NYHEDER

Tiden rinder (måske) ud for solcelleboom

Antallet af solceller er kun gået en vej i den seneste tid – op, op, op. Så meget op, at målet for solenergi er nået otte år før tid, men det er usikkert, om udviklingen fortsætter.

2020-målet for solenergi bliver nået allerede her i 2012, og det er i sig selv en rigtig positiv historie. Men det betyder også, at klima- og energiminister Martin Lidegaard har varslet, at der på et tidspunkt skal kigges på støtteordningen – herunder nettomålerordningen og afskrivninger. Ordningerne gør nemlig ondt i statskassen. Og bliver der pillet ved det, så får det næsten selv sagt også betydning for investeringslysten i solceller.

- En del af grunden til, at investeringen i solceller er eksploderet er, at teknologien er blevet meget bedre, og det samme er konkurrencen, så priserne på anlæggene er blevet mere fordelagtige. Men nettomålerordningen og de gunstige afskrivningsregler er naturligvis også en stor del af forklaringen, siger Anette Due Laursen, markedschef i EL:CON, der siden sommeren 2011 har solgt solceller i samarbejde med NRGi.

Nettomålerordningen er en støtteordning, der betyder, at solcelleejeren fritages for elafgifter og elregninger. Det giver konkrete elbesparelser, og man sparer derved penge på elregningen.

- Hvad det kommer til at betyde, og hvordan ordningen bliver ændret, kan vi på ingen måde spå om, men vi forventer da helt sikkert, at det får indflydelse på salget, når ordningen bliver ændret, siger hun.

Mange nuværende solcelleejere er nervøse for, hvad det så kommer til at betyde for deres investering – skal de pludselig betale penge tilbage eller se sig selv stå med en helt anden økonomi, end de havde forventet?

- De der har købt og køber, mens ordningen eksisterer, som den jo stadig gør, har umiddelbart ikke nogen grund til bekymring, men jeg er ikke politiker og ved derfor ikke med sikkerhed, hvad der kommer til at ske. Men som jeg ser det, har vi i Danmark ikke for vane at ændre lovgivningen med tilbagevirkende kraft. Derfor vil jeg kun anbefale, at de, der overvejer at investere i solceller, gør det og får sig meldt til nettomålerordningen, mens støtteordningerne stadig eksisterer, siger Steen Johansen fra revisionsselskabet Deloitte, der rådgiver om investeringer i solceller.

FAKTA

Tilskudsordningen for solceller har skabt en eksplosion af private solcelleanlæg, så der i dag i Danmark er knap 120 MW solceller installeret og tilkoblet elnettet. Hvis udviklingen fortsætter året ud, vil tallet runde 200 MW, der svarer til over 40.000 5 kW solcelleanlæg på landsplan. Den fordelagtige tilskudsmodel er kommet bag på regeringen, som nu varsler en genovervejelse af modellen.

Der er blevet en glimrende privatøkonomi i at producere el på solenergi. Da støtteordningerne blev indført i 2006, var der næppe mange, der i sin vildeste forstand kunne forestille sig, hvor hurtigt det ville eskalere. Efter en træg start er antallet af solgte solceller eksploderet og forventningen er, at 2020-målet for solceller nås allerede i år.

Bæredygtige børn

LANGENÆSSTIEN dagtilbud arbejder efter, at det aldrig er for tidligt at lære børnene om bæredygtighed, men det skal være sjovt. I går gjaldt det temadagen ’Vild med bæredygtighed’.

LANGENÆSSTIEN dagtilbud har arbejdet med bæredygtighed i 10-15 år, men dengang var det langt fra så udbredt at tænke i de baner. Dagtilbuddet har derfor forsøgt at sætte ind, hvor de kunne igennem renovering af bygninger, kost, valg af materialer osv. Tiderne har heldigvis ændret sig, og det er blevet meget nemmere for pædagogerne at sætte bæredygtighed på programmet. De har blandt andet taget initiativ til temadagen ’Vild med bæredygtighed’.

- Dagen havde flere formål. Både at formidle bæredygtige tanker og ideer, invitere forældre, samarbejdspartnere, kollegaer og børn i lokalområdet, dele viden og selv blive inspireret, og vi er ovenud tilfredse. Vores vurdering er, at der har været cirka 500 besøgende, og vores indtryk er, at alle havde en god oplevelse. Vi fik kontakt til en masse spændende mennesker med nye faglige perspektiver, og det er fantastisk for os, fortæller Birgitte Madsen, leder for pædagogisk udvikling i dagtilbuddet.

Der var pileflet, æblemosteri, mad over bål, genbrugstøj, bod om bæredygtige boliger, grøn scene med en række oplæg og meget mere.

Udlært i energi

En flok børn er samlet omkring et bord – de lytter meget opmærksomt, mens der bliver tændt op i en dampmaskine i miniaturemål. Efter et øjeblik stiger damp op, og et hjul begynder at dreje rundt. ”Nu har vi lavet strøm”, får børnene at vide, mens de sidder helt stille og lytter. De skal også lave deres eget kredsløb og få lys i en pære. Til slut får de alle et elkørekort – nu har de en uddannelse i energi og strøm.

- Jeg må indrømme, at jeg var lidt skeptisk. Normalt underviser jeg ikke i børnehaver, men her arbejder de enormt dedikeret og målrettet med bæredygtighed, og jeg vil gerne komme igen, hvis de laver noget i samme stil. Jeg var ikke bare en legeonkel, det havde rent faktisk et indhold, og børnene fik noget med derfra, siger Niels Erik Gehlert fra NRGi Skolekontakten.

LANGENÆSSTIEN dagtilbud arbejder med bæredygtighed – først og fremmest fordi de ikke kan lade være, fordi det giver mening i arbejdet og det giver børnene viden, som de forhåbentlig vil benytte sig af senere i livet, men det vigtigste er, at det er sjovt.

- Det må ikke være en løftet pegefinger. Børn skal være børn, men forhåbentlig kan vi plante en bæredygtig spire hos dem, siger Birgitte Madsen.

Solen kommer til Horsens

NRGi afholder temamøde om solceller i Horsens onsdag den 19/9 på NRGi’s kontor på Bjerrevej. Der er få ledige pladser tilbage.

NRGi og EL:CON afholder i samarbejde løbende temamøder om solceller, og interessen er stor. Der er kun få ledige pladser tilbage til mødet i Horsens den 19. september. Det vidner om den generelle store interesse, der er for solceller.

- Det er sund fornuft at energioptimere sin bolig, og mange har fundet ud af, at der kan være mange penge at spare på at udnytte vedvarende energikilder. Det er en god udvikling, og den overvældende interesse for temamøder om solceller er et fint bevis på den tendens. Vi kan også mærke, at folk har gjort deres hjemmearbejde, så møderne er meget konkrete, siger Anette Due Laursen, markedschef hos EL:CON, NRGi’s Installationsdivision.

NRGi og EL:CON leverer i samarbejde solceller til hele landet, og på temamøderne fortæller de om fordelene ved et solcelleanlæg, mens Deloitte forklarer de skattemæssige afskrivningsregler.

Der er rig mulighed for at stille spørgsmål til solcelleeksperterne, og medbringer man fakta om sit årlige elforbrug, hvilken vej taget vender, hvilken tagtype det er, og hvor mange grader taget hælder, så kan man få et tilbud på et passende solcelleanlæg med sig hjem. Man kan også aftale et besøg af én af EL:CONs energikonsulenter.

− I øjeblikket øger vi salget markant uge for uge. Det viser, at kunderne ikke bare taler om vedvarende energi – de investerer også i det, og det er en enorm positiv udvikling, både for folks privatøkonomi men også for klimaet, siger Anette Due Laursen.

Temamøder er en succes

Det var i sommeren 2011, at NRGi og EL:CON efter lang tids forarbejde besluttede at lancere solceller. Først blev to temamøder arrangeret som en test, og siden har flere tusinde været til temamøder.

- Vi afholder i gennemsnit et møde om ugen, og der er 100 besøgende i snit. Og så længe vi kan blive ved med at tiltrække besøgende, så fortsætter vi med møderne, fortæller Anette Due Laursen.

NRGi og EL:CON er ikke den billigste spiller på solcellemarkedet, men det er heller ikke målet, det er vigtigere at sikre den rigtige løsning til kunderne og tilbyde kvalitetsprodukter og en god og professionel rådgivning.

- Vi får en del henvendelser fra folk, der ikke har købt solceller af os, men som er kommet i problemer, blandt andet fordi de ikke er sikre på, om de er tilmeldt nettomålerordning. Det skyldes, at de har købt en billigere løsning uden nogen form for rådgivning. Vi prioriterer altid at følge kunden helt til dørs og være en seriøs spiller, der også er her om 25 år, siger Anette Due Laursen.

Om solcelleanlæg

Størrelsen på et solcelleanlæg skal tilpasses netop det energiforbrug, som huset kræver. Et anlæg til et gennemsnitligt forbrug på cirka 5.500 kWh om året vil fylde cirka 40 kvadratmeter på taget. Det er en god investering, der er tjent hjem efter cirka 10 år, i nogle tilfælde helt ned til seks år.

Det får du på et temamøde hos NRGi/EL:CON

  • Grundlæggende viden om solceller
  • Viden om økonomiske fordele
  • Mulighed for finansieringspartner
  • BRF/Deloitte – om de skattemæssige forhold
  • Udstilling – mulighed for at se og røre

 

Solcelletemamøde:

Onsdag den 19. september kl. 16.30-18.30, NRGi, Bjerrevej 139, 8700 Horsens.

Læs mere på http://www.solnrgi.dk/

NRGi halvårsregnskab 2012

Hos NRGi bød første halvår 2012 på en pæn stigning i omsætning og koncern-resultat i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen i første halvår 2012 endte på 1.133 MDKK – en fremgang på 17%. Det samlede resultat for halvåret viser 128 MDKK. Stigningen skyldes primært finansielle investeringer samt engangsposter.

Første halvår viser samlet set fortsat en positiv udvikling i vores omsætning og koncernresultat, men forbedringen i resultatet er primært opnået, fordi det er gået godt for NRGi’s finansielle investeringer, siger Søren Sørensen, administrerende direktør i NRGi.

-Vi glæder os over, at NRGi’s markedsandel på elsalgsområdet er øget ved udgangen af kvartalet, Installationsdivisionen har en stigende aktivitet og ordrebeholdning. Vi ser nu igen aktivitet med udstykning af byggegrunde, hvilket viser sig ved, at der kommer flere investeringsbidrag ind i Infrastrukturdivisionen.  Målt i forhold til sidste år og foregående kvartaler øger Produktsalgsdivisionen sine aktiviteter, slutter Søren Sørensen.

NRGi’s formand Søren Egge Rasmussen ser med tilfredshed på, at der fortsat er mulighed for at finansiere NRGi’s mange grønne tiltag og den fiberbaserede infrastruktur, som NRGi har valgt at involvere sig i. NRGi er i dag gearet til at løse en række af de energimæssige, klimamæssige og kommunikationsmæssige udfordringer, som er defineret i de brede politiske energiforlig, og som vore andelshavere forventer, vi som en ansvarlig virksomhed tager hånd om. NRGi skal naturligvis drives på forretningsmæssige vilkår, men på nogle områder er vi nødsaget til at være tålmodige investorer, der kan vente på, at afkastet viser sig.  Vi kan kun glæde os over, at NRGi kan være en tålmodig investor samtidigt med, at der ydes en rabat på netleverancerne, så det bliver ekstra attraktivt at være andelshaver i NRGi, slår formanden fast.

-NRGi deltager aktivt i arbejdet med at sikre andelshaverne billig, driftssikker og miljøvenlig elforsyning gennem intelligente målere, med udbredelse af solceller, i arbejdet med at energioptimere husstande og virksomheder, med energioptimerende bygherrerådgivning, med CO2 venlig transport og endelig deltager selskabet aktivt på at undersøge mulighederne for at etablere kystnære vindmøller i Aarhus Bugten.  Alt sammen noget, der bidrager til at gøre vort energiforbrug mere grønt og bæredygtigt, slutter NRGi’s formand.

Strømafbrydelser på Djursland

Områderne Hornslet, Rønde, Sletterhage, Helgenæs, Ebeltoft, Grenaa og Glesborg har mandag formiddag haft tre strømafbrydelser, hver med en varighed på mellem 1 og 5 minutter.

Afbrydelserne, der opstod klokken 9:58, 11:32 og 12:04 skyldes fejl på 150 kV nettet, og godt 45.000 af NRGi’s andelshavere har været berørt.

Elforsyningen er nu atter normal i området.

Solen kommer til Ebeltoft

NRGi afholder temamøde om solceller torsdag den 16/8 på Danhostel i Ebeltoft. Der er få ledige pladser tilbage.

NRGi har siden sommeren 2011 løbende afholdt temamøder om solceller, og interessen er stor. Der er kun få ledige pladser tilbage til mødet i Ebeltoft den 16. august. Det vidner om den generelle store interesse, der er for solceller.

- Det er sund fornuft at energioptimere sin bolig, og mange har fundet ud af, at der kan være mange penge at spare på at udnytte vedvarende energikilder. Det er en god udvikling, og den overvældende interesse for temamøder om solceller til privatboligen er et fint bevis på den tendens. Vi kan også mærke, at folk har gjort deres hjemmearbejde, så møderne er meget konkrete, siger Anette Due Laursen, markedschef hos EL:CON, NRGi’s Installationsdivision.

NRGi og EL:CON leverer i samarbejde solceller i hele landet, og på temamøderne fortæller de om fordelene ved et solcelleanlæg, mens Deloitte forklarer de skattemæssige afskrivningsregler.

Der er rig mulighed for at stille spørgsmål til solcelleeksperterne, og medbringer man fakta om sit årlige elforbrug, hvilken vej taget vender, hvilken tagtype og hvor mange grader taget hælder, så kan man få et tilbud på et passende solcelleanlæg med sig hjem. Man kan også aftale at få besøg af én af EL:CONs energikonsulenter.

− I øjeblikket øger vi salget markant uge for uge. Det viser, at kunderne ikke bare taler om vedvarende energi – de investerer også i det, og det er en enorm positiv udvikling, både for folks privatøkonomi men også for klimaet, siger Anette Due Laursen.

En ebeltofter, der allerede har fået sat et solcelleanlæg op, er Ole Just Nielsen. Han valgte at smykke sit sommerhus med et anlæg, der er koblet til den helårsbolig, han har opført ved siden af. Han regner nu med at få hele sit årsforbrug dækket af solens stråler.

- Jeg var slet ikke i tvivl om, jeg skulle investere i solceller, så det handlede bare om at vælge leverandøren. Jeg var med til fem temamøder, og rent prismæssigt var der ikke så stor forskel på prisen. Det handlede om garantien, og NRGi var også et naturligt valg, da jeg har fået jordvarmeanlæg leveret derfra, og så ligger mit hus også i forsyningsområdet, siger Ole Just Nielsen.

Torsdag den 16. august, klokken 17.00-19.00, Danhostel Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft.

Fakta:

Størrelsen på et solcelleanlæg skal tilpasses netop det energiforbrug, som huset kræver. Et anlæg til et gennemsnitligt forbrug på cirka 5.500 kWh om året vil fylde cirka 40 kvadratmeter på taget. Og kunderne har i den grad fået øjnene op for, at det er en god investering, der er tjent hjem efter cirka 10 år, i nogle tilfælde helt ned til seks år.

NRGi har pt. yderligere fire møder i kalenderen i Viborg, Holstebro og to i Aarhus.

Sommertips til energiforbruget

Sommervarmen er ikke just over os i år – få et par gode råd til, hvordan du undgår, at din energimåler bliver sommervarm

Overvejer du at isolere loftet, så er det den bedste årstid, og det kommer dit energiforbrug til gode til vinter.

Hæng tøjet ud (når der er opholdsvejr) – det tager ikke længe om at tørre uden for. Det er helt gratis, og tøjet dufter dejligt.

Husk at slukke for standby-strømmen. Det er en gammel traver, men ikke desto mindre gælder den stadig. Man kan let spare 5-10 procent ved at slukke for standby-strøm.

Brug sommeren til at få afkalket elkedler, kaffemaskiner og brusehoveder. Det er også en rigtig god ide at rense filteret til emhætten. Alt sammen er det med til at sænke dit energiforbrug.

Når nu det regner så meget, så kan du samle regnvandet sammen og gemme det til de tørre dage og vande haven med det. Det er ikke ret dyrt at købe en beholder, og ellers kan man også vælge at bruge en spand.

Sluk cirkulationspumpen. Ved at slukke pumpen (60 watt) i fire måneder spares cirka 175 kWh om året.

Brug et tænd/sluk-ur i ferien, hvis du har mulighed for det. Du sparer på strømmen og minimerer risikoen for indbrud.

Har du sommerhus, skal du være opmærksom på energiforbruget der. Mange sommerhuse er nogle energislugere, så der kan være mange penge sparet ved at skrue ned for elvarmen og foretage mindre eller større energiforbedringer.

Overvejer du at installere solceller på huset eller sommerhuset, så kig forbi på solnrgi.dk. I løbet af sensommeren og efteråret afholder NRGi også temamøder rundt om i Jylland, hvor du kan blive klogere på fordelene.

- De fleste familier kan faktisk let spare 10 procent på energiforbruget, alene ved at lave små ændringer og uden at det går ud over komforten. Det handler dybest set bare om at ændre vaner, og det er penge lige ned i lommen, fortæller energirådgiver fra NRGi, Camilla Meiniche Nybo.

 

Mejlflak Havmøllepark – offentlige debatmøder

Mandag den 30.juli 2012 starter en 8-ugers miljøhøring vedr. miljøkonsekvenser af Havvind Århus Bugt’s forslag om at etablere en havmøllepark bestående af 20 styk op til 200 meter høje havmøller ved Mejlflak i Århus Bugten.

Bag Havvind Århus Bugt står lokale andelsejede energiselskaber, Østjysk Energi, Galten Elværk, Viby Elværk, Brabrand Elværk og NRGI repræsenterende i alt 300.000 tilsluttede elbrugere samt Vindmøllelaug Århus Bugt.

I det brede energipolitiske forlig i februar 2012 med opbakning fra samtlige Folketingspartier undtagen Liberal Alliance indgår kystnær havvindudbygning med 500 MW. Forslaget om etablering af en kystnær havmøllepark ved Mejlflak er således en opfølgning på Folketingets overordnede beslutning om kystnær havvindudbygning.

Eksperter i vurdering af miljøeffekter fra Rambøll, Orbicon og PlanEnergi har for Havvind Århus Bugt udarbejdet en VVM-rapport, der beskriver de miljømæssige effekter. Miljørapporterne er tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside.

Miljøvurderingen er baseret på et såkaldt ”worse case-scenarie”, altså de potentielt største miljøeffekter, så man er sikker på ikke at underdrive miljøeffekterne.

Der afholdes offentlige møder i de 4 Århus Bugt-kommuner: Aarhus, Odder, Samsø og Syddjurs kommuner. I Odder kommune afholdes møde i såvel i Odder som på Tunø. Mødetidspunkter og -steder:

  • 13. august: Århus Hovedbibliotek, Møllegade 1, 8000 Aarhus C, kl. 19.30 
  • 16. august: Østjysk Elforsynings mødelokale, Knudsminde 10, 8300 Odder, kl. 19.00 
  • 20. august: Kalø Økologiske Landbrugsskole, Skovriddervej 1, 8410 Rønde, kl. 19.00 
  • 22. august: Flinchs Hotel, Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø, kl. 19.00 
  • 23. august: Gymnastiksalen på skolen, Tunø Hovedgade 10, kl. 19.00.

 

Søren Egge Rasmussen, Formand for Havvind Århus Bugt, 2215 6472

Inddrag medarbejderne og spar på energiforbruget

5-7 procent - så meget kan en virksomhed spare på energiforbruget, alene ved at gøre medarbejdere bevidste om energibesparelser.

Energibesparelser kan vel næsten konkurrere om at blive et af mest brugte ord for tiden. Vi skal spare og spare. Virksomheder skal spare på energien, kommuner skal spare på energien, vi skal spare på energien derhjemme, og vi skal spare på energien, når vi er på job.

Den gode nyhed er, at det faktisk er relativt nemt at få sine medarbejdere til at spare på energien. Opmærksomheden på energiforbrug alene giver en besparelse på 5-7 procent. Det kan mærkes.

– Gennem vores lange portefølje af kunder kan vi se, at når virksomheder inddrager deres medarbejdere i energibesparelser, falder forbruget med 5-7 procent, alene ved at informere om virksomhedens forbrug og målsætning. Men det er langt fra nok kun at italesætte energiforbruget. Det giver som regel en effekt, men det er lidt som at tisse i bukserne for at få varmen. Virkningen fortager sig ret hurtigt, fortæller Kenneth Holm Lildholdt, Area Sales Manager hos Kuben Management, der er en del af NRGi.

– Hvis man virkelig vil noget med energibesparelser, så kræver det, at der er kontinuerligt fokus på det, og det kræver, at medarbejderne får syn for sagen. De skal have håndgribeligt bevis for, at deres anstrengelser virker, ellers holder de op igen, siger han.

Det har de gjort hos Norway Seafoods, hvor de sammen med NRGi følger energiforbruget tæt. Det har blandt andet givet store energibesparelser på vand, hvor der blev lokaliseret et overbrug, som blandt andet var adfærdsrelateret. Nu bliver der slukket for vandet i pauserne. Og resultaterne af indsatserne møder medarbejderne på storskærme og plancher i produktionen.

– Når man ønsker at spare på energien, er det helt essentielt, at man ved præcist, hvor meget energi, man bruger, hvornår og på hvad. Derfor vælger mange virksomheder i vores kundeportefølje at investere i et energistyringssystemet EnergyKey. Og bliver medarbejderne draget med ind i arbejdet med at spare, begynder de også at ændre vaner – slukke lyset efter sig, slukke computerskærmen ved fyraften – små ting, der gør en forskel. Det gode er, at vi slet ikke kan lade være, når bare vi får at se, at det gør en forskel, siger Kenneth Holm Lildholdt. 

Kunderne siger wow til Waoo!

Ny undersøgelse viser, at Waoo! har de mest tilfredse kunder, og det glæder NRGi, der udbyder Waoo! i Østjylland

3000 privatkunder indgår i undersøgelsen af de danske internetudbydere, og undersøgelsen taler sit tydelige sprog – Waoo!, der blev stiftet i 2011 af en række elselskaber, ligger på en klar førsteplads i kategorierne loyalitet, hastighed, stabilitet og værdi for pengene.

Det er godt nyt for dem, der overvejer at skifte til Waoo! – lige nu ruller NRGi den populære fibernetforbindelse ud i Hasle og Åbyhøj.

I undersøgelsen, der hedder Branche IndexTM Internet 2012, er de 3000 kunder blandt andet blevet bedt om at vurdere oplevelse af værdi for pengene, hastighed og stabilitet, og tallene viser, at Waoo! indtager en klar førerposition på alle punkter.

- Det glæder os selvfølgelig at se denne undersøgelse, som viser, at det produkt, vi sælger, er den bedste teknologi og den bedste løsning, siger Henrik Spanggaard, salgschef i NRGi.

Der bliver ellers løbende stillet spørgsmålstegn ved fibernettets berettigelse, men ifølge denne undersøgelse har Waoo! altså de mest loyale kunder, som også har oplevelsen af, at de får mest værdi for pengene.

- Der er flere grunde til, at fiber er et godt valg. Der er samme hastighed, når du henter data, som når du sender, og især det sidste kan ellers være en udfordring. Der er hastighedsgaranti – den hastighed, du køber, er den du får. Og så er det lige meget, om du bor på landet eller i byen – hastigheden er den samme uanset, hvor mange der er på nettet. Kombinationen gør fibernet til et rigtig stærkt produkt, siger Henrik Spanggaard.