NYHEDER

Bolius og NRGi Rådgivning sammenlægger afdelinger

Bolius boligejernes videncenter A/S og NRGi Rådgivning A/S har besluttet at sammenlægge sine afdelinger for energimærker og tilstandsrapporter. De to afdelinger samles i et nyt selskab under navnet Energi- og Bygningsrådgivning A/S, i daglig tale EBAS.

”Ved at samle kræfterne i ét selskab opnår vi at dække Danmark endnu bedre med byggerådgivere. Det har været et stort ønske for såvel Bolius som NGRi Rådgivning at få en endnu større lokal og regional forankring overalt i landet. Samtidig kan vi udvikle nye IT-platforme, som gør det hurtigere og nemmere for vores rådgivere at levere sagerne til mæglere og forsikringsselskaber,” siger Ulf Christensen, direktør i NRGi Rådgivning og formand for bestyrelsen for EBAS.

De to selskaber har tilsammen en markedsandel på ca. 18-20 procent, og EBAS bliver dermed en af de tre største på markedet for tilstandsrapporter og energimærkning.

”Volumen betyder helt klart noget i et marked, hvor priserne har været under pres. Men det er også vigtigt, at der her er tale om to selskaber, der uanset markedet ikke vil gå på kompromis med kvaliteten. Det har vi været kendt for hver især, og det fastholder vi også i EBAS,” siger Ulrik Heilmann, direktør i Bolius boligejernes videncenter og næstformand i bestyrelsen for EBAS.

Medarbejderne i de to afdelinger fortsætter i EBAS for at sikre kontinuitet og erfaring. EBAS er derudover i gang med at rekruttere en udefra kommende direktør og har sammensat en bestyrelse med erfarne og professionelle folk fra branchen.

EBAS flytter ind i nyrenoverede lokaler i Ballerup 15. oktober.

Yderligere oplysninger:

Ulf Christensen, NRGi Rådgivning, mobil 4144 5031, mail ulf@nrgi-raadgivning.dk Ulrik Heilmann, Bolius, mobil 2488 3150, mail uh@bolius.dk

Svenske Centa Component overtages af VEKSØ koncernen

Som led i VEKSØs vækststrategi har VEKSØ overtaget Centa Component AB i Sverige.

Den svenske virksomhed har siden 1996 specialiseret sig i design, produktion og montage af overdækninger, infotavler samt udstyr til togperroner og busholdepladser. Centa Component servicerer kunder som Skånetrafikken, PEAB og Skanska og beskæftiger 15 kompetente medarbejdere lidt nord for Malmø. I 2008/2009 var virksomhedens omsætning knap SEK 30 mio.

VEKSØ er en af Europas førende design- og fremstillingsvirksomheder inden for byrumsmøbler, cyklisme samt gade- og parkbelysning. VEKSØ, som ejes af NRGi, har siden 1986 været etableret i Sverige og har i forvejen flere serier inden for overdækninger til busholdepladser med design af bl.a. Henning Larsens tegnestue.

Med overtagelsen af Centa Component styrker VEKSØ fortsat sin position som en dominerende spiller indenfor design og fremstilling af udstyr til trafikknudepunkter i større svenske byer.

- Der er en rigtig god forretningsmæssig synergi mellem Centa Component og VEKSØ, fortæller Jan Dam, CEO i VEKSØ. Hvor Centa har specialiseret sig i at udvikle og fremstille unikke produkter til den offentlige transportsektor har VEKSØ udmærket sig ved at udvikle løsninger der understøtter en stigning i cyklisme og andre CO2-neutrale transportformer som fx El-biler.

Alle undersøgelser viser nemlig, at byboere i norden har et voksende behov for at deres transport mellem hjem og arbejde hænger effektivt sammen. Også selvom det involverer flere forskellige transportformer som fx cykel, bus og tog. - Ved købet af Centa har vi gode muligheder for at styrke vores position i Sverige, og vi glæder os til at servicere vores nye kunder i Sverige, understreger René Tristan Lydiksen, Sales & Marketing Director i VEKSØ koncernen og registreret adm. direktør i det nye datterselskab.

Yderligere informationer

CEO, Jan Dam; jd@vekso.com Tlf: +45 2946 4712

Sales & Marketing Director, Rene T. Lydiksen; rtl@vekso.com Tlf: +45 2815 1515 www.vekso.com

VD og tidligere ejer af Centa Component, Alf Hedhman; centa.alf@telia.com Tlf: +46 7083 27688

Århus baner vejen for elbiler

Århus Kommune indleder samarbejde med firmaet Better Place og energiselskabet NRGi om at fremme brugen af miljørigtige køretøjer og etablering af ladestandere og batteriskiftestationer til elbiler i Århus.

Århus skaber nu grundlaget for, at elbiler i en nær fremtid bliver en fast del af gadebilledet. Det sker gennem et samarbejde mellem Århus Kommune, Better Place Danmark og NRGi om udvikling og etablering af en infrastruktur til opladning af elbiler.

Borgmester Nicolai Wammen siger:

Vi er rigtig glade for det nye elbil-samarbejde, for det understøtter byens ambitiøse mål på klimaområdet. Aftalen giver også mulighed for at udskifte væsentlige dele af kommunens egen bilpark til elbiler.”

Konkret skal der nu samarbejdes om at lave en kortlægning af potentielle steder, hvor ladestandere og batteriskiftestationer kan placeres under hensyntagen til de miljømæssige krav i kommunen. Better Place og NRGi vil som led i samarbejdet starte et pilotprojekt med ladeinfrastruktur til elbiler på konkrete lokationer i Århus Kommune.

Parterne skal desuden samarbejde om et konkret pilotprojekt, hvor det undersøges, hvilke muligheder, kommunen har for at implementere elbiler i sin flåde af biler i sundheds- og omsorgsområdet, som i dag omfatter ca. 100 biler. Analysearbejdet startes op i 3. kvartal 2010.

Projekterne vil fremme den generelle udbredelse af elbiler, som kan bidrage til at løse nogle af de væsentlige miljø- og klimamæssige ud-fordringer i transportsektoren.

Glæden over aftalen deles af Jens Moberg, CEO i Better Place Danmark:

Vi er både glade og stolte over, at Århus Kommune og NRGi har valgt os som samarbejdspartner og på denne måde tager førerskab på bæredygtig persontransport i Danmark. Elbilerne er på vej og med dagens aftale bliver Århus Kommune stærkt rustet til at tage imod dem.”

Adm. direktør for NRGi, Søren Sørensen, siger:

Som energiselskab ser vi os som et afgørende omdrejningspunkt, når det drejer sig om at facilitere udviklingen af fremtidens infrastruktur for elbilerne. Derfor er vi naturligvis meget glade for dette nye samarbejde, som vil bidrage med væsentlige erfaringer til brug for fremtidens udfordringer.”

Teknik- og miljørådmand Laura Hay (V) siger:

For miljøets og klimaets skyld er det vigtigt, at vi kigger på alle muligheder for at bringe forureningen og udledningen af drivhusgasser ned. På sigt er elbiler en vigtig brik i den strategi, og det er rart, at vi med aftalen omsætter det til konkret handling allerede nu.”

Sundhedsrådmand Dorthe Laustsen (SF) siger:

”For mig er det indlysende, at Århus Kommune skal satse på el-biler. De ca. 100 hjemmeplejebiler kører omkring to millioner kilometer om året, så her vil elbilerne give et dyk i miljøbelastningen, der virkelig kan mærkes.”

Om Better Place-netværket:

Som verdens førende udbyder af infrastruktur til elbiler arbejder Better Place for en hurtigere global overgang til bæredygtig transport. Better Place bygger en intelligent infrastruktur til elbiler og optimerer udnyttelsen af vedvarende energikilder. Better Place-netværket gør op med elbilens historiske begrænsninger ved at tilbyde ubegrænset rækkevidde gennem et netværk af ladestationer og batteriskiftstationer.

Opladning af elbilens batteri finder oftest sted ved en ladestander, mens bilen holder stille. I Danmark kører personbiler i gennemsnit et par timer om dagen og holder stille resten af tiden. Tid der kan anvendes til opladning. Ca. 95 % af alle bilture i Danmark er kortere end batteriets nuværende kapacitet på 160 km. På længere ture – udover 160 km – giver Better Place’s batteriskiftestationer muligheden for at skifte til et friskt, fuldt opladet batteri på 2-4 minutter, og dermed sikkerhed for fuld mobilitet også på lange køreture.

Better Place samarbejder med hele transportsektorens 'økosystem' som bilfabrikanter, batterifabrikanter, energiselskaber og den offentlige sektor for at skabe en overbevisende løsning. Danmark er sammen med Israel det første land, hvor Better Place-løsningen udrulles, og det danske netværk vil stå klar i 2011.

Better Place er en privatejet virksomhed med hovedsæde i Californien og opererer foruden Danmark og Israel også i Australien.

Nye afgifter kan give et smæk

Skat har indført nye afgiftsregler, som kan give virksomheder et ordentligt smæk af en ekstraregning, og man virksomheder er ikke opmærksomme på ændringerne.

I november indførte Skat en ny afgiftsregel, som får en betydning for virksomheder, der bruger aircondition eller komfortkøling, som det hedder i erhvervssprog. Når virksomheder opgør deres energiforbrug, så får de en økonomisk godtgørelse, men denne gælder altså ikke længere for komfortkøling.

Den nye regel betyder, at komfortkøling skal opgøres separat – ellers kan virksomheden heller ikke få godtgjort det øvrige elforbrug, og det kan altså komme til at koste virksomheden adskillige hundredetusinde kroner.

Udfordringen er, at det også kommer til at koste at måle energiforbruget på denne måde, og mange virksomheder er ifølge revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte slet ikke klar over, hvad denne ændring kommer til at betyde for dem.

Systematic A/S var en af de virksomheder, der blev opmærksom på ændringen, og de kommer til at spare cirka 670.000 kroner på den konto. De har i flere år samarbejdet med NRGi Rådgivning om energibesparelser, og NRGi Rådgivning har fundet frem til en løsning, der sikrer, at Systematic A/S måler og opgør energiforbruget korrekt.

− NRGi Rådgivning hjælper med at forstå og navigere i reglerne, og det er vigtigt for os som virksomhed, at vi indberetter korrekt. Det er jo temmelig mange penge, der drejer sig om, siger Allan Iversen, Facility Manager hos Systematic A/S.

På herrens mark

NRGi Rådgivning rådgiver virksomheder i, hvordan de sparer på energien og dermed også sparer penge – både ved langsigtede investeringer og mindre tiltag. Men de kan altså også hjælpe virksomheder til afgiftsændringer som denne.

− Vores indtryk er, at ikke alle virksomheder er opmærksomme på ændringerne i afgiftsreglerne, og det kan betyde rigtig mange penge i budgettet. Vi kan rådgive om, hvordan man måler og opgør energiforbruget, og samtidig vil vi selvfølgelig gerne indgå samarbejder om energirådgivning. Det vil kun være en fordel for virksomheden, siger Søren Godiksen, der er erhvervsrådgiver i NRGi Rådgivning.

Afgiftsrådgiver Dennis J Larsen fra revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte har en klar indikation af, at afgiftsændringerne kommer til at volde især de små og mellemstore virksomheder store udfordringer, og det kan mærkes på økonomien. For at måle energiforbruget og komfortkøling separat, vil mange virksomheder være nødt til at sætte nye målere op – det koster, og samtidig får de besværet med at håndtere opgørelsen – det koster også.

− Det er lidt svært at sige, hvad der helt generelt kommer til at ske, men uanset hvad så kommer det til at øge omkostningerne for virksomhederne. Der bliver en større administrativ byrde, og de må investere i målere, og det er typisk ret vanskeligt, fordi det vil kræve at der opsættes flere målere i en bygning, hvis man vil undgå at betale afgift efter de dyre standardregler, siger Dennis J Larsen.

Fiber på vej til Sygehuskvarteret

NRGi Fibernet etablerer fiber i området omkring Langmarksvej, Sundvej og Robert Holms Vej. Arbejdet, som omfatter en strækning på over 16 km, startede for få uger siden og forventes at stå på hen over sommeren.

For at mindske generne for beboerne, vil nogle af vejene så vidt muligt blive etableret samtidig med at elforsyningen omlægger de ældre luftkabler til jordkabler.

På nuværende tidspunkt har omkring 300 husstande i området har takket ja tak til at få lagt en fiberforbindelse ind til boligen og dermed få mulighed for hurtigere internet med samme høje hastighed begge veje, digital tv i HD kvalitet med mulighed for ubegrænset fastnettelefoni som IP telefoni.

’De husstande, som endnu ikke har tilmeldt sig, kan lige nå at komme med på attraktive vilkår ved at ringe til vores kundeservice’, siger salgschef Brian Kollerup Madsen i NRGi Fibernet og fortsætter: ’ Ellers er normalprisen for etablering kr. 9.500 ’

For yderligere information, da kontakt kommunikationskonsulent, Birgitte Berg på telefon 8972 2224

God vind fra Klima- og energiministeren

Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) og energiselskabet NRGi har modtaget positiv svar fra Klima- og energiministeren i forbindelse med planerne om en havvindmøllepark i Århus bugten.

I juni måned fremsendte VÅB og NRGi et brev til Klima- og energiminister Lykke Friis i forbindelse med planeren om opførelse af en havvindmøllepark i Århus Bugten. Brevet indeholdt en række konkrete spørgsmål og forslag, der kan være med til at fremme udviklingen af havvindmølleparken i bugten.

Nu har ministeren svaret tilbage. Og svaret vækker glæde hos de involverede.

-Vi er rigtig glade for ministeren svar. Lykke Friis har nemlig bedt Energistyrelsen om at lade vores forslag til nye vilkår for havvindmøller indgå i deres redegørelse om vilkår for havvindmøller. Og det var netop, hvad vi havde håbet på. Derved kan der blive skabt den nødvendige klarhed om den økonomiske side i projektet samt bane vejen for andre lignende projekter, siger Hans Bjerregaard, projektleder i VÅB.

Energistyrelsens redegørelse vil indgå i de kommende energipolitiske forhandlinger om en ny energiaftale, der påbegynder senere på året.

- Vi hæfter os også ved at Klima- og energiministeren i brevet betegner projektet som et spændende initiativ. Det giver os tro på, at projektet er på rette vej, og at vi derfor kan fortsætte med de indledende undersøgelser, siger Søren Egge Rasmussen, bestyrelsesformand i NRGi.

Projektet i Århus Bugten handler om et forslag om placering af 20 styk 3-6 MW vindmøller i området syd for det udpegede Natura 2000-område nordvest for Samsø.

Rift om dansommers energihuse

dansommer har stor succes med at tilbyde sommerhuse, der er energivenlige, og feriehusudlejningen giver endnu flere udlejere mulighed for at hoppe på den populære tendens.

Fokus på energibesparelser hører ikke bare hverdagens trommerum til – det er også blevet populært at tage hensyn til klimaet i ferien. dansommer er netop begyndt at tilbyde deres feriegæster, at de kan leje energihuse, og det har vist sig at falde lige i kundernes smag. Energihusene er væsentlig bedre bookede end udlejningsfirmaets ’standardhuse’, og det er især de tyske og hollandske feriegæster, der har reageret positivt på muligheden for at være energivenlige – også i ferien. Pr. 1. maj er dansommers energihuse bookede 50 procent bedre end ’standardhusene’.

− Vi har på nuværende tidspunkt godt 2100 energihuse, og vi vil have mange flere, da vi mener, at det er fremtiden. Det får vi opfyldt ved effektiv rådgivning til sommerhusejerne, som vi kan tilbyde gennem NRGi Rådgivning, der har de helt rigtig kompetencer til netop at hjælpe sommerhusejerne med at spare på energien, siger Torbjörn Fredman, dansommers chef for Skandinavien.

dansommer indgik et klimasamarbejde med NRGi Rådgivning i begyndelsen af 2010, og de forventer at finde store energibesparelser i sommerhuse landet over. Sommerhusejerne bliver tilbudt et energitjek, hvor de kan finde ud af, hvad potentialet for at spare er.

− Samarbejdet betyder, at man som sommerhusejer kan trække på NRGi’s rådgivere og finde ud af, hvordan man sparer i netop sit eget hus. På den måde kan man gøre noget godt for både kontoen og klimaet. Man kan blandt andet få titlen Climate Partnership House, siger Ulf Christensen, adm. direktør for NRGi Rådgivning.

I et af sommerhusene fandt NRGi Rådgivning frem til, at ejeren kunne spare 11.000 kWh om året alene på opvarmningen af huset og poolen, hvis man skiftede til bedre energikilder som eksempelvis solvarme eller varmepumper. Det svarer til en besparelse på 18.700 kroner om året, og en reducering i CO2-udslip på 5,5 tons − og så er lys, varmt vand og øvrigt strømforbrug ikke talt med

− Der er virkelig potentiale for nogle store besparelser, som også er en gevinst for sommerhusejerne, og udover, at de sparer penge på energien, så får de også lettere ved at udleje huset, fordi de har gjort en ekstra indsats for klimaet, siger Torbjörn Fredman.

Climate Partnership House

Et sommerhus opnår titlen Climate Partnership House, hvis huset lever op til en række kriterier ─ blandt andet et skifte fra traditionel el til klimael. Klimael er fra vedvarende energikilder, der er højst to år gamle.

Om dansommers energihuse

Energihusene er delt op i tre kategorier.

Energivenlige huse

Bygget eller moderniseret efter år 2000

Helårsisoleret

Pejs eller brændeovn

Energisparepærer i hele huset

Booket 13 uger

 

Energisparehuse Skal OGSÅ have:

Solfanger og/eller

Varmepumpe og/eller

Jordvarme

Booket 11,5 uger

 

Energispare+huse

Nybyggede huse som er opført 100 procent med energibesparelser for øje

Booket 19 uger

Østjyske sommerhusgæster vil være online i ferien

Når weekenden eller ferien skal nydes i sommerhuset, forventer stadig flere sommerhusgæster adgang til internet. Derfor har NRGi Fibernet - Profiber netop afsluttet etablering af fibernet i sommerhusområdet omkring Asvig Bugten.

Østjyske sommerhuslejere kan godt glæde sig til ferien, for energiselskaberne bag Profiber graver netop nu fibernet ned i flere sommerhusområder, så mailen kan tjekkes i løbet af sommeren.

”Med en fiberforbindelse får sommerhusene adgang til tv-oplevelser i HD-kvalitet og slipper for paraboler og bøvl med vejret, der spiller ind. Der er også mange lejere, der gerne vil have internet, når de er på ferie. På den måde bliver sommerhuset også opgraderet til et sted, hvor man udmærket kan arbejde lidt, mens man slapper af og hygger med familien,” siger salgschef Brian Kollerup Madsen fra NRGi Fibernet, der er et af energiselskaberne bag Profiber.

Lejerne har store forventninger

Hos sommerhusudlejningskæden Novasol mærker man det stigende behov for ekstra goder, og kæden anbefaler sine kunder at opgradere sommerhusene med internet.

”Mange af vores gæster har en forventning om, at der er internet i husene, ligesom de regner for eksempel en opvaskemaskine for en naturlig facilitet. Lejerne vil ikke nøjes, når de er på ferie, og det skal være mindst lige så godt, som det de har derhjemme,” siger Lene Rusholt, der er ejerrådgiver hos Novasol A/S – dansommer A/S.

Computeren som turistbureau

Bo Kristensen fra Horsens er en af de sommerhusejere, der tilbyder internetforbindelse på ferien. I år har han opgraderet til fibernet fra Profiber, så sommerens gæster ikke har langt til mailboks og sæsonens sportsbegivenheder i tv.

”Fibernettet giver en stabil og hurtig forbindelse, så det er nemt lige at tjekke sin mail eller endda arbejde fra sommerhuset. Samtidig er det oplagt for mine gæster at bruge internettet som en slags turistbureau for at undersøge, hvad der sker i ferieområdet,” siger Bo Kristensen.

Den østjyske sommerhusudlejer tilbyder samtidig en bred pakke af tv-kanaler, fordi især de tyske gæster efterspørger hjemlige tv-kanaler. ZDF findes derfor på skærmen sammen med DR og TV2 i Bo Kristensens sommerhus.

NRGi køber millionvis af kWh Klima El

NRGi har besluttet, at nettabet i elforsyningsnettet fremover skal dækkes 100 procent af vindmøllestrøm, nettabet svarer på årsbasis til knap 16.000 familiers årlige energiforbrug.

Når strøm suser af sted gennem ledninger, målere og transformerstationer, giver det strøm til boliger, virksomheder og institutioner. Men en del af strømmen går også tabt. NRGi arbejder selvfølgelig hele tiden på at reducere det tab, men der vil altid gå noget tabt, når man har så stort et forsyningsnet.

På nuværende tidspunkt ligger tabet på 3,75 procent, som i sig selv ikke lyder af så meget, men i 2010 bliver det til 82.000.000 kWh, og det er en stor post.

Bestyrelsen i NRGi har truffet en beslutning om, at tabet fra 1. juli i år skal dækkes af Klima El, det vil sige strøm fra nyopførte vindmøller. Det bliver 41.000.000 kWh i resten af 2010, og tabet er beregnet til 80.000.000 kWh i 2011.

− Det er en betydelig investering for NRGi at vælge, at tabet skal dækkes af Klima El, men det er et af de naturlige tiltag for virksomheden, der hele tiden arbejder på at styrke den grønne profil, siger Søren Sørensen, administrerende direktør for NRGi.

Sammen med en række organisationer, blandt andet Økologisk Råd, Naturfredningsforeningen og Energistyrelsen, er der udarbejdet en fælles deklaration for, hvad Klima El egentlig dækker over.

En af kategorierne er strøm fra vedvarende energi-anlæg, der er højst to år gamle, og det er denne kategori, NRGi indkøber fra til dækning af nettabet. Det svarer til den samlede produktion fra 14 vindmøller med en kapacitet på 2 MW.

− NRGi er på den måde med til at give et løft til den vedvarende energi, og det er et vigtigt argument for os, siger Søren Sørensen.

Og kunderne er godt tilfredse med NRGi’s fokus på den grønne profil. Den netop overståede undersøgelse af KundeTilfredshedsIndekset viser, at kunderne har stor fokus på virksomhedens miljøbevidsthed.

− Vi er arbejder hele tiden på at styrke den grønne profil, da det er en vigtig del af vores forretningsgrundlag. Derudover mener vi også, at vi som virksomhed har et stort ansvar for at være med til at løse klimaudfordringerne, siger Søren Sørensen.

FAKTABOKS:

NRGi har i 2010 et tab i elforsyningsnettet på 82.000.000 MWh. Det svarer til 3,75 procent af det samlede af den samlede solgte elmængde. Tabet bliver fra 1. juli dækket Klima El. NRGi køber Klima El fra den ’bedste kategori’, det vil sige vedvarende energi-anlæg, der er højst to år gamle. I 2010 svarer det til 41.000.000 kWh. Tabet er beregnet til 80.000.000 kWh i 2011.

Tillid tager tid

NRGi Rådgivnings samarbejde med SCA har indtil videre ført til realisering af tre millioner kWh i energibesparelser, men de er slet ikke færdige – der er nemlig ingen udløbsdato på samarbejdet.

SCA Packaging er en af de førende virksomheder inden for emballager, og de er indgået i et registreret partnerskab med NRGi Rådgivning − deres fælles barn er energibesparelser. Og det går rigtig godt, ikke kun fordi, der er fundet frem til væsentlige besparelser, men fordi samarbejdet kører på den måde, det gør.

─ Det, der er virkelig stærkt i samarbejdet er, at det netop er et samarbejde. Det er ikke bare os, der kommer og fortæller, hvilke besparelser SCA skal foretage, de kommer også selv med forslag. Og så er der ikke nogen slutdato på samarbejdet. Det betyder, at vi ikke er presset af en endelig deadline, men vi kan blive ved med at finde nye besparelser, og det, synes vi, giver det bedste resultat, siger Jesper Bloch-Sørensen, projektleder i NRGi Rådgivning.

Og den vurdering er SCA helt enig i. ─ Fordelen er, at vi følger op på de ideer, som vi genererer i fællesskab og sikrer, at besparelserne bliver realiseret. Traditionelle konsulenter kommer med et katalog med forslag, men det sikrer ikke, at der bliver taget hånd om forhindringer hen ad vejen, eller om forslagene overhovedet bliver gennemført. Med NRGi samarbejdet sikrer vi, at relevante projekter bliver gennemført, og at der holdes fokus på interessante muligheder, som nødvendigvis må udsættes til senere gennemførelse, siger Finn Dyrbye, indkøbschef i SCA.

Ned til maskinerne

NRGi Rådgivnings første opgave, da de indgik samarbejdet tilbage i 2008, var at besøge fire af virksomhedens fabrikker. Her kortlagde de energiforbruget, og fik et overblik over, hvad potentialet for energibesparelser var. Og så fik de mulighed for at møde manden ved maskinen – en lige så vigtig faktor.

− Det er netop godt, at det ikke bare foregår i ledelsen – det er med arbejdshandskerne på. Medarbejderne er blevet involveret, og det er vigtigt, fordi de kender til problemstillingerne, siger Finn Dyrbye. 

Finn Dyrbye og resten af ledelsen holder selvfølgelig også møder med NRGi Rådgivning, men det primære arbejde foregår ude på fabrikkerne.

─ Det er jo dem, der ved, hvad der foregår. De kender det udstyr, de arbejder med, og for at vi kan finde frem til de mest effektive besparelser, så kræver det, at vi har en god dialog med medarbejderne, forklarer Jesper Bloch-Sørensen og fortsætter:

─ Samarbejdet er bedst, når der er en tillid mellem os og kunden, og det tager tid. Men så håber vi også, at de bruger os til mere end bare på møderne. Vi kommer også i dialog med leverandører, og medarbejderne kontakter os, hvis de har haft besøg af en ny potentiel leverandør, som de gerne vil have vores vurdering af. Det er en meget tilfredsstillende måde at arbejde på.

Fordelen ved et partnerskab: - Landsigtede partnerskaber mellem virksomheden og energirådgiveren giver de største energibesparelser på længere sigt. - Energirådgiveren hjælper med at kortlægge energiforbruget, afdække besparelsespotentialet og prioritere projekterne. - Energirådgiveren kan bruges som sparringspartner i det daglige men også i forbindelsen med indkøb og projektering. - En målrettet indsats giver ofte energibesparelser på 10-13 procent.

SCA Packaging Denmark A/S er en af de førende danske producenter inden for kundespecifikke emballager med vægt på state-of-the art design og lokal service tæt ved kundernes faciliteter. Med divisionerne Bølgepap, Emballageservice, Display og Flamingo® er SCA Packaging i stand til at dække mange forskellige behov for skræddersyet emballageløsninger til dansk fremstillingsindustri. SCA Packaging er en af Europas største producent af bølgepapemballager til alle formål. SCA Packaging Europe beskæftiger cirka 24.000 personer på mere end 300 produktionsfaciliteter i godt 30 lande. 

NRGi Rådgivning er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som er en del af det østjyske energiselskab, NRGi. Virksomheden har tre kontorer placeret i Århus, på Frederiksberg og i Karlslunde, men de 130 medarbejdere dækker hele Danmark. NRGi Rådgivnings primære forretningsområde er ingeniørrådgivning med fokus på energioptimering, renovering, drift og vedligehold. NRGi Rådgivning sikrer realisering af energibesparelser, og deraf CO2-reduktioner, i private husholdninger, større ejendomme, handels- og servicevirksomheder, det offentlige samt i industrien.