Sponsorpolitik - Musikhuset

SPONSORPOLITIK FOR NRGi-KONCERNEN

NRGi er et fællesskab af virksomheder, der arbejder for et velfungerende samfund og en renere planet baseret på sikre økonomiske valg. Gennem sponsorater kan vi understøtte vores rolle og virke i samfundet og indgå i samarbejder med andre, der deler denne ambition – til glæde for alle os der er her i dag, og alle dem der skal tage over efter os.

Sponsorater skal være med til at understøtte profileringen af NRGi som helhed eller koncernens forretningsenheder med egne identiteter og brands.

De overordnede formål med sponsoraterne er, at: 

  • Styrke og øge eksponeringen af NRGi og vores forretningsenheder (herunder øge kendskabet)
  • Styrke fortællingen om, hvad vi vil og kan
  • Styrke vores markedspositioner
  • Etablere og vedligeholde netværksrelationer
  • Skabe en tættere dialog med andelshaverne
  • Fastholde nuværende medarbejdere og tiltrække nye talenter

Tilgangen er, at vi som udgangspunkt fokuserer på få og langsigtede sponsorater for på den måde at skabe mest mulig værdi gennem kvalitet og genkendelighed.

NRGi-koncernen støtter af principielle grunde ikke politiske partier eller religiøse formål.

Udbetalinger fra NRGi’s Værdipulje er ikke omfattet af denne sponsorpolitik. Sponsorpolitikken omfatter alle virksomheder i NRGi-koncernen, dog undtaget associerede virksomheder, der kan have egne politikker.

Koncernens net-selskab KONSTANT indgår ikke sponsorater.