NYHEDER

NRGi udbetaler igen rabat til sine andelshavere

Som noget nyt udbetales rabatten løbende som et fradrag på elregningen. De første regninger med den nye rabat, udsendes midt i juli måned. Man skal ikke foretage sig noget for at få rabatten, den fratrækkes automatisk elregningen.

NRGi udbetaler i perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 i alt 74,7 mio. kr. i rabat. Med de tariffer, der er gældende i 2012, svarer det til en rabat på 22% på de netydelser og abonnementer, der tilfalder NRGi.   For en husstand med et elforbrug på 4.000 kWh, der får 4 årlige regninger, betyder det en årlig rabat på 304,32 kr. (Rabatten for en sådan husstand er på 3,71 øre pr. kWh og 155,92 kr. på abonnementet).   NRGi’s formand Søren Egge Rasmussen udtaler: ” Vi er glade for, at vi nu igen fra den 1. juli kan komme med en kontant fordel ved at være andelshaver i NRGi. Vi glæder os over, at NRGi fortsat hører til blandt de mest effektive og billigste elselskaber i Danmark.   NRGi’s repræsentantskab har i sin beslutning om rabatten lagt vægt på, at andelshaverne i NRGi skal kunne mærke, når det går virksomheden godt, men der skal på samme tid være midler til at udvikle NRGi. Med den nye model for rabatudbetaling tilgodeser vi begge behov”, slutter formanden.

NRGi medfinansierer forundersøgelserne i Århus Bugten

I et åbent brev fra Gregers Bech stilles der spørgsmålstegn ved NRGi’s engagement i projekt Havvind Århus Bugt (HÅB).

Fra Gregers Bech er der i Samsø Posten den 18. juni et åbent brev rettet til en række parter i projekt Havvind Århus Bugt (HÅB). I brevet er NRGi nævnt som den største investor. Der stilles spørgsmålstegn ved det betimelige i NRGi’s engagement i sagen. I brevet kan man få det indtryk, at NRGi har besluttet at investere i opførelsen af vindmøllerne – det er ikke korrekt.

NRGi arbejder for energibesparelser og for, at vi kan komme til at producere vor energi på mere bæredygtige måder. En af disse måder er etableringen af havvindmøller, og det er baggrunden for, at NRGi er gået med i HÅB. Det er også baggrunden for, at NRGi har accepteret at medfinansiere de forundersøgelser, der skal foretages, før man kan tage beslutning om opførelse af vindmøllerne (VVM undersøgelserne). Et led i denne proces er således også en offentlig høring, hvor de fremsatte synspunkter vil blive inddraget, når projektet skal endeligt vurderes.

NRGi er et andelsejet selskab, og den øverste myndighed, det demokratisk valgte repræsentantskab, har bemyndiget den valgte bestyrelse til at disponere over selskabets midler. Projektet passer godt ind til NRGi’s planer om at bistå med bæredygtige løsninger indenfor energiproduktion, men NRGi’s formand, Søren Egge Rasmussen, har ved flere lejligheder givet udtryk for, at en eventuel beslutning om NRGi’s involvering i selve opførelsen/ finansieringen af vindmøllerne, vil blive forelagt repræsentantskabet, inden en beslutning.

NRGi har således ikke endnu taget endelig stilling til, om man vil medfinansiere opførelsen af vindmøllerne.

Bliv klogere på solceller med Syddjurs Kommune og NRGi

De mange tusinde danskere som i denne tid overvejer at investere i solceller har nu muligheden for at blive lidt klogere på de mange fordele og regler, når Syddjurs Kommune og energiselskabet NRGi åbner dørene for to informationsmøder om solceller i juni og august.

At blive selvforsynende med vedvarende energi er en tanke, som rigtig mange danskere finder meget positiv. Men hvordan er det lige, at man kommer fra tanke til investering i de nye solceller? Og hvor lang er tilbagebetalingstiden? Hvilke krav stiller myndighederne? Hvad er en nettomålerordning? Spørgsmålene er mange.

Syddjurs Kommune har derfor sammen med energiselskabet NRGi valgt at lave to informationsmøder for at give borgerne svarene. Direktør fra Syddjurs Kommune Poul Møller udtaler:

 - Jeg er rigtig glad for, at vi sammen med NRGi kan få oplyst borgerne om mulighederne med solceller. Der er en sund praktisk tilgang til det, så vi forhåbentlig ser mange tage i Syddjurs dækket af solceller i de kommende år. Jeg ser også initiativet her som et strategisk klimasamarbejde. Det kan hjælpe os med at nå målet i vores klimaplan om en reduktion af CO2-udledningen i kommunen på mere end 35% frem til år 2020.

De to møder afholdes henholdsvis den 20. juni kl. 17.00 – 19.30 i Mørke Idrætscenter, Drosselvej 1, 8544 Mørke og den 16. august kl. 17.00 – 19.30 i Ebeltoft Idrætscenter, EBIC, Østerallé 17, 8400 Ebeltoft.

Her vil man kunne møde NRGi’s Installationsdivision EL:CON, som vil løfte sløret for de mange muligheder. Repræsentanter fra kommunens byggeafdeling vil kunne svare på spørgsmål vedrørende opsætning og placering. Der bliver også mulighed for at høre BRF Kredit fortælle nærmere omkring muligheden for at få solcelleanlægget fuldt finansieret, og revisionsfirmaet Deloitte vil gå lidt i dybden omkring de skattemæssige forhold.

- Vedvarende energi er et emne, som optager både os som energiselskab og ikke mindst den almindelige forbruger og virksomhed. Og solceller er så absolut et af de mest interessante områder, og et område hvor vi har rigtigt stor erfaring med både at informere om og opsætte anlæg rundt om i Danmark. Derfor er vi meget glade for dette samarbejde med Syddjurs Kommune, hvor vi virkelig kan få sat spotlight på en energiform, der skal være med til at gøre Danmark CO2 neutral i 2050, siger Søren Sørensen, administrerende direktør i NRGi.

Solcellemøderne er åbne for alle, men der er begrænsede pladser. 

Festivaldeltagere får fibernetadgang på NorthSide

NRGi Fibernet har netop lagt sidste hånd på en 1/1 gigabit fibernetforbindelse til NorthSide Festival. Det tog kun få dage at få etableret det lynhurtige fibernet til festivallens gæster.

Når dørene åbnes til NorthSide Festival i Aarhus fredag den 15. til søndag den 17. juni, og Ådalen fyldes med op mod 20.000 forventningsfulde festivaldeltagere, så bliver der som lovet mere af det hele: mere musik, mere mad, mere øl, flere toiletter og en langt bedre internetforbindelse.

Festivallen har nemlig lavet en aftale med det lokale forsyningsselskab, NRGi, der skal levere en fibernetforbindelse, der har 2½ gange mere båndbredde end sidste år.  

- Vi leverer en 1/1 gigabit forbindelse til festivallen, som er stor nok til at give samtlige gæster adgang til nettet på samme tid. Det er ikke første gang, at vi løser denne type opgave, men at løse den for NorthSide Festivallen og alle gæsterne er lidt ekstra spændende, forklarer Stephan Wehrsdorf, Account Manager, NRGi Fibernet.

Anlæggelsen af fibernetforbindelsen blev påbegyndt i fredags og var allerede klar mandag formiddag.

Aftalen mellem NorthSide og NRGi skal være med til at skabe mere værdi i den samlede pakke for festivaldeltagerne.

NRGi valgt som leverandør til Tænk Mer

Energiselskabet NRGi er netop blevet valgt som eneleverandør af el til Tænk Mer A/S, der er ejet af Forbrugerrådet. I første omgang skal NRGi tilbyde el til de ikke mindre end 15.000 hustande, som har tilmeldt sig initiativet kaldet Tænk Strøm, og interesserede kan stadig nå at være med.

I stærk konkurrence med en række andre elselskaber er NRGi netop blevet valgt som eneleverandør til første del af Forbrugerrådets initiativ til gruppekøb af strøm, Tænk Strøm.

Valget faldt på NRGi på baggrund af billigste pris og ikke mindst fordi NRGi samtidig lever op til kravene omkring blandt andet høj kundeservice, ”best practice” i forbindelse med udformningen af elregningen og en grøn profil.

- Vi er rigtige glade for, at også Forbrugerrådets selskab Tænk Mer A/S har øje for NRGi mange kvaliteter og vores konkurrencedygtige priser. Og i et marked hvor volumen har stor betydning for prissætningen, er det vigtigt, at vi løbende kan tiltrække nye kunder og dermed sikre en god kundebase, der kan være med til at sikre de bedst mulige priser for alle vores kunder, siger Per Bergstedt, forretningsansvarlig i NRGi Elsalg.

De tilmeldte forbrugere vil få tilsendt tilbuddet via mail, men alle andre danskere, der vil spare penge på el-regningen, kan også gøre brug af tilbuddet på www.tænk.dk.

Efter bestillingen er sket, sørger Tænk Strøm og NRGi for alt det praktiske i forhold til at skifte selskab.

Første kvartal 2012

Resultatet for første kvartal 2012 endte hos NRGi med et plus på 97,5 MDKK før skat, hvor det sidste år var minus 27,2 MDKK. Omsætningen steg med 68,5 MDKK, hvilket svarer til en stigning på 13% set i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultatet EBITDA steg i forhold til sidste års første kvartal fra 66,0 MDKK til 68,6 MDKK. Resultatet før skat blev kraftigt påvirket af en positiv kapitalforvaltning.

Første kvartal viser en opadgående tendens for NRGi på både omsætning og driften, og resultatet på 97,5 MDKK er påvirket af afkastet fra de finansielle investeringer 85,9 MDKK. Det globale aktiemandat har i første kvartal givet et afkast på i alt 70,4 MDKK og aktierne er frasolgt med fokus på at kunne realisere årets budget på 78 MDKK i et ellers nervøst marked.

-Første kvartal viser samlet set en positiv udvikling i vores omsætning og driftsresultat. Vi har en markant øget aktivitet i divisionerne Rådgivning og Installation. Vi glæder os over, at også forbrugstillidsindikatoren i april 2012 for fjerde måned i træk er steget, og den befinder sig nu omkring nul. Dette vækker en forhåbning om, at vi måske er ved at bevæge os ud af krisens skygge, siger Søren Sørensen, administrerende direktør i NRGi. Aktiviteten i Installationsdivisionen er stigende og er oppe på niveauet fra 2009. Sammenlignet med sidste år er aktiviteten steget med 20%. I Rådgivningsdivisionen glæder vi os over, at afdelingen for bygherrerådgivning har vist sig at leve op til forventningerne. NRGi’s formand, Søren Egge Rasmussen glæder sig også over den generelle positive udvikling. Den indgåede politiske energiaftale har som hovedoverskrifter ”et energieffektivt samfund med mindre energispild” og ”en grøn og bæredygtig energiforsyning baseret på vedvarende energi” - Elsektoren er omdrejningspunktet i aftalen, hvor der stilles betydelige øgede krav til energispareindsatsen, elektrificeringen og smart grid. Det er alt sammen noget, der bidrager til et bedre miljø, og det giver mange muligheder for NRGi. Jeg ser frem til, at NRGi tager fat på de mange opgaver, som det indgåede energiforlig giver, slutter NRGi’s formand.

Adfærdsændring puster liv i energibesparelser

Nye ventilationsanlæg, nye elsparepærer og ekstra isolering. Produkterne er mange, når det handler om at spare på energien. Men hvis de mange nye investeringer virkelig skal kunne betale sig, så er det medarbejdernes adfærd der skal rykkes ved. Det viser nye tal fra NRGi’s rådgivningsdivision Kuben Management.

Ikke mindre end 19,2 %. Det er resultatet af de nyeste besparelser som Kuben Management har sikret deres kunde Post Danmark udelukkende gennem ændring af medarbejderadfærden.

- Et er at indarbejde ny teknologi eller optimere den eksisterende. Noget andet er at arbejde med at ændre adfærden hos de personer som arbejder på stedet. Især den sidste del er desværre meget overset, når man som virksomhed påbegynder en energioptimering. Vores erfaring viser meget tydeligt, at der er store gevinster at hente, når virksomheden også tager netop dette element med i energioptimeringsprojekter, som det blev gjort i vores projekt hos Post Danmark i foråret, siger Kenneth Holm Lildholdt, Area Sales Manager, Kuben Management.

Kuben Management har gennemført tre energisparekampagner hos Post Danmark baseret på medarbejderadfærd hvilket har resulteret i millionbesparelser.

Senest har man i marts udrullet kampagnen ”Grøn Adfærd” til over 200 bygninger og 12.000 medarbejdere, der tilsammen har sparet 19,2 %. af el- og varmeregningen i den måned, kampagnen varede. Med en realistisk forventning om en varig besparelse på blot 10 pct. vil Post Danmark kunne spare 6,7 mio. kr. om året.

- Grøn Adfærd-projektet er skoleeksempel på, hvordan medarbejderinvolvering er på vej til at blive et strategisk redskab for danske virksomheder, der uden store investeringer og med udgangspunkt i helt lavpraktiske værktøjer kan spare millioner af kroner, siger Kenneth Holm Lildholdt.

22 procent rabat til NRGi’s netkunder

Repræsentantskabet i NRGi har besluttet en rabatpolitik, hvor udgangspunktet er at udbetale 50 procent af årets resultat.

Det betyder, at der for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2013 udbetales en rabat på i alt 74,7 mio. kr. Det svarer til, at der ydes en rabat på NRGi’s nettarif og- abonnement på 22 %. Der anvendes ens rabat-procentsats for alle andelshavere.

Som noget nyt udbetales rabatten som et løbende fradrag på elregningen fra den 1. juli 2012. Det betyder, at rabatten i det næste år vil optræde som et særligt punkt på elregningen.

For en husstand med et årsforbrug på 4.000 kWh, der får fire årlige regninger, betyder det en årlig rabat på 304,32 kr. (rabatten er for en sådan husstand på 3,71 øre pr. kWh og 155,92 kr. på abonnementet – inklusive moms).

 

Årsregnskab for NRGi 2011

NRGi fik i 2011 et samlet resultat før skat på 151 MDKK. På trods af at det er lidt mindre end forventet så er det tilfredsstillende set i lyset af, at 2011 er et år med fortsat finansiel usikkerhed og lav forbrugertillid.

- Resultatet på 151 MDKK er tilfredsstillende. Forretningsmæssigt har 2011 været præget af fremgang på flere områder. Der er sket en betydelig styrkelse af aktivitetsniveauet samtidig med, at omkostningerne er tilpasset. Regnskabstallene taler deres tydelige sprog om, at vi er på rette spor, udtaler Søren Sørensen, administrerende direktør for NRGi

I 2011 er der afviklet nogle mindre forretningsområder enten som følge af dårlig lønsomhed, eller fordi områderne ikke har en tilstrækkelig størrelse til, at de har kunnet integreres hensigtsmæssigt i de øvrige forretningsområder.

-NRGi står med gode muligheder for at være med til at udvikle det danske samfund i en mere bæredygtig og innovativ retning. NRGi har en væsentlig forpligtelse til at bidrage til samfundets optimering af energiforbruget samt omstilling af elproduktionen.

NRGi er fortsat blandt de allerbedste, når talen falder på vigtige emner som forsyningssikkerhed, energibesparelser, byrumsinventar og energimærkning, fortsætter direktøren. Investeringen i fremtidens intelligente elnet er fortsat i 2011, og der er nu installeret intelligente elmålere hos mere end 100.000 andelshavere. De kan allerede nu kan nyde godt af de muligheder, de nye målere giver for yderligere energibesparelser. Ved udgangen af 2012 vil samtlige 210.000 husstande have de nye målere. - De mange bidrag NRGi kan yde til opfyldelsen af de miljø- og energipolitiske mål medvirker til, at NRGi kommer styrket ud af 2011. NRGi fortsætter et bredt samarbejde med andre om at skabe de bedste betingelser for andelshavere, miljø og samfund. Store skridt er i 2011 taget i den rigtige retning eksempelvis med Havvind Århus Bugt, ESCO ordninger med kommuner, intelligente elmålere, og udbredelsen af solceller og varmepumper. Vi skal hjælpe vore andelshavere med at omlægge energiforbruget til bæredygtige løsninger og nedbringe energiforbruget. Sparet energi er den grønneste energi, siger Søren Egge Rasmussen, bestyrelsesformand i NRGi.

 

Kontrakt på stort solcelleanlæg i Randers

EL:CON har netop indgået aftale med Randers Kommune om at opføre et 1900 kvm stort solcelleanlæg på én af kommunens skoler.

Efter en udbudsrunde er det besluttet, at EL:CON skal levere og montere et 1900 kvm stort solcelleanlæg på taget af Søndermarksskolen i Randers. Opsætning af anlægget påbegyndes i slutningen af april og forventes færdig inden udgangen af 2012.

Gevinst for økonomi og klima

Solcelleanlægget vil komme til at producere omkring 250.000 kilowatttimer om året, hvilket svarer til det gennemsnitlige strømforbrug for 55 parcelhuse. Med det nye solcelleanlæg reduceres kommunens CO2-udledning og elregning. Solcelleanlægget bliver monteret med weblogger og infoskærm, så det bliver nemt at aflæse, hvor meget strøm anlægget producerer og hvor meget CO2, der er sparet. Udstyret kan også anvendes i skolens undervisning.

Erfaring med solceller

»EL:CON installerer solceller i hele Danmark. I øjeblikket sælger vi to-tre solcelleanlæg om dagen. Anlægget på Søndermarkskolen hører naturligvis til de større, og jeg er stolt over, at vi har fået opgaven,« siger administrerende direktør i EL:CON Claus Søgaard Poulsen.

Anlægget på Søndermarkskolen bliver ikke EL:CONs første i Randers Kommune. Tidligere på året monterede EL:CON solceller på taget af to børnehaver i Randers.