NYHEDER

Kamstrup indgår klimapartnerskab med NRGi

Med klimapartnerskabsaftalen med NRGi er der åbnet op for muligheden for effektive energibesparelser for Kamstrup, der er en af verdens førende producenter af energimålere.

Energiforbruget i Kamstrup står over for en klimaoptimering. Det er resultatet af et nyt klimapartnerskab mellem Kamstrup og energikoncernen NRGi

- Vores produkter tjener til at måle energi- og vandforbrug for derigennem at opnå en mere energirigtig adfærd, så det er kun naturligt, at vi også i fremstillingen af dem agerer energibevidst og miljøvenligt. Klimapartnerskabsaftalen understøtter denne strategi, siger Per Asmussen, adm. Direktør i Kamstrup.

Klimapartnerskabet med NRGi indebærer blandt andet, at NRGi sender deres energirådgivere rundt i Kamstrup for at identificere mulige energibesparelser. Og på baggrund af besøgene udarbejdes der en detaljeret rapport, der præcist udpeger besparelsesmuligheder samt forslag til hvordan og hvornår besparelserne kan blive gennemført. NRGi’s Klimapartnerskab giver også adgang til muligheden for at få energibesparelserne finansieret og praktisk gennemført via selskaber i NRGi Koncernen.

Kamstrup har i forvejen stort fokus på miljøet og klimapartnerskabet med NRGi skal ses som en naturlig forlængelse af det store arbejde Kamstrup allerede i dag gør for at sikre miljøet og reducere energiforbruget.

- Vores klimapartnerskabskoncept fungerer altid bedst, når begge parter er villige til at gøre en indsats. Og i dette tilfælde må jeg sige, at Kamstrup virkelig har vist sig villig til at gøre en stor indsats. En indsats der går begge veje, hvor vi fra NRGi’s side arbejder med at optimere virksomhedens energibesparelser i et tæt samarbejde med Kamstrup, siger Morten Winther, kommerciel direktør i NRGi.  

De første besparelser forventes at blive implementeret inden årets udgang.

Et hotel ser grønt

Klimapartnerskab, hybridbil og ladestander – Hotel Radisson Blu og NRGi i nyt klimapartnerskab.

Fredag den 1. oktober underskrev Hotel Radisson Blu og NRGi officielt en klimapartnerskabsaftale. Ved samme lejlighed fik Radisson nøglerne til en Toyota Prius Plug-in Hybrid, som de skal prøvekøre i en måned og en ladestander, som NRGi har valgt at sætte op ved hotellet, blev indviet.

Radisson Blu har en vision om at være blandt de førende i hotelbranchen, som gør tiltag, der mindsker klimabelastningen fra virksomheden. Derfor var det et naturligt valg at indgå en aftale med NRGi, som kommer med ekspertisen til, hvordan netop Radisson kan spare.

− Vi ser frem til samarbejdet med NRGi, og vi håber selvfølgelig, at det fører til en række energibesparelser − både ting vi kan ændrer her og nu, og projekter vi vil indføre over tid. Vi forventer, at det kan mærkes på økonomien, men det er også et vigtigt signal at sende til vores gæster og kunder. Og så er vi både stolte og glade over, at vi er blevet udvalgt til at prøvekøre den nye bil, siger Peter Møller Laursen, General Manager, Hotel Radisson Blu.

I sommeren 2010 kom der to Toyota Prius Plug-in Hybrid til Danmark, og den ene valgte Toyota at låne ud til NRGi. Bilen har en plug-in-funktion, som betyder, at den kan lades op og kan køre 20 kilometer på el, før den slår over på benzin. Derfor kan den komme op på hele 38 km/l. De kommende tre år skal bilen testes på de danske veje. NRGi låner bilen ud til udvalgte samarbejdspartnere, og Radisson bliver de første, der skal dele ud af erfaringerne med denne teknologi.

Opladningen kan passende ske ved den ladestander, som også bliver indviet ved lejligheden. NRGi opsætter løbende ladestandere rundt om i Østjylland. De skal være med til at forbedre elinfrastrukturen, så fremtiden bliver klar til elbilernes komme og samtidig kan NRGi indsamle viden om forbrugsmønstre og behov.

− Vi er rigtig glade for at kan indgå samarbejdet med Radisson. Først og fremmest er vores mål selvfølgelig at hjælpe hotellet til at spare på energien, men i og med at vi har fået mulighed for at opstille en ladestander, så får vi også en masse viden ud af samarbejdet – og i sidste ende får alle vores kunder gavn af det. Som vi ser det, så vinder alle ved denne aftale, siger Morten Winther, kommerciel direktør i NRGi.

Succesfuldt samarbejde med Københavns Lufthavn

NRGi Rådgivning samarbejder med Københavns Lufthavn om energibesparelser, og målet for 2010 er allerede nået.

Sidste år indgik Københavns Lufthavn et samarbejde med NRGi Rådgivning om energibesparelser. Målet hed 10 procent inden 2012, og for Nordens største lufthavn er det bliver det til 5 GWh – 1000 hustandes årlige forbrug. I 2010 skulle lufthavnen nå 2,5 GWh realiserede besparelser, det mål blev allerede nået her midt i september.

− Målet er primært nået ved spændingsregulering på otte transformerstationer, som i sig selv har givet 1,4 GWh. Derudover er der hentet besparelser på optimering af drifttider på ventilationsanlæg, belysning og optimering på drift og rullefortove og -trapper. Det må siges at være en succes, når vi allerede nu har nået målet for 2010, og det er nogle væsentlige besparelser, som både har en betydning for CPH’s økonomi og ikke mindst klimaet, siger Jesper Hanson, der er energirådgiver for Københavns Lufthavn.

Marcipangrisen på slankekur

Odense Marcipan har arbejdet målrettet for at finde energibesparelser på marcipanfabrikken, og de første 1,3 millioner kWh er allerede sparet

Ventilation, dampkedler, trykluft og meget mere har fået et ekstra gennemsyn hos Odense Marcipan. I foråret gik virksomheden ind i et samarbejde med NRGi Rådgivning, som er en rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i energioptimering. NRGi Rådgivning hjælper Odense Marcipan med at se energiforbruget efter i krogene og kommer med forslag til, hvordan de sparer på forbruget – og dermed sparer penge.

− Det har betydet meget, at vi er kommet i gang med en proces med at finde besparelsespotentialer. Vi er ikke nogen særlig stor virksomhed, så derfor er det afgørende, at vi kan trække på NRGi Rådgivning, som ikke laver andet end finde energibesparelser, siger Johnny Engberg, der er fabrikschef hos Odense Marcipan.

Og det har allerede givet pote. På trods af, at der har været en stigning i energipriser, så har Odense Marcipan ikke brugt flere penge på at producere samme mængde produkter i 2010 sammenlignet med 2009. 1,3 millioner kWh er sparet.

Medarbejderne er med

Energibesparelser handler i høj grad om energivaner. Derfor har Odense Marcipan taget medarbejderne med i processen – både for at få ideer og for at debattere, hvordan alle kan hjælpe til.

− Medarbejderne har taget rigtig godt imod det. Vi forsøger at få folk til at tage hjemmevanerne med på job – for eksempel at slukke lyset efter sig. Der er også kommet en masse forslag den anden vej, og det er meget værdifuldt, at der er en god dialog, siger Johnny Engberg.

NRGi Rådgivning og Odense Marcipan indgik samarbejdet i marts 2010, og der er ikke nogen udløbsdato for, hvornår det stopper. Det betyder, at NRGi Rådgivning ikke ”bare” udarbejder en rapport, men rent faktisk er med til at sikre, at forslagene kan realiseres.

− Vi har et rigtig godt samarbejde med Odense Marcipan – for det første er det en fordel for begge parter, at samarbejdet løber over længere tid, på den måde kan vi følge projekterne til dørs og rette til efterhånden. Og Odense Marcipan vil virkelig gerne energioptimering, det giver større resultater i den sidste ende, siger Jesper Bloch-Sørensen, projektleder i NRGi Rådgivning.

Vedvarende energi populært i Østjylland

Energivirksomheden NRGi har foretaget en undersøgelse om private og virksomheders lyst til at investere i vedvarende energi, og svarene var yderst positive.

Positive vinde blæser, når det kommer til vedvarende energi – ifølge en undersøgelse, som energivirksomheden NRGi har foretaget hen over sommeren 2010, vil hele 58 procent private og 48 procent erhvervskunder gerne investere i vedvarende energi.

Der er i alt lavet telefoninterview med 200 virksomheder og 752 husstande i NRGi’s forsyningsområde. De blev også bedt om at sætte et beløb på, hvor meget de vil investere i for eksempel en vindmøllepark. Gennemsnittet for private ligger på 22.542 kroner, og erhvervslivet vil hive 602.883 kroner op af lommen. 

− Som energivirksomhed har vi ansvar for at gå foran, når det gælder klimaudfordringerne, men det er selvfølgelig vigtigt, at vi både har private kunder og erhvervslivet med os. Derfor er det utrolig positivt, hvad denne undersøgelse har vist, siger Per Svendsen, HR- og kommunikationschef i NRGi.

NRGi støtter p.t. arbejdet med at få afdækket mulighederne for en vindmøllepark i Århus Bugt og samarbejder i den forbindelse med Vindmøllelaug Aarhus Bugt og de andre lokale elselskaber Østjysk Energi, Galten Elværk, Viby Elværk og Brabrand Elselskab. 76 procent private og 54 procent erhvervskunder stemmer for den løsning.

Også kommunerne i området og Klima- og energiministeren har udtrykt sig positive over for projektet.

− Et projekt som en vindmøllepark i Århus Bugt er også afhængigt af opbakningen både fra beboere og erhvervslivet. Vi havde en forventning om, at der generelt er stor opbakning til vedvarende energi, men det er glædeligt, at undersøgelsen viser, at den er så stor, siger Hans Bjerregaard, projektleder i Mejlflak havvindmølleprojektet.

Horsens-familier på prøve

Rigtig mange hjem i Horsens-området har fået installeret en intelligent elmåler – udvalgte familier skal nu teste et display.

NRGi har siden efteråret 2009 været i gang med at udrulle den intelligente elmåler i Horsens-området. I januar var der 5000 målere ude ved kunderne, og p.t. har 45.000 af de 50.000 kunder i området fået en ny måler. NRGi lancerer nu er koncept, hvor forskellige familier bliver inddraget i jagten på energibesparelser, CO2-reduktioner og test af nye produkter.

− NRGi tror på, at der er mange familier, som gerne vil gøre en indsats for at spare på energien, men i en travl hverdag kan det være svært at holde rede i de mange muligheder der er. Derfor vil NRGi gerne samarbejde med familierne, både for at hjælpe dem til at spare på energien og for at få feedback til, hvordan vi skal udvikle vores produkter, siger Morten Winther, kommerciel direktør i NRGi.

NRGi har netop sendt et display ud til 20 testfamilier. Husstanden får mulighed for at følge ’her og nu’-forbruget og andre nøgledata, og displayet vil forhåbentlig være med til at give øget fokus på energiforbruget og dermed nedbringe det. NRGi bruger derefter muligheden til at komme i dialog med familierne og gøre brug af deres erfaringer med displayet.

− Målet er at få relevant information til den videre produktudvikling. For eksempel hvordan familierne oplever løsningen, om forbruget ændrer sig og så videre. Displayet skal gerne bringe familiens forbrug i øjenhøjde, så familien bliver bevidst om de værste strømslugere i hjemmet og på den måde får lettere ved at nedbringe forbruget og både spare penge og skåne klimaet for CO2, siger Morten Winther.

Deltagelsen er gratis, og familierne kan beholde displayet efter testperioden. Der vil på et senere tidspunkt komme andre spændende produkter og services, som skal testes hos forskellige familier. Det primære fokus vil være på tiltag, der gør det nemt at spare på energien og større sikkerhed omkring energiforbruget.

Energiselskaber bag højhastighedstilbud

Nu er det for første gang muligt for mange almindelige familier at få de meget høje internethastigheder i Danmark. I en ny kampagne sælger energiselskabernes indholdsleverandør Waoo! fiberbredbånd til priser fra 169 kr. om måneden inklusive telefoniabonnement i en introduktionsperiode. Selv det billigste produkt er så hurtigt, at det gammeldags kobberinternet har mere end svært ved at følge med.

”Det er egentlig ikke meningen, at vores kunder skal interessere sig for teknik og hastigheder. De skal bare vide, at selv vores lille forbindelse har et kraftoverskud, som gør mange hjem til en digital underholdningscentral,” siger Anders Christjansen, Waoo!’s administrerende direktør.

Som en smagsprøve på de digitale muligheder får Waoo!’s kunder fri adgang til at se 400 attraktive film online, herunder mange danske film fra Zentropa. Ønsker kunderne også at se tv, kan de få Waoo!’s store tv-pakke i den skarpeste kvalitet inklusive internetforbindelse og telefoni til priser fra 399 kr. i en introduktionsperiode plus et tv servicegebyr. Tv-pakken giver adgang til at se tv-on-demand, video-on-demand og har også andre funktioner.

Teknikken bag alle tilbuddene er moderne fibernet. Waoo!’s mindste fiberbredbåndsforbindelse har en hastighed på 30 Mbit/s, mens den største forbindelse har en for det danske internet uhørt høj hastighed på 90 Mbit/s. Med fiberbredbånd får kunderne, i modsætning til ved gammeldags kobberinternet, nu tilmed garanti for, at de får den hastighed, de betaler for. Samtidig sætter Waoo! en ny standard i markedet og giver kunderne samme upload-hastighed som download-hastighed.

For at få Waoo!’s produkter skal man have adgang til fibernet, hvor man bor, og det kan man tjekke på Waoo!’s hjemmeside. Er der endnu ikke fibernet, er det en god ide at slutte sig sammen med de øvrige beboere lokalområdet. Jo flere, der ønsker fibernet i et lokalområde, jo højere er sandsynligheden for, at ens lokale energiselskab vil sige ja til at rulle fiber ud i det område, hvor man bor. De 15 energiselskaber udbygger løbende deres fibernet.

”Energiselskaberne er med den fælles satsning i Waoo! med til at drive udviklingen i Danmark frem mod et højhastighedssamfund,” siger Anders Christjansen og glæder sig over, at Waoo! dermed er med til at bremse en udvikling, der nu har betydet, at Danmark har mistet sin førsteplads i Norden som nummer et på bredbåndshastigheder. Efter at Danmark i en årrække har ligget nummer et, har Sverige netop overtaget førstepladsen fra Danmark.

”Vi er stolte over i Waoo! at vise vores kunder, hvad man kan bruge et ægte højhastighedsprodukt til,” siger Anders Christjansen, som sammen med Waoo!’s medarbejdere har brugt et halvt år på at forberede energiselskabernes nye fiberprodukter. Samtidig lover han at kæmpe for, at København og Nordsjælland i realiteten ikke bliver udelukket fra højhastighedssamfundet. Waoo! håber, at IT- og Telestyrelsen vil bruge sine beføjelser til at pålægge TDC at give Waoo! konkurrencedygtig adgang til det fibernet i København og Nordsjælland, som TDC tidligere på året købte af DONG.

Yderligere oplysninger om Waoo!: www.waoo.dk

Anders Christjansen kan kontaktes ved at ringe til Waoo! på telefon 64 64 64 00.

Pressefoto til fri afbenyttelse kan downloades fra Waoo!’s hjemmeside.

NRGi: Halvårsregnskab 2010

Første halvår 2010 bød på et fald i både omsætning og resultat før skat i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen i første halvår 2010 endte på 845 MDKK – en nedgang på 142 MDKK set i forhold til samme periode sidste år. Resultatet skal dog ses i lyset af den generelle afmatning i markedet samt et nervøst kapitalmarked.

Resultatet før skat var i første halvår 15 MDKK. Resulatet er påvirket af den økonomiske udvikling og markedet generelt. De finansielle investeringer er påvirket negativt af et faldende og meget svingende aktiemarked.

- Første halvår i 2010 har ikke levet op til forventningerne, men en positiv udvikling i ordrebeholdningen betyder en positiv forventning til at den stigende optimisme blandt forbrugerne også afspejler sig i aktiviteten og indtjeningen hos vores forretningsenheder, siger Søren Sørensen, administrerende direktør i NRGi.

Forventningerne til årets resultat før skat udgør i størrelsesorden 150-200 MDKK, hvor der knytter sig en betydende usikkerhed i forhold til kapitalmarkedets udvikling.

NRGi har i den seneste tid arbejdet aktivt med tilkøb af yderligere kompetencer og aktiviteter, herunder opkøb af elinstallationsvirksomheden Agerkilde og i indeværende måned den svenske byrumsinventarvirksomhed Centra Component samt en fusion med Bolius’ afdeling for tilstandsrapporter.

- I løbet af første halvår af 2010 har vi arbejdet hen imod et tydeligere klimafokus og handlinger i relation til vores virksomhed. En proces som allerede nu er ved at bære frugt. Vores miljørigtige produkter er klar og efterspørgslen er stigende, siger Søren Egge Rasmussen, bestyrelsesformand i NRGi.

Lykke Friis besøger NRGi

NRGi får besøg af Klima- og energiminister Lykke Friis

Den 1. september besøger Klima- og energiminister Lykke Friis energivirksomheden NRGi.

Lykke Friis skal mødes med NRGi’s administrerende direktør, Søren Sørensen og Lars Aagard, administrerende direktør i Dansk Energi. De skal blandt andet debattere energibranchens udfordringer og muligheder.

Det er Lykke Friis første besøg hos NRGi, der selvfølgelig ser frem til at komme i en endnu tættere dialog om de fremtidige udfordringer inden for klima- og energiområdet, blandt andet det intelligente elnet og elbilerne.

Hedensted Kommune og NRGi i samarbejde

Et samarbejde med energikoncernen NRGi sikrer, at Hedensted Kommune er blandt de første kommuner i Danmark, der er klar til elbilerne.

Borgmester Kirsten Terkilsen har på vegne af Hedensted Kommune netop indgået en aftale med energiselskabet NRGi om levering og opsætning af to elladestandere, der kan oplade elbiler.

Ladestanderne står ved henholdsvis Hedensted Rådhus og på Rousthøj Allé i Juelsminde.

− Det er nogle utrolig flotte standere, og jeg glæder mig til at se flere af dem rundt i vores kommune. Forhåbentlig kan de blive startskuddet til udbredelsen af elbiler i vores kommune. Samtidig glæder jeg mig til at Hedensted Kommune og NRGi kan få endnu flere samarbejdsprojekter, så vi i fællesskab kan mindske CO2-forbruget, siger Kirsten Terkilsen, borgmester i Hedensted Kommune.

Elladestanderne er udviklet af Veksø, der er en del af NRGi, og tegnet af den danske tegnestue SPEKTRE i et klassisk dansk design. Ladestanderne, der kan oplade to biler ad gangen, bliver leveret og sat op af NRGi som et led i udbygningen af den el-infrastruktur, der skal være med til at gøre Danmark til et foregangsland for den kommende transportform – elbilerne.

− Vores samarbejde med Hedensted Kommune er afgørende for at sikre fremtidens energirigtige transportformer. Vi er utroligt glade for, at Hedensted Kommune deler vores vision om at gøre Danmark til et foregangsland. Med denne aftale kan vi teste et reelt forbrugsmønster til gavn for dimensioneringen af elnettet og den videre udrulning af elbiler. Viden, som er altafgørende for at vi kan udvikle en teknologi, der i fremtiden kan give os alle mulighed for at for eksempel lade elbiler om natten, hvor strømmen er billigere. Det er informationer, der kommer alle til gode, siger Søren Sørensen, adm. direktør i NRGi.