NYHEDER

Ny bestyrelse i NRGi

Radisson Blu i Århus dannede ramme om dagens generalforsamling i NRGi’s repræsentantskab. Der blev den 12. februar valgt nye repræsentantskabsmedlemmer, og i dag blev den nye bestyrelse valgt.

Repræsentantskabet består af 100 medlemmer og er selskabets øverste myndighed, som vælger selskabets bestyrelse. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf de to er medarbejdervalgte.

Medlemmerne af den nye bestyrelse er:

- Søren Egge Rasmussen, formand

- Ulrik Kragh, næstformand

- Jens Bak-Andersen

- Geert Hallberg

- Viggo Jonasen

- Jens Myrup Pedersen

- Hans Pedersen

- Dirk Vanderkerckhove

- Malene Vestergård

- Morten Wind Andersen, medarbejdervalgt

- Svend-Aage Madsen, medarbejdervalgt

 

- Aage Højbjerg, 1. suppleant

- Kåre Albrechtsen, 2. suppleant

Toyota og NRGi i samarbejde om plug-in hybrid

NRGi bliver den første virksomhed i Danmark, som får mulighed for at teste en af fremtidige bil-teknologier på det danske marked – Toyota Prius med plug-in teknologi

Toyota Danmark A/S og NRGi har netop underskrevet en samarbejdsaftale, hvor NRGi de kommende tre år deltager i et omfattende testarbejde, som skal gøre plug-in teknologien klar til masseproduktion. Testarbejdet skal også sikre, at det danske skattesystem og den danske infrastruktur er klar til en mulig introduktion på det danske marked.

En plug-in hybrid fungerer grundlæggende som en elbil på korte ture og som en almindelig hybridbil på længere strækninger. Bilens egenskaber som elbil betyder overordnet, at den har længere rækkevidde og bedre brændstoføkonomi end en konventionel hybridbil. Den bruger altså mindre brændstof, udleder mindre CO2 og bidrager mindre til forurening af vores klima og miljø.

Men fordi der er tale om en hybrid med en kombination af en el- og en benzinmotor, kan den køre uanset batteriets ladetilstand, og den er – i modsætning til en ren elbil – ikke på samme måde afhængig af mulighederne for opladning via elnettet for at kunne køre en lang distance.

”Vi er glade for at kunne deltage i dette projekt, hvor vi får mulighed for at teste et reelt forbrugsmønster for hybridbilen. Det vil give os værdifuld information, som vi kan udnytte i vores arbejde med fremtidens intelligente elnet, hvor netop hybridbiler og elbiler vil være en væsentlig faktor. Projektet vil også kunne hjælpe os med viden, der vil være afgørende i vores el-infrastruktur- arbejde, ikke mindst i forbindelse med indfasningen af mere VE kapacitet i elnettet samtidig me,d at energisektoren kan bidrage til at løse nogle af miljøudfordringerne ved at andelen af el- hybridbiler øges”, siger Søren Sørensen, administrerende direktør i NRGi.

I hele Europa vil 200 plug-in hybridbiler blive anvendt til indsamling af tekniske informationer baseret på dagligdags brug af den nye motorteknologi. Toyota har på baggrund af den viden, der bliver indsamlet fra forskellige markeder rundt omkring i verden, mulighed for at få indsigt i de markedsmuligheder, der er for teknologien.

NRGi er et af Danmarks største forbrugerejede energiselskaber, og en af selskabets opgaver består i at distribuere el til godt 200.000 kunder i Østjylland. Selskabet har hovedsæde i Århus, og beskæftiger ca. 1.000 medarbejdere fordelt i en række selskaber. NRGi har bl.a. baseret sin forretning på at levere ydelser, der bidrager til energibesparelser og CO2 -reduktioner.

Toyota Danmark har i forbindelse med den europæiske test af den kommende plug-in teknologi fået tildelt to biler, som skal indsamle informationer til fabrikken fra det danske marked. En af disse biler skal køre hos NRGi, og den anden skal Toyota Danmark anvende til, over en bred front, at udbrede kendskabet til den nye teknologi.

Samarbejdet mellem Toyota og NRGi bliver sat officielt i gang ifm et større arrangement i Århus i begyndelsen af juni 2010.

Kommuner overvejer ESCO

Fremtiden ser ud til at bringe flere kommunale partnerskaber med Energy Service Companies (ESCO), der kan hjælpe med at gennemføre rentable energibesparelser i den kommunale bygningsmasse.

NRGi Rådgivning har på vegne af Center for Energibesparelser foretaget en analyse af de danske kommuners kendskab og holdning til ESCO-partnerskaber. ESCO-partnerskaber fungerer ved, at ESCO-virksomheden laver en energirenovering og derefter får en del af energibesparelsen som betaling. I dag indgår 8 af de i alt 98 danske kommuner i et ESCO-partnerskab, og analysen viser, at en række kommuner overvejer at indgå partnerskaber. Samtidig viser undersøgelsen, at en større andel af kommunerne stadig er i tvivl om deres fremtidige klimastrategi og mulighederne for ESCO-partnerskaber.

Du kan læse mere om undersøgelsen på Center for Energibesparelsers hjemmeside.

Årsrapport for 2009

Et plus på 210 millioner kroner før skat er resultatet af NRGi Koncernens samlede indsats i 2009. Der blev i løbet af 2009 foretaget investeringer for knap 400 millioner og årets rabatudbetaling var på 315 millioner kroner til NRGi’s andelshavere.

Trods en nedgang i omsætningen fra 2.527 MDKK i 2008 til 1.995 MDKK i 2009 har NRGi i 2009 mere end femdoblet resultatet før skat i forhold til 2008. Resultatet steg fra 36 MDKK i 2008 til 210 MDKK i 2009. Resultatet ligger stadig under forventningerne for året, som var på 300 MDKK, men acceptabelt set i lyset af de svære markedsforhold i 2009.

- Resultatet for 2009 er et godt skridt på vejen mod vores mål. Vi kan se tilbage på et år, hvor den økonomiske krise har berørt vores forretningsområder, men vi kan se fremad med positive øjne. Ikke mindst fordi vi kan se mange gode perspektiver for de kommende år i forbindelse med det store fokus, der er på energibesparelser, hvor vi som energikoncern har en stor ekspertise. Der er dog stadig et stykke arbejde, der skal gøres, før forventningerne er opfyldt, og det er en af opgaverne for de kommende år, siger Søren Sørensen, administrerende direktør i NRGi.

I 2009 har der været fokus på optimering af de enkelte forretningsområder i koncernen. En optimering, der har sikret fremgang hos en række forretningsområder, ikke mindst hos NRGi Rådgivning og Wupti.com som begge har oplevet væsentlige forbedringer og er gået ud af året med overskud. Kapitalafkastet er steget fra et rundt 0 i 2008 til 7% i 2009, hvilket er meget tilfredsstillende.

I 2009 blev der via NRGi Rådgivning realiseret energibesparelser for mere end 75.000 MWh, svarende til energiforbruget i ca. 15.000 husstande. Det er næsten tre gange så meget som NRGi som netselskab er pålagt fra myndighedernes side. Sammenholdt med det generelle øgede fokus på energibesparelser giver det forventning om gode markedsmæssige vilkår for NRGi i fremtiden.

- 2009 har været et aktivt år for NRGi. Vi har investeret for ikke mindre end 398 MDKK i en tid med lavkonjunktur, og samtidig har vi udbetalt en rabat på vores netydelser på 315 MDKK til vores mere end 200.000 andelshavere. Tilsammen betyder denne indsats, at vi giver andelshaverne konkret værdi og at vi er med til at øge konkurrenceevnen for erhvervslivet i vores forsyningsområde. Derudover har vi udviklet en række nye grønne elprodukter, der giver vores kunder mulighed for at påvirke klimaet i en positiv retning, siger Ulrik Kragh, bestyrelsesformand i NRGi.

NRGi sikrer nye konkrete VE-projekter sammen med kunderne

NRGi Elsalg kører i øjeblikket en kampagne om elprodukter med klimavalg, hvor virksomheden sikrer, at der minimum investeres 1 øre i nye vedvarende energiprojekter for hver kWh, kunderne bruger. To solcelleanlæg er givet til Scleroseforeningen og Julemærkefonden.

Mange bække små giver som sagt en stor å, og mange danskere vil gerne være med til at støtte både klimakampen og gode formål. NRGi Elsalgs kunder, der siden begyndelsen af 2010 har valgt selskabets elprodukter med klimavalg, har gjort en ekstra indsats. For hver gang de bruger 1 kWh, investerer NRGi Elsalg minimum 1 øre i nye vedvarende energiprojekter, som i de seneste projekter samtidigt er forenet med et godt formål. I april måned skød NRGi Elsalg en kampagne i gang, og det har for alvor vakt interessen for elprodukter med klimavalg. Virksomheden har valgt allerede at glæde de første gode formål med solcelleanlæg, der i nær fremtid installeres af EL:CON.

─ Vi har mærket en stor interesse for at vælge Grøn Flexibel Pris og dermed støtte nye konkrete VE-projekter, og vi vil også gerne vise kunderne, at der er handling bag ordene – derfor har vi allerede indgået aftale om etablering af solcelleanlæg hos Scleroseforeningen og Julemærkefonden, siger adm. direktør i NRGi Elsalg A/S Thomas Boll Matthiesen.

Hos Scleroseforeningen er de stolte og glade over anlægget, der skal installeres i Dronningens Ferieby i Grenaa. ─ Vi har valgt at sætte anlægget op i foreningens handicaptilgængelige feriecenter, så det kan komme gæsterne til gode. Det er fantastisk, at vi på den måde kan få dækket en del af energiforbruget i det store fælleshus med vedvarende energi, og vi synes det er en god idé, at vores gæster kan se, hvor meget solcelleanlægget betyder for energiforbruget, siger Torben Damsgaard, vicedirektør i Scleroseforeningen.

Julemærkefondens anlæg skal installeres på Julemærkehjemmet i Hobro, og de har også taget imod gaven med stor glæde over den uventede mulighed for at gøre en indsats for klimaet. ─ Vi er glade og taknemmelige for, at NRGi Elsalg har valgt at give et anlæg til os. Det har både en økonomisk betydning for os, og så er det et godt signal at sende, at vi har et solcelleanlæg, siger Joan Vestergaard, direktør for Julemærkefonden.

NRGi Elsalg ser frem til at sætte gang i flere nyudbyggede VE-projekter med kundernes hjælp. ─ For at opføre et solcelleanlæg kræver det cirka 2400 kunders forbrug i et år, så vi ser et stort potentiale med den interesse, kunderne har vist på den korte tid, kampagnen har kørt, siger Thomas Boll Matthiesen.

Kontakt for mere information:

NRGi Elsalg A/S: Adm. direktør Thomas Boll Matthiesen, 7222 6441

Scleroseforeningen: Vicedirektør Torben Damsgaard, 3613 0120

Julemærkefonden: Direktør Joan Vestergaard, 3313 3745

Ny administrerende direktør i wupti.com

Medstifter af wupti.com Claus Kristensen overtager posten som administrerende direktør efter Torben Mouritsen, der med sorte tal på bundlinjen og et stærkt positioneret brand har besluttet at søge nye udfordringer.

- Jeg glæder mig til at tage fat på opgaven som administrerende direktør, og ser det som en naturlig forlængelse af de resultater, Torben og jeg sammen med resten af organisationen har leveret. Jeg forventer i samarbejde med den øvrige organisation at fortsætte samme kraftige vækst, som vi i wupti.com har skabt de sidste tre år, siger Claus Kristensen.

Det rigtige tidspunkt

Han overtager nøglerne efter Torben Mouritsen, der har besluttet sig for at træde tilbage pr. 30 juni 2010.

- Jeg har haft nogle fantastiske år med wupti.com, og det har været en fornøjelse at arbejde med bestyrelsen, Claus og medarbejderne i en virksomhed, der har haft en imponerende pionerånd fra første dag. Denne pionerånd og samarbejdet med ejerne har betydet, at vi under hele opbygningsfasen har kunnet tænke langsigtet og som sådan været med til at sætte nye standarder for, hvad man kan sælge via nettet. I dag er wupti.com blevet Danmarks største onlinehandel, og jeg har fået lyst til at prøve nye udfordringer. Det kan jeg gøre trygt, for jeg ved, at wupti.com er i de bedste hænder, siger Torben Mouritsen.

- wupti.com har været en dejlig arbejdsplads for mig. Jeg har dog altid følt, at det er udviklingen og implementeringen af forretningsideer, der giver mig den største energi, og den periode er godt overstået for wupti.com. Derfor er det det rigtige tidspunkt at afsøge nye muligheder nu, hvor implementeringen er vel overstået.

Afleverer stærkt brand

wupti.coms bestyrelsesformand Niels Thorborg beklager Torben Mouritsens afgang som administrerende direktør.

- wupti.com var ikke blevet dét, det er i dag, uden Torbens forbrugerindsigt og entreprenørkræfter. Især vil jeg fremhæve hans evne til på kort tid at opbygge et af Danmarks stærkeste brands. Det er en temmelig imponerende væksthistorie, der er leveret. Men vi respekterer naturligvis hans beslutning og håber på et senere tidspunkt at nyde godt af hans idéer og viden.

wupti.com er på tre år blevet Danmarks største onlinehandel inden for forbrugerelektronik og hårde hvidevarer. En position, der kan tilskrives en fremsynet forretningsmodel og modet til at lægge sig foran, da internethandel stadig var i sin spæde opstart.  Sidst men ikke mindst har en vellykket brandingsstrategi i 2009 gjort wupti-figuren Pede til kult med over 175.000 venner på Facebook.

Torben Mouritsen har fungeret som administrerende direktør fra opstarten i 2006. Han har tidligere været ansat som direktør for hvidevarekæden Punkt 1 og har inden da en fortid i Dansk Supermarked.

Kontakt

For yderligere information kontakt venligst

Administrerende direktør Torben Mouritsen – mobil 4041 3252

Bestyrelsesformand Niels Thorborg – mobil 2060 1011

Direktør Claus Kristensen – mobil 2545 8430

Fakta

  • wupti.com blev grundlagt i 2006 af Torben Mouritsen og Claus Kristensen med NRGi som finansiel partner
  • I 2009 leverede wupti.com et overskud på 1,8 millioner kroner og en årlig omsætning på 350 millioner kroner. Vækstraten  var på mere end 30 procent
  • Over 300.000 kunder har handlet på wupti.com, der hver dag har 30-40.000 unikke besøgende
  • wupti.com ejes i dag med lige dele NRGi og L’EASY. For begge ejere er wupti.com et vigtigt strategisk forretningsområde

Energi Fyn gør det let at få tyverialarm

Energi Fyn og alarmselskabet LOCKON har indgået et samarbejde om oprettelse af tyverialarm til energiselskabets fibernetkunder.

Energi Fyns fibernetkunder kan trygt lade deres hjem være "alene hjemme" fremover. En ny aftale med alarmselskabet LOCKON giver kunderne mulighed for gratis oprettelse af et af de mest avancerede alarmsystemer på markedet. Dermed kan kunderne udnytte fibernetteknologien til endnu mere end lynhurtigt internet, telefoni og tv.

- Fibernettet giver løbende nye spændende muligheder for vores fibernetkunder, og en tyverialarm kan netop udnytte det meget stabile netværk, som fibernettet giver, siger Carsten Hansen, bredbåndsdirektør hos Energi Fyn.

En alarm fra LOCKON kan både betjenes via internettet og mobiltelefonen, og er baseret på nabohjælp over sms, e-mail og telefonopkald.

Nedsætter standbyforbrug

Alarmen fra LOCKON er samtidig verdens første klimavenlige tyverialarm. Alarmen kan nemlig tilsluttes tænd-sluk-enheder, som gør det let for Energi Fyns fibernetkunder at huske at slukke for standbyforbruget i hjemmet.

Når man slår alarmen til, slukkes automatisk for standbyforbruget. Det betyder, at man sparer energi til fjernsynet, DVD-afspilleren og alle de andre apparater, der står og sluger strøm, mens man ikke er hjemme. Når man kommer hjem og slår alarmen fra, tændes apparaterne automatisk igen. Tænd-sluk-enhederne kan også bruges til at sørge for, at al standbystrøm er slukket om natten, så der er en gevinst at hente både for miljøet og pengepungen.

LOCKONS direktør Torben Kring er glad for det nye samarbejde og perspektiverne i det. - Vi er glade for at være en del af udviklingen af fremtidens intelligente hjem, og fibernettet er internetforbindelsen, der vil hjælpe udviklingen med at tage fart. Samtidig er vi glade for samarbejdet med energiselskaberne. Energiselskaberne er foregangsmænd inden for området, hvilket gør det muligt, at vi i fællesskab kan udforske mulighederne, siger Torben Kring.

Alarmgrundpakken fra LOCKON og Energi Fyn har en værdi af 995 kr., hvilket man som fibernetkunde hos Energi Fyn sparer. Efter oprettelsen betaler man 99 kr. om måneden i abonnement for alarmservicen.   Yderligere information og bestillingsmodul findes på www.energifyn.dk eller www.lockon.dk eller kontakt venligst:

Carsten Hansen

Bredbåndsdirektør, Energi Fyn

Mobil: 2481 0728

 

Torben Kring

Direktør, LOCKON

Mobil: 2026 4926

NRGi familier søges...

NRGi søger familier til samarbejde om energibesparelser.

Energivinduer, spareskinner, jordvarme og solceller. Der er nok at holde styr på, hvis man gerne vil spare på energien og dermed skåne både miljøet og pengepungen, men hvordan sparer en familie egentligt bedst på energien? Hvis man har intentioner om, at spare på familiens energiforbrug kan være svært holde rede i de mange muligheder og teknologier, der er efterhånden er blevet til rådighed i klimakampen. Det vil NRGi gerne gøre noget ved og derfor inviterer energiselskabet nu familier fra Østjylland til et samarbejde om energibesparelser.

- Vi tror, der er mange familier, som gerne vil gøre en ekstra forskel i klimakampen og mange er i stigende grad blevet mere bevidste omkring deres forbrug. Men derfor kan det alligevel ofte være svært at vide, hvor man så starter - hvad betyder det konkret i hverdagen? Hvad skal man egentlig gribe og holde i, når man skal i gang med at spare på energien? De spørgsmål stiller man sig nok i mange familier og dermed bliver det ofte kun ved de gode intentioner, mens besparelserne udebliver. For i en travl hverdag kan det være svært at forholde sig til vores energiforbrug, og til den strøm vi bruger i familien, siger Per Svendsen, der er kommunikationschef i NRGi.

Forsøgsfamilier

For at inspirere de østjyske familier til at komme i gang med energibesparelser efterlyser NRGi nu familier, der vil være med til at afprøve eksperternes gode råd i praksis og dermed spare både penge og energi. Under overskriften ”NRGi Familien” udvælger NRGi en stribe familier, der bliver rådgivet, udfordret og fulgt i kampen om at bruge mindre energi i hverdagen. Deltagelsen er helt gratis og rummer mange muligheder for de deltagende familier for energibesparelser og spændende oplevelser.

- Ved at bruge konkrete erfaringer fra lokale familier, kan vi på en ny og spændende måde formidle viden, gode råd og dermed vise, hvordan man kan spare på energien i praksis. Familierne skal teste de nyeste teknologier, fortælle om deres oplevelser og i det hele taget hjælpe os med input og gode ideer, mens vi hjælper dem med at spare på energien, forklarer Per Svendsen.

dansommer og NRGi indgår klimapartnerskabsaftale

Danske sommerhuse forbruger for meget energi og alt for få sommerhusejere får energioptimeret deres huse. Det vil dansommer og NRGi nu gøre noget ved. For med en smule omtanke og mindre forbedringer er der store besparelser at hente på energiforbruget i et sommerhus - til glæde for miljøet og til glæde for pengenpungen hos de danske sommerhusejere.

Store sommerhuse bruger meget mere energi end et normalt helårshus - det er et unødigt spild af ressourcer, som skader både klima og ejernes pengepung. Det vil udlejningsfirmaet dansommer og NRGi gerne rette op på. Derfor har de nu indgået et nyt klimasamarbejde, der skal sikre store energibesparelser i sommerhuse over hele landet.

- Vi har gennem lang tid ønsket at gøre vores mere end 4.000 sommerhuse mere klimavenlige. Men det er først nu med vores nye klimasamarbejdsaftale med NRGi, at vi har fundet den helt rigtige løsning. Med den i hånden kan sommerhusejerne nu trække på NRGi’s energirådgivere og dermed finde ud af, hvor der kan spares energi i det enkelte hus, siger Torbjörn Fredman fra dansommer.

Og der er rigtig store besparelser at hente i et sommerhus. I et af dansommers huse fandt man for eksempel ud af, at der kan spares ca. 50 procent på opvarmning og hele 75 procent på opvarmningen til husets svømmepool. Og da begreber som sparepærer og LED-pærer stort ikke findes i sommerhuse, er der også store gevinster at hente på belysning. I det pågældende sommerhus fandt man ud, at der kan spares 80 procent på udgifterne til belysning, hvis pærerne blev skiftes ud med mere energivenlig teknologi. Samtidig fandt man ud af, at sommerhuset med fordel kunne få installeret sparebruser og vandsparer på vandhaner, da et sommerhus har et højt vandforbrug, når det udlejes. I alt vil det pågældende sommerhus kunne spare 11.000 kWh om året alene på opvarmningen af huset og poolen, hvis man skiftede til en bedre energikilde som for eksempel solvarme og varmepumper.  Det svarer til en besparelse på 18.700 kr. om året, mens de 11.000 kWh repræsenterer et forbrug på 5.5 tons CO2 om året - og så er lys, det varme vand og andet strømforbrug ikke talt med.

Climate Partnership House

Klimapartnerskabsaftalen mellem dansommer og NRGi giver mulighed for at sommerhusene kan opnå titlen som et Climate Partnership House. En titel, der gives hvis sommerhuset lever op til en række kriterier herunder et skifte fra traditionel el til Grøn El, der er strøm baseret på vedvarende energikilder, som for eksempel vand, sol eller vind.

- Klimapartnerskabet med dansommer giver os som energikoncern mulighed for at gøre en forskel og udnytte de mange synergier vi har i vores koncern. Både via NRGi Elsalg der leverer den grønne el, energirådgivning fra NRGi Rådgivning samt energibesparende hårde hvidevarer via Wupti. En samlet pakke som giver gode muligheder for at sommerhusene i dansommer regi kan blive endnu mere klimavenlige, fortæller Morten Winther, der er kommerciel direktør i NRGi.

Alarmvirksomhed i samarbejde med Elsparefonden

Et nyt samarbejde mellem Elsparefonden og alarmvirksomheden LOCKON skal give danskerne mulighed for at spare energi, samtidig med at de tyverisikrer deres hjem.

Landets første klimavenlige tyverialarm har netop set dagens lys, og det får nu Elsparefonden til at indgå samarbejde med LOCKON. Med det nye samarbejde får forbrugerne mulighed for via Elsparefondens ”Min E-bolig” at få rådgivning om energibesparende alarmløsninger og placering og installation af tyverialarmer.

- De fleste af os ved, hvor svært det er at huske at slukke for strømtyvene, når vi ikke er hjemme eller sover. LOCKONs kombination af alarm og tænd/sluk af elforbrug er et rigtigt godt eksempel på, hvordan man med enkle midler kan gøre sin bolig mere intelligent. Der er meget store energibesparelser at hente, hvis vi udnytter energien mere effektivt, og dette vel og mærke uden tab af komfort, siger sekretariatschef i Elsparefonden, Göran Wilke.

LOCKON, der er delvis ejet af det østjyske energiselskab NRGi, har netop lanceret en klimavenlig tyverialarm, der kan hjælpe forbrugeren med at ”huske” at slukke for den dyre standby-strøm.

Når hjemmet forlades, og alarmen slås til, slukkes den dyre standby-strøm automatisk via en særlig tænd-sluk-enhed. Og når man vender hjem og slår alarmen fra, tændes der igen automatisk for strømmen. Dermed sparer man strøm til fjernsynet, DVD-afspilleren og alle de andre strømslugende apparater, når man alligevel ikke er hjemme. Tænd-sluk-enheden kan også bruges til automatisk at slukke alt standby-strøm om natten. Og taget i betragtning, at et standby-forbrug ifølge Elsparefonden er 10 procent af den samlede elregning, er besparelsen til at tage at føle på.

- Mange husker at slukke for standby-apparaterne, når de tager på ferie, men ikke alle tænker på at gøre det til hverdag. Alarmen husker folk til gengæld hver gang, de går, og derfor tænkte vi, at det ville være oplagt at kombinere de to funktioner, siger LOCKONs direktør, Torben Kring, der mener, det er meget naturligt, at LOCKON er det første alarmselskab på det danske marked, der lancerer en klimavenlig alarm og indgår samarbejde med Elsparefonden.

- Det faktum, at vi er delvis er ejet af en energikoncern, gør det meget relevant for os at tænke på energibesparelser og intelligente el-løsninger. Vi vil gerne være med til at øge fokus på klimaet og miljøet, når man køber elektronisk udstyr, siger Torben Kring.

Elsparefonden skifter pr. 1. marts 2010 navn til Center for Energibesparelser. Læs mere om Elsparefondens Min E-Bolig: www.min-e-bolig.dk

For yderligere oplysninger se www.lockon.dk eller kontakt venligst

Torben Kring Direktør

LOCKON

Mobil 20 26 49 29

 

Göran Wilke Sekretariatschef

Elsparefonden

Mobil 21 20 55 58