NYHEDER

Fusionsdrøftelser mellem NRGi og Energi Horsens

Bestyrelserne for NRGi og Energi Horsens har efter et mangeårigt tæt samarbejde besluttet at indlede forhandling om fusion.

Fusion af de to selskaber vil skabe grundlag for et nyt stærkt østjysk selskab, der bliver kendetegnet ved høj forsyningssikkerhed, høj miljøbevidsthed, fair lave priser og aktivt ansvarlig ejerskab.

NRGi´s bestyrelsesformand Jørgen Katholm lægger vægt på, at de to selskaber gennem en årrække har haft stærk fokus på bæredygtige tiltag indenfor miljø og energieffektivisering og han mener, at en fusion vil bringe det samlede selskab et vigtigt skridt videre imod den absolutte elite.

Ulrik Kragh, der er formand for Energi Horsens bestyrelse, fremhæver i forlængelse heraf, at de to selskaber tilsammen kommer til at udgøre et robust fundament for en stærk infrastruktur. Selskaberne har de seneste år haft fokus på, hvordan ægte bredbånd med fiber til alle, kan styrke den lokale infrastruktur og indenfor en kort årrække skabe væsentlige synergier i forhold til selskabernes elforsyningsopgaver. Det giver konkurrenceevne til vores egns virksomheder og fair lave priser til vores forbrugere, siger Ulrik Kragh.

Fusionen vil skabe rammerne for Danmarks 4. største energiselskab. Selskabet vil være ejet af andelshaverne. Et nyt og større selskab vil kunne bygge videre på dette fundament og opnå stordriftsfordele, som kan være med til at effektivisere driften og fremme lavere priser til kunderne.

Fusionen vil give de optimale muligheder for at bidrage til bedre konkurrencevilkår, påpeger de to administrerende direktører Gert Braae, NRGi, og Per Sørensen, Energi Horsens som forventer, at en fusion vil skabe grobund for nye forretningsområder med fokus på  bedre kundeservice og nye produkter. Vi vil endnu stærkere kunne forfølge selskabernes vision om at levere konkurrencedygtige energi-, kommunikations- og teknik ydelser – der belaster miljøet mindst muligt, slutter Per Sørensen og Gert Braae.

Hvis fusionen bliver en realitet, forventes de eksisterende kompetencecentre i Århus og Horsens at blive bevaret, men tilpasset strukturen i et nydannet selskab.

Når fusionsgrundlaget efter sommerferien er på plads, vil det være de to selskabers repræsentantskaber, som skal tage endelig stilling til en fusion.

NRGi udvider sine aktiviteter med rådgivning og salg af miljøvenlige brændeovne

NRGi Rådgivning A/S har ansat to specialister på området, og der er indgået aftale om salg, service, montage og rådgivning i forbindelse med miljørigtige brændeovne fra Varde Ovne, som bl.a. har landets eneste svanemærkede miljøbrændeovn.

De nye kompetencer og det nye produkt vil føje endnu et værdifuldt aspekt til NRGi’s ønske om at kunne tilbyde kunderne totalløsninger på energiområdet. Miljøbrændeovne kan i mange tilfælde være den ideelle opvarmningsløsning, når det kombineres med ventilationsanlæg eller varmepumper. Direktør Jan Nielsen i NRGi Rådgivning glæder sig over, at NRGi nu også kan tilbyde de rigtige miljøløsninger på brændeovnsmarkedet. Det sikrer, at kunderne får en optimal rådgivning, der kan pege på de for både kunden og miljøet rigtige opvarmningsløsninger. Svanemærkede miljøbrændeovne, har en unik effektivitet, og det passer naturligt ind i NRGi’s ønske om at sælge energibesparelser.

Som specialister på området er ansat to erfarne personer. Klaus Skjærlund er ansat som salgschef i NRGi Rådgivning A/S, og Jesper Lyngsdal er ansat som konsulent med ansvar for montage, rådgivning, opmåling og serviceaftaler.

NRGi Rådgivning køber Ventipart ApS

NRGi Rådgivning A/S har købt virksomheden Ventipart ApS, der har speciale i salg og rådgivning af automatikkomponenter til effektivisering og optimering af varme- og ventilationsanlæg. Virksomheden, der beskæftiger 3 medarbejdere, har hjemsted i Højbjerg ved Århus.

Direktør Jan Nielsen fra NRGi Rådgivning A/S ser store synergimuligheder mellem NRGi-koncernens eksisterende selskaber og Ventipart. ”De seneste lovudkast fokuserer på optimering af ventilationsanlæg, og de nye kompetencer kan i høj grad anvendes i det rådgivningsarbejde, som NRGi Rådgivning A/S og Wormslev tilbyder kunderne i forbindelse med projektering og dimensionering af tekniske anlæg i udlejningsejendomme og større bygninger”, forklarer direktør Jan Nielsen. ”Med opkøbet har vi endvidere styrket vores ventilationsrådgivning til privatkunder. NRGi kan således både tilbyde ventilationsanlæg, der opfylder kravene i det nye byggereglement og de specielle behov, der er i forbindelse med installation af ventilationsanlæg i eksisterende boliger. Vi kan i endnu større udstrækning end tidligere finde optimale løsninger til energibesparelser, og vi har et hold, der med stor kompetence kan udvikle energirigtige produkter til kunder”, understreger direktøren.

Direktør for Ventipart ApS, Jakob Piltoft Jensen og Ventiparts medarbejdere fortsætter deres virke i det nye ejerskab. Navnet Ventipart bibeholdes, og Jakob Jensen ser med NRGi-koncernen i ryggen en god mulighed for skabe større synlighed for Ventipart. Han glæder sig over at kunne tilføre koncernen en specialviden om automatikkomponenter til varme og ventilation. Vi tilfører denne specialviden, og sammen med koncernens andre kompetencer, kan vi tilbyde kunderne en helt unik rådgivning om energioptimering og energi besparelser”, forklarer Jakob Jensen.

Avanceret fibernetværk på vej til østjyderne

NRGi-koncernens fiberselskab, NRGi Fibernet, har indgået samarbejdsaftale med Alcatel-Lucent om etablering af et avanceret fibernetværk omkring Århus og på Djursland. Aftalen betyder, at NRGi Fibernets kunder kan få tre tjenester i ét fremtidssikret fiberkabel: lynhurtigt internet, billig telefoni og digitalt tv.

– Vi har valgt Alcatel-Lucent som strategisk samarbejdspartner, fordi de kan levere en overlegen teknologisk totalløsning, som bringer os i front på fibermarkedet med en særdeles konkurrencedygtig produktpalette. Samtidig er det væsentligt for os, at vi nu via vores egen platform selv kan tage ansvaret for at levere disse produkter og tjenester til vores kunder, som kun behøver forholde sig til én leverandør, siger Kim Kjølhede, direktør for NRGi Fibernet.

Fiber på vej til tyndt befolkede områder

Alcatel-Lucent, der er blandt verdens førende leverandører af fiberteknologi, skal levere en totalløsning fra netværksudstyr og software til installation og drift.

– Der er en række klare fordele ved Alcatel-Lucents teknologi, som er globalt markedsledende, og som samtidig giver os økonomiske fordele. Nu kan vi gøre det lønsomt at føre fibernet helt ud i tyndt befolkede områder, hvilket har været et krav fra vores side. Tilslutnings-omkostningerne er så lave, at vi eksempelvis også har et attraktivt tilbud til borgere og virksomheder på Djursland, hvor befolkningstætheden gør det mindre interessant for vores konkurrenter at udrulle fiber, siger Kim Kjølhede.

Digitalt tv, hurtigt internet og billig telefoni

– Alcatel-Lucents netværksudstyr er kompatibelt med en bred vifte af tekniske platforme og leverandører. Det giver os frihed til kontinuerligt at vælge de partnere, som kan tilbyde vores kunder de bedste løsninger, eksempelvis på indholdssiden, siger Kim Kjølhede. NRGi Fibernet har for nylig indgået et samarbejde med Smile Content, som skal levere digitalt tv til NRGi Fibernets kunder. Med aftalerne med Alcatel-Lucent og Smile Content har NRGi Fibernet indgået alle nødvendige samarbejdsaftaler for at kunne tilbyde hele produktpaletten fra internet og telefoni til digitalt tv.

NRGi Fibernet påtager sig ansvaret

NRGi Fibernet har i samarbejde med Dansk Bredbånd gennem det seneste år gennemført et pilotprojekt med fiberbaseret internet, telefoni og tv til 900 kunder på Trøjborg i Århus. – Vi har gjort os en masse nyttige erfaringer i Trøjborg-projektet. For det første er der åbenlyst et marked for fibertjenester, idet vi har opnået 25 procents tilslutning i et særdeles konkurrencepræget område. For det andet har vi lært, at kunderne forventer, at de kan henvende sig direkte til os med spørgsmål omkring deres løsning. Derfor tager vi fremover selv det overordnede ansvar for kundekontakten og for at holde, hvad vi lover. Den rollefordeling understøttes af vores aftale med Alcatel-Lucent, siger Kim Kjølhede.

NRGi Fibernet er teknologisk pioner

NRGi Fibernets aftale med Alcatel-Lucent er den 3. af sin art i Danmark. Energi Randers og Energi Midt har begge indgået aftale med henholdsvis Alcatel-Lucent og Siemens om lignende løsninger baseret på samme, førende standard. – Vi er stolte over at være blandt pionererne i Danmark, som etablerer fibernetværk på verdens førende tekniske platform, som er velafprøvet i andre lande, siger Kim Kjølhede.

Repræsentantskabsmøde den 24. april 2007

NRGi’s øverste myndighed har på sit møde den 24. april bl.a. godkendt en model, der fremover kan anvendes til udbetaling af overskud fra selskabet.

Udbetaling af overskud fremover

Det vurderes, at NRGi ikke har behov for at udbygge sin formue, hvorfor der, under forudsætning af overskud, er basis for udbetaling af et væsentligt udbytte hvert år i tiden fremover.

Repræsentantskabet godkendte, at der sker en udlodning af op til 200 mio. kr. i 2007.

Udlodningen består dels af en rabat på ydelserne fra NRGi Net A/S og en egentlig udlodning fra selskabets andre aktiviteter. Bestyrelsen blev bemyndiget til at foretage eventuelle justeringer af udbetalingens størrelse og form, såfremt dette er nødvendigt for at opnå accept hos SKAT og Energitilsynet af udbetalingen.

Det forventes, at udbetalingen kan finde sted første gang i december 2007.

Bredbånd

Repræsentantskabet godkendte, at man fastholder selskabets hidtidige strategi med hensyn til udrulning af fibernet, og at dette suppleres med, at der foretages en analyse af de muligheder, som etableringen af fiberledninger mellem Århus og Grenaa giver for at udbrede fibernettet til kunderne på forretningsmæssige vilkår. Resultatet af analysen fremlægges for repræsentantskabet på mødet i november 2007 sammen med eventuelle forslag til justeringer og suppleringer af den nuværende strategi. Der arbejdes indenfor den økonomiske investeringsramme på 75 mio. kr. om året.

Ny andelshaverdefinition?

Repræsentantskabet besluttede, at der arbejdes videre med en model, hvor hver installation til repræsentantskabsvalget får én stemme.  Ændringen foretages for at sikre en mere klar identifikation af andelshaverne. De nødvendige korrektioner i vedtægter og valgregulativ fremlægges til godkendelse i repræsentantskabet senere.

A/S eller a.m.b.a.

På mødet blev det slået fast, at en evt. omdannelse til et aktieselskab ikke kommer på dagsordnen, før der foreligger klare tilkendegivelserne fra SKAT om, hvad konsekvenserne kan blive. En sådan tilkendegivelse mangler fortsat. Repræsentantskabet besluttede, at forskellige varianter af denne omdannelse undersøges nærmere.

Ny bestyrelse

5 medlemmer af bestyrelsen var på valg: Valgt blev: Jørgen Katholm, Susanne Vangsgård, Tage Bojsen– Møller, Jens Myrup Pedersen og Geert Halberg (nyvalgt). Ud af bestyrelsen træder Elisabeth Hartlev.

Udover disse 5 består bestyrelsen af Søren Egge Rasmussen, Kåre Albrechtsen, Niels Korfits Møller, Dirk Vandekerckhove og medarbejderrepræsentanterne Steffen Monrad og Carl Vilhelm Rasmussen.

På det efterfølgende konstituerende møde, blev Jørgen Katholm genvalgt som formand, og Søren Egge Rasmussen genvalgt som næstformand.

 

NRGi Fibernet på vej med digitalt tv til østjyderne

NRGi-koncernens fiberselskab, NRGi Fibernet, har netop indgået en samarbejdsaftale med tv-leverandøren Content Danmark. Det betyder, at NRGi Fibernets kunder fra 1. september 2007 kan se digitalt tv, leje videofilm fra sofaen og meget andet – alt sammen via et fremtidssikret fiberkabel.

I fremtiden bliver fjernsynet et slags mediecenter, som foruden knivskarpe tv-billeder kan bruges til at leje videofilm i HD-kvalitet fra sofaen samt tjekke e-mail og surfe på internettet i reklamepauserne. I Østjylland begynder fremtiden d. 1. september 2007.

NRGi Fibernet udfordrer TDC og Stofa

NRGi Fibernet har netop underskrevet en samarbejdskontrakt med Content Danmark, Danmarks største leverandør af underholdning på fiber. Content Danmark skal levere de tv-kanaler og tjenester, som østjyderne fremover kan få ind i stuen via et fiberkabel fra NRGi Fibernet. – Det væsentlige for os er, at vi nu kan tilbyde vores kunder et varieret udbud af digitalt tv i høj kvalitet. Vi ønsker at udfordre de dominerende aktører, TDC og Stofa, med en række innovative tjenester som at leje film direkte på tv’et, siger Kim Kjølhede, direktør for NRGi Fibernet, og tilføjer: – Når vi har valgt at samarbejde med Content Danmark, er det fordi, det er en seriøs leverandør med bred opbakning og den nødvendige kompetence, kapacitet og udviklingslyst.

Knivskarpe tv-billeder – med lysets hastighed

– Digitalt tv giver et langt bedre billede end det analoge signal, man kan se via antenne eller traditionelt kabel-tv. Især for kunder med fladskærme. Billedet står knivskarpt, og man skal faktisk lige vænne sig til, hvor godt farver og kontraster gengives, siger Kim Kjølhede om det digitale tv-signal, som leveres via optiske fiberkabler, også kaldet lysledere. Udvalgte kunder i NRGi Fibernets forsyningsområde, der dækker Østjylland omkring Århus og Djursland, kan fra 20. maj 2007 vælge mellem en stor og en lille tv-pakke med levering fra 1. september. Foruden henholdsvis et stort og et mindre udbud af tv-kanaler indeholder begge tv-pakker e-mail, internet, video- og spilleje. Alt sammen fra fiberkablet og direkte til sofaen. Indholdet af tv-pakkerne offentliggøres på NRGi Fibernets hjemmeside i slutningen af april.

Økonomisk ansvarlig udrulningsplan

NRGi Fibernet ejes – som resten af NRGi-koncernen – af andelshaverne, dvs. alle forbrugere inden for forsyningsområdet med en el-måler fra NRGi. Strategien er at udrulle i etaper. – Vi udruller fiber først, hvor interessen er størst. Vores langsigtede mål er at dække det meste af Østjylland, men vi gør det økonomisk ansvarligt med respekt for andelshavernes penge. Så hvis man er interesseret i digitalt tv, kan man uforpligtende tilkendegive sin interesse på vores hjemmeside, hvor vi også offentliggør de første lokalområder på udrulningsplanen i midten af maj, siger Kim Kjølhede.

Fakta om samarbejdet – NRGi Fibernet og Content Danmark

NRGi Fibernets aftale med Content Danmark er en blandt flere aftaler mellem forskellige energiselskaber og Content Danmark, der netop er blevet Danmarks største leverandør af underholdning via fiber. Energi Randers Tele, MidtVest Bredbånd, Energi Midt, Himmerlands El Forsyning og Bredbånd Nord tilbyder f.eks. også tv via fiber i deres respektive forsynings-områder. NRGi Fibernet har foreløbig indgået en 2-årig aftale med Content Danmark.

Den store finale – DEN ENERGISKE DAG – den 19. april 2007

i ”Løft vandet” – landsdækkende skolekonkurrence

Nu er finaleklasserne i skolekonkurrencen fundet. De 10 bedste og mest energibesparende projekter er indleveret af følgende klasser:

 • Tange Kristne Friskole (5. - 6. klasse)
 • Gammelgårdsskolen (6. B)
 • Gludsted Friskole (6. kl.)
 • Munkholmskolen (8. A)
 • Virupskolen (4. - 7. kl.)
 • Syddjurs Friskole (6. kl.)
 • Norddjurs Friskole (Blå grp. 7. kl.)
 • Molsskolen (4. A)
 • Katrinebjergskolen (8. C)
 • Langhøjskolen (7. B)

På ”Den Energiske Dag”, som afholdes på Kattegatcentret, skal klasserne fremlægge og forsvare det indleverede projekt overfor dommerjuryen.

Den Energiske Dag bliver også en festdag for de mere end 200 skoleelever, der deltager fra finaleklasserne. I alt uddeles der på ”Den Energiske Dag” præmier for 37.000 kroner fordelt således: 1. præmie 10.000 kr. 1 stk. 2. præmie 5.000 kr. 2 stk. 3. præmie 3.000 kr. 3 stk. 4. præmie 2.000 kr. 4 stk.

Energiske indslag

I programmet indgår underholdende indslag med energi og power. Fra scenen viser ”Fysikshowet” et festfyrværkeri af forsøg fra alle afkroge af fysikkens forunderlige verden. Ideen er, at det skal være sjovt, men også lærerigt. Rapperen Deeb fra gruppen ”Pimp A lot Crew” og dansegruppen Ground Elements. Frode Muldkjær styrer slagets gang.

Interessante programpunkter vedr. konkurrencen

Fremlæggelse for dommerne (15 minutter pr. klasse) kl. 9.35 - 10.35 kl. 10.50 – 11.50 kl. 12.15 – 12.45

Præmieoverrækkelser kl. 13.20 – 13.40 kl. 13.45 – 14.00

NRGi køber forretningsområder af TDC

NRGi har med virkning fra midten af marts 2007 købt tre energirelaterede landsdækkende forretningsområder af TDC. Alle tre områder kan på længere sigt bidrage til reduktion af energiforbruget.

NRGi’s ambition er at være en betydende totalleverandør af energirelaterede ydelser. Med de tre nye forretningsområder fra TDC lægges yderligere elementer til opfyldelse af NRGI’s ambition. 

Direktør for NRGi Rådgivning Jan Nielsen glæder sig over, at vi nu kan tilbyde kunderne endnu tre gode redskaber til at reducere energispild og derved bidrage til en nedbringelse af CO2 udledningen.

De tre områder, som NRGi Rådgivning A/S har købt, er

 1. Gadelysstyring
 2. Dataaflæsningssystem for spilleautomater (DAB)
 3. Link Basic-system for betjening af enheder via mobiltelefonen

De tre forretningsområder er alle i god drift i dag.

Via SMS styres tænding og slukning af gadelyset. Det betyder, at man meget præcist kan sikre, at gadelyset kun tænder, når der er behov for det. Dette kan give meget store energibesparelser, og tilbagebetalingstiden på systemet ligger typisk på omkring 2 år. Systemet anvendes allerede i dag af mange forsyningsselskaber og kommuner i hele Danmark. NRGi overtager både systemdriften, support og det fremtidige salg.

Ifølge lovgivningen skal alle 25.000 gevinstgivende spilleautomater i Danmark indberette data til spillemyndighederne fra SKAT. Spilleautomaterne er udstyret med en aflæsningsboks, der opsamler data, validerer dem og sender informationerne videre. Hele aflæsningskonceptet der kaldes TeleLink, er udviklet i et tæt samarbejde mellem TDC, Automatbrancheforeningen og producenterne. TeleLink overtages af NRGi, og fremover vil NRGi have ansvaret for opsamling og transport af data samt support og nysalg.
Systemet forventes også på sigt at udbygges til at kunne opsamle og lagre energidata fra spillestederne, og dette forventes at kunne bidrage til energibesparelser.

Link Basic systemet består af en enhed, der styres via mobiltelefonen. Link Basic giver ikke blot komfort, men kan også reducere den tid, der skal bruges på kørsel. Eksempelvis behøver landmanden ikke køre ud til markerne, når vandingsanlægget skal startes eller stoppes. Varmen i sommerhuset eller campingvognen startes hjemmefra i afpasset tid, så de første timer af ferieopholdet ikke bliver en kold og fugtig fornøjelse. Alarmer for tekniske fejl eller ubudne gæster modtages efter få sekunder. Det hele foregår via sms, så mobiltelefonen bliver et redskab der medvirker til komfortforbedring, styring og energibesparelse.
Prisen for enheden vil ligge i størrelsesordenen 3.000 kr + moms.

Hver dansker kan spare miljøet for et ton mindre CO2

- NRGi skal være med til at få danskerne til at nedbringe CO2-udslippet

NRGi har indgået en partnerskabsaftale med Miljøstyrelsen om klimakampagnen ”1 ton mindre”. Kampagnen betyder, at NRGi i den kommende tid vil informere ekstra meget om, hvordan alle med vores almindelige daglige handlinger bidrager til CO2 udledningen, og ikke mindst, hvordan vi hver især kan bidrage til at reducere udledningen.

Miljøministeriet og Transport- og Energiministeriet lancerer i dag en national klimakampagne under overskriften: "1 ton mindre". Formålet med kampagnen er at åbne danskernes øjne for, at vores adfærd i det daglige påvirker den globale opvarmning. Og at vi hver især kan medvirke til at nedsætte vores CO2-udslip og dermed begrænse skaderne. For eksempel ved at køre mindre i bil, spare på strømmen eller aflevere dåser og flasker til genanvendelse.

Fra Østjylland deltager NRGi i kampagnen som partner. NRGi har indgået en såkaldt partnerskabsaftale med Miljøstyrelsen, som betyder, at NRGi vil støtte op om kampagnens budskab om at nedbringe CO2 udslippet. - Vi er glade for at kunne bidrage til kampagnens positive budskab. Vores partnerskab betyder blandt andet, at vi i den kommende tid vil informere ekstra meget om, hvordan alle med helt almindelige daglige handlinger bidrager til CO2 udledningen, og ikke mindst, hvordan man så hver især kan bidrage til at reducere udslippet, fortæller Per Svendsen, der er informationschef i NRGi.

Danmark er i forvejen blandt de lande i verden, der udleder mest CO2 pr. indbygger. Vi udleder i Danmark 10 ton CO2 pr. indbygger. Heraf skyldes de seks ton vores personlige forbrug af varme, el, transport og varer - Vi er derfor alle sammen med til at udlede CO2, når vi bruger varme og el, og når vi bruger benzin og diesel i vores biler. Vi bidrager også til CO2-udledningen, når vi køber mad og andre produkter, som det har krævet energi at fremstille. Men vi kan selv gøre meget for at mindske vores del af CO2-udledningen, siger Per Svendsen.

I forvejen går NRGi forrest, når det handler om CO2 reduktion. Aktiviteterne i selskabet NRGi Handel betyder for eksempel, at NRGi har været med til at spare miljøet for 250.000 tons CO2.

På hjemmesiden www.1tonmindre.dk kan man beregne, hvor meget CO2 man selv er ansvarlig for. Beregneren vil også foreslå, hvordan man let kan reducere sin udledning. Kampagnen skydes i gang i dag med en konference og en paneldebat på Christiansborg med deltagelse af politikere, eksperter og partnere.

TDC og NRGi indgår samarbejdsaftale

TDC A/S har indgået en aftale med NRGi Rådgivning A/S om at få kortlagt, realiseret og dokumenteret projekter for energioptimeringer.

Aftalen omfatter Total Energy Management rådgivning, energistyring og finansiering af projekter med energieffektiviseringer til følge. Samarbejdsaftalen løber frem til 2013. Aftalen skal bl.a. være med til at sikre, at energiforbruget mindskes, og at energien anvendes mest effektivt, således at TDC når sine miljømål for 2007 og i årene frem.

TDC tager ansvar for miljøet
TDC påvirker først og fremmest miljøet ved de ressourcer, som virksomheden bruger i sine kontorbygninger og for at kunne levere telekommunikationsydelser til sine kunder. For at minimere miljøpåvirkningerne har TDC indarbejdet hensynet til miljøet som en naturlig del af sine aktiviteter. Det betyder for eksempel, at TDC konstant arbejder med at reducere energiforbruget. For TDC er der samtidig god økonomi i den politik, da lavere energiforbrug giver bedre økonomi.

Hvert år udarbejder TDC en række miljømål, der skal nås i løbet af det pågældende år. Målene er med til at sikre, at TDC løbende forbedrer sin miljøindsats. I 2006 havde TDC bl.a. til mål at begrænse udledningen af CO2 med mindst 1.000.000 kg (2.000.000 kWh) på en række udvalgte områder. Det er bl.a. på disse områder, NRGi´s konsulenter skal hjælpe TDC med at nå sine mål.

NRGi Rådgivning A/S er et selskab i energi-koncernen NRGi a.m.b.a., der har udviklet energioptimeringskonceptet til virksomheder ”Total Energy Management”. Dette koncept har til formål, i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, at afdække mulighederne for energioptimeringer og medvirke til realisering og dokumentering af energioptimeringsprojekterne.

NRGi’s energistyringssystem Energy-Key anvendes til energistyring, dokumentering af energioptimeringsprojekter, motivering af medarbejdere mm.