NYHEDER

Succes med energibesparelser i Københavns Lufthavn

I 2007 satte Københavns Lufthavn et mål. Elforbruget skulle sænkes med 10 procent inden 2012. Det mål var nået allerede i sommeren 2011, og nu har Danmarks største lufthavn med hjælp fra energiselskabet NRGi sat sig nye energibesparende mål.

Lufthavnen skal spare 20 procent svarende til 17 millioner kilowatttimer på elregningen inden 2020. Sådan lyder den nye målsætning, der blandt andet skal realiseres via rådgivning fra NRGi’s rådgivningsdivision Kuben Management. De energibesparende projekter omfatter blandt andet generel ombygning, LED-belysning, etablering af energieffektive ventilationsanlæg og grundvandskøling.

Og de energibesparende projekter er højt prioriteret, lyder det fra Københavns Lufthavn.

- Energibesparende tiltag har i flere år været en del af lufthavnens CSR-politik. Derfor etablerede vi i 2009 en energiafdeling, der lige siden har haft fokus på, at vi når vores målsætninger. Som noget af det første indgik vi et samarbejde med NRGi, og det har vist sig, at være en rigtig god idé, at få sig en fast energirådgiver, siger Hans Andersen, energichef i Københavns Lufthavn.

En målrettet plan
Samarbejdet mellem NRGi og Københavns Lufthavn har betydet, at energiselskabet gennem flere år har spillet en central rolle som strategisk sparringspartner og teknisk faglig energirådgiver for lufthavnen. Resultatet er, at lufthavnen løbende når de delmål, der sættes for energibesparelserne, og samtidig bliver lufthavnens overordnede strategi for energibesparelser fastholdt.

- Energioptimering af en så stor virksomhed som Københavns Lufthavn er en kompleks opgave. Både rent praktisk og ikke mindst strategisk. I et tæt samarbejde mellem lufthavnen og Kuben Management er der med udgangspunkt i lufthavnens egen strategi udviklet en strategi for energioptimering og en indsatsplan for forløbet. Og det er netop udgangspunktet i lufthavnens egen strategi og det tætte samspil mellem de involverede parter, der er vigtig for at opnå de ønskede resultater, siger Ulf Christensen, direktør i Kuben Management, NRGi.

Et af de nye tiltag, der skal hjælpe lufthavnen med at nå målet for 2020, er etablering af energistyring i alle de 350 virksomheder, der ligger i lufthavnen. De vil nu blive systematisk overvåget, så man i fremtiden slipper for muligt energispild.

Kun 20% af medarbejderne mener, at virksomheden lever op til sin grønne profil

Når virksomhederne bryster sig af deres grønne profil, er det ikke alle medarbejdere, der kan genkende den virkelighed. Det viser en ny undersøgelse fra NRGi.

Kun 20 procent af alle medarbejdere mener, at virksomhederne lever op til målsætningerne i deres grønne profil. Og 60 procent mener ikke, de bliver inddraget i processen.

Over halvdelen af medarbejderne i de danske virksomheder mener, at en grøn profil er en del af deres image udadtil, men det kniber med at få sat handling bag ordene. Det mener medarbejderne ifølge en ny undersøgelse fra NRGi.

- Ingen er vist i tvivl om, hvor meget det betyder for virksomheder, at de tænker på klimaet, men der skal være sammenhæng mellem ordene og handlingerne. Og nogle gange er det ikke engang  nok. Det handler i høj grad om at få medarbejderne med. Altså involvere medarbejderne i arbejdet med den grønne profil. Hvis medarbejderne ikke føler, at de bliver inddraget eller orienteret om virksomhedens grønne tiltag, bliver det en hård kamp at lykkes med en grøn profil, siger Søren Sørensen, administrerende direktør i NRGi.

Involverede medarbejdere kan nemlig være nøglen til succes. 2 ud af 3 medarbejdere siger da også i undersøgelsen, at deres virksomhed vil være mere grøn, hvis de inddrog dem i processen.

- Vores erfaringer med medarbejderinddragelse bakker op om undersøgelsens resultat. Når vi rådgiver kunder om for eksempel energioptimering, så er medarbejderinddragelsen et vigtigt punkt. Det kan faktisk betyde op til 10-15 procent af optimeringen, siger Søren Sørensen.

Ifølge NRGi’s undersøgelse mener 60 procent af medarbejderne ikke, at de bliver inddraget i processen med at skabe en mere miljøvenlig virksomhed.

Undersøgelsen er et led i NRGi’s plan om at kortlægge danskernes holdninger til den bæredygtige udvikling i Danmark. Over de næste måneder vil NRGi løbende lave undersøgelser om aktuelle emner i den danske klima- og energidebat.

Danskerne mister troen på regeringens 2050-mål

Ny undersøgelse fra NRGi viser at ændret støtte til solceller får danskerne til et miste troen på 2050 målet

Det er holdningen hos 3 ud af 4 danskere.

Med ændringen af tilskudsordningen til opsætning af solceller har danskerne mistet en del af troen på, at målet i regeringens 2050-plan om uafhængighed af fossile brændsler kan nås.

75 procent af de adspurgte danskere i NRGi’s undersøgelse mener nemlig, at ændringen modvirker muligheden for succes. Undersøgelsen er foretaget i perioden 15.-25. juni via telefonisk interview med 1.000 danskere i alderen 18-75 år.

- Et overraskende stort tal. Det var min første tanke. Den næste tanke var, at der ligger en stor udfordring for regeringen i forbindelse med italesættelsen af 2050-planen og de nødvendige aktiviteter. Solcellerne blev meget hurtigt populære, hvilket formentlig skyldtes, at de blev opfattet som et konkret og synligt bidrag til løsningen af klimaudfordringerne samtidig med, at det også var en god forretning. Men nu, hvor det ikke længere er så attraktivt at opsætte solceller, har det tydeligvis været en udfordring at synliggøre andre løsninger, siger Søren Sørensen, administrerende direktør i NRGi.

Andre effektive løsninger er blandt andet varmepumper og jordvarme, der sammen med energieffektiviseringer af boliger i mange tilfælde rent faktisk er en bedre investering for miljøet og pengepungen end solceller. Det er dog løsninger, som er vanskeligere at italesætte.

- Nytten af og økonomien i solceller var let og enkel for den almindelige dansker at forstå. Men produkter som varmepumper er måske lidt vanskeligere at kommunikere omkring. Netop derfor er der et stort behov for regeringen at få italesat sammenhængene i den danske energipolitik, således danskerne får øjnene op for, at der rent faktisk er mange andre muligheder end lige netop solceller. Ellers ender vi med ikke at nå 2050 målet og måske værst af alt – danskerne mister troen på, at det kan lade sig gøre, siger Søren Sørensen.

Undersøgelsen er et led i NRGi’s plan om at kortlægge danskernes holdninger til den bæredygtige udvikling i Danmark. Over de næste måneder vil NRGi løbende lave undersøgelser omkring emner, som virksomhedernes grønne profil og andre aktuelle emner.

Skraldespande med solceller optimerer affaldshåndtering

NRGi og Aarhus Kommune indvier i fællesskab en række intelligente skraldespande på Stadion Allé fredag den 14.6 klokken 11.30. Senere følger strækningen fra Tang-krogen til Helnan Marselis Hotel. Ved hjælp af solceller og computerstyring kan skraldespandene rumme mere og spare CO2.

En intelligent skraldespand kan lyde selvmodsigende. Men ikke desto mindre er det, hvad Aar-hus Kommune og NRGi i fællesskab sætter op.

”Aarhus Kommune vil gerne bruge ny teknologi til at gøre arbejdsgange smartere end de er i dag. Og når teknologien samtidig kan være med til at spare CO2 i form af færre og mere ef-fektive bilkørsler, er det en ønskesituation,” siger rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Sim-sek.

De nye skraldespande er i stand til at rumme væsentligt mere affald end en almindelig spand, og de er udstyret med en computerstyring, der gør det muligt at overvåge, hvornår spandene er fyldte. Det betyder, at man kan tilrettelægge ruten, så bilerne ikke kører og kun tømmer halvt fyldte skraldespande.

Det, der gør spanden intelligent er blandt andet, at den komprimerer affaldet, så den kan rumme op til seks gange så meget affald som en normal skraldespand. Det lyder som en ener-gitung proces, men svaret er enkelt.

”Spandene er udviklet af vores datterselskab VEKSØ sammen med Teknologisk Institut og dri-ves ved hjælp af en solcelle på toppen. Så selve processen med at presse affaldet sammen belaster ikke miljøet yderligere, da den selv producerer strømmen. Spandene er en del af vo-res strategi inden for vores smart city fokusområde, hvor vi arbejder med en bæredygtig by-udvikling,” siger administrerende direktør i NRGi Søren Sørensen.

Ydermere slipper man med de nye skraldespande for, at skraldet ligger og flyder udenfor. Når det først er kommet i spanden, skal der mere end almindelig snilde til at liste det ud igen. Sy-stemet er lukket, så eksempelvis dyr ikke kan komme til at rode i skraldet.

Sød musik mellem NorthSide og NRGi

Energiselskabet NRGi og festivalen NorthSide udvider i år samarbejdet. Nu omfatter det også energioptimering og elbiler udover fibernet, som NRGi også leverede sidste år til festivalens gæster.

Målet er det samme: at komme et skridt nærmere til at gøre NorthSide til verdens mest energioptimale festival. Med NRGi’s ekspertise inden for energi og energirelaterede ydelser og NorthSides store engagement inden for udviklingen af en bæredygtig festival, er der lagt op til et frugtbart samarbejde, som er med til at flytte festivalen et stykke nærmere målet.

- Vi har meget stor respekt for alt det som NorthSide allerede har opnået på få år. Og ikke mindst deler vi festivalens syn på bæredygtighed. Derfor er det også naturligt, at vi har udvidet vores samarbejde, så vi kan få endnu flere af vores bæredygtige kompetencer i spil, siger Søren Sørensen, administrerende direktør i NRGi.

Et af de nye tiltag er, at NRGi skal levere en fyldestgørende rapport omkring energioptimering af festivalen. Den kan på sigt være med til at gøre NorthSide til den mest bæredygtige festival i verden.

Udover energioptimering så kan de mange festivalgængere se frem til en festival med ordentlig netdækning via fibernet, og så vil personalet ved festivalen også kunne nyde glæde af at blive transporteret CO2 neutralt i to af NRGi’s elbiler.

- Vi har valgt at udvide samarbejdet med NRGi, fordi vi kan se, at der er mange nye muligheder for at drage nytte af NRGi’s viden og kompetencer inden for de områder, som vi vægter meget højt, nemlig en bæredygtig afvikling af vores festival. Der er ingen tvivl om, at vi har mange værdier til fælles, og vi ser frem til samarbejdet, siger John Fogde, NorthSide.

Se mere på www.facebook.com/mereNRGi eller www.nrgi.dk

Regnskab for 1. kvartal 2013

Resultatet af første kvartal 2013 endte hos NRGi med et plus på 99,9 MDKK før skat, hvor det sidste år i samme periode var på 97,5 MDKK. Omsætningen er steget 5,4 MDKK. Kvartalets resultat, der ligger langt over det forventede, er påvirket af kursudviklingen af de finansielle investeringer.

Elaftale skaber værdi for lokale butikker og ansatte i Horsens

Horsens cityforening, CityHorsens, har netop indgået en samarbejdsaftale med energiselskabet NRGi. Aftalen betyder, at medlemmerne af CityHorsens fremover får mulighed for en lavere elregning – også i privaten.

Indtil videre har 60 butikker og virksomheder i Horsens taget imod tilbuddet fra CityHorsens og NRGi. Et tilbud der skaber værdi for samtlige medlemmer af foreningen og samtidig kommer deres pengepung til gode.

- På grund af den geografiske spredning af vores medlemmer i byen er det en udfordring at finde aktiviteter og tilbud, som alle kan være en del af. Med den aftale, som vi har lavet med NRGi, når vi ud til alle og kan tilbyde nøjagtig det samme produkt til alle. Det skaber værdi, fortæller Pernille Varde Perigaard, Citychef for CityHorsens.

Det er netop hele grundtanken i aftalen, at alle butikker kan få glæde af den. Alle har samme vilkår, og alle har mulighed for også at spare penge på elforbruget, både erhvervsmæssigt og derhjemme.

- I den her type aftale drager medlemmerne fordel af at være mange. Jo flere der tilmelder sig, jo mere sparer de. De kan også tilmelde sig en el-aftale på deres privatforbrug, og de har også mulighed for at tilkøbe vores Klima El på fordelagtige vilkår, forklarer Per Bergstedt fra NRGi.

Merværdi for lokalsamfundet

Aftalen med NRGi er blevet positivt modtaget blandt medlemmerne i CityHorsens.

- Medlemmerne har taget godt imod samarbejdsaftalen. Den giver både værdi for den enkelte og for fællesskabet. På den måde giver det god mening at være medlem af foreningen, siger Peter Otto Nielsen bestyrelsesformand for CityHorsens.

Samarbejdet er et godt eksempel på, hvordan to lokale enheder i fællesskab kan skabe mere værdi for lokalsamfundet.

- Samarbejdet mellem CityHorsens og NRGi er et eksempel på, hvordan vi i NRGi er en proaktiv samarbejdspartner for de lokale erhvervsdrivende, så vi kan hjælpe dem med løsninger til deres specifikke behov, siger Per Bergstedt fra NRGi.

Elforsyningsopgaver skal i udbud

Som konsekvens af en afgørelse fra Klagenævn for udbud har energiselskabet NRGi besluttet at sende alle opgaver relateret til netselskabets forsyningsaktiviteter i udbud. En konsekvens som vil gælde alle energiselskaber i fremtiden, vurderer NRGi’s administrerende direktør.

I efteråret 2012 kom der en kendelse fra Klagenævnet for udbud der foreskrev, at NRGi’s opsætning af nye intelligente elmålere skulle have været sendt i udbud. NRGi’s netselskab hjemtog derefter opsætningen af resten af målerne, men afgørelsen skaber helt nye vilkår for branchen, vurderer NRGi’s administrerende direktør, Søren Sørensen:

- Det er altid vigtigt for os, at holde omkostningerne nede og effektiviteten i top. Det gælder i høj grad også, når det kommer til vores elforsyningsaktiviteter. Og Klagenævnets afgørelse stiller nye krav til os, som branche, om at sende elforsyningsopgaverne i udbud. Men det giver os også nye effektiviseringsmuligheder, siger Søren Sørensen, administrerende direktør i NRGi.

Klagenævnets kendelse gik imod Konkurrencestyrelsens oprindelige afgørelse, der havde givet NRGi grønt lys til ikke at sende opgaven i udbud.

- Der er ingen tvivl om, at Klagenævnets afgørelse skaber helt nye retningslinjer for vores branche, som går andre veje end tidligere, men det ser jeg som en positiv udfordring. Vi har nemlig valgt at lave et samlet udbud, hvor alle elforsyningsaktiviteter fremover skal varetages af en enkelt leverandør. Det giver os en række stordriftsfordele som i sidste ende kommer vores andelshavere til gode, siger Søren Sørensen.

Udbudsmaterialet vil ligge klart senere på året, hvorefter det vil blive annonceret på normal vis efter udbudsreglerne, hvor der vil blive udsendt en opfordring til at søge om prækvalifikation, som offentliggøres via EU og på www.nrgi.dk.

NRGi forventer, at have valgt den endelig leverandør ultimo 2013.

Årsregnskab for NRGi 2012

NRGi fik i 2012 et samlet resultat før skat på 221 MDKK. Samlet set lever indtjeningen op til forventningerne, og den primære indtjening (EBITDA) er øget med 39 MDKK.

Adm. direktør Søren Sørensen konstaterer med tilfredshed, at den primære indtjening i 2012 er øget med 39 MDKK målt i forhold til 2011. Resultatet er påvirket af nogle engangsposter og et godt afkast fra delejede forretningsaktiviteter, men selv uden disse indtægter viser den primære indtjening, at NRGi er på rette kurs.

- NRGi’s produktpalette giver unikke muligheder for at tænke i helheder og bæredygtighed, og det sikrer, at der fokuseres på både energieffektivisering, produktion af vedvarende energi og innovative produkter til både byrum, erhvervsliv og husholdningen. Efterspørgslen efter ydelser, som kun fibernettet kan levere, øges, og vi kan konstatere, at årets målsætning om antal fiberkunder blev nået. Der er også en stigning i salget af VE-tiltag i form af solceller og varmepumper. Vi har ligeledes haft en stor tilgang af landsdækkende kunder og et øget salg af gadelys til kommuner. Omstillingen af energirådgivningen til at have mere fokus på bygherrerådgivning er ikke helt tilendebragt, men tallene for bygherrerådgivningen viser et positivt resultat for 2012, så også her begynder de ønskede resultater at vise sig.

Selv om der fortsat er udfordringer på nogle områder, så har vi i 2012 kunnet tilbyde kunderne endnu flere bæredygtige services og produkter, og tallene fra 2012 viser, at vi samlet set er på rette spor, slutter Søren Sørensen.

NRGi’s formand Søren Egge Rasmussen glæder sig over, at det kan lade sig gøre at drive forretning og holde forsyningssikkerheden i top samtidigt med, at NRGi leverer væsentlige bidrag til at udvikle det danske samfund i en mere bæredygtig og innovativ retning. Arbejdet med at installere intelligente el-målere hos samtlige husstande i forsyningsområdet er tilendebragt. Det gør elforsyningsnettet godt rustet til at håndtere fremtidens øgede elmæssige udfordringer, det giver kunderne unikke muligheder for at have føling med elforbruget, hertil kommer, at målerne kan være med til at sikre udbygningen af vedvarende energi. NRGi’s indsats for energibesparelser, salg af solceller, salg af el, salg af varmepumper, salg af energioptimeret byinventar og gadebelysning, etablering af fibernet, indsats for etablering af vindmøller samt engagementet på elbilsområdet, danner grundlag for NRGi’s forretninger, men det understøtter på samme tid de landspolitiske målsætninger og gavner miljøet. Alt dette er synlige bevis på, at NRGi viser bæredygtighed gennem handling og ikke kun gennem ord, siger Søren Egge Rasmussen, bestyrelsesformand i NRGi.

Årsrapporten, hvori CSR rapporten er integreret, kan fra den 26. april ses i fuld udstrækning på her.

MDKK Årsresultat
  2011 2012
Omsætning 2.027 2.359
EBITDA 241 280
EBIT 58 42
Resultat før skat 151 221

   
Yderligere oplysninger hos Formanden Søren Egge Rasmussen 22 15 64 72 eller hos adm. direktør Søren Sørensen 20 69 30 01

SE Blue Equity investerer i EMT Nordic

Kapitalfonden SE Blue Equity har erhvervet aktiemajoriteten i software-virksomheden EMT Nordic. Opgaven består nu i at videreudvikle selskabets vækstpotentiale og ikke mindst styrke den internationale gennemslagskraft for Odense-virksomheden.

SE Blue Equity erhverver aktiemajoriteten i EMT Nordic af de nuværende aktionærer, der omfatter stifter og administrerende direktør Thomas Rasmussen og et af Danmarks største energiselskaber NRGi. Thomas Rasmussen fortsætter som administrerende direktør og vil fortsat være en væsentlig aktionær.

EMT Nordic leverer egenudviklede softwareløsninger og konsulentydelser indenfor energi- og miljøområdet, hvor fokus er på reduktion af energiforbruget samt automatisering og effektivisering af arbejdsprocesser.

”EMT Nordic har de seneste år oplevet betydelig vækst. Ejerskiftet giver mulighed for at fortsætte væksten i Danmark og ekspandere internationalt. Jeg ser frem til samarbejdet med SE Blue Equity, som med deres operationelle tilgang og fokus på energi og energieffektivitet vil være en værdifuld partner i at bringe virksomheden til næste niveau” udtaler Thomas Rasmussen, administrerende direktør i EMT Nordic.

EMT Nordic med internationale muligheder
Hos SE Blue Equity er der store forventninger til fremtiden for EMT Nordic. Det forventes at markedet i såvel Danmark som internationalt vil udvikle sig gunstigt, og at EMT Nordics løsninger har særdeles gode muligheder for at spille en væsentlig rolle i realiseringen af virksomhedernes energieffektiviseringer. Ikke mindst på det europæiske marked, hvor bl.a. det nye energisparedirektiv vil øge efterspørgslen på energieffektive løsninger markant:

”EMT Nordic har en dygtig ledelse, kompetente medarbejdere og en stærk produktportefølje, som danner et godt fundament for videreudviklingen af EMT Nordic. Vi ser frem til i fællesskab at fortsætte den positive udvikling, og det skal vi nu bygge videre på, så vi derigennem kan styrke forudsætningerne for, at EMT Nordic kan begå sig på det internationale marked” udtaler Thomas Bonde, Partner i SE Blue Equity.

NRGi giver stafetten videre
NRGi, der sælger hele sin andel af aktierne i EMT Nordic, glæder sig over, at kunne sælge til en ny investor, der kan sikre fortsat fremgang for selskabet, som NRGi har været aktionær i siden 2007:

”Softwareudvikling er ikke et kernekompetenceområde i NRGi. Derfor har vi set på mulighederne for at finde en partner, som vil være i stand til at videreudvikle EMT Nordic. Der er et ganske betydeligt vækstpotentiale i virksomheden, men NRGi er ikke er den bedste ejer til at udvikle dette potentiale. I den forbindelse har vi vurderet, at SE Blue Equity vil være det bedste match, og vi glæder os over at EMT Nordic nu er i gode hænder og ser frem til et fortsat tæt samarbejde”, udtaler NRGi’s administrerende direktør, Søren Sørensen.