Nrgi Ext 005

MED FOKUS PÅ ENERGIBESPARENDE TILTAG

NRGi-HUSET

NRGi-huse blev bygget i perioden 2006-2007 og i maj måned 2007 flyttede vi ind i huset.  

Pris og størrelse

Prisen for huset er omkring 60 mio. kroner Der er 5.195 m2, hvilket giver en m2 pris på 11.549 kroner. Bjarne Hammer har tegnet huset.

Energioptimering

Byggeriet overholder kravene i bygningsreglementet BR 95. Energirammen er 95,4 kWh (el + varme) pr. m2 bygningsareal pr. år. Bygninger med samme formål bruger typisk 170 kWh pr. m2 pr. år. Der er af hensyn til energiforbruget ikke installeret rumkøling (aircondition).  

Facaden

Facader er opført med 50 procent glasareal, og de skæve facader er vinklet således, at de fungerer som sol-afskærmning og giver reduceret solindstråling.

Energy Key

Der er 60 separate målere, der gennem Energy Key måler og registrerer alle energiforhold, og alt justeres hele tiden til en optimal drift.

Belysning

Belysningen styres automatisk, så der er en trinløs regulering efter behov.

Ventilation

I atriumkernen i midten af bygningen er der etableret naturlig ventilation, som fungerer uden elektriske ventilatorer. Motordrevne luftindtagsspjæld kan åbnes, samtidig med at tilsvarende luftafkastspjæld i taget kan åbnes. Derved opstår en skorstenseffekt, som driver luften op gennem atriumkernen.

Tagkonstruktionen

Atriumtaget er lavet af 3-lag plastfolie (Foiltech), hentet fra rumindustrien. Det samme materiale er anvendt på taget af det olympiske svømmestadion i Beijing. Taget er spændt op i en let bue og på foliet er der påtrykt mørke pletter. Disse gør, at lysmængden kan reguleres ved at puste luftmellemrummene op med trykluft. Derved forskydes de enkelte lag i forhold til hinanden, hvilket kan dæmpe lysindfaldet med 26 procent. Fuldt oppustet er taget 30 cm fra indersiden til ydersiden.  

Køleanlæg i edb-rummet

Køleanlægget i edb-rummet sender afkastvarmen ud i nedkørselsrampen, som skal holdes fri for is. Køleaggregatet er udstyret med en frikølekreds, som sparer omkring 50 procent el til den store kompressor ved at overtage kølingen, når udetemperaturen er under 15° C. Brugsvandssystemet er placeret så tæt på tappestederne som muligt, derved undgås varmetab.

Opførsel af NRGi-huset

Se film om NRGi husets opførelse

BÆREDYGTIGHED KAN SAGTENS VÆRE FLOT AT SE PÅ

SOLCELLESKOV

Solcelleskoven er blevet til i et internt samarbejde mellem VEKSØ og EL:CON, der repræsenterer NRGi’s Produktsalgs- og Installationsdivision. ’Træerne’ giver et mindre tilskud til husets strømforbrug, der ellers bliver dækket af vindmøllestrøm.

For os handler det om at vise bæredygtighed i en anderledes udformning – og vise, at man sagtens kan være kreativ og endda kunstnerisk i sin bæredygtighed, siger Søren Sørensen, adm. dir. i NRGi og supplerer:

”Vi ønsker hver dag at inspirere vores kunder til at arbejde bæredygtigt, og for os er dette en måde at vise det på. Missionen var fuldendt, da den tidligere museumsdirektør for ARoS komplimenterede det med kommentaren ’fantastisk flot, at NRGi har formået at få en normalt kedelig solcelleinstallation til at ligne den smukkeste skulpturpark’. Det var for mig et bevis for, at bæredygtighed sagtens kan være flot at se på.”

Inde i den lille solcelleskov er der en cykeloverdækning, som i de mørke timer oplyses – selvfølgelig med strøm fra solcelletræerne.