NYHEDER

Østjyderne får nye intelligente elmålere

I de kommende år får 50.000 østjyske hjem den nyeste teknologi ind i deres hjem i form af nye intelligente el-målere. Det er energiselskabet NRGi, der netop har investeret i moderne elmålere, der vil betyde store energibesparelser for østjyderne og dermed bidrage til nedbringelsen af CO2.

- De nye målere kombinerer mange muligheder for styring og registrering af energiforhold med en helt fantastisk datasikkerhed. Målerne kommer på sigt til at give kunderne en lang række fordele, der alle tjener til, at kunderne får mulighed for at spare penge ved at reducere deres elforbrug og dermed også bidrage til en nedbringelse af CO2-udslippet. For vi har erfaring for, at man kan spare betydeligt på strømmen blot ved at følge sit forbrug systematisk, fortæller Poul Berthelsen, der er projektleder hos NRGi.

Overvågning sparer strøm

De nye målere vil første omgang konkret betyde, at forbrugeren slipper for selv at aflæse sit elforbrug. Desuden vil forbrugeren få mulighed for, at aflæse husets elforbrug time for time via en særlig hjemmeside. - Og på længere sigt kan systemet give forbrugerne mulighed for at lade vaskemaskiner, opvaskemaskiner og den slags starte automatisk i de perioder, hvor strømmen er billigst, ligesom vi også arbejder på, at tilbyde en SMS-service, når forbruget overstiger et vist forbrug man selv kan sætte, fortæller Poul Berthelsen.

De nye el-målere er et tegn på, at NRGi nu sætter endnu mere fokus på at bidrage til energibesparelser og nedbringelsen af CO2. - El-målere er en del af vores kerneforretning og med de her nye målere fortsætter vi med at styrke vores kerneforretning med el-forsyning med en høj sikkerhed og komfort - samtidig med, at vi  giver kunderne bedre mulighed for at følge deres el-forbrug, hvilket mange efterhånden efterspørger, fordi de selv ønsker at nedbringe deres el-forbrug, siger Søren Sørensen, der er direktør i NRGi.

De nye elmålere bliver leveret af Eltel Networks , og målerne kommunikerer over elnettet til nærmeste transformerstation og herfra via en fibernetforbindelse. Inden opsætningen finder sted hos NRGis kunder skal der først gennemføres en række pilotfaser, der skal sikre, at målerne fungerer korrekt og med den optimale programmering. Selve opsætningen starter i Horsens-området i foråret 2009.

Djursland hurtigst på Internettet

Auning, Thorsager og Ugelbølle lyder ikke umiddelbart som byer, hvor der sker mest. Men faktisk er de tre byer helt fremme forrest på informationsmotorvejen.

Byerne, der alle ligger på Djursland, er nemlig blandt de steder i Danmark, hvor borgernes internetadgang bliver hurtigere end de fleste andre steder. Sammen med Kolind og Ryomgård er de tre byer blandt en større indsats på Djursland, hvor NRGi Fibernet i øjeblikket er ved at udrulle fibernet og dermed give borgerne adgang til en superhurtig bredbåndsforbindelse.

Muligheden for det hurtigste og mest moderne bredbånd skal ikke kun være forbeholdt beboere i storbyer, mener NRGi Fibernet. Som en del af NRGi ønsker NRGi Fibernet nemlig at leve op til forsyningspligten for et energiselskab og fokuserer derfor i øjeblikket kraftigt på Djursland, som det sted i Danmark, hvor fibernettet skal spille en større rolle i borgernes informationsadgang.

- Det er ikke længere nok ”kun” at tilbyde vores kunder adgang til el - det handler om meget mere, som for eksempel også en god og hurtig adgang til informationer. Derfor er vores vision at sikre, at så mange østjyder som muligt får adgang til hurtige bredbåndsforbindelser via fibernettet. Vi vil bringe vore kunder teknologisk foran med fibernet og sikre, at de kan udnytte fremtidens muligheder. Det er vigtigt, at alle har adgang til de samme informationer, uanset om man bor i en storby eller i et mindre lokalsamfund, og derfor er det oplagt for os at fokusere på et område, som Djursland, der har lige så meget ret til at få den nyeste teknologi til rådighed som århusianerne eller københavnerne har, fortæller Per Bergstedt, der er direktør for NRGi Fibernet.

Informationsmøder

På Djursland er der allerede stor interesse for fibernettet. Blandt andet i Auning, hvor en lokal engageret antenneforening har været med til at bringe muligheden for digitalt tv og lynhurtigt internet til byen. Hvor mange, der så i sidste ende vil koble sig op på fibernettet bliver afgjort i de kommende uger, hvor NRGi er vært for en række informationsmøder i blandt andre Auning, Ugelbølle og Thorsager. Ambitionen er, at mindst 30 procent af borgerne giver tilsagn, før NRGi Fibernet begynder at grave fiberkablerne ned.

- Vi er en del af et regionalt energiselskab, der er ejet af forbrugerne. Derfor skal alt, hvad vi foretager os, være forretningsmæssigt ansvarligt. Så i modsætning til andre energiselskaber, graver vi ikke fibernetkablerne ned, før vi er sikre på, at det er fuldt ansvarligt. Men vi har fornemmet en stor forhåndsinteresse på Djursland, så vi tror på, at interessen er tilstede i tilstrækkeligt omfang og vi glæder os rigtig meget til at fortælle borgerne mere om mulighederne ved fibernet, siger Per Bergstedt.

Horsens sikrer en ekstra gevinst for kunderne og miljøet

Byrådet i Horsens kommune har netop besluttet at anvende NRGi’s kommende rabatcheck til energibesparende tiltag i de kommunale bygninger. Det endelige beløb, som Horsens Kommune vil få udbetalt, er endnu ikke præcist beregnet, men det forventes at blive i størrelsesordenen 2 mio. kr.

Horsens sikrer derved, at NRGi’s udbetaling til de kommunale bygninger får en energibesparende effekt, der kommer alle til gode i form af et bedre miljø.

Borgmester i Horsens Kommune, Jan Trøjborg (S), er tilfreds med Horsens Byråds beslutning.

- På grund af de markant stigende elpriser, er det nødvendigt med en ekstraordinær indsats. Jeg tror, at der bliver tale om en god investering, som på længere sigt kommer flerfold tilbage til os – i form af en gevinst for såvel miljøet som økonomien, siger Jan Trøjborg.

Administrerende direktør i NRGi, Gert Braae, glæder sig over initiativet i Horsens. NRGi arbejder for at sikre, at koncernens samlede aktiviteter hvert år kan give et afkast, der gør netydelserne gratis, og på samme tid arbejder selskabet for energibesparelser og CO2 reduktioner.

Med initiativet i Horsens vil kommunen langsigtet spare både omkostninger, energi og CO2 udledning, og det er et initiativ, som vi varmt kan anbefale til andre. At anvende pengene til energibesparelser er den optimale anvendelse, idet der både er en økonomisk og en miljømæssig gevinst, slår Gert Braae fast.

Vi vil hos NRGi med stor interesse følge, hvor mange sparede kWh, der i praksis kommer ud af initiativet i Horsens. Det vil give andre inspiration til at følge den gode idé. Typisk er der besparelsesmuligheder, der har en tilbagebetalingstid på 5-7 år, og er man interesseret i hvordan man bedst muligt kan spare på energien, står NRGi gerne til rådighed. Man kan studere en del af forslagene i bladet Energi, man kan søge råd på selskabets hjemmeside, eller man kan tage direkte kontakt til NRGi Rådgivning.

NRGi udbetaler i februar måned 2009 i alt 297 mio. kr. i form af en rabatcheck til alle selskabets netkunder. Beløbet kommer fra driftsresultaterne i NRGi’s datterselskaber og kapitalforvaltningen af formuen. Udbetalingen gør, at NRGi’s netydelser i 2008 i realiteten har været gratis for NRGi’s netkunder.

Halvårsregnskabet i NRGi koncernen - Væksten fortsætter for NRGi

Den nu fusionerede koncern med Energi Horsens og NRGi har i første halvår realiseret en koncernomsætning på 1.277 mDKK mod 1.182 mDKK i første halvår 2007, samt et driftsresultat på 102 mDKK før skat mod 75 mDKK i samme periode 2007.

Resultatet er tilfredsstillende set i lyset af den finansielle krises påvirkning af formueafkastet og de udviklingsaktiviteter NRGi koncernen har igangsat på en række forretningsområder.

Koncernens samlede vækst kommer fra både nye og eksisterende forretningsområder. NRGi koncernens vækst er positivt påvirket af selskabets øgede fokus på energiløsninger til optimering af energiforbruget. Samtidigt gennemføres der store investeringer i fiberinfrastruktur, så NRGi i fremtiden står godt rustet til at møde kundernes krav på levering af kommunikationsløsninger og energirigtige services til konkurrencedygtige priser.

Selskabet beskæftiger medio 2008 godt 1.000 ansatte og har 205.000 el-kunder.

På energibesparelsesområdet har selskabet i 1. halvår af 2008 i samarbejde med kunderne realiseret energibesparelser på over 30.000 MWh, hvilket allerede ved 6 måneder svarer til ¾-dele af resultatet for hele 2007.

For årets som helhed giver væksten en forventet koncernomsætning på godt 3 mia DKK, med et samlet koncernresultat på 225-245 mDKK før skat og rabatudbetaling. Denne forventning er i størrelsesordenen 100 mio kr. bedre end årsresultatet for 2007.

Det forventede årsresultat lever ikke helt op til selskabets ønskede forventning, men vil være tilfredsstillede i betragtning af den usikre situation på de finansielle markeder.

Ny brændeovnsbekendtgørelse kan straffe brændeovnsbrugere

NRGi iværksætter nu en oplysningskampagne, der skal bidrage til, at miljøet gavnes og at brændeovnsbrugere ikke løber ind i et bødekrav, fordi de ikke kender til reglerne i den nye brændeovnsbekendtgørelse.

NRGi iværksætter nu en oplysningskampagne, der skal bidrage til, at miljøet gavnes og at brændeovnsbrugere ikke løber ind i et bødekrav, fordi de ikke kender til reglerne i den nye brændeovnsbekendtgørelse.

Den nye skærpede brændeovnsbekendtgørelse, som er trådt i kraft 1. juni 2008, halverer det tilladte CO2 udslip fra brændeovne og forbedrer derved miljøet. Lovændringerne medfører hermed også, at mange brændeovne ikke længere kan tilsluttes eller sælges lovligt.

Da overtrædelser af den nye brændeovnsbekendtgørelse kan medføre bøde og i værste tilfælde fængselsstraf, er det derfor vigtigt at brændeovnsbrugere sørger for at have en godkendt afprøvningsattest på deres brændeovn, således at den lever op til det nye direktiv fra Miljøministeriet.

NRGi Rådgivning A/S har i den forbindelse iværksat en stor rådgivningskampagne der starter 1. september 2008. Her tilbyder energiselskabet konsulentbesøg og information på området. Målet er at hjælpe, guide og rådgive både nuværende og nye brændeovnsbrugere i ny korrekt og lovlig brug af brændeovne.

En nyinstalleret brændeovn må ifølge brændeovnsbekendtgørelsen nu højst udlede 10 gram partikler pr. kg træ. Samtidig er kravet til korrekt afbrænding blevet skærpet, og vigtigheden i at benytte korrekt tørt brænde eller briketter, der ikke sviner både brændeovn og miljø, er derfor i fokus som aldrig før. En korrekt og overskuelig vejledning i brug af brændeovne er derfor en yderst vigtigt og nødvendig service som NRGi Rådgivning A/S tilbyder alle brændeovnsbrugere.

NRGi får ny administrerende direktør

Gert Braae, der har været administrerende direktør i NRGi siden selskabets dannelse i år 2000, går på pension ved udgangen af oktober 2008.

Ny administrerende direktør bliver NRGis koncerndirektør Søren Sørensen, der har været direktør i NRGi siden liberaliseringen af el-sektoren. Søren Sørensen er 44 år, og udover en udannelse som stærkstrømsingeniør har den nye direktør en HD i organisation og virksomhedsledelse samt en Executive MBA i forandringsledelse.

Søren Sørensen ser frem til at skulle videreføre NRGi efter den kurs, som koncernen har fulgt siden liberaliseringen af den danske energisektor. Vi lever i en spændende tid med stort fokus på hvordan el-formuerne administreres, hvordan CO2 forbruget kan nedbringes og fremtidens fibernet kan bringe nye muligheder til NRGi’s kunder og andelshavere. Jeg glæder mig til, sammen med koncernens mange dygtige medarbejdere at skulle navigere NRGi mod de mange ambitiøse mål, der er sat for koncernen, udtaler NRGi-koncernens kommende administrerende direktør.

NRGi’s formand Ulrik Kragh udtaler, at valget af Søren Sørensen som Gert Braae’s afløser har været let. Søren Sørensen har ved den nyligt gennemførte fusion mellem Energi Horsens og NRGi , samt ved koncernens opkøb af virksomheder vist sine analytiske evner, ligesom hans forretningssans, overblik og gennemslagskraft har været stærkt medvirkende til valget.

Direktionen i NRGi a.m.b.a. består fra den 1. november af Administrerende direktør Søren Sørensen og koncerndirektør Flemming Grønskov. Endvidere oplyser Ulrik Kragh, at det er planen at koncernledelsen senere på året vil blive udvidet med en kommerciel salgsdirektør.

Topsport i yderlige tre år i NRGi Park og NRGi Arena

Århus Elite A/S og NRGi a.m.b.a. har indgået en ny aftale, der forlænger navnesponsoraterne af NRGi Park og NRGi Arena med tre år til og med den 31. december 2011. Dermed fortsætter NRGi som en af Århus Elites seks koncernpartnere.

- Vi har haft et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde med NRGi siden vi skrev under på den første aftale i marts 2006. På den baggrund er den nye aftale en rigtig god nyhed for Århus Elite. Aftalen bidrager positivt til det økonomiske fundament i Århus Elite, men for os er det vigtigt at understrege, at parløbet med vores koncernpartnere er meget mere end økonomi. Det handler i høj grad om, at vi arbejder tæt sammen om at støtte og udvikle hinandens forretninger bedst muligt. På den front har NRGi været en glimrende partner, og vi glæder os til at fortsætte det tætte samarbejde med koncernen i de kommende tre år, siger vice-administrerende direktør i Århus Elite, Jørgen Noes.

- NRGi kan ikke finde et bedre sted at blive eksponeret end hos Århus Elite, der om nogen er synonym med gode oplevelser inden for topsport og underholdning i Århus. Vi har været rigtig tilfredse med udbyttet af vores sponsorat i den første periode, og det er baggrunden for, at vi har forlænget aftalen for den nye periode. Samtidig ligger der i aftalen nogle nye spændende initiativer, som vi glæder os til at arbejde på sammen med Århus Elite, fortæller informationschef i NRGi, Per Svendsen.

Et af de nye initiativer vil være, at NRGi skal rådgive Århus Elite i at udvikle NRGi Park og NRGi Arena til at være Danmarks mest miljøvenlige sportskompleks. Det omfatter bl.a. en målrettet indsats for at nedbringe energiforbruget under arrangementer mest muligt.

NRGi køber virksomheden Lampas/Veksø

NRGi har af Dansk Generationsskifte købt 93% af aktierne i virksomheden Lampas/Veksø. Herved styrker NRGi sine kompetencer indenfor energibesparende gadebelysning og byinventar i høj kvalitet.

NRGi’s formand Ulrik Kragh understreger, at købet styrker NRGi’s vision, om at selskabet skal hjælpe kunderne som kommuner, boligforeninger, erhvervsvirksomheder og private med energirigtig udendørsbelysning, så de får så meget ud af deres strøm som muligt.

NRGi vil i fremtiden stå meget stærkt i konkurrencen ved yderligere at udbygge forret-ningsområdet med energibesparende belysningsarmaturer og byrumsinventar. Der er mange muligheder, hvor LED, solcelleteknologi, informationsteknologi, design og miljø gli-der sammen til en helhed i byrummet, og der kan høstes store fordele ved at Lam-pas/Veksø samarbejder med NRGi-koncernens eksisterende virksomheder EL:CON, TTS og LED Traffic, påpeger NRGi’s koncerndirektør Flemming Grønskov, som er bestyrelses-formand for TTS A/S og sammen med den øvrige direktion og rådgivere har arbejdet in-tensivt på opkøbet.

Et vigtigt argument i drøftelserne for opkøbet har også været, at kommunerne og større bygherrer efterspørger flere totale løsninger med fokus på intelligente informations-standere og belysning, der tilgodeser bymiljø, design og energieffektivisering. Med tilkøbet har NRGi fået en ny styrke, der gør koncernen i stand til på unik vis at tilgodese dette be-hov, slutter Flemming Grønskov.

Lampas/Veksø, beskæftiger ca. 140 medarbejdere i Fredericia, selskabet har en robust indtjening og fortsætter sit virke under navnet Veksø. Den hidtidige direktør Jan Dam for-sætter som direktør og beholder en mindre aktiepost i selskabet. Direktør Jan Dam forklarer, at Lampas/Veksø har en vækststrategi både i forhold til hjem-memarkedet og eksport. For at støtte denne strategi er man i gang med at optimere og ud-vikle produktprogrammet på tværs af belysnings- og byrumsinventar. En del af produktstra-tegien er netop at tilføre produkterne mere teknologi og dermed få et stærkere afsæt i for-hold til vækststrategien. NRGi’s køb vil tilføre virksomhederne betydelig kompetence og bidrage til at accelerere vækststrategien.

Svar på artikel i Århus Stiftstidende den 23. april 2008

I Århus Stiftstidende den 23. april konstaterer bladet på forsiden, at NRGi taber millioner på handel og på side 5 fremkommer der i de to artikler så mange direkte forkerte og misvisende informationer, at en korrektion er nødvendig.

Avisen oplyser ikke sin kilde, og vi undrer os over, hvorfor det kun er tal løsrevet fra en logisk sammenhæng, der bliver brugt af avisen. Selskabets bestyrelse ønsker at fremlægge regnskab og beretning for repræsentantskabet før materialet kommenteres offentligt. Derfor er alt materiale til repræsentantskabsmødet fortroligt indtil da. Til orientering kan det oplyses, at hele beretningen og regnskabet er tilgængeligt fra selskabets hjemmeside fra torsdag den 24. april klokken 19.

Efter dette tidspunkt står NRGi’s formand og direktør meget gerne til rådighed med oplysninger til pressen, og tingene vil blive fremlagt i et sammenhængende perspektiv.

Med andre ord kommenterer vi ikke forholdene og tallene før efter mødet.

Det er helt uacceptabelt, at avisen i artiklen omhandlende Wupti vedbliver at påstå at NRGi har opkrævet for meget hos 150.000 forbrugere. Under selve Green Card kampagnen har vi flere gange været inde og rette denne misforståelse, og vi finder det helt uacceptabelt, at avisen nu igen fremfører dette forkerte argument. Ifølge lovgivningen er NRGi fra myndighedernes side styret af en indtægtsramme, og NRGi opkræver præcist det, som denne ramme giver ret til. Repræsentantskabet har truffet beslutning om, at kunderne i 2007 overhovedet ikke skal betale for selskabets netydelser, og derfor er der i 2007 udbetalt 120 mio. i kontanter, som var det maksimale beløb, vi måtte udbetale i kontanter, og afsat 80 mio. kr. til de såkaldte Green Cards, der skulle anvendes til køb af lavenergiapparater.

NRGi har ikke opkrævet for meget, men koncernens samlede aktiviteter under ét har givet så stort et afkast, at det har kunnet finansiere hele denne udbetaling, men det er ikke noget, man har krav på - det er en 100% frivillig udbetaling. – Og det er vel ikke så ringe endda, når en koncern på trods af røde tal på enkelte områder kan udvise et overskud i størrelsesordenen 200 mio. kr.

NRGi overskud på over 200 mio. kr.

På et repræsentantskabsmøde torsdag aften kunne NRGi’s ledelse fremlægge et tilfredsstillende regnskab efter et år, hvor der har været fokus på udvikling af forretningsområder inden for energibesparelser og fusionen med Energi Horsens. Årets samlede resultat for det fusionerede selskab blev et overskud på over 200 millioner kroner – regnet før udbetalingen af NRGi’s rabatmodel.

2007 blev et travlt år for NRGi med både udfordringer og succeser. Det økonomiske resultat for koncernen blev samlet set tilfredsstillende til trods for en række vanskelige ydre forhold. Ikke mindst har den negative udvikling i det globale kapitalmarked spillet en rolle i overskuddets størrelse. Den fusionerende koncerns samlede overskud er over 200 millioner kroner.

Positiv udvikling

Årets endelige resultat er dog væsentlig mindre, da NRGi’s repræsentantskab i 2007 besluttede, at der skulle udbetales 120 mio. kr. i rabat til selskabets netejere og yderligere 80 mio. kr. til de såkaldte Green Cards, hvor kunderne kan købe lavenergiapparater. De primære forretningsaktiviteter i det tidligere NRGi har givet et positivt afkast på ca. 140 millioner kroner i 2007 mod 39 millioner kroner i 2006. Afkastet er dog præget af en række engangsposter, men det er en positiv udvikling, der dog bliver trukket noget ned af en række udviklingsaktiviteter, som har givet et negativt afkast i 2007.

- På forretningssiden er det fortsat NRGi’s formål at sikre strøm til fair priser og konkurrenceevne for egnens virksomheder. Ligeledes er det selskabets vision, at hjælpe sine andelshavere og kunder til at få så meget ud af energien som muligt. De opsatte forretningsplaner og strategier for denne hjælp igennem for eksempel Wupti.com, NRGi Handel og NRGi rådgivning følges naturligvis ganske nøje  som de aktiviteter, der endnu giver røde tal i regnskabet.  Forretningsområdet NRGi Fibernet, hvor koncernen investerer betydelige beløb i etableringen af fiberforbindelser, vil naturligt give væsentlige underskud i en årrække, før de forventede afkast viser sig. Dette er der ikke noget overraskende i, det er derimod historisk naturligt, når man investerer i infrastruktur, siger Ulrik Kragh, der er bestyrelsesformand i NRGi a.m.b.a.

Vækst i omsætning

Hos NRGi har væksten i omsætningen været på 41 procent. En vækst, der er påvirket af en række tilkøb og investeringer i nye forretningsområder. Disse bidrager til at styrke det fundament, som i fremtiden skal sikre udviklingen af NRGi koncernen. På kapitalmarkedet har NRGi dog fulgt med ned sammen med resten af markedet.

- For at sikre os bedre mod udsving på de finansielle markeder, er vi derfor påbegyndt en omlægning af nogle af vores værdier, tilføjer Ulrik Kragh.