NYHEDER

Stor regional opbakning til havvindmøller

Samtlige borgmestre fra kommunerne omkring Århus bugten har netop tilkendegivet positiv interesse for Vindmøllelaug Århus Bugts (VÅB) planer om en havvindmøllepark i Århus bugten.

Havvindmøller i Århus Bugten er kommet tættere på. Det er resultatet af et borgmestermøde, der i dag er blevet afholdt hos energikoncernen NRGi. På mødet deltog borgmestrene fra henholdsvis Århus, Odder, Syddjurs, Norddjurs og Samsø kommune.

Det drejer sig om et forslag om placering af 20 styk 4-6 MW vindmøller i området syd for det udpegede Natura 2000-område nordvest for Samsø.

På mødet som var indkaldt af VÅB og NRGi i fællesskab var der bred enighed blandt de fem borgmestre om at støtte op om projektet, og hjælpe med til at fremme sagen politisk over for Klima- og energiminister Lykke Friis og Folketinget.

-Vi er rigtig glade for den store opbakning i vores nærområde. Det er afgørende for projektets succes at der er bred tilslutning til og ønske om at komme i gang med at udbygge VE i Danmark og i Østjylland i særdeleshed, siger Hans Bjerregaard, projektleder i VÅB.

- Den positive stemning på mødet i dag giver os en bestyrket tro på, at vores havvindmølleprojekt er bragt godt på vej, siger Christian Bundgård, formand for VÅB.

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst

Vindmøllelaug Århus Bugt Christian Bundgård                                       

Formand                                                    

Tlf. 8635 1940                                             

 

Hans Bjerregaard                                        

Projektleder                                                

Tlf.2015 0520  

 

NRGi Søren Egge Rasmussen

Bestyrelsesformand

Tlf. 2215 6472

Projektkonkurrence

Ingeniør-, arkitekt- og entreprenørvirksomheder samt andre interesserede inviteres til at deltage i en projektkonkurrence om realisering af energibesparelser.

Virksomheder både i og uden for NRGi’s forsyningsområde kan deltage.

Konkurrencevinderen bliver den virksomhed, der præsenterer det bedste projektoplæg med fokus på innovation og nytænkning i forhold til energioptimeringer ved nybyggeri eller renovering af eksisterende bygninger. I begge tilfælde gælder det, at niveauet skal være bedre end kravene i Bygningsreglementet.

Hensigten med projektkonkurrencen er at bidrage til realisering af 1 mio. kWh energibesparelser i projektet.

Derudover er målet at skabe positiv synergi gennem et samarbejde mellem vinderen af konkurrencen og hele NRGi Koncernen. Samarbejdet skal være et bærende element i projektet, og de bydende vil blive vurderet på baggrund af deres indstilling og evner i forhold til at indgå samarbejder.

NRGi Rådgivning er rådgivere for NRGi Net i processen.

Med baggrund i de indkomne projektforslag udvælges fem projekter, som inviteres til indgå i selve projektkonkurrencen. Det endelige projekt udvælges blandt de fem. Kriterier for udvælgelsen er nærmere beskrevet i materialet for projektudvælgelsen, som kan rekvireres på nedenstående adresse.

  • Konkurrenceperioden er planlagt til at løbe fra: 14.06 til 27.08 2010
  • Frist for afgivelse af anmodning om deltagelse er: 02.07 2010 kl. 13.00
  • Udvælgelse af de fem projekter er fastlagt til: 02.08 2010 kl. 13.00
  • Udvælgelse af endeligt projekt: 27.08 2010 kl. 13.00

 

Anmodninger sendes til nedenstående adresse, hvorefter materialet for projektudvælgelsen vil blive tilsendt.

NRGi Rådgivning A/S

Att. Martin Dam Wied

Bernhard Bangs Allé 23, 2000 Frederiksberg

Tlf. 3810 0101 / e-mail: mdw@nrgi-raadgivning.dk

EL:CON Gruppen A/S køber Agerkilde A/S

Elinstallationsvirksomheden Agerkilde A/S med hovedkontor i Viborg er blevet solgt til EL:CON Gruppen A/S.

Agerkilde A/S, der har afdelinger i Viborg, Holstebro og Skive, er netop blevet opkøbt af EL:CON Gruppen A/S, der er ejet af det østjyske energiselskab NRGi. Bestyrelsen og aktionærkredsen ser salget som den bedste mulighed for at sikre kunder, medarbejdere og virksomheden i fremtiden.

Beslutningen om salget blev truffet efter en af drivkræfterne bag de seneste års udvikling i Agerkilde, Jesper B. Jensen, valgte at forlade virksomheden.

− Det er en samlet bestyrelse og aktionærkreds, som står bag beslutningen om salget af Agerkilde A/S − et selskab, som har været gennem en hård periode, men via en god indsats fra ledelse og medarbejdere er blevet stabiliseret. Det er aktionærer og bestyrelsens klare opfattelse, at vi med det samlede salg sikrer såvel kunder, medarbejdere og virksomheden den bedst mulige fremtid, siger Michael Agerkilde, adm. direktør i Agerkilde A/S.

At valget faldt på EL:CON Gruppen med hovedkontor i Århus har flere årsager. Virksomheden råder over mange af de samme kompetencer som Agerkilde inden for el, hvorimod Agerkilde er stærkere på teknikopgaver.

− Derudover fandt vi hurtigt ud af, at virksomhedskulturen minder meget om hinanden i de to virksomheder, og kemien passede godt, siger Michael Agerkilde.

EL:CON Gruppen ser naturligvis med stor tilfredshed på opkøbet. Agerkilde er markedsledende inden for automation og kommunikation, og EL:CON ser et stort potentiale i de segmenter. Samtidig har EL:CON store forventninger til det store og nye kundepotentiale i Midt- og Vestjylland, bl.a. indenfor energioptimering.

− Agerkildes kompetencer passer perfekt ind i EL:CON. Geografien mellem virksomhederne er god, da vi ikke har deciderede geografiske overlap, men heller ikke er længere fra hinanden, end vi kan hjælpe mellem afdelingerne og trække på hinandens kompetencer, siger Claus Søgaard Poulsen, adm. direktør i EL:CON Gruppen.

Fakta

EL:CON er en landsdækkende elinstallationsvirksomhed, som spænder fra forsyningsanlæg og vejbelysning, over industrianlæg og automation, til nyetablering og renovering i offentlige institutioner, virksomheder og private boliger.

EL:CON beskæftiger efter opkøbet 600 medarbejdere, heraf 90 lærlinge og elever fordelt på 16 afdelinger over hele landet. Agerkilde A/S omsatte i 2009 for ca. 90 millioner kroner og beskæftiger knap 100 medarbejdere. Overtagelsen sker med virkning fra 1. juni 2010.

 

For flere informationer kontakt:

Claus Søgaard Poulsen, adm. direktør EL:CON Gruppen A/S csp@elcon-as.dk / 41 222 222

Michael Agerkilde, adm. direktør Agerkilde ma@agerkilde.dk / 2088 1800

Waoo! køber Dansk Bredbånd

Waoo!, der er en alliance af 15 fibernet‐selskabers bredbåndsaktiviteter, har købt Dansk Bredbånd.

”Med købet af Dansk Bredbånd fordobler vi størrelsen af Waoo!’ forretning. Samtidig får vi eget fibernet i en vigtig del af København og på Frederiksberg,”siger Kim Frimer, bestyrelsesformand for Waoo! og administrerende direktør i energiselskabet Verdo i Randers –et af de 15 selskaber bag Waoo!

Dansk Bredbånd fortsætter som et selvstændigt brand ligesom Waoo!’ to øvrige selskaber Profiber og Smile Content.

”Hele ideen med Waoo! er at opnå stordriftsfordele, bedre kundeadgang og bedre indkøbspriser, sådan at vi kan give vores kunder gode og billige produkter og samtidig tjene penge på det. Med købet af Dansk Bredbånd øger vi vores konkurrencekraft til gavn for både nuværende og fremtidige kunder i vores selskaber. Købet er et vigtigt skridt i retning af at blive en betydende spiller på markedet for tv, telefoni‐ og bredbåndsløsninger,”siger Kim Frimer.

Senere på året vil danskerne komme til at opleve Waoo! som et nyt landsdækkende brand.

”Det er vores plan at integrere de mange forskellige bredbåndsforretninger i Waoo!, og vi vil introducere de første fælles produkter til efteråret,”siger Anders Christjansen, administrerende direktør for Waoo!

”Frem til den tid vil vi koncentrere os om at mindske kompleksiteten i vores forretning. Nu vil vi sammen med ledelsen i Dansk Bredbånd koncentrere os om at planlægge, hvordan Dansk Bredbånd bedst kan indgå i Danmarks nye stærke spiller inden for tv, telefoni‐ og bredbåndsløsninger,” siger Anders Christjansen.

Dansk Bredbånd havde ultimo april cirka 70.000 kunder, hvilket er det samme antal som Waoo! har i Profiber og Smile Content.

Waoo! er et landsdækkende indholds‐ og bredbåndsselskab med hovedsæde i Tilst ved Århus. Waoo! leverer via sine datterselskaber tv, telefoni og internet til private hjem baseret på fremtidens superhurtige internet: fiber direkte til hjemmet.

Yderligere oplysninger om Waoo!: www.waoo.dk

Fremme af VE kræver politisk velvilje

Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) har netop gennemført forundersøgelser med henblik på etablering af en havvindmøllepark mellem Helgenæs og Samsø. En forundersøgelse som viser spændende perspektiver for udviklingen af VE, hvorfor der nu er sendt en forespørgsel videre til Klima- og energiminister Lykke Friis.

Havvindmøller i Århus Bugten kan blive en realitet inden for en overskuelig årrække. Det er resultatet af en række forundersøgelser som Vindmøllelaug Århus Bugt netop har afsluttet. Det drejer sig om et forslag om placering af 20 styk 4-6 MW vindmøller i området syd for det udpegede Natura 2000-område nordvest for Samsø.

For at projektet kan blive en realitet kræver det dog politisk opbakning fra Christiansborg, hvorfor der er sendt et brev til Klima- og energiminister Lykke Friis, indeholdende en række afklarende spørgsmål primært omkring de økonomiske rammer for et sådant projekt.

- De netop afsluttede forundersøgelser bekræfter vores positive tanker om at opføre havvindmøller i Århus bugten, som var hele baggrunden for stiftelsen af Vindmøllelauget tilbage i 2009. Vi er meget glade for de mange positive tilkendegivelser om projektet fra både NRGi og ikke mindst Vestas som har påpeget et påtrængende behov for at kunne få afprøve nye havvindmølleteknologier. Med brevet til Lykke Friis håber vi på at få fastlagt de nødvendige rammebestemmelser, som gør at vi kan gå videre i processen med at få udviklet de nødvendige VVM undersøgelser, således vi får afdækket alle vilkår, siger Hans Bjerregaard, projektleder i Vindmøllelaug Århus Bugt.

For at sikre rammerne for projektet, økonomisk som praktisk, er der i brevet til Klima- og energiminister Lykke Friis, fremført en række forslag til rammevilkår der skal opfyldes, herunder prissætning og vilkår for forsøgs- og udviklingshavvindmølleparker.

- Det er et rigtigt flot stykke arbejde som VÅB har gjort i forbindelse med forundersøgelserne. Det har styrket vores interesse i at fremme udbredelsen af VE. Vi ser således med positive øjne på projektet, som i givet fald vil kunne være med til at bringe yderligere VE til elforbrugerne. Det er dog afgørende, at projektet har et forretningsmæssigt perspektiv, og at det sker i et bredt samarbejde med andre lokale energiselskaber, kommuner og andre interesserede parter, siger Søren Egge Rasmussen, bestyrelsesformand i NRGi.

Brevet til Klima- og energiminister Lykke Friis er afsendt i dag.

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst

Vindmøllelaug Århus Bugt Hans Bjerregaard, Projektleder tlf.2015 0520

NRGi a.m.b.a. Søren Egge Rasmussen, Bestyrelsesformand tlf. 2215 6472

 

1. kvartal 2010

Første kvartal i 2010 endte med et plus på 30 MDKK – en nedgang på 10 MDKK set i forhold til samme periode sidste år og lavere end forventningerne. Resultatet skal dog ses i lyset af de generelle store udfordringer i markedet samt den hårde vinter.

Omsætningen er faldet fra 530 MDKK i 1.kvartal 2009 til 446 MDKK i samme periode i 2010. Faldet i omsætningen skyldes blandt andet den generelle økonomiske udvikling i samfundet og den hårde vinter der har vanskeliggjort anlægsaktiviteter.

- Årets første kvartal har generelt ikke levet op til vores forventninger. Men vi har positive forventninger til at den stigende optimisme blandt forbrugerne også afspejler sig i omsætningen blandt vores centrale forretningsenheder, siger Søren Sørensen, administrerende direktør i NRGi.

Forventningerne til årets resultat før skat i 2010 ligger i størrelsesorden 240 MDKK.

På investeringssiden er det forventede investeringsniveau for 2010 på ca. 380 MDKK.

- Selvom resultatet ikke lever op til forventningerne glæder vi os over, at vi for alvor har åbnet op for vore grønne el-produkter, og så er fiberalliancen mellem elselskabernes fibernetselskaber klar til at gå i luften, siger Søren Egge Rasmussen, bestyrelsesformand i NRGi .

Familier vil spare mere på energien

NRGi har inviteret danskere til at blive NRGi Familier, og interessen har været overvældende. 118 familier har meldt sig til at teste eksperternes spareråd.

I marts søgte NRGi familier til at deltage i et samarbejde om at spare på energien. 118 familier har meldt sig til at afprøve eksperters spareråd, debattere om energi og blive fulgt i hverdagens sparetiltag.

─ Interessen har været helt overvældende, men det bekræfter os i, at der er mange, der gerne vil gøre en ekstra indsats i klimakampen, siger Per Svendsen, kommunikationschef i NRGi.

Tirsdag den 25. maj bliver der holdt kick off-møde i NRGi’s domicil i Århus N. Alle familier er inviteret til at se huset og selvfølgelig blive klogere på, hvad der skal ske i forløbet. De har mulighed for at tale med rådgivere og få de første spareråd.

Efter kick off-mødet kommer projektet til at foregå i et community på nettet, hvor familierne får udfordringer, indrapporterer forbrug og battler på besparelser.

NRGi håber selvfølgelig at kunne hjælpe familierne til at spare på energien og dermed gøre noget godt for både pengepungen og klimaet. Men samtidig ser NRGi også frem til at få noget igen. 

─ Ved at bruge konkrete erfaringer fra lokale familier, kan vi på en ny og spændende måde formidle viden, gode råd og dermed vise, hvordan man kan spare på energien i praksis. Familierne skal teste de nyeste teknologier, fortælle om deres oplevelser og i det hele taget hjælpe os med input og gode ideer, mens vi hjælper dem med at spare på energien, forklarer Per Svendsen.

 

Medier er meget velkomne til at deltage på kick-off-mødet. Tilmelding er nødvendig og for medier kan det ske direkte på chbo@nrgi.dk

Mødet går i gang kl. 19, hvor adm. direktør Søren Sørensen byder velkommen. Efter planen runder vi af kl. 21.

Waoo!

Waoo! er det nye navn på alliancen af 15 fibernet-selskabers bredbåndsaktiviteter, som hidtil har gået under betegnelsen ”Company X.”

”Waoo! fordi vi har en vision om, at vi skal have vores kunder til at sige Waoo!,” siger Anders Christjansen, der tiltrådte som selskabets ny administrerende direktør for to måneder siden.

”Vi vil bide TDC i haserne. Det er vores ambition at skabe et landsdækkende alternativ til TDC,” siger han.

De 15 fibernet-selskaber bag Waoo! er alle lokalt forankrede. Selskaberne, undtagen Sydfyns Intranet og NEF-Fonden, markedsfører i dag internet- og tv-produkter gennem Profiber og Smile Content. Tilsammen havde Profiber og Smile Content ved udgangen af april 70.000 kunder. Dertil kommer de kunder, der er kunder direkte hos andre serviceprovidere. Sammenlægningen af de 15 selskabers aktiviteter inden for tv, internet og telefoni blev besluttet på en ekstraordinær generalforsamling d. 26. februar.

Anders Christjansens opgaver som direktør for Waoo! er at bygge og markedsføre et stærkt fælles brand, udvikle fremtidssikrede produkter og sikre lavere omkostninger gennem stordrift. Målet er at drive forretningen fornuftigt til gavn for både kunder og ejere.

”I dag lancerer vi vores ny navn. Datoen for den operationelle fusionering i Waoo! af aktiviteterne i Profiber og Smile Content, samt i de øvrige netværk, ligger endnu ikke fast, men det vil ske inden udgange af 2010 og senest samtidig med lanceringen af vores første fælles løsninger. Indtil da vil vores kunder stadig opleve Waoo! repræsenteret ved Profiber og Smile Content,” siger han.

Waoo! er et indholds- og internetselskab, der leverer tv-indhold og superhurtigt internet til private kunder. Allerede i dag er internet fra Waoo! hurtigere end hos de gammeldags udbydere af kobberbaseret internet i Danmark, og fremover vil hastighederne blive endnu større. Waoo!’s to selskaber, Profiber og Smile Content, tilbyder i øjeblikket synkrone internetforbindelser på op til 60 mbit/s upload og download. Det er hastigheder, der ikke kan opnås ved gammeldags kobberforbindelser. Især ikke fordi Profiber og Smile Content i modsætning til konkurrenterne på markedet faktisk leverer de høje hastigheder. Kobberkunder med DSL-forbindelser får oftest ikke de lovede høje hastigheder, fordi leverandørerne af internet via kobber kun lover at gøre sig umage for at levere hastighederne, men uden at de garanterer, at kunderne rent faktisk får, hvad de betaler for.

Waoo!’s kunder i Profiber og Smile Content får hurtigt en første smagsprøve på fordelene ved at være kunde i det nye stærke selskab. Alle tv-kunder med HD-bokse får mulighed for at se alle VM-kampe fra Sydafrika i HD-kvalitet.

”Vores kunder i Profiber og Smile Content skal ikke betale ekstra for at se de 64 VM-kampe i HD-kvalitet, der er fordelt mellem DR, TV 2 og CANAL9,” siger Anders Christjansen.

Yderligere oplysninger: www.waoo.dk

Virksomheder mangler viden om energibesparelser

Der er masser af muligheder for energibesparelser i små og mellemstore virksomheder – men der er også barrierer for at få dem ført ud i livet, viser en ny undersøgelse.

Energibesparelser er på alles læber i disse tider. Men det er ikke altid nemt at finde ud af, hvordan man får sparet på energien, fordi det tager tid, koster måske penge, og fordi mange simpelthen ikke ved, hvor og hvordan de skal tage fat. Projektet Energileder.dk arbejder på at skabe et værktøj, som skal hjælpe små og mellemstore virksomheder til at få øje på mulighederne for at spare på energien. Potentialet er der, men der er brug for viden, viser en brugerundersøgelse.

─ Vi står med et kæmpe uudnyttet potentiale for energibesparelser og -effektiviseringer i de små og mellemstore virksomheder. Udfordringen ligger i at få det potentiale realiseret, siger Pernille Skjershede Nielsen, kvalitetschef i NRGi Rådgivning A/S og projektleder for Energileder.dk.

Der er en række udfordringer for virksomhederne, som betyder, at de ikke får taget hul på energibesparelserne. For det første føler medarbejdere og ledere ikke, at de ved nok til at foretage energibesparelser, og de ved ikke, hvor de skal finde viden. Det, de ved, kan de ikke overskue at implementere i virksomheden. Og så er det en udfordring, at hverken ledere og medarbejdere oplever energibesparelser som et medarbejderansvar. De barrierer vil Energileder.dk gerne bryde.

─ For få ledere tænker på energiselskaberne som steder, hvor de kan få hjælp og rådgivning, og det skal vi være bedre til at fortælle, men vi vil først og fremmest skabe et værktøj, som giver hjælp til selvhjælp gennem værktøjer og netværk. Mange har fokus på at effektivisere, men energibesparelser bliver af mange opfattet som noget, der ligger for langt væk fra kerneforretningen. Så vi skal hjælpe dem til at se, at det ikke behøver være så besværligt, og samtidig kan de få en stor gevinst ved det, siger Pernille Skjershede Nielsen.

Texman og søsterselskaberne butikskæderne Wagner og Tøjeksperten er en af de fire case-virksomheder, der deltager i Energileder.dk. Texman har ikke en formel energiansvarlig, men opgaven ligger primært hos it-chefen Helge Bay-Smidt.

─ Vi har fokus på det, og vi vil gerne spare, men tid er en stor barriere. Fordi vi ikke har én ansvarlig, der har det som primær fokusområde, så bliver det en sekundær service, som lander mellem en kollega fra økonomiafdelingen og mig, siger Helge Bay-Smidt.

Medarbejdernes inddragelse er ikke systematiseret – som Helge Bay-Smidt siger, så har alle travlt, holder alle næsen nede i det, der er deres primære opgaver. Eller som en medarbejder udtrykker det: Jeg tænker energibesparelser som privatperson. I arbejdssammenhænge der tænker jeg, at det er der folk til at tage sig af.

Projektet Energileder.dk vil meget gerne have både ledelse og medarbejdere til at se, at det er en gevinst at inddrage medarbejdere i en energispareproces.

─ Det kan have en positiv effekt – det er motiverende, når ledelsen lytter til medarbejdernes forslag, for det må ikke bare være et projekt, der bliver pålagt fra oven. Typisk har medarbejderne også mange forslag til, hvordan energianvendelsen kan effektiviseres. Man skal i hvert fald ikke være bange for at inddrage medarbejderne i processen, siger Pernille Skjershede Nielsen fra NRGi Rådgivning.

Slotte skal spare på energien

Energiselskabet NRGi og Slots- og Ejendomsstyrelsen samarbejder om at kortlægge mulighederne for at spare på energien på de danske slotte.

De danske slotte er bygget i en tid, hvor der ikke blev stillet krav til energiforbruget, og det kan mærkes på energibudgettet. Slots- og Ejendomsstyrelsen, der administrerer statens slotte, har derfor i samarbejde med NRGi, der er Danmarks fjerdestørste energiselskab, iværksat et projekt, der skal kortlægge mulighederne for at reducere energispildet på en række danske slotte. Et projekt, gavner både klima og statskasse.

For NRGi’s energirådgivere har det været en spændende faglig udfordring, for slottet er fredet og dets særlige arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter skal bevares. Derfor kan man ikke bare skifte gamle vinduer ud med lavenergiruder eller montere almindelige elsparepærer i lysekronerne. Kunstsamlinger og museumsgenstande stiller også særlige krav til indeklima og ventilation. 

- Jeg har altid været interesseret i gamle bygninger, samtidig fik jeg mulighed for at arbejde sammen med de meget engagerede og kompetente folk, der har deres daglige gang på slottet og kender bygningerne indgående, fortæller Lene Messell, der er storhuskonsulent hos NRGi Rådgivning.

Men det er tidskrævende at spotte energislugerne i de gamle bygninger, der har flere hundrede år på bagen:

- Vi skulle både inspicere bygningen indvendigt og udvendigt og var igennem alle rum fra kælder til kvist. Det bliver altså til rigtig mange skridt på en dag, skulle jeg hilse at sige, fortæller Lene Messell.

Besparelser

Samarbejdet mellem NRGi og Slots- og Ejendomsstyrelsen resulterede i en række forslag til mulige energibesparelser, hvoraf flere er tjent ind på få år.

 - Vi har fået et godt indblik i de mulige indsatser, som kan bidrage til væsentlige energibesparelser. Så nu har vi et godt fundament for at reducere energiforbruget, siger Bjarne Dalgaard, der er teknisk konsulent i Slots- Ejendomsstyrelsen.

NRGi har besøgt Nyborg Slot, Koldinghus, Sønderborg Slot, Aalborghus, Rosenborg Slot, Kronborg, Charlottenlund Slot, Bernstorff Slot og Frederiksborg Slot.