NYHEDER

Tidligere DONG direktør nyt bestyrelsesmedlem i HÅB

Havvind Århus Bugt (HÅB) har tiltrukket en af Danmarks stærkeste personer inden for vindmøllebranchen til bestyrelsen. Det drejer sig om den tidligere DONG Koncerndirektør Niels Bergh-Hansen, som bliver en del af HÅB bestyrelse fra det nye år.

HÅB’s arbejde for at fremme opsætningen af vindmøller omkring Aarhus har fået tilført nye meget stærke kompetencer. Med det nye bestyrelsesmedlem Niels Bergh-Hansen får HÅB tilført unik viden omkring vindmøllebranchen fra en person som har arbejdet på tætteste hold med de mange udfordringer der knytter sig til branchen.

- Der er ingen tvivl om, at vi med Niels Bergh-Hansen får en af de ypperste kræfter inden for vindenergisektoren.  Hans viden, der blandt andet er bygget op gennem mere end fem år som koncerndirektør i DONG Energy A/S vil tilføre HÅB ny og meget værdifuld erfaring, der vil styrke os i vores vindmølleprojekter og ikke mindst i det kommende arbejde vi står overfor i relation til udbuddet af projektets anlæg, siger Søren Egge Rasmussen, formand for HÅB.

Niels Bergh-Hansen har før sit arbejde hos DONG Energy, blandt andet arbejdet som  administrerende direktør for Elsam A/S og Sønderjyllands Højspændingsnet.

- Jeg er meget glad for den tillid som HÅB har vist mig, og jeg glæder mig til at kunne bruge min viden og erfaring til at videreudvikle HÅB og vindmølleprojektet i Aarhus Bugt. Vindmøller er et afgørende element i bestræbelserne for at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler, men som alle andre projekter i den størrelse, så kræver det stort erfaring at få det til at lykkes. Og her mener jeg, at jeg vil kunne bidrage positivt til den opgave, siger Niels Bergh-Hansen.

Niels Bergh-Hansen bliver det syvende medlem af HÅB’s bestyrelse. De andre medlemmer er Søren Egge Rasmussen (formand), NRGi, Søren Sørensen, NRGi, Knud Lerche Vestergaard, Brabrand Elselskab, Claus Ørnbjerg Christensen, Viby El-værk, Jørgen Tranberg, VAAB og Sven Heegaard, VAAB.

Sikkerhedsstyrelsen advarer mod fejl på enkelte solcelleanlæg

Den 21. november 2013 advarede Sikkerhedsstyrelsen danske solcelleejere om en mulig sikkerhedsrisiko ved deres solcelleanlæg.

Sikkerhedsstyrelsen advarer den 21. november om, at en række solcelleanlæg kan have forkert type fejlstrømsafbryder. Det er endnu uklart, hvor mange anlæg det drejer sig om, men Sikkerhedsstyrelsen har udstedt forbud mod salg af fem forskellige produkter. Problemet er opstået, fordi en række producenter har angivet forkert oplysninger om, hvilken type fejlstrømsafbryder (HPFI-relæ) der skal benyttes til solcelleanlæggets inverter/omformer. Ifølge Sikkerhedsstyrelsen kan der være fare for både brand og elektrisk stød, hvis anlæggets solcelleinverter fejler, og fejlstrømsafbryderen ikke fungerer.

Ved installation af solcelleanlæg har EL:CON fulgt stærkstrømsbekendtgørelsens og fabrikanternes anvisninger. Som udgangspunkt er solcelleanlæg leveret og installeret af EL:CON derfor udført med korrekt type beskyttelsesudstyr (fejlstrømsafbryder). Desuden har EL:CON fra starten været opmærksom på, at der ved visse typer invertere – heriblandt nogle af dem der er udstedt påbud om – kunne være uklarhed om beskyttelseskravene. Ved brug af disse invertere har EL:CON derfor valgt den korrekte fejlstrømsafbryder (type B), og disse anlæg opfylder derfor også Sikkerhedsstyrelsens krav.  

For en sikkerheds skyld undersøger EL:CON naturligvis en ekstra gang, om der blandt solcelleanlæg installeret af EL:CON, skulle være andet udstyr, hvor de af fabrikanten oplyste data og krav, er i uoverensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsen opfattelse af, hvad der er korrekt.    

EL:CON har i øvrigt ikke modtaget henvendelse fra Sikkerhedsstyrelsen om fejl i installationer udført af EL:CON.

Er du i tvivl eller har du andre spørgsmål omkring solceller er du velkommen til at kontakte EL:CON på tlf. 7266 8000.

For yderligere information
Pressemeddelelse fra Sikkerhedsstyrelsen:
Har du et solcelleanlæg, så tjek din fejlstrømsafbryder


To ud af tre siger ja til vindmøller i Aarhus Bugt

64% af aarhusianerne siger ifølge ny undersøgelse fra JyllandsPosten ja tak til en havvindmøllepark i Aarhus Bugten

JyllandsPosten har sammen med Rambøll Management/Analyse Danmark spurgt befolkningen i Aarhus omkring etableringen af en havvindmøllepark i Aarhus Bugten. Her svarer 64,2%, at de mener det er en god ide.

FRI indgår energisamarbejde med NRGi

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har netop indgået et samarbejde med energiselskabet NRGi om fremme af energibesparelser i Danmark. Et samarbejde som begge parter ser frem til vil øge energispareindsatsen.

Samarbejde er afgørende, hvis samfundets voksende krav til energi- og CO2 besparelser skal opnås. Et stort skridt på vejen er sikret med en ny samarbejdsaftale om energibesparelser mellem FRI og NRGi. Målet er at fremme energispareindsatsen ved blandt andet energiprojekter i industrien og energirenovering af bygninger.

– FRI har gennem vores mange medlemsvirksomheder en tæt kontakt til de mange energiprojekter, som skyder op rundt om i Danmark. Vi ved hvilke løsninger der efterspørges og som virker, og FRI-virksomhederne bidrager på den måde til at designe de løsninger, der bedst matcher kundernes behov, uanset om det er en boligforening, en offentlig myndighed eller en industrivirksomhed. Derfor kan NRGi drage nytte af vores medlemmer som bindeled til kunderne, og FRI’s medlemmer kan give kunderne mere attraktive tilbud, fordi de kan indregne et tilskud fra NRGi i den samlede investering, siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

Henrik Garver er sikker på, at samarbejdet vil give både flere arbejdspladser og flere energibesparelser. Kunderne er der allerede, og markedet er i vækst. Den nye samarbejdsaftale sikrer endnu bedre økonomiske muligheder for kunden.

I praksis beregnes besparelsen før et energirenoveringsprojekt påbegyndes og kunden hjælpes derefter med at hente et tilskud hjem hos energiselskabet.

– Aftalen med FRI er afgørende for vores arbejde for realisering af energibesparelser. Aftalen vil gøre det langt lettere for både os og FRI’s medlemmer at synliggøre og viderekommunikere de forskellige tilskudsmuligheder, hvilket i sidste ende vil biddrage positivt til energispareindsatsen, siger Søren Sørensen, der er administrerende direktør i NRGi.

Samarbejdsaftalen har virkning fra 1. november 2013.

Status for stormen

Stormen medførte kun få og kortvarige afbrydelser i NRGi’s elforsyningsnet. At stormen ikke var skyld i flere afbrydelser skyldes blandt andet, at NRGi i de seneste år har kabellagt næsten hele forsyningsnettet.

Mange kan sikkert huske århundredets orkan i 1999, hvor NRGi måtte indkalde alt disponibelt mandskab for at genoprette elforsyningen, der mange steder var afbrudt op til et døgn på grund af, at træer væltede ind i luftledningerne.

Stormen den 28. oktober siges at være på niveau med stormen i 1999, og flere steder menes den faktisk at være over dette niveau.

Da NRGi’s forsyningsnet på næsten hele 0,4 og 15 kV i dag er kabellagt, har NRGi’s forbrugere denne gang kun oplevet få og kortvarige strømafbrydelser på grund af stormen. Driftscentralen har frem til klokken 21 været bemandet med ekstra mandskab, og ca. 20 elektrikere og montører har været i gang med at genoprette elforsyningen enkelte steder.

Samsø hårdest ramt
På grund af fejl på 60 kV nettet har Samsø været afbrudt i to omgange. Klokken 14.45 blev hele Samsø afbrudt i 4 minutter og igen klokken 17.05 var der igen en afbrydelse, der varede mellem 6 og 58 minutter.

På 10 kV nettet har området Glud As Vig og Endelave været afbrudt på grund af, at rødderne fra et væltet træ rykkede et 10 kV kabel over. 1841 kunder var afbrudt mellem 31 og 41 minutter.

Der har været 12 udkald til manglende spænding på 0,4 kV nettet, heraf 5 som følge af kortsluttede eller nedrevne ledninger.

Vejbelysningen og trafiksignalerne blev også ramt. NRGi har haft 46 udkald på vejbelysning som følge af knækkede master og tråde på jorden, og 10 udkald til slukkede eller ødelagte signalanlæg som følge af knækkede master og tråde på jorden.

Grønnere toner på NorthSide

Når den aarhusianske musikfestival NorthSide løber af stablen i juni 2014, vil der være endnu større fokus på bæredygtighed. Det betyder blandt andet, at der skal spares på strømmen, og det er der god mulighed for, konkluderer en ny energirapport fra NRGi.

Hvad der svarer til et helt års strømforbrug i et parcelhus. Det er, hvad NorthSide kan spare på kun tre dage. Besparelserne kan ske ved hjælp af få omlægninger, konkluderer en rapport, der er udarbejdet af energiselskabet NRGi, som gennem flere år har samarbejdet med NorthSide om blandt andet energibesparende tiltag. Og tiltagene skal sættes i gang til næste års festival, lyder det fra NorthSide.


- På NorthSide har vi tre kerneværdier: musik, bæredygtighed og innovation. Når vi snakker bæredygtighed, så har vi i allerede et stort fokus på området, men vi kan altid blive bedre, og derfor har vi på baggrund af energirapporten fra NRGi sat gang i nogle nye tiltag. Til næste års festival vil vi blandt andet udskifte belysningen på pladsen med LED-lamper, og det samme gælder lyskæderne i boderne, fortæller John Fogde, talsmand for NorthSide.

NorthSide vil også lægge ekstra kræfter i for at reducere forbruget ved hjælp af bedre information om strømforbrug til medarbejderne i boder, barer, alle de frivillige og til leverandører. Alle skal være opmærksomme på at spare på strømmen. Og med energirapporten i hånden kommer NorthSide et skridt nærmere målet om at blive verdens mest energioptimale musikfestival.

- Energirapporten er et håndgribeligt bevis på, hvordan NorthSide og NRGi kan få glæde af et samarbejde. Den viden og de kompetencer, vi har i NRGi, viser sig nu i konkrete tiltag, og det er vi naturligvis rigtig glade for. NorthSide og NRGi har en fælles ambition om mere bæredygtighed, så på mange måder matcher vi hinanden godt, siger Søren Sørensen, administrerende direktør i NRGi.

Samarbejdet mellem NorthSide og NRGi har indtil videre foruden energirapporten blandt andet omfattet levering af fibernet og udlån af elbiler til transport af medarbejdere under festivalen.

NRGi er Årets Offentlige Bestyrelse

Med NRGi som vinder i 2013 går prisen Årets Offentlige Bestyrelse i forsyningssektoren for andet år i træk til Aarhus – sidste år vandt Aarhus Vand. Kåringen skete på Årets Offentlige Bestyrelseskonference i København 3. oktober.

”Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser” – et netværket af bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer – står bag prisuddelingen. Netværket ønsker med prisen at fremhæve bestyrelser, som viser, hvordan principperne for ”God Selskabsledelse” virker i praksis i kombination med at bestyrelsen, rent faktisk skaber værdi.

Med mere end 1.200 ansatte og godt 210.000 andelshavere er NRGi a.m.b.a. et af Danmarks største energiselskaber. NRGi er et forbrugerejet andelsselskab med repræsentantskabet som øverste myndighed. Det skaber en udfordring at koble det folkelige ejerskab med den professionelle virksomhedsdrift – og netop denne udfordring har NRGi løst på forbilledlig vis og derfor vundet prisen.

De folkevalgt styrer og de professionelle driver forretningen
De folkevalgte sidder i koncernbestyrelsen, hvor de fokuserer på at sætte de rigtige udviklingsmål – fyrtårne – for NRGi. Ude i driftsselskaberne, hvor forretningen er, sidder professionelle bestyrelsesmedlemmer rekrutteret ud fra deres forretningsmæssige indsigt, så de rigtige kompetencer er til stede til at realisere de folkevalgtes ønsker – de styrer efter fyrtårnene.

”En typisk familie, som er andelshaver hos os, modtager hvert år 400 kr. i dividende – vi kalder det rabat. Vi udlodder typisk halvdelen af årets resultat, så det er alles interesse, at virksomheden giver et stort overskud,” siger bestyrelsesformand, Søren Egge Rasmussen, NRGi og fortsætter: ”Vi folkevalgte har indset, at professionelle bestyrelsesmedlemmer har de forretningsmæssige kompetencer, vi mangler til at optimere vores forretning, så derfor lukker vi dem ind her. Mens vi som ejere i koncernbestyrelsen følger op på, at de leverer”

Indsigt giver demokratisk beslutningsgrundlag
Men den rigtige indflydelse kommer først, når koncernbestyrelsen har indsigten og redskaberne til at følge op på, at deres strategiske mål kontinuerligt realiseres. Og her adskiller NRGi sig i helt særlig grad ved at have skabt et afrapporteringssystem, med månedlige nøgletal – kommenteret – egen hjemmeside og velstrukturerede bestyrelsesmøder, som giver de folkevalgte indsigten i, hvordan NRGi udvikler sig, så de har reel mulighed for at føre kontrol og træffe beslutninger.

”Det er den velgennemtænkte organisationsstruktur, som følges af en helt unik afrapporteringsstruktur sikrer, at demokratiet kommer i centrum uden at stå i vejen for en fornuftig forretningsdrift,” siger direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership, der som medlem af bedømmelsesudvalget har peget på NRGi.

Yderligere oplysninger:
Redaktør Jens Kristian Sommer, Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser

Tlf 2517 1502, jks@pluss.dk. Læs mere på www.dagensdagsorden.dk.

Bestyrelsesformand Søren Egge Rasmussen: 22156472, s.egge@fiber.dk

Syddjurs Kommune er på forkant med grøn omstilling

Med fremlæggelsen af den længe ventede klimaplan er der kommet fornyet fokus på energibesparelser og på en generel grøn omstilling i Danmark. Med besparelser svarende til 300 husstandes energiforbrug er Syddjurs Kommune n af dem, der allerede har foretaget den grønne omstilling og prioriterer energibesparelser højt.

Syddjurs Kommune sparer årligt omkring 1.350.000 kWh på deres energiforbrug som et resultat af en række energibesparende tiltag. Besparelserne svarer til godt 300 husstandes årlige elforbrug.

Kommunen prioriterer energibesparelser højt og har med en gennemarbejdet energispareplan skabt flotte resultater. Som en del af kommunens energiplan, der indebærer at reducere forbruget af el, vand- og varmeforbrugsenheder med 2 procent om året frem til 2025, er en række projekter blevet realiseret med hjælp fra NRGi Net A/S’ tilskudsordning.

Ved hjælp af NRGi Net A/S’ tilskudsordning til energiforbedringer har Syddjurs Kommune gennemført flere større energibesparende projekter. Et projekt vedrørende renovering af gadebelysning, hvor kommunen tegnede en aftale for 2012 og igen for 2013, som samlet giver en årlig besparelse på 260.000 kWh, og et andet projekt, hvor kommunen i fremtiden vil spare på energien ved at op sætte solcelleanlæg på minimum syv skoler og rådhuset i Ebeltoft. Hver skole med solcelleanlæg kan spare ca. 20.000 kWh årlig. Kommunen har desuden installeret varmepumpe og udskiftet vinduer på en skole i oplandet.

Et tilskud som driver værket
”Tilskuddet fra NRGi har været med til at drive projekterne til udførelse, og samarbejdet og hele processen har været meget enkel, fordi NRGi har stået til rådighed om tilskudsordningen, hele vejen igennem” udtaler Jens Jørgen Nøhr Nielsen, energikonsulent i Syddjurs Kommune. Tilskudsordningen fra NRGi Net A/S forudsætter, at der indgås en aftale om tilskud inden et energibesparende projekts opstart, hvorefter energibesparelserne efter udførelsen opgøres og indberettes, og NRGi udbetaler tilskuddet. Interessen for tilskudsordningen til energiforbedringer er vokset og Morten Wind Andersen, der er afdelingsleder i NRGi Energibesparelser A/S, har en stærk formodning om, at interessen vil stige yderligere i takt med det øgede fokus, der er kommet på den grønne omstilling.


”Vi har oplevet, at der er startet en form for ”grøn bølge”, og mange får øjnene op for områder, hvor de kan spare på energien og dermed opnå lavere energiudgifter.” udtaler Morten Wind Andersen.

Syddjurs Kommune har haft stor succes med tilskudsordningen. Derfor har kommunen også allerede på nuværende tidspunkt planer om at benytte tilskudsordningen igen.

Kommunerne satser massivt på campus-byggerier

En ny undersøgelse fra rådgivningsvirksomheden Kuben Management dokumenterer, at de danske kommuner satser massivt på at etablere sammenhængende uddannelsescentre i form af campus-byggerier. Kommunerne er dog i fare for at overse væsentlige risici og satse for énsidigt på byggeriernes virkning.

Mere end hver anden kommune har etableret nye uddannelsescampusser fra 2008 til i dag, og i over 40 procent af kommunerne er der planer om at etablere nye campusbyggerier i perioden indtil 2020.

Det store kommunale engagement i campusbyggerier hænger utvivlsomt sammen med, at kommunerne tillægger byggerierne stor betydning for den kommunale erhvervsudviklingsstrategi. Campus-byggerierne bruges som et vigtigt redskab til at fastholde unge og gøre byerne attraktive for fremtidens virksomheder og tilflyttere.

Væsentlige risicis bliver glemt
Kommunernes massive satsning på campusbyggerier medfører ofte væsentlige risici, som de fra starten bør tage højde for. En overdreven optimisme om effekten af campus-byggerier kan nemlig føre til overinvestering og underudnyttelse i kommunerne, vurderer Jens Henrik Haahr, direktør i Kuben Management.

”Kommunernes satsning er et udtryk på den skarpe konkurrence, som er mellem dem. Men ikke alle byer kan få succes med at tiltrække og fastholde de unge, og der skal være et marked for de undervisningsbygninger, som må sælges for at kunne bygge nyt. Den økonomiske bæredygtighed og mulige synegier ved campus-byggerier bør derfor belyses grundigt før beslutningen tages” understreger Jens Henrik Haahr.

Byggerierne skal give uddannelserne et løft og ikke blot skabe nye byrum. Hvis campusbyggerier ensidigt spændes for kommunens målsætninger om by- og erhvervsudvikling, uden fra starten at indtænke forbedringsmuligheder og pædagogiske synergier for de
deltagende uddannelser, er resultatet ikke bæredygtigt på længere sigt.


”Opblomstringen af campusbyggerier er positiv, men vi finder det, som rådgivere på området, vigtigt at sikre os bæredygtigheden i langsigtede projekter, og derfor medtænker vi de risici, som undersøgelsens resultater understreger, når vi rådgiver om campus-projekter” siger Erik Bjærge Alrø, chefrådgiver i Kuben Management.

Bypark tiltrækker cyklister i tusindtal

Byparken i Aarhus festuge har i år haft stor fokus på cyklisme. En oversigt over antallet af cyklister viser, at aarhusianerne har taget initiativet til sig. VEKSØ er en af de virksomheder, der har bidraget til projektet.

Mange aarhusianere kender efterhånden til byens ambitiøse planer, når det kommer til cyklisme i bymidten. Således har byen siden 2007 arbejdet med en cykelplan, der har kastet flere forskellige initiativer af sig. Et af de initiativer har netop fundet sted i festugen, hvor den normalt så trafikerede vej, Frederiks Allé, har været omdannet til en bypark med cyklisme i fokus.

Et af målene med projektet har været at få integreret byparken med cyklismen. I forbindelse med projektet har man opstillet en cykeltæller, der har målt cykeltrafikken gennem parken, og med over 36.000 cyklende i perioden, lader det til, at aarhusianerne har taget initiativet til sig.

Det glæder Palle Poulsen, projektchef hos VEKSØ, der er en del af energiselskabet NRGi. VEKSØ har leveret forskellige produkter til byparken, blandt andet cykelstativer og den ekstra store cykeltæller. ”Vi synes, det er et rigtig spændende initiativ, og vi er glade for, at vi har haft mulighed for at give vores bidrag til det. Der har været stor fokus på cyklisterne i projektet, og så er det selvfølgelig rigtig dejligt at se, at der bliver gjort brug af det”, udtaler han.

Udover fokus på cyklismen har byparken i år også budt på musik og andre former for underholdning, der har været med til at gøre byparken til et velbesøgt initiativ i løbet af festugen.