NYHEDER

NRGi og Energi Randers indgår samarbejde

NRGi og Energi Randers indgår i et samarbejde om et fælles driftsselskab med salg af bioenergi og bioenergibaserede varmeløsninger.

Det nye selskab, som endnu ikke har fået noget navn, vil være ejet 55% af Energi Randers og 45% af NRGi. 

Udover salg af bioenergi vil det nye selskab beskæftige sig med salg af varmeløsninger. NRGi indskyder træpilledelen og varmeanlæggene i NRGi Handel A/S (Varmeanlæggene på Gl Vraa Slot og Himmerlandsfondens Kursusejendom). Energi Randers skyder træpilledelen (ekskl. salget til varmeværker) og salg af varmeanlæg ind i selskabet.

De to selskabers ekspertise og know-how indenfor køb, salg og logistik vil stå til rådighed for det nye selskab. 

Eksisterende træpillekunder overføres til det nye selskab, der har en vision om at blive den førende leverandør af varme baseret på biobrændsel til private brugere, virksomheder og offentlige institutioner i Danmark. Selskabet har bl.a. en mission om at stille miljø- og energirigtige løsninger til rådighed for markedet.

De tilbageværende aktiviteter i NRGi Handel A/S lukkes i løbet af 2009, når de eksisterende lagre er tømt. Selskabet vil få hovedsæde i Randers, og Lars Kristensen (nuværende direktør for NRGi Handel A/S) bliver direktør for det nye selskab.

Energiselskabernes energispareindsats har stor effekt

En ny rapport fra Energistyrelsen konkluderer, at elselskabernes indsats for energibesparelser har en god effekt og er effektiv. Men rapporten konkluderer også, at flere andre energibespareaktiviteter bør justeres, hvis de samlede spare-mål skal nås.

En ny rapport fra Energistyrelsen konkluderer, at elselskabernes indsats for energibesparelser har en god effekt og er effektiv. Men rapporten konkluderer også, at flere andre energibespareaktiviteter bør justeres, hvis de samlede spare-mål skal nås. Hos energiselskabet, NRGi er man enig i rapportens hovedkonklusioner, men selskabet, der er landets fjerdestørste energiselskab, går nu også i rette med en række af Energistyrelsens anbefalinger.

Kort før nytår offentliggjorde Energistyrelsen en evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter. Den slår fast, at der er rigtig god samfundsøkonomi i energibesparelser og, at elselskabernes indsats er et af de allerbedste virkemidler i forhold til at opfylde de energipolitiske målsætninger. - Vi kan med tilfredshed konstatere, at vi lever op til Energistyrelsens forventninger om selskabernes spareindsats og mere til, siger adm. direktør Søren Sørensen i en reaktion på rapporten. Hos NRGi undrer man sig dog over en række af rapportens konklusioner. For eksempel konstaterer Energistyrelsen, at der er en skævhed i energispareaktiviteterne i forhold til, hvor de mest rentable sparepotentialer findes.

Skyder ved siden af

- Private husholdninger og det offentlige synes overprioriteret i, og erhverv synes underprioriteret i rapporten, men det er en skævhed vi hos NRGi ikke kan genkende, idet vi allerede har koncepter til privatkunderne og det offentlige, der sikrer lige fordeling mellem erhverv, privat og det offentlige, siger Søren Sørensen, der også påpeger, at Energi-styrelsen skyder ved siden af, når den siger, at der mangler fokus på energibesparelser i eksisterende bygninger. - NRGi er et af de energiselskaber i landet, der har størst fokus på sparepotentialerne i eksisterende bygninger. I øjeblikket deltager vi for eksempel i et udviklingsprojekt, der skal vise, hvordan man i private energimærkede bygninger kan omsætte energispareforslag til konkrete energibesparelser. Projektet skal forelægges for regeringen i løbet af februar, hvor vi også forventer, at lægge sidste hånd på en landsdækkende kampagne overfor eksisterende bygninger og private hjem, fortæller Søren Sørensen.

Centralistisk

Rapporten fra Energistyrelsen anbefaler blandt andet også, at der skal indføres en prioriteringsfaktor for besparelser, samt, at man skal reducere omkostningerne til energimærkning af bygninger. Men det advarer NRGi kraftigt imod. - Indførselen af en prioriteringsfaktor er et udtryk for en centralistisk tankegang, der kun kan virke begrænsende i forhold til at nå de relevante CO2 mål, der er nødvendige, hvis Danmark skal gøre en forskel i klimakampen. Vi kan heller ikke bakke op om, at omkostningerne til energimærkning skal reduceres - vores mål er, at sikre, at energimærkernes udmærkede energibesparelser realiseres, siger Søren Sørensen, der også savner, at Energistyrelsen i rapporten tager stilling til de begrænsninger og uoverensstemmelser, der er i energispareloven i forhold til de overordnede poli-tiske målsætninger for CO2 besparelser.

De første NRGi-penge er udbetalt

I denne uge udbetalte NRGi 130 millioner til de godt 70.000 kunder, der i slutningen af 2008 havde tilmeldt sig til udbetaling på NemKonto.

Under overskriften: ”Få energi – få overskud” udbetaler NRGi i januar og februar 297 mio. kr. som rabat til de 205.000 kunder, der er tilsluttet el-nettet fra NRGi. I gennemsnit betyder det en rabatcheck på små 1000 kr. til en familie med et almindeligt elforbrug. Den første etape i udbetalingerne fandt sted i denne uge, hvor de cirka 70.000 kunder, der har tilmeldt sig, fik udbetalt rabatten på deres NemKonto.

- Rabatkampagnen er gået over al forventning. Udbetalingen på NemKonto sparer tid og ressourcer både for kunden, for NRGi og for bankernes filialer, og det er i sidste ende også en gevinst for miljøet, siger kommunikationschef Per Svendsen.   Langt størstedelen af udbetalingerne er gået helt efter planen, men enkelte kunder har måttet meddele NRGi, at indbetalingen ikke er dukket op som forventet.

-  Har man tilmeldt sig korrekt inden d. 31. december 2008, og ikke har modtaget pengene, så kan det skyldes en mekanisk registreringsfejl, der gør at pengene ikke kan placeres på NemKontoen. Måske har man skiftet bank siden man tilmeldte sig og den nye NemKonto er ikke registeret i vores system, siger Per Svendsen.

I så fald bliver man selvfølgelig ikke snydt, og vil i stedet modtage pengene på en check.  Disse checks udsendes fra NRGi d. 14/15. februar.

- NRGi foretager mange tusinde rabatudbetalinger i disse dage, og selvom vi selvfølgelig ville ønske, at der ingen fejl skete, så er det svært at undgå, at der sker enkelte fejl, siger Per Svendsen.

- Det er ikke muligt for os at komme med en forsinket udbetaling til folks NemKonto, da det ville kræve en ny registrering. Derfor må vi blot konstatere, at er der sket en fejl, enten fordi man ikke har fået sig registreret korrekt eller fordi vores system har svigtet, så er der ikke andet at gøre end at væbne sig med tålmodighed, for man får under alle omstændigheder rabatten udbetalt, siger Per Svendsen.

Udbetalingen af rabatten betyder i realiteten, at NRGi’s netkunder har fået NRGi’s netydelser for 2008 gratis.   

NRGi er et af de mest effektive selskaber i Danmark

NRGi er blandt landets mest effektive energiselskaber. Det viser en ny undersøgelse fra Energitilsynet, der hvert år kårer landets mest effektive energiselskaber.

NRGi er blandt landets mest effektive energiselskaber. Det viser en ny undersøgelse fra Energitilsynet, der hvert år kårer landets mest effektive energiselskaber. I den nyeste opgørelse opgøres NRGi’s effektivitet til 100 procent, mens andre energiselskaber i Danmark er væsentligt længere nede i undersøgelsen. Ikke overraskende vækker undersøgelsens resultater stor begejstring i NRGi’s domicil i Århus. - Vi arbejder konstant for at forbedre vores effektivitet overfor vores kunder, der i sagens natur er dybt afhængige af en stabil og effektiv elforsyning. Derfor er vi meget glade for, at vi kommer så højt ind på Energitilsynets undersøgelse, siger Søren Sørensen, der er adm. direktør i NRGi, der har 205.000 kunder og dermed er landets fjerdestørste energiselskab.

Regulering

Undersøgelsen fra Energitilsynet er en konsekvens af elforsyningsloven og den såkaldte indtægtsramme-bekendtgørelse. Den siger, at tilsynet hvert år skal regulere elnet-selskabernes indtægtsrammer. Den regulering sker på baggrund af en benchmarking af selskaberne - både hvad angår deres økonomiske effektivitet i driften og selskabernes kvalitet i levering af elektriciteten. Baggrunden for lovgivningen er, at selskaberne har et naturligt monopol på at levere elektricitet i deres geografiske område og derfor er markedet ikke præget af konkurrence. Det er med den baggrund, at der foregår en offentlig regulering. - Ved at foretage en benchmarking af selskaberne på tværs af hinanden på vores effektivitet, får man mulighed for, at nærme sig noget, der ligner de samme vilkår, der gælder for virksomheder på et konkurrencepræget marked, fortæller Søren Sørensen fra NRGi.

God kvalitet

Benchmarkingen af selskabernes kvalitet skal sikre, at selskaberne ikke reducerer omkostningerne på bekostning af kvaliteten. Reguleringen skal derimod tilskynde selskaberne til at øge effektiviteten samtidig med, at forbrugerne stadig oplever en god og effektiv levering af elektricitet til den lavest mulige pris. Ideen i reguleringen er så, at hvert enkelt netselskab får udmeldt, hvor store indtægter i form af betaling for nettet, som selskaberne er berettiget til at have. Efter undersøgelsen har Energitilsynet i december 2008 udmeldt de individuelle effektivitetskrav og her er NRGi placeret i de mest effektive, hvilket er det samme som 100 procent. Andre energiselskaber i Danmark må derimod se sig placeret langt nede på listen, hvilket betyder, at der fra myndighedernes side bliver stillet krav om, at de skal effektivisere. - Det er vi selvfølgelig stolte af og i al ubeskedenhed er det en blåstempling af vores indsats for at yde den mest optimale kvalitet i leveringen, samtidig med, at vi også har en ansvarlig økonomi og forretning, siger Søren Sørensen.

Rabatkampagne overstiger NRGis forventninger

Flere end 51.000 NRGi-kunder har allerede valgt at få deres årlige rabat udbetalt via deres Nemkonto i banken i stedet for som sædvanlig via en check. Det bliver en gevinst både for kunderne og for miljøet og viser, at vi har ramt rigtigt, siger kommunikationschef Per Svendsen.

Under overskriften: ”Få energi – få overskud” udbetaler NRGi i januar og februar som bekendt 297 mio. kr. som rabat til de 205.000 kunder, der er tilsluttet el-nettet fra NRGi. Tidligere udbetalte NRGi kun rabatten på en check, men som noget nyt er der i år mulighed for, at kunderne kan få beløbet overført til deres Nemkonto.

- Modsat tidligere har vi i år valgt at give kunderne mulighed for denne udbetalingsform, dels for at gavne miljøet ved at sende færre checks ud, dels for at spare kunderne for turen til banken for at få checken indløst, siger kommunikationschef Per Svendsen.

Og selvom det kun er en lille uge siden, at NRGi lancerede kampagnen, har over 51.000 – svarende til godt 24 procent af de 205.000 NRGi-kunder – taget godt imod det nye tilbud allerede.

- Rabatkampagnen tegner til at blive en regulær succes, som overstiger vores forventninger. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke havde regnet med, at der ville være så stor tilslutning, men det viser bare, at vi har ramt rigtigt. Rabatkampagnen ender med at blive en endnu større gevinst både for vores kunder og for miljøet, siger Per Svendsen.

Rabatcheckens størrelse afhænger af husstandens forbrug i kalenderåret 2008 men vil i gennemsnit betyde en rabat på 1000 kroner til en familie i et parcelhus med almindelige el-forbrug.

Tilmelder man sig udbetaling på Nemkonto i stedet for via check, er der yderligere den fordel, at man vil få rabatten udbetalt en måned før dem, der stadig foretrækker at modtage en check. Det er muligt at tilmelde sig indtil den 31. december.

- Hvis det bliver ved med at vælte ind med tilmeldinger, så tror jeg vi ender med at næsten halvdelen af kunderne tager godt imod det nye tiltag. Det vil være helt exceptionelt, siger Per Svendsen.

Læs mere om kampagnen på www.rabat.nrgi.dk

Sikken voldsom trængsel og ALARM

Ifølge Forsikringsoplysningen er antallet af indbrud er steget med 50 procent på bare to år, og alt tyder på julen vil sætte indbrudsrekord. Den dystre prognose får flere og flere danskere til at installere alarm derhjemme, melder sikkerhedsfirmaet LOCKON.

For bare to år siden blev der ifølge Danmarks Statistik kun begået 31.200 indbrud i private hjem i Danmark, og antallet af indbrud har aldrig været over 40.000. Men nu tyder meget på, at indbrudstallet i private hjem vil sætte ny rekord med omkring 42.000 i 2008, viser en prognose fra Forsikringsoplysningen.

Hos det alarmfirmaet LOCKON kan man allerede nu mærke den stigende interesse for alarmer:

- Vi får en række henvendelser dagligt fra folk, som vil høre om de kan nå at få en alarm inden juleferien. Det er tydeligt, at de mange historier om indbrud i medierne giver folk en ubehagelig følelse i maven, siger direktør i LOCKON, Carsten Rasmussen.

- Folk spørger, om alarmen kan være installeret og oppe at køre, inden familien tager af sted på ferie – for manges vedkommende sker det jo allerede lørdag d. 20. december i år, siger Carsten Ramussen, der samtidig bekræfter, at bestiller man bare senest tirsdag d. 16. december, vil alarmen godt kunne nå at være klar til juleferien.

LOCKON skiller sig ud fra andre alarmselskaber ved at være baseret på en kombination af internetbaseret overvågning, sms-beskeder og nabohjælp. Det gør løsningen særlig nem at oprette og installere.

Men selvom man installerer en alarm i sit hus, bør man alligevel huske at tage nogle helt lavteknologiske forholdsregler, mener Carsten Rasmussen:

- Når julen står for døren, vil det være fornuftigt for alle, alarm eller ej, at tage et tjek på sine døre og vinduer; er de nu ordentligt låst og sikret mod indbrud, også dem i kælderen? Et automatisk tænd/sluk-system er også en god ide, ligesom det er godt at sørge for, at postkassen ikke bugner af gamle reklamer.

297 mio. kr. til de østjyske energiforbrugere

Det skal kunne betale sig at være kunde hos sit energiselskab og kort efter nytår vil det virkelig kunne betale sig at være kunde hos NRGi.

Det skal kunne betale sig at være kunde hos sit energiselskab og kort efter nytår vil det virkelig kunne betale sig at være kunde hos NRGi. Under overskriften: ”Få energi – få overskud” udbetaler NRGi i januar og februar nemlig ikke mindre end 297 mio. kr. som rabat til de 205.000 kunder, der er tilsluttet el-nettet fra NRGi. I gennemsnit betyder det en rabatcheck på små 1000 kr. til en familie med et almindeligt elforbrug. Hvad der nøjagtig kommer til at stå på checken, afhænger af dog husstandens forbrug i kalenderåret 2008, der i sagens natur først bliver gjort op i 2009.

- Det er NRGi’s repræsentantskab - som jo også er NRGi’s forbrugere - der har bestemt, at rabatten skal gives. NRGi er en meget sund forretning med et pænt overskud og NRGi har en arbejdende pengetank, der arbejder inden for flere områder. Og det er det samlede afkast fra disse områder, der muliggør udbetalingen til vores til netkunder, fortæller adm. direktør i NRGi, Søren Sørensen, der understreger, at der ikke er tale om, at der er opkrævet for meget for selskabets ydelser. - Vi har opkrævet præcist, hvad vi må indenfor de reguleringer, som der er givet os fra myndighedernes side og NRGi opkræver kun det beløb, som el koster, tilføjer Søren Sørensen.

Gratis elforsyning

Udbetalingen af rabatten betyder i realiteten, at NRGi’s netkunder nu får dette års net-ydelser gratis. - NRGi’s penge skal arbejde til glæde for vores kunder, blandt andet ved, at de får mulighed for at få en rådgivning, så de kan anvende deres energi så ansvarligt som muligt og dermed medvirke i kampen for CO2-nedbringelser. Men alle vores aktiviteter skal være på forretningsmæssige vilkår, så vi tjener penge, der skaber det overskud, der så nu udbetales til andelshaverne. For filosofien er, at andelshaverne skal mærke en gevinst ved at være andelshaver i NRGi og det må man sige, at de kan nu, siger Søren Sørensen.

Alle NRGi’s netkunder vil i den kommende tid modtage et brev fra NRGi med informationer om rabatudbetalingen. NRGi har tidligere kun udbetalt rabatten på en check, men som noget nyt år i er der nu mulighed for at kunderne kan få overført beløbet til deres Nemkonto i stedet for en check. Dermed kan man også få beløbet en måned før alle andre. Læs mere om kampagnen på www.nrgi.dk

Energiselskab vil rådgive om bedre cykelbyer

Det skal være lettere at komme rundt på cykel i de danske byer, så færre tager bilen og dermed bidrager til et mindre CO2-udslip.

Det skal være lettere at komme rundt på cykel i de danske byer, så færre tager bilen og dermed bidrager til et mindre CO2-udslip. Sådan lyder det nu fra NRGi efter energiselskabet har investeret i virksomheden, Veksø, der rådgiver kommuner om cykeltrafik og byindretning. I forvejen ejer NRGi virksomheden Technical Traffic Solutions (TTS), der de senere har slået sit navn fast gennem udvikling af løsninger inden for cykeludstyr og trafikløsninger. Men fra den 1. november har Veksø overtaget TTS’ cyklismeprodukter og skal derfor nu spille en hovedrolle i cykelindsatsen. 

- Det nytter ikke noget, hvis vi sparer på energien derhjemme eller på arbejdet, og så går ud i vores bil og forbrænder store mængder af CO2. Veksøs satsning inden for cyklisme falder derfor fint i tråd med vores fokus på miljø og bæredygtighed, idet cykeltrafik jo er en meget energibesparende transportform, der både medvirker til at nedbringe CO2-udledningen fra trafikken og fremmer et bedre bymiljø, siger Flemming Grønskov, der er koncerndirektør hos NRGi, som med udgangspunkt i Århus har 205.000 kunder.

Tre udfordringer

Under navnet; Urban Cycle Solutions tilbyder Veksø derfor fra nytår rådgivning og skræddersyede løsninger inden for hele cykelområdet. Det kan for eksempel handler om strategier og planer for en kommune, der ønsker øget fokus på cyklismen, det kan være den fysiske planlægning, trafiksikkerhed, cykelparkering, belysning og så videre. I spidsen for cykelrådgivningen står Marianne Weinreich, der har otte års erfaring fra en lignende stilling i konsulentvirksomheden COGITA, hvor hun har arbejdet med fremme af bæredygtig trafik fra en række europæiske cykelprojekter - blandt andet i projektet, Odense Cykelby, der skabte en vækst i cykeltrafikken i den fynske hovedstad på 20 procent.

- Kommuner og byer over hele verden står i dag med de samme tre store udfordringer; hvordan takler de de stigende problemer med trængsel, hvordan nedbringer de CO2-udledningen og forbedrer folkesundheden? Ved at satse på cykeltrafik har man mulighed for at adressere alle tre problemer på én gang, siger Marianne Weinreich, der er uddannet til at certificere danske kommuner efter det europæiske værktøj til kvalitetssikring af cykeltrafik; Bypad.

Afmatningen sætter sine spor – men væksten er fortsat høj hos NRGi

Den generelle afmatning sætter sine spor i ¾ års regnskabet for NRGi. Både omsætning og indtjening i 3. kvartal ligger under forventningerne. På trods af dette kan det konstateres, at væksten fortsat er høj og ligger 15% over sidste år, men indtjeningen ligger under forventningerne. Som en følge heraf er prognosen til årsresultatet nedjusteret fra 225 MDKK til 132 MDKK.

Finanskrisen giver et manglende afkast af koncernens værdipapirer, erhvervsbyggeriet er ved at bremse op, og det generelle salg kan tydeligt mærke den større tilbageholdenhed hos kunderne. Alt dette bidrager til, at forventningerne til indtjeningen ikke kan indfries.

¾ års regnskabet  viser en koncernomsætning på 1.895 MDKK mod 1.721  MDKK sidste år. EBIT (resultat før renter og skat) er tilsvarende steget ved udgangen af 3. kvartal til 76,3 MDKK i forhold til 61,7 MDKK sidste år.

Selskabet beskæftiger godt 1.000 ansatte og har 205.000 elkunder.

NRGi er meget opmærksom på at tilpasse selskabet til opbremsningen i samfundsøkonomien, men har dog fortsat fokus på udvikling og investering. Der vil i 4. kvartal fortsat blive investeret i kabellægning og udrulning af fibernet til andelshaverne. Endelig vil NRGi også i 4. kvartal til markedet bringe nye produkter og services, der kan formindske energiforbrugets miljøbelastning, samt øge de servicefaciliteter, som fibernettet bringer til forbrugerne. El-Net kunderne hos NRGi er lovet en rabat på netydelserne for 2008 på 297 mio. kr., og dette fastholdes. Udbetalingen finder sted i løbet af februar 2009.

Nyt alarmselskab vil give danskerne nemmere tryghed

En ny online alarmservice genopliver nu nabohjælpen i en moderne form, og sætter helt nye standarder for hjemmealarmer og tryghed i danskernes hjem.

Servicen hedder LOCKON, der tilbyder en enkelt og ny prisbevidst tryghed og sikkerhed i hjemmet. LOCKON, der har energiselskabet NRGi i ryggen, begynder nu salget af den nye alarmservice, der skal tage konkurrencen op med de etablerede selskaber på alarmmarkedet.

Indtil nu har danskerne kun haft mulighed for at vælge mellem ganske få landsdækkende alarmudbydere. Men nu kommer der en helt ny alarmservice på markedet, der kombinerer nettets mange fordele med en digital form for nabohjælp. LOCKON er en bredbåndsbaseret service, der udnytter, at langt de fleste danskere efterhånden har en bredbåndsforbindelse i hjemmet. Kunden kan bestille via nettet og selv installere systemet, der er meget enkelt at montere. En installationsvideo hjælper kunderne med at koble alarmen til nettet, og så er alarmen sat til. - Der er vigtigt for os, at vores alarmservice er nem og sikker, og ikke mindst til den rigtige pris. LOCKON er moderne teknologi, når det er bedst - brugervenligt og funktionelt. Systemet er online døgnet rundt og sikrer, at din bolig aldrig er alene hjemme, fortæller den ene af LOCKON’s to stiftere og direktør, Torben Kring.

Digitalt nabohjælp

Udover fordelene ved Internettet er systemet baseret på, at naboer, familie og venner passer på huset, når det er alene hjemme. LOCKON har nemlig gjort det velkendte begreb; nabohjælp digitalt, idet udvalgte naboer, venner og familie kan få en e-mail, sms og telefonopkald, hvis alarmen går, og man ikke selv reagerer. En alarm sendes videre i kæden af netværket indtil én har reageret - for eksempel ved at tjekke naboens bolig og tilkalde politiet, hvis noget er mistænkeligt.

- Vi finder tanken om nabohjælp meget anvendelig og sympatisk til sikring af danskernes hjem. Man får jo i forvejen ofte venner, familie og naboer til at hjælpe med at passe på ens hus eller lejlighed, når man ikke er hjemme. Nu giver vi det netværk et ekstra værktøj, som i højere grad sikrer dine værdier, når du er væk, siger direktør og medstifter i LOCKON, Carsten Rasmussen.

Solidt fundament

De to grundlæggere af LOCKON har en baggrund fra TDC, hvor de gennem flere år har stået for udviklingen af en lang række af de bredbåndsprodukter og ydelser, der i dag findes på det danske marked. De mange år i ledende stillinger i TDC-koncernen har nu givet den fornødne ballast til at kaste sig ud i en tilværelse som selvstændige med en service, som de to stiftere ikke er i tvivl om vil skabe en øget tryghed i de danske hjem. - Vi har længe følt, at der har manglet et nyt og mere prisbevidst produkt på det danske alarmmarked, og vi tror på, at vores innovative og brugervenlige kombination af ny teknologi og den gode danske model for nabohjælp, vil gøre os til danskernes foretrukne alarmservice, det er i hvert fald vores mål, siger Carsten Rasmussen.

Udover de to stiftere er det energiselskabet NRGi, der står bag LOCKON, og som dermed er med til at sikre det økonomiske fundament for LOCKON. NRGi’s involvering i alamer til private kommer efter, at koncernen i en årrække har leveret alarmer og sikring til erhvervslivet. LOCKON kommer på det danske marked den 3. november. Priserne for et alarmsystem i en grundpakke til hjemmet starter fra 995 kr. med et månedligt abonnement på 99 kr., der blandt andet inkluderer adgang til styring af alarmen via nettet, teknologien til nabohjælpen, alle alarmbeskeder og support. Se mere på www.lockon.dk