NYHEDER

Nu smasker og bøvser affaldskurven

Viborg og Næstved kommuner afprøver en intelligent affaldskurv, der kan tale og komprimere affald ved hjælp af solenergi samt give kommunen besked, når den er fyldt – en teknologi, der er udviklet i samarbejde mellem VEKSØ A/S og Teknologisk Institut. Affaldskurven vil både reducere driftsudgifterne og CO2-udledningen.

Kommuner bruger mange ressourcer på at tømme offentlige affaldskurve og fjerne affald, som borgere har smidt på gader, i parker mv. Affaldskurvene bliver tømt ugentligt – og nogle steder dagligt. Den nye form for miljø- og klimavenlig affaldskurv, som er leveret af VEKSØ, NRGi’s Produktssalgsdivison, skal gøre arbejdet nemmere og samtidig bidrage til et renere gademiljø.

Med den intelligente affaldskurv skal det blive sjovere for borgerne i Viborg og Næstved kommuner at smide affaldet i kurven frem for på gaden, fordi den både smasker og bøvser, når den bliver ”fodret” med affald.  Affaldskurven kan ikke bare smaske og bøvse - den kan også spise mere end almindelige affaldskurve og give de ansatte besked, når den er mæt.

Affaldskurvene komprimerer ved hjælp af solenergi affaldet, så den kan indeholde fem gange så meget affald som en almindelig affaldskurv på 60 liter. Samtidig er den udstyret med en sensor, som løbende registrerer, hvor fuld kurven er, hvilket betyder, at de ansatte ikke fysisk skal ud til kurven og tjekke, hvorvidt den er fuld.

Alene i de to kommuner forventer man, at der er mulighed for at spare omkring 1. mio. kr. på arbejdet med at tømme skraldespande. Penge der i steder kan bruges på andre ydelser til borgerne.

Projektet er et udviklingssamarbejde mellem VEKSØ, Teknologisk Institut, Viborg og Næstved kommuner samt ABT-fonden. Når projektet er afsluttet vil teknologisk institut udarbejde en evalueringsrapport, som skal kortlægge kommunernes besparelser på driften og på udledning af CO2. Teknologien er udviklet i USA af virksomheden Big Belly Solar, og hentet til danske marked og videreudviklet VEKSØ A/S.

Strøm til Palsgaard

I Juelsminde har Palsgaard A/S, en af Europas førende producenter af ingredienser til fødevareindustrien, rustet sig til fremtidens transportform – elbilen. I et samarbejde med energiselskabet NRGi har Palsgaard nemlig fået opsat en elladestander ved virksomhedens hovedkontor.

Palsgaard A/S vil være CO2 neutral i 2020, og som et led i denne vision er Palsgaard blevet klar til at kunne fremtidens elbiler op direkte ved siden af hovedkontoret i Juelsminde.

- Sidste år lavede vi en klimapartnerskabsaftale med NRGi, og nu har vi fået installeret vores første elladestander. Derved er vi godt rustet til de kommende elbiler, siger Michael Ladegaard, CFO, Palsgaard A/S.

Udover ladestanderen har Palsgaard i de sidste par uger haft en top-moderne Plug-in Hybridbil til låns. En Hybridbil som både ledelse og medarbejdere fra Palsgaard har haft mulighed for at trille rundt i på de snørklede veje omkring Juelsminde.

- Palsgaard er virkelig en foregangsvirksomhed, når det kommer til optimering af energiforbruget. Og vi er meget glade for vores klimapartnerskab med virksomheden. Med elladestanderen er Palsgaard ved at være godt rustet til fremtidens mange energimæssige udfordringer, siger Morten Winther, Kommerciel direktør i NRGi.

Klimapartnerskabet med NRGi har udover elladestanderen blandt andet også betydet, at Palsgaard modtager al strøm via RECS-certificeret vindenergi.

325 mio. kr. til de østjyske energiforbrugere

Det skal kunne betale sig at være andelshaver hos energikoncernen NRGi, og koncernen sætter handling bag ordene. For femte år i træk udbetaler NRGi nemlig en rabat til NRGi’s ca. 210.000 andelshavere.

I disse dage modtager 210.000 østjyske energiforbrugere med en el-måler fra NRGi et brev, hvor de får besked om at de får del i en rabat på ikke mindre end 325 millioner kroner. Pengene, som udbetales til marts 2012, er en frivillig udbetaling, som NRGi foretager for at gøre det ekstra attraktivt at være andelshaver hos NRGi. 

- Vi glæder os over, at vi igen i år kan udbetale en rabat til vores andelshavere, samtidig med at betalingerne fra NRGi’s netkunder ligger indenfor de reguleringer, som er fastlagt fra myndighedernes side. Der er således ikke på nogen måde tale om, at man har betalt for meget for elektriciteten, forklarer administrerende direktør hos NRGi, Søren Sørensen.

I gennemsnit betyder det en rabat på små 1.200 kr. til en familie med et almindeligt elforbrug. Hvad det nøjagtige beløb er, afhænger af dog husstandens forbrug i kalenderåret 2011, der i sagens natur først bliver gjort op i 2012. Fra den 1. februar 2012 vil man på NRGi’s hjemmeside www.nrgi.dk  kunne se, hvor stort et beløb man får udbetalt til marts 2012.

Det er NRGi’s repræsentantskab, der har besluttet, at udbetalingen skal finde sted for året 2011, og der er ikke nogen form for automatik i rabatten. Hvorvidt der også udbetales en eller anden form for rabat for året 2012, vil repræsentantskabet tage stilling til på sit møde den 7. december 2011.

Nyt fra HÅB - Vindmøller ved kysterne kan stå klar i 2015

Regeringen har sat ambitiøse mål for udbygningen af vindkraften, men skal målene nås skal arbejdet i gang. I både Aarhus, Sønderborg og København står lokale aktører allerede parat med konkrete projekter, der kan bringe Danmark et godt skridt på vejen.

Repræsentanter fra Aarhus, København og Sønderborg har foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg. På foretrædet vil de præsentere planerne for vindmølleparker ved kysterne, der allerede kan stå klar i 2015. Alle tre steder er lokale aktører nemlig langt fremme med planerne om at opføre vindmøller langs kysterne.

”De kystnære havvindmøller er et godt supplement til vindmøller til havs. Energien skal ikke transporteres nær så langt, hvilket bringer prisen på energien ned. Hvis vi får skabt de nødvendige rammer, vil vi altså kunne levere billig grøn energi”, siger Søren Egge Rasmussen, der er formand for Havvind Århus Bugt, der er en af aktørerne bag projekterne

Halvdelen fra vindmøller i 2020

Den nye regering har sat som mål, at halvdelen af det danske elforbrug i 2020 skal dækkes af vindmøller. Og i 2035 skal både el- og varmeforsyningen komme fra vedvarende energi. Det betyder, at der hurtigst muligt skal gang i udbygningen af vedvarende energi, og den nye klima- og energiminister har da også signaleret, at der hurtigst muligt skal vedtages et nyt energiforlig.

”Det haster med at komme i gang. Vores projekter i henholdsvis Sønderborg, Aarhus og København vil bringe regeringen et godt stykke vej mod målet. Vi kan som minimum have 500 MW klar i 2015, hvilket er en fjerdedel af det, der skal til for at nå målet om 50 procent af elforbruget skal dækkes af vindmøller i 2020. Men vi mener, at kystnær vind frem mod 2020 kan levere helt op til 1.000 MW”, siger Søren Egge Rasmussen.

Projekter med stærk lokal forankring

Det er langt fra tilfældigt, at det er Aarhus, Sønderborg og København, der er langt fremme i planlægningen af de kystnære havvindmølleparker. Byerne har alle ambitiøse planer om at blive CO2-neutrale. For København skal målet været nået i 2025, for Sønderborg i 2029, mens Aarhus har sat 2030 som mål.

For alle tre havvindmølleprojekter gælder det, at de er baseret på overvejende lokalt ejerskab. Det er også det lokale kendskab, der har gjort det muligt at udpege egnede lokaliteter, som for Aarhus’ vedkommende allerede er ved at blive undersøgt i Aarhus Bugt.

”I det udkast til energiforlig, der blev præsenteret før sommerferien, var der lagt op til en tids- og ressourcekrævende landsdækkende screening af Danmarks kyst for at finde egnede lokaliteter. Vores budskab er, at den screening ikke er nødvendig. Vi har allerede fundet gode placeringer, og VVM-redegørelsen vil sikre, at de nødvendige hensyn til eksempelvis følsom natur vil blive taget”, siger Søren Egge Rasmussen.

Nuværende vilkår spænder ben

En anden hindring for, at udbygningen kan komme i gang er, at der i dag kun er to måder at bygge havvindmøller på: Enten via statslige udbud, der senest ved Anholt har givet en høj pris. Eller via den såkaldte ”åben dør”-model, hvor der i praksis ikke kan opføres møller, fordi økonomien ikke hænger sammen. Samlet betyder det, at der enten ikke opføres nok møller, eller at møllerne bliver unødvendigt dyre.

Derfor bør reglerne laves om i forbindelse med den kommende energiaftale.

Hvis projekterne skal gennemføres, kræver det, at der skabes en samlet ramme for udbygning af kystnære havvindmølleparker på 1.000 MW i perioden 2011-2017.

”Vi mener, at vores forslag har nogle samfundsmæssigt væsentlig økonomiske, beskæftigelsesmæssige samt klima- og energipolitiske fordele, som er værd at gå efter. Men det kræver en dialog om, hvordan vi etablerer nogle bedre økonomiske rammevilkår for de kystnære havvindmøller”, siger Søren Egge Rasmussen.

Fakta: Hvad er kystnære havvindmøller?

Kystnære havvindmøller er – som navnet siger – vindmøller, der bliver opført tæt på kysten. Dermed er der mange penge at spare i forhold til de dyre anlægsudgifter, der skal til for at opføre dem langt fra kysten. I dag er der ikke mulighed for at opføre dem rentabelt, fordi reglerne forhindrer det.

Fakta: Hvem står bag initiativet?

  • København – Københavns Kommune og Københavns Energi
  • Sønderborg – ProjectZero, et offentligt privat partnerskab fokuseret på at skabe et CO2-neutralt Sønderborg i 2029, bag projektet står bl.a.  SE (SYD ENERGI), Sønderborg Kommune og Bitten & Mads Clausens Fond
  • Aarhus – Havvind Aarhus Bugt (Brabrand Elnet, NRGi, Galten Elværk, Viby Elværk, Vindmøllelaug Aarhus Bugt og Østjysk Energi)

Frihedens klimaportal

Tivoli Friheden og energiselskabet NRGi har netop indgået en Klimapartnerskabsaftale, som er startskuddet til en nyskabelse i den danske kamp for et bedre klima. Nyskabelsen er blevet navngivet ”Frihedens Klimaportal”.

En målsætning om at blive CO2-neutral i 2015 er grundstenen i klimapartnerskabsaftalen mellem Tivoli Friheden og NRGi. I løbet af den nærmeste fremtid vil NRGi påbegynde arbejdet med at undersøge forlystelsesparken for områder, hvor der er oplagte muligheder for energibesparelser.

Som noget helt nyt indeholder aftalen også udviklingen af en såkaldt Klimaportal. En nyskabelse, som via storskærme vil infomere besøgende om Frihedens løbende besparelser.

- Vi er meget glade og stolte over vores nye aftale med NRGi. Ikke kun fordi det kan være med til at opfylde vores mål om CO2-neutralitet i 2015, også fordi aftalen giver os mulighed for at gå i dialog med vores mange besøgende på en helt ny og interaktiv måde, siger Henrik Ragborg Olesen, direktør i Tivoli Friheden.

Frihedens Klimaportal bliver Tivoli Frihedens klimaansigt udadtil, og vil komme til at indeholde oplysninger om blandt andet forbrug og produktion af den vindenergi, som skal drive de mange forlystelser fremover.

- I dag er det ikke længere nok for vores gæster at kunne køre i rutchebaner og karruseller. De efterspørger noget man kan tage ”med hjem" i form af ny viden eller "aha-oplevelser", og her er formidling af viden om vind og vindenergi et spændende emne, som er meget relevant for os alle, ikke mindst her i Østjylland som er Danmarks vindhovedstad, siger Henrik Ragborg Olesen.

Klimapartnerskabsaftalen er netop underskrevet, og de første undersøgelser er planlagt.

- Tivoli Friheden er et af de store fyrtårne i Aarhus, og vi er meget glade for, at vi med denne Klimapartnerskabsaftale kan være med til at bringe vedvarende energi og de mest moderne energioptimerende værktøjer ind i en moderne forlystelsespark i hjertet af Aarhus, siger Morten Winther, kommerciel direktør, NRGi.

Klimaportalen forventes at være klar i det nye år.

Læs mere om NRGi's klimapartnerskaber her.

Vi tager din elmåler seriøst

DR har tirsdag den 11 oktober et indslag i programserien Kontant omkring løbske elregninger - hos NRGi tager vi den slags sager meget alvorligt.

Derfor har vi også en procedure, som skal sikre, at vi netop undgår den slags sager, som er meget uheldige for både forbruger og selskab.

En kunde kan i princippet have en defekt elmåler, om end det er meget sjældent. Og her vil en teknisk undersøgelse hos et uafhængigt laboratorium afsløre fejlen. Og konstateres der en fejl, så retter vi hos NRGi naturligvis fejlen uden omkostning for forbrugeren.

Og bliver vi selv opmærksomme på et afvigende forbrug, tager vi direkte kontakt til kunden for årsagsafklaring.

Ny intelligent elmåler med alarm Som en ny sikkerhed er NRGi i gang med at udskifte alle de gamle elmålere i vores forsyningsområde til nye og intelligente elmålere. Den nye elmåler er fjernaflæst, og det er ligeledes muligt for forbrugeren at opsætte alarmer, som sender besked til forbrugeren hvis forbruget stiger kraftigt inden for en given periode.

Vi har opsat mere end 50.000 af nye elmåler, og hele vores forsyningsområde vil være udstyret med den nye elmåler ved udgangen af 2012.

Så derfor kan vi trygt sige, at vi tager din elmåler seriøst.

TV2 og Waoo! klar med ny aftale

TV2s hovedkanal er med til alle TV kunder hos Waoo!, der er en af de største leverandører af bredbånds-tv til danskerne. Parterne håber på tættere samarbejde om bl.a. udvikling af nye tjenester.

TV2 og fiberbredbåndsvirksomheden Waoo!, som NRGi er en del af,  har indgået en ny tv-aftale, som indebærer, at TV2s hovedkanal fortsat er en del af alle Waoo!’s tv-pakker – også efter at TV2 i 2012 bliver en betalingskanal.

”TV2 er Danmarks mest populære kanal og en grundsten i danskernes tv-forbrug, så selvfølgelig skal TV 2 være med i Waoo!’s udbud til kunderne – uanset om de køber den lille eller den store tv-pakke hos os. Samtidig har vi en god dialog med TV2, som vi håber, kan føre til et tættere samarbejde om udvikling af nye tjenester,” siger Per Bergstedt, administrerende direktør hos NRGi Fibernet A/S.

Samtidig vil Waoo! også fortsætte distributionen af alle TV2s øvrige kanaler - TV 2 Zulu, TV2 Charlie, TV2 NEWS og TV2 FILM.

For yderligere information, kontakt administrerende direktør Per Bergstedt på telefon 79 29 29 68.

Klimapartnerskab skal skabe vækst for erhvervslivet

INCUBA Science Park har netop indgået en Klimapartnerskabsaftale med energiselskabet NRGi. Et partnerskab blandt andet indebærer et større strategisk samarbejde mellem NRGi og de højteknologiske virksomheder, som lejer sig ind hos INCUBA.

INCUBA Science Park udlejer kontorer og laboratorier til især virksomheder inden for it- og biomedico, energi og fødevarebrancherne i Aarhus, og nu kan de også skrive Klimapartner på visitkortet. Et Klimapartnerskab handler primært om energibesparende tiltag og dermed en lavere CO2-udledning. Men i dette tilfælde har NRGi og INCUBA taget skridtet videre og skal fremover også samarbejde med vidensdeling og forretningsudvikling rettet mod energibranchen.

− Det er INCUBAs vision, at virksomheden skal være blandt de førende i sin branche – også når det kommer til energibesparelser. Klimapartnerskabet mellem os og NRGi skal indfri INCUBAs mål om at blive CO2-neutral. Derudover åbner partnerskabet op for en unik mulighed for, at NRGi kan rådgive, samarbejde og måske endda være en slags fødselshjælper for de højteknologiske virksomheder, der arbejder inden for energiområdet og som er tilknyttet INCUBA, siger Hans Møller, direktør INCUBA.

NRGi består af fem divisioner, som alle kan bidrage til at nå INCUBAs mål – både inden for rådgivning, energistyring, installation, vedvarende energi og ikke mindst viden om nyeste teknologier. En viden som både kommer INCUBA og INCUBAs lejere til gavn.

− Med aftalen får vi adgang til de nyeste teknologier, som kan sikre at vi kan optimere vores egne bygninger. Samtidigt får vi adgang til NRGi’s eksperter, som vil kunne indgå i samarbejde med vores lejere. Derved vil de så at sige kunne skyde en lille genvej til markedet, siger Hans Møller.

Klimapartnerskabet er en af kernekompetencerne hos NRGi, som blandt andet indebærer en synergi mellem kompetencerne fra alle NRGi’s fem divisioner. Det skaber en unik platform, der kan hjælpe partnerne fra A til Z.

−Vi vil gerne være med til at sikre, at Aarhus udvikler sig – både i retning af CO2-neutralitet og som erhvervsby hvor værdikæden fra forskning til industri er så tæt koblet som muligt. Med klimapartnerskabet med INCUBA kan vi kombinere disse to elementer. Fremtiden i Østjylland ser lys ud, og med de mange store nye projekter der er undervejs ved Aarhus Havn, er alle muligheder tilstede for, at vi i NRGi kan være med at gøre en forskel for både klima og erhvervsliv, siger Morten Winther, kommerciel direktør i NRGi.

Østjyder er vilde med solceller

NRGi lancerede solceller til kunderne i juli, og interessen har været enorm. Østjyderne er i den grad klar til at producere egen vedvarende energi i boligen.

Producer din egen strøm og bliv uafhængig af elpriserne. Det er lige noget for østjyderne, energiselskabet NRGi åbnede 1. juli for alvor op for salget af solceller via hjemmesiden solnrgi.dk og har siden afholdt en række temamøder, hvor interesserede kunne blive klogere på, hvordan solceller kan blive en meget attraktiv investering.

Og det har i den grad været en succes. Temamøderne har været overtegnede med lange ventelister, og der er efterfølgende blevet indgået flere aftaler om montering af solcelleanlæg end forventet.

− Vi har helt fra begyndelsen ønsket at tilbyde kunder og andelshavere det bedste produkt til den bedste pris. Vi har samtidigt ønsket at skabe fuld tryghed hos kunderne i valget af løsninger ved at indgå i en tæt og kvalificeret dialog med kunderne. Det har betydet en stor forskel for de mange nye kunder, der har valgt NRGi som leverandør af solceller, at der har været fokus på personlig rådgivning for at sikre et optimalt beslutningsgrundlag, siger koncernchef i EL:CON, der er en del af NRGi’s Installationsdivision, Lars Juul.

NRGi leverer solceller i hele landet, og man får selvfølgelig tilpasset anlægget til netop det energiforbrug, som huset kræver. Størrelsen på et solcelleanlæg til et gennemsnitligt forbrug på cirka 5.500 kWh om året vil fylde cirka 40 kvadratmeter og koste cirka 150.000 kroner. Og kunderne har fået øjnene op for, at det er en god investering, der er tjent hjem efter 10-12 år.

− Det har været enormt positivt. Det viser også, at kunderne ikke bare taler positivt om vedvarende energi – de vil også gerne investere i det. Selvfølgelig fordi det er en god investering, men for rigtig mange har det også en stor betydning, at de er med til at gøre en forskel for miljøet, siger Lars Juul. NRGi lancerer inden længe muligheden for, at kunderne kan finansiere solcelleanlægget via solide samarbejdspartnere til en attraktiv pris.

Derfor er solceller en god idé

  • Du øger husets værdi og giver bedre energimærkning
  • Du gør dig uafhængig af elprisen
  • Investeringen er tjent hjem efter 10-12 år
  • Arbejdslønnen til montering af solceller er fradragsberettiget
  • De er stort set vedligeholdelsesfri
  • De har en levetid på 35-40 år
  • De er med til at nedsætte CO2-udledningen  

 For flere informationer, kontakt venligst Lars Juul, koncernchef, EL:CON, en del af NRGi’s Installationsdivision 72 220 666 / lj@elcon-as.dk

HÅB starter forundersøgelser i Aarhus Bugt

Havvind Århus Bugt A/S har indgået kontrakt med Rambøll Danmark om at udføre forundersøgelser for opstilling af havvindmøller i Aarhus Bugt.

Energistyrelsen har tidligere givet tilladelse til, at Havvind Århus Bugt (HÅB) kan lave forundersøgelser for etablering af Mejlflak Havvindmøllepark i Aarhus Bugt, og HÅB skal afslutte undersøgelserne inden 1 juli 2012.

Søren Egge Rasmussen, formand for HÅB udtaler: ”HÅB holdt et EU-udbud inden sommerferien om at få lavet forundersøgelser for havvindmøllerne. Vi har i går underskrevet kontrakt med Rambøll Danmark A/S, og ser frem til et godt samarbejde for at få undersøgt mulighederne for vindmølleopstilling i Århus Bugt.”

”Samtidig med at Rambøll laver forundersøgelser i Aarhus Bugt vil HÅB fortsætte samarbejdet med andre kystnære havvindmølleprojekter. Og vi vil fortsætte dialogen med de politiske partier, Klima og Energiministeren og Det Energipolitiske Udvalg, for at få afklaret de økonomiske betingelser for de kystnære havvindmøller.”

Rambøll står som overordnet ansvarlig for forundersøgelser af havbundens beskaffenhed, kortlægning af de miljømæssige forhold, udarbejdelse af VVM-rapport og økonomisk vurdering af projektet.

Rambøll har engageret førende eksperter til at forestå dele af de nævnte opgaver.

Resultaterne af de gennemførte kortlægninger og vurdering, herunder udpegning af lokaliteter for placering af havvindmølleparken, vil blive fremlagt i en VVM-rapport, som offentligheden vil få lejlighed til  at kommentere i  sommeren 2012.