblowerordning giver medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og koncernens øvrige interessenter mulighed for at foretage anonyme indberetninger, hvis man har begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder.

Ordningen administreres af en uafhængig part, advokatfirmaet Kromann Reumert, og indberetninger kan foretages anonymt.

Du kan finde yderligere information om brugen af Whistleblowerordningen og proceduren for håndtering af indberetninger i NRGi´s Whistleblowerpolitik her.

  INDBERET HER

OM WHISTLEBLOWER-ORDNINGEN

Whistleblower-ordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed i NRGi. Ordningen er tiltænkt de situationer, hvor forholdet ikke kan håndteres indenfor den eksisterende organisation.

Hvem kan benytte whistleblower-ordningen

Alle ansatte, bestyrelsesmedlemmer og øvrige interessenter (f.eks. andelshavere) kan anmelde et forhold i NRGi til Whistleblowerordningen.

Inden du som medarbejder benytter ordningen bør du dog først overveje, om problemerne kan løses ved henvendelse til for eksempel din leder.

Det kan du bruge whistleblower-ordningen til

Whistleblower-ordningen kan bruges til at indberette forseelser der kan få betydning for NRGi's virksomhed som helhed eller for enkeltpersoners liv eller helbred. Det kan for eksempel være:

  • Strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, bestikkelse og dokumentfalsk
  • alvorlige brud på arbejdssikkerheden,
  • alvorlige forhold vedrørende diskrimination, vold og chikane
  • alvorlige miljømæssige forbrydelser.

Det kan du ikke bruge whistleblower-ordningen til

Du kan eksempelvis ikke indberette samarbejdsproblemer og utilfredshed med forhold på arbejdspladsen eller ledelsesmæssige beslutninger. I de situationer skal du henvende dig til din nærmeste leder eller HR.

Anonymitet og fortrolighed

NRGi har valgt advokatfirmaet Kromann Reumert, som ekstern og uvildig administrator til at tage imod og vurdere de henvendelser, der må komme gennem whistleblower-ordningen.

Foretager du en indberetning, kan du selv bestemme, om du vil være anonym.
Du kan indberette på én af følgende måder:

  • med navn (både NRGi og Kromann Reumert får kendskab til dit navn)
  • delvist anonym (kun Kromann Reumert kender dit navn)
  • med fuld anonymitet. Vær opmærksom på, at fuld anonymitet fratager Kromann Reumert mulighed for at kontakte dig, hvis der eksempelvis er behov for yderligere oplysninger 

Spørgsmål?

Eventuelle spørgsmål vedrørende Whistleblowerordningen kan rettes til Koncern HR Jurist Stine Friis, e-mail: stfr@nrgi.dk. Telefonisk kontakt kan ske via 72226482