NYHEDER

NRGi repræsentantskabsvalg 2011

Resultatet af repræsentantskabsvalget i Valgområde 1 er nu gjort op.

Der har været valg i 5 af de 6 valgdistrikter. I alt 37 kandidater har været opstillet, og der skal vælges 26 til repræsentantskabet.

Der er udsendt 45.075 stemmesedler hvoraf der er modtaget svar fra 4.460 svarende til en stemmeprocent på 9,88.

I tabellen er de valgte angivet med fed tekst i grønne felter.

Optællingen er foretaget af Strålfors og overvåget af revisionsfirmaet KPMG. Resultatet er den 15. februar konfirmeret af valgudvalget.

Se oversigt over valgte repræsentanter

Østjyske familier kæmper for at spare på energien

I maj sidste år satte NRGi gang i projektet ’NRGi Familien’, 160 familier er med, og de har været aktive energisparere i 2010.

I marts sidste år søgte NRGi familier til at deltage i projektet NRGi Familien, og interessen har været helt overvældende. 160 familier har meldt sig, og de byder hver især ind med forskellige sparetips, som bliver delt på et fælles forum. Der bliver sat gang i konkurrencer, og der bliver efterlyst erfaringer med håndværkere til forskellige renoveringsprojekter.

Omkring årsskiftet spurgte NRGi sine NRGi Familier, hvordan de har sparet på energien i 2010. Og der har været stor opfindsomhed. Alt fra de mindre vaner som at slukke for standby-strømmen til større projekter som luftsolfanger og efterisolering.

Tove Lise og Aage Lund fra Tranbjerg er en af de familier, der har været med fra projektets start, og de har samlet op på familiens påfund for at spare på energien i 2010. De har efterisoleret på loftet og i en krybekælder. Nye ruder er kommet til, der er blevet skiftet til lavenergipærer og en oliefyrspumpe har fået et eftersyn. Hårde hvidevarer er udskiftet med lavenergi, og tørretumbleren er erstattet med en tørresnor i carporten. Og så har især en af drengene været god til at spare.

− Vores yngste dreng Mads på 11 år er familiens helt store energisparer. Han fulgte meget med i nogle tv-udsendelser for et par år siden – de handlede om at spare på energien, og han blev helt energisparefanatiker. Han er meget opmærksom på at slukke lyset efter sig selv og sine storebrødre, og det kan næsten være helt pinligt at have ham med i byen, fordi han spørger folk, om de har sparepærer og så videre. Og det er altså ikke noget, vi har fået ham til. Han gik virkelig op i den tv-serie, siger Aage Lund.

I 2010 skar familien 2000 kWh af elforbruget, og de har planer om flere tiltag, som skal spare på energien. De har allerede haft besøg af en blikkenslager og en tømrer, fordi de overvejer at isolere yderligere. Og familien glæder sig over initiativer som NRGi Familien.

− Vi er positive for alle initiativer for at spare på energien. Når vi ser på det langsigtede perspektiv, så tror jeg, at der er et stort behov for at spare på energien, både varme, strøm og vand, og det er vigtigt at have nogle gode råd om, hvordan man så gør det, siger Aage Lund.

NRGi glæder sig over familien Lunds store spareiver.

− Det er utrolig positivt at opleve, hvordan familierne sparer på energien – både ved at være kreative, huske de små ting i hverdagen og ved at lave større projekter. Det kan godt være, at det ikke kan aflæses i det store, globale energiregnskab nu og her, men familierne er med til at gøre en forskel. De er forbilleder for os alle, siger Christian Bogh, kommunikationsstrateg i NRGi. Projektet NRGi Familien fortsætter i 2011, hvor familierne fortsat skal konkurrere på energibesparelser og teste energigadgets.

I en af konkurrencerne skulle familierne byde ind med de mest kreative spareråd – se her hvilke råd, der kom til afstemning.

 • Ved at placere køleskabet i et hul i køkkenvæggen kan man genanvende varmen i et garderobeskab i entreen. En hullet metalplads imellem køleskab og garderobeskab gør, at varmen kan komme ud.
 • Kom æggene i en passende gryde og fyld vand i til halvdelen af æggene er dækkede. Læg tætsluttende låg på. Når vandet koger, slukkes kogepladen, og vandet koger videre på eftervarmen i 11 min.
 • Når jeg skal koge ris, bulgur eller lignende, hælder jeg kornene i en ildfast skål, og derefter kogende vand fra elkedlen på i cirka dobbeltmængde. Lad det stå cirka ½ time under tehætten
 • Motiver børn og teenagere til at spare. Vores erfaring er, at hvis de får en gevinst, er de topmotiverede til at samarbejde. Gevinsten kan være alt fra en soft ice til et ophold for hele familien.
 • Det er bedre for miljøet og konditionen at bruge haveredskaber uden motor eller strøm. Man kunne alternativt lave et havelaug, hvor man går sammen om at dele haveredskaber.
 • Vores vaskemaskine har en ’opfrisk-knap’, og den kan bruges til tøj, der ikke er snavset men bare trænger til en opfrisker − fx en skjorte og et par bukser der bare har været på til fest.

NRGi samler energien hos et mediebureau

Det østjyske energiselskab NRGi har samlet alle mediebureaukompetencer et sted – hos mediebureauet MEC.

Et stort ønske om en mediebureaupartner, der forstår NRGi’s komplekse sammensætning med adskillige divisioner og forretningsenheder, var baggrunden for at NRGi har valgt mediebureauet MEC.

− Vi havde behov for en professionel samarbejdspartner, og det var alfa og omega for os at teame op med et bureau, der hurtigt og effektivt formår at sikre stordriftsfordele ved at samle vores medieindkøb for alle vores forretningsenheder. I MEC har vi fået en sparringspartner, der også følger med tiden blandt andet i forhold til udviklingen på sociale medier, som er et område vi vægter højt, siger Christian Bogh, Kommunikationsstrateg i NRGi.

NRGi ser også MEC som en professionel sparringspartner, der kan være med til at udvikle forretningen i forhold til det moderne medielandskab.

MEC er naturligvis begejstrede over aftalen og arbejdet sammen med NRGi.

− Der var fra begyndelsen god arbejdskemi mellem NRGi og MEC, og begge parter oplever et positivt udviklingspotentiale. Vi ser NRGi som en virksomhed med en yderst spændende profil og med en udfordrende vision, som vi ser frem til at være med til at udvikle og udføre, siger Account Director Thomas Søby Eskildsen. Samarbejdet er allerede godt i gang.

Færgeselskab søsætter energieffektivisering

LED-belysning på havnearealer, ramper og i bygninger. Isolering og energirigtige vinduer i kontorbygningerne. Scandlines vil have energien med i havn. NRGi Rådgivning hjælper.

Når du kører til en af banerne på opmarchpladsen ved Scandlines færgeruter i Rødby, Gedser eller Helsingør, vil det sandsynligvis være en LED-pære, der bekæmper mørket på pladsen.

Når du kører ombord, vil der være såkaldt løbelys i LED lysrør, der peger i kørselsretningen. Knap så synligt – men lige så energieffektivt – er en energioptimering af hydraulikpumperne til broklapperne.

Personalet, der sørger for billetter, økonomi og anden administration, sidder i bygninger, der har fået ekstra isolering under taget, nye energirigtige vinduer, energibesparende lyskilder, som LED-pærer, og lysstyring i form af tænd-sluk-ure, bevægelsesmeldere, dagslysfølere.

I alt har Scandlines i løbet af det seneste halve år nemlig gennemført energibesparelser på henholdsvis 87.000 kWh el og 151.000 kWh varme.  Besparelserne er kommet ind ad døren i form af energirådgiver Søren Juul Hansen fra NRGi Rådgivning, som har gennemgået bygninger og havneanlæg i de tre danske havne.

Elbesparelserne er indtil videre især kommet fra belysning med tænd-sluk-ure og bevægelsesmeldere og anden lysstyring samt overgang til LED-pærer. De gennemførte varmebesparelser er primært kommet via efterisolering og 88 nye energirigtige vinduer i et ombygget kontorhus i Rødby samt ved isolering af tekniske installationer i en opvarmningscentral til færgernes olie, oplyser Søren Juul Hansen, der har ledt Scandlines på sporet af energibesparelserne. Afprøver ny teknologi

- Scandlines har for alvor fået øjnene op for, at der er meget at spare både på energien og på vedligeholdelse af bygningerne. Nu tænker Scandlines for eksempel energien med i alle deres renoveringer og ombygninger, ligesom de er meget åbne over for at prøve nye teknologier, siger Søren Juul Hansen.

En af dem er LED-belysning i forskellige funktioner.

- Vi har lige nu forsøg med LED i lysmasterne på opmarchpladsen. Det er ret dyrt - cirka 4.000 til 5.000 kr. for et armatur til en lysmast. Til gengæld holder det fire gange så lang tid, og så sparer vi hurtigt 500-1.000 kr. pr. udskiftning bare i form af den lift og de mandetimer, der skal til at skifte sådan en pære. Dertil kommer elbesparel-sen, siger Fritz Kristensen, havneinspektør i Rødby og Gedser. Han har netop fået 170 LED-armaturer hjem til belysning af rampen til bildækket. Belysningen er efter planen på plads inden for en måned.

Scandlines har for nylig flyttet en del personale fra administrationen i København til havnene. I den forbindelse har de ombygget bygninger til at huse administrativt personale. Her har de gjort brug af energigennemgangen fra NRGi Rådgivning. Det har blandt andet affødt beslutningen om at skifte vinduer ud til energirigtige modeller i kompositmateriale, der samtidig sparer en del vedligeholdelse.

- Det er et langt sejt træk, men vi er kommet rigtig godt i gang, siger bygningsansvarlig i Scandlines, Kurt Larsen, der har flere energibesparelser i sigte.

ESCO-partnerskaber fordoblet på et år

På et år er antallet af kommuner med ESCO, hvor kommunerne i samarbejde med virksomheder gennemfører energirenoveringer, tæt på fordoblet. Det viser en undersøgelse foretaget af NRGi Rådgivning for Center for Energibesparelser.

Danske kommuner, som indgår i ESCO-partnerskaber stiger støt. I april 2010 havde bare otte kommuner underskrevet et ESCO-partnerskab. Nu er tallet ti, og yderligere seks kommuner er i gang med det indledende arbejde for at etablere partnerskaber.

ESCO-samarbejdsformens popularitet er også til at få øje på.

I en undersøgelse foretaget blandt politikere på teknik- og miljøområdet i 26 kommuner svarer 86 procent, at de har høj eller meget høj personlig interesse for ESCO. 14 procent betegnede deres interesse som ’middel’. Undersøgelsen er foretaget af NRGi Rådgivning for Center for Energibesparelser.

Et partnerskab indebærer, at en privat energitjenestevirksomhed laver energirenoveringer i en kommune og får en del af energibesparelsen som betaling.

Sikrer op mod 20 procents besparelse Helsingør Kommune er blandt de kommuner, som er ved at forberede udbud på et ESCO-samarbejde. Vurderingen er, at kommunen kan spare 18-21 procent af energien i den samlede bygningsmasse.

- Helsingør har valgt ESCO, fordi vi kan se et betydeligt potentiale for besparelser. Med ESCO-konceptet kan vi energirenovere kommunens ca. 200 ejendomme inden for en relativt kort tidsramme. Vi lægger også vægt på, at ESCO-virksomheden giver en garanti for energibesparelsen,” siger klimakonsulent Karen Marie Pagh Nielsen.

Reelle besparelser at hente Visse kommuner fravælger ESCO-partnerskab, idet de ikke føler behov for hjælp til at gennemføre energibesparelser, eller fordi de ikke ønsker at dele den økonomiske gevinst af energiinvesteringer. Men der kan alligevel være grund til at overveje et samarbejde, mener projektleder Anders Hjorth Jensen fra Center for Energibesparelser.

- Det kan være en stor udfordring at finde penge til at sikre gennemførelsen af store energibesparelser i bygningsmassen. Her kan ESCO-virksomheden hjælpe med energirenoveringer, der ellers ikke umiddelbart ville blive gennemført. Det giver kommunerne reelle besparelser, siger Anders Hjorth Jensen.

Robotterne kommer

72 skoleklasser fra hele landet har meldt sig til den landsdækkende robotkonkurrence ”Byg en FixObot”. Vinderen afsløres i Vejle den 9. marts.

FixObotter. Det kunne lyde som den nyeste Hollywood-film om robotter, der overtager verdensherredømmet efter et kuldsejlet projekt. Men faktisk er det noget mere lokalt og noget mindre farligt. Landets folkeskoleklasser mellem 4. og 10. trin er inviteret til at deltage i konkurrencen ”Byg en FixObot”. Interessen har været stor, og nu er finaledeltagerne blevet udvalgt.

− Vi er glade for den store interesse, der har været for konkurrencen, og vi har fået nogle rigtig spændende forslag. Vi glæder os til at afsløre de bedste og selvfølgelig vinderen her i marts, siger Ole Due, der er Økolariechef.

Konkurrencen for folkeskolerne har kørt i seks år, og det er andet år, Økolariet, NRGi og Grundfos samarbejder om det. Næste års konkurrence er de godt i gang med at udtænke. Det er tre ret forskellige parter, men de har en baggrund, der binder dem tæt sammen – klima- og energiproblematikken. Og så har de alle tre et mål om at lave undervisningsmateriale af høj kvalitet med klare relationer til børn og unges omkringliggende samfund, altså fritid, skole og arbejde. De fælles temaer tager fagligt afsæt i naturfag, teknologi og innovation. Derfor var dette års tema – robotter − oplagt at putte ind i konkurrencen.   − Med ”Byg en FixObot” ønsker vi, at klassen får sat energiomsætning ind i et bredt perspektiv. Eleverne skal få øjnene op for de mange muligheder, energien giver os mennesker i det daglige liv og i arbejdslivet. Men også når mulighederne misbruges, eller når råstofferne til at producere maskinerne ødsles bort. Kort sagt; at overveje hvornår noget er bæredygtigt, siger Ole Due og fortsætter:

− Fremtidens energi- og klimaudfordring er også en teknologisk udfordring. Derfor har årets tema efter vores mening en klar sammenhæng med klimaforandringer. De tre virksomheder er løbende opmærksomme på samarbejdsmuligheder, som kan motivere børn og unge til at bringe klimaet ind i klasselokalet. Til gavn for den enkelte elevs udvikling og til gavn for samfundet på sigt.

Finaledagen finder sted den 9. marts i Økolariet i Vejle. Alle finalister er garanteret en pengepræmie. Vinderklassen modtager en check på 10.000 kroner.

Om ”Byg en FixObot”

”Byg en FixObot” er et undervisningsforløb og en skolekonkurrence, med basis i den daglige undervisning på skolen. Opgavebesvarelsen skal tage udgangspunkt i aktiviteter og forbrug af ressourcer, der både direkte og indirekte, påvirker klimaet – og dermed vores og andres livsmuligheder. Det er muligt at arbejde med konkurrencen indenfor flere forskellige fag – enkeltvis eller på tværs. For eksempel dansk, natur/teknik, fysik/kemi, geografi, biologi, matematik, samfundsfag, billedkunst.

NRGi og Palsgaard i klimapartnerskab

I december indgik energiselskabet NRGi og Palsgaard, der producerer ingredienser til fødevareindustrien, en klimapartnerskabsaftale. Aftalen er et afgørende værktøj til, at Palsgaards ambitiøse klimamål om CO2-neutralitet i 2020 bliver en succes.

Juelsmindevirksomheden Palsgaard har en vision om, at virksomheden skal være blandt de mest klimavenlige i sin branche. Blandt andet derfor betyder det nye klimapartnerskab, at Palsgaards danske afdelinger helt skifter elforbruget ud med RECS-certificeret vindenergi via Energi Danmark Vind.

− Palsgaard anser det for en væsentlig opgave at bidrage til at sikre et sundt og fremtidssikret klima for nuværende og kommende generationer. Dette gælder nærmiljøet i virksomheden, men også tiltag, der kan bidrage til at mindske den nationale og globale klimabelastning, siger Birger Brix, bestyrelsesformand i Palsgaard.

Siden 2005 har Palsgaard sparet 30 procent af energiforbruget blandt andet ved at bygge sit eget halmfyringsanlæg og ved intelligent lyskontrol. Virksomheden har også modtaget Realkredit Danmarks ”Kloge m2 pris” i 2009. Men det er langt fra nok.

− Vi har vedtaget at arbejde for at nedbringe CO2-udslippet frem mod år 2020, hvor vi har en vision om at være CO2-neutrale. Derfor valgte vi at indgå et klimapartnerskab med NRGi, som kommer med erfaringerne til, at vi kan nå det mål, siger Birger Brix.

Det østjyske energiselskab NRGi har opbygget en organisation med viden og kompetencer, som på alle energirelaterede områder kan sikre løsninger, som er klima- og energirigtige, men også økonomisk forsvarlige og teknisk velfungerende.

− Palsgaard er allerede en virksomhed med et enormt stort fokus på klimaet, og det betyder, at der er en stor vilje til at arbejde med energibesparelser. Vi kommer med kompetencer til at prioritere og skabe overblik over det arbejde, siger Morten Winther, kommerciel direktør i NRGi. 

Det er ikke kun på elforbruget, at der sker ændringer hos Palsgaard. Med klimapartnerskabsaftalen bliver Palsgaard også en af de første danske virksomheder med sin helt egen ladestander til elbiler, så virksomheden er klar til at give klimavenlig strøm til medarbejdernes og de besøgendes kommende elbiler. 

Sådan bliver du lidt (bære)dygtigere juleaften

Alle familier vil gerne forsøge at spare på energien, men især på en årstid kan det være lidt svært, og måske ikke mindst juleaften, hvor den helt store julemiddag skal tilberedes, og hvor julelysene bliver brændt i alle ender. Men selvom der skal hygges i stor stil, så kan man sagtens spare lidt på energien samtidig med.

Vi har spurgt indehaver af restaurant Lecoq i Århus, Troels Buus Thomsen, vinekspert fra Østjysk Vinforsyning, Renaud Bronner og energirådgiver fra NRGi, Alice Sveigaard, hvordan man kan tænke bæredygtigt juleaften – uden at gå på kompromis med kvalitet og hygge.

Tips og tricks til energiforbruget:

Tø anden op i køleskabet. En and skal faktisk tø op i et par dage, og hvis du putter den frosne fugl i køleskabet, så er det gratis el – 1 kg kød giver 1 times gratis forbrug.

Udnyt for- og eftervarme Hvis du først tænder ovnen, når maden sættes ind og slukker ti minutter før, det er færdigt, så sparer du mellem 10 OG 25 PROCENT.

Køl middagen uden for eller i et køligt rum i stedet for at sætte de varme rester direkte i køleskabet. Så skal den bruge ekstra energi på at køle. Du kan sagtens opbevare maden i et lukket rum, hvor vinduet står åbent.

Juleaften er hele familien som regel samlet i stuen. Husk at slukke lyset i resten af huset. Også stand by-strømmen.

Wii, Play Station og Blu Ray er nogle af de populære elektroniske gaver. Køb en spareskinne som bonusgave. Det kan let give en besparelse på 500 kroner om året.

Levende lys er populære, ikke mindst juleaften. Et par tips til at minimere sodning – noget giftigt stads; stil ikke levende lys i træk, klip vægen ned, pust lyset ud hvis det soder og undgå duftlys.

Hvis du vil have god samvittighed med strømforbruget, kan du skifte til Klima El. Der bliver købt oprindelsesgarantier fra vindmøller, der er højst to år gamle – og der bliver investeret min. 1 øre pr forbrugt kWh i nye, konkrete vedvarende energi-projekter, se blandt andet www.nrgielsalg.dk

Tips og tricks til middagen

Råvarer: Brug så vidt muligt lokale, friske råvarer – gerne fra en lokal leverandør, som har et andet forhold til råvarerne, og som er mere afhængig af din tilfredshed.

Mængder: Julen er kendetegnet ved mad – og meget af den. Så meget skal mad skal du beregne pr person til julemiddagen – uden at smide en masse ud: 220 g kød (tag højde for ben) 250 g kartofler 100 g rødkål 1-1 ½ dl sovs

Sådan tilbereder du middagen med mindst mulig energiforbrug og mest mulig kvalitet: Kog kartofler (til de brune) i lidt vand. Restvandet hælder i bradepande i ovnen, som giver bedre saft til kødet, spæd op løbende med vand kogt i elkedel. Ovn tændes på 120 grader – og skal ikke bruge energi på at varme vand op. Anden puttes ind i fire timer med brystside ned – vend og giv den to timer mere.

Flæskesteg puttes ind, når der er cirka tre timer tilbage – når anden er taget ud skrues ovnen op på 200 grader for at give sprød svær (undgå så vidt muligt grillen – den er en strømsluger).

Kog kartofler i lidt vand – kog op i 10 minutter, sluk og udnyt kogepladens eftervarme – og husk at de gerne må have lidt bid.

Undgå at have kogepladen tændt for at holde ting varme – udnyt eftervarmen eller pak et håndklæde omkring.

Tips og tricks til vinen

Selvom nogle oversøiske vine kommer langtfra, er transporten kun en lille del af vinens totale energiforbrug. De fleste oversøiske vine bliver fragtet med skibe, som i forhold til lastbiler fra for eksempel Italien eller Frankrig, bruger mindre energi pr. flaske.

Under produktionen er mange vinfirmaer i dag meget opmærksomme på besparelse i energiforbruget – du kan gå efter en vin, der er CO2-neutral.

Et bud på en energivenlig vin kunne være en chilensk vin fra Viña Casablanca (certificeret CO2-neutral) som findes i en af landets 30 Vinoble-butikker. www.vinoble.dk

NRGi Rådgivning hjælper Furesø Kommune til at spare på energien

Furesø Kommune begyndte i sommeren 2010 at arbejde intensivt med energibesparelser, og indsatsen giver pote – besparelserne er en kæmpe succes, allerede i 2010 er der sparet 2 millioner kroner.

Energibesparelser, CO2-neutralitet og klimaplaner – ordene flyver rundt i disse tider, men i Furesø Kommune er der handling bag ordene. Kommunen har lavet klimahandlingsplaner og har allieret sig med rådgivere fra firmaet NRGi Rådgivning til at prioritere og styre energiindsatsen. I 2010 blev der sat fem millioner af til energiinvesteringer, og i 2011 hedder beløbet otte millioner. Det er selvfølgelig en stor investering, men vi har truffet en politisk beslutning.

- Vi mener, at der er behov for at investere i nye energieffektive løsninger, så vi kan reducere energiforbruget, udlede mindre CO2 og spare på kommunens penge – det er sund fornuft. Det er vigtigt at komme på forkant med udviklingen og forberede os til fremtiden. Der bred enighed i byrådet, og derfor har vi også sat penge af de kommende år. Investeringerne er simpelthen nødvendige, siger Preben Pettersson, formand for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget.

De store investeringer giver pote − investeringerne på 5 millioner kroner har genereret besparelser på 2 millioner kroner årligt, og vil være tilbagebetalt inden for en kort periode på blot 2½ år. Energiforbruget er nedsat med fem procent, hvilket svarer til en årlig besparelse på 1,4 millioner kWh, og det giver 600 tons mindre CO2 til klimaet.

Mads Jakobsen er energiansvarlig i kommunen, og han er ikke i tvivl om, at samarbejdet mellem Furesø Kommune og NRGi Rådgivning er en god arbejdsmodel.

- Ved at afsætte midler til energibesparelser og administrere dem et centralt sted fra, får vi mulighed for at løfte større energibesparelsesprojekter, end hvis vi lagde opgaven omkring energireducering ud til de enkelte institutioner. Vi gik for alvor i gang med arbejdet her i sommer, og vi har virkelig haft mulighed for at give et kæmpe løft, som gør en stor forskel på energiforbruget. Vi havde et mål om at spare to procent i 2010, men vi har allerede nået fem, siger Mads Jakobsen. 

Bedre indeklima på Søndersøskolen

Søndersøskolen har været et af de helt store projekter i 2010. Skolen har fået renoveret varmeanlæg, udluftning og belysning, og det har ikke mindst betydet noget for dem, der bruger skolen til hverdag – elever og lærere.

- Vi kan tydeligt mærke effekten allerede nu. Der er bedre udluftning i lokalerne, varmen er meget bedre styret, og belysningen sætter prikken over i’et. Vi mangler at regulere nogle få steder, men vi har fået et meget bedre indeklima, og det betyder noget i undervisningen. Vi har ikke målt på det, men vi er ret sikre på, at det gør en forskel i forhold til koncentration. Vi har heller ikke nær så mange, der klager over hovedpine, siden vi har fået renoveret. Så det gør en kæmpe forskel i vores hverdag, siger Kirsten Fuursted, souschef Søndersøskolen.

Resultatet af et godt samarbejde

For mange kommuner, kan det være en stor udfordring at afsætte den nødvendige kapacitet til at sikre gennemførelsen af store energibesparelser i kommunens bygninger. Her har samarbejdet med NRGi Rådgivning vist sig at være en god prioritering og en attraktiv model. NRGi Rådgivning har lavet energimærkning på alle kommunens bygninger, og derfra var det naturligt at følge samarbejdet videre til sparring og rådgivning om, hvordan de energibesparende projekter prioriteres.

- Vi er glade for samarbejdet med kommunen, hvor vi sammen har udviklet en god måde at løfte kommunens udfordringer på klima- og energiområdet. Der er virkelig handling bag ordene i Furesø Kommune, hvilket også kan ses på resultatet af vores samarbejde – en årlig besparelse på 40 procent af det investerede er rigtigt flot, og vi er glade for at kunne fortsætte samarbejdet med kommunen, siger projektleder Martin Dam Wied, NRGi Rådgivning. 

Andre projekter i kommunen

 • Farum Svømmehal – pumpeprojekt
 • Solvangskolen – fjernvarmekonvertering
 • Farum Kulturhus – belysning
 • Syvstjerneskolen – lys, ventilation, pumper
 • Værløse bibliotek – lysstyring
 • Tandklinikker - belysning
 • Klimaambassadørordning
 • Biobrændsel

Spinderiet har fat i den lange ende

egetæpper i Vejle er i gang med et treårigt samarbejde med NRGi Rådgivning – på de første to år er der sparet næsten 500.000 kroner.

I januar 2009 indgik egetæppers spinderi i Vejle en aftale med NRGi Rådgivning om at finde energibesparelser på fabrikken. Det har indtil nu givet en besparelse på 10 procent – 1 million kilowatttimer − og det betyder 250.000 kroner sparet per år.

− Vi havde ikke de helt store forventninger, men det har været meget positivt, og 500.000 kroner er et beløb, som betyder rigtig meget for os. Det er faktisk kommet bag på mig, at vi har kunnet lave så store besparelser, siger Klaus Madsen, teknisk leder ved egetæpper.

egetæpper har sammen med NRGi Rådgivning været projektdeltager på et forsknings- og udviklingsprojekt under El-Forsk programmet, hvor omdrejningspunktet har været energioptimerende vedligehold.

Det har været afgørende for Klaus Madsen, at han har haft rådgivning ude fra til at vurdere de forskellige besparelsesmuligheder.

− Det er svært selv at vurdere, hvad der kan betale sig at gå i gang med, og det tager lang tid, fordi vi mangler den fornødne ekspertise energiforhold. Derfor har det været afgørende at have NRGi Rådgivning så tæt med i processen. De kan hurtigt vurdere projekterne og prioritere, hvilke projekter det kan betale sig at gå i gang med. Man kan mærke, at NRGi Rådgivning er en stor virksomhed bag med bred faglig viden, siger Klaus Madsen.

NRGi Rådgivning rådgiver om energibesparelser over hele Danmark. Virksomheden realiserer årligt energibesparelser i størrelsesordenen 75.000.000 kWh. Det medfører en reduktion i CO2-udledningen på 23.000 ton. Samtidig har kunderne fået en årlig kontant besparelse på 90 millioner kroner, fordi deres energiforbrug er formindsket.

─ Vores kunder har samlet investeret i størrelsesordnen 450 millioner kroner i energibesparelser i 2009, men det er penge, der hurtigt tjener sig hjem igen. Samlet set er den simple tilbagebetalingstid på cirka fem år. For os handler det om at skabe værdi for kunderne, ved at de sparer på energien. Vi leverer kompetencerne til at finde de energibesparelser, så virksomhederne kan fokusere på deres kernekompetencer, siger Ulf Christensen, adm. direktør NRGi Rådgivning.

Samarbejdet mellem egetæpper og NRGi Rådgivning løber indtil videre til slutningen af 2011.

Citat: At finde energibesparelser er en lang proces, og man skal investere både tid og økonomi i det. Derfor betyder det så meget, at man får fundet de gode besparelser. Det kunne vi ikke gøre uden rådgivning ude fra, siger Klaus Madsen.