NYHEDER

NRGi halvårsregnskab 2014

Hos NRGi bød første halvår 2014 på en omsætning på 1.082 MDKK. Det samlede resultat før skat for halvåret viser 115 MDKK.

Administrerende direktør Søren Sørensen konstaterer med tilfredshed, at det samlede resultat for koncernen som helhed er større end forventet.

-NRGi’s regnskab for halvåret viser en god indtjening på trods af en faldende omsætning på flere forretningsområder.

Vi begynder at kunne se resultatet af den gennemførte fokuserede indsats for øget indtjening og tilretningen til nye ændrede markedsforhold. I Infrastrukturdivisionen og i Rådgivningsdivisionen har det første halvår givet et større afkast end forventet, men i Installationsdivisionen og i Produktsalgsdivisionen har afkastet været lavere end forventet, hvilket skyldes at markedet og efterspørgslen fortsat er moderat på disse områder.

På trods af dette er driftsresultatet før renter, skat, afskrivninger og goodwill (EBITDA) i tre af virksomhedens fire divisioner bedre end forventet. Sammen med en fortsat opadgående tendens i forbrugertillidsindikatoren giver det os forhåbninger om, at det er tegn på, at vi i Danmark er ved at bevæge os ud af den økonomiske krise, hvilket bekræftes af, at både Rådgivningsdivisionen og Produktsalgsdivisionen har konstateret et øget aktivitetsniveau i slutningen af kvartalet.

Installationsbranchen i Danmark forventer på landsplan en stigning i omsætningen på 1,3 mia. kr. over de næste to år, og da NRGi’s Installationsdivision er repræsenteret i Danmarks vækstområder, har vi en forventning om, at vi får del i denne meromsætning, forklarer Søren Sørensen.

NRGi’s formand Søren Egge Rasmussen hilser med tilfredshed, at halvårsregnskabet atter viser, at NRGi er så robust, at man på samme tid kan have et pænt resultat på bundlinjen, opretholde en høj forsyningssikkerhed, udbygge el- og fiberinfrastrukturen, bidrage til den grønne omstilling samt udbetale en rabat til andelshaverne.

Første halvår 2014 – kort fortalt (i forhold til 2013)

MDKK 1. halvår 2014
  Realiseret 2013 Realiseret 2014
Omsætning 1.137 1.082
EBITDA (Driftsresultat før renter, skat, afskrivninger og goodwill) 120 117
EBIT (resultat før renter og skat) 22 21
EBT (resultat før skat) 150 115

Forskellene mellem EBT resultatet i 2014 og 2013 skyldes primært afkastet på kapitalforvaltningen.

Yderligere oplysninger kan fås hos NRGi’s adm. direktør Søren Sørensen 20 69 30 01 eller selskabets formand Søren Egge Rasmussen 22 15 64 72.

NRGi køber Nordjysk Elhandel

Et af Danmarks største energiselskaber, NRGi har netop købt Nordjysk Elhandel af Neas Energy. Overtagelsen giver 52.000 nye kunder til NRGi og er led i en ambitiøs vækststrategi fra virksomhedens side.

NRGi, der har hovedkontor i Aarhus, har den 22. august indgået aftale med Neas Energy om køb af Nordjysk Elhandel. Med overtagelsen følger 52.000 nye elkunder til NRGi’s kunde-portefølje. Det svarer til en forøgelse af det eksisterende kundegrundlag på 25 procent.

Administrerende direktør hos NRGi, Søren Sørensen er tilfreds med aftalen, og han betegner opkøbet som strategisk vigtigt.

”Med købet af Nordjysk Elhandel ønsker vi at styrke vores kerneforretning, nemlig elsalg. Samtidig skal overtagelsen ses som et vigtigt skridt i vores ambitiøse planer om at stå stærkt i konkurrencen på energi-markedet,” udtaler Søren Sørensen.

Ifølge den administrerende direktør er NRGi’s mål at blive en af markedets mest lønsomme og største aktører. Han ser kundevolumen som den væsentligste forudsætning for de fremtidige vindere i elsalgsmarkedet, men understreger samtidig, at succesen ikke kommer uden fortsat fokus på værdiskabelse for andelshaverne og optimering af NRGi’s øvrige kommercielle aktiviteter.

Søren Sørensen fortæller desuden, at NRGi også i fremtiden vil vurdere potentielle muligheder for at indgå i branchekonsoliderende tiltag, der kan styrke forretningen.

Nordjysk Elhandel blev stiftet i 1998 af en række nordjyske elselskaber, og selskabet var inden opkøbet ejet af Neas Energy. Direktør Søren Agersbæk Jensen ser positivt på salget.

”I Neas Energy ligger vores kernekompetencer indenfor forvaltning af energiproduktion og engroshandel. Det har været spændende at være med til at ”åbne” privatkundemarkedet i Danmark. Men salg til private elkunder indgår ikke i vores strategi fremadrettet, og vi er derfor glade for at kunne sælge aktiviteterne til NRGi, der har vækstplaner for detailområdet,” forklarer Søren Agersbæk Jensen.

Parterne ønsker ikke at oplyse de økonomiske aspekter af opkøbet.

For nærmere oplysninger, kontakt:
Simon Karsø, kommunikationschef hos NRGi
Mobil: 25 35 74 29
Mail: sika@nrgi.dk

Overspænding i elnettet den 28. maj

NRGi’s forsikringsselskab Topdanmark er i fuld gang med at behandle de anmeldelser, der er indkommet i forbindelse med overspændingen i elnettet den 28. maj 2014.

I forbindelse med denne sagsbehandling er NRGi blevet bekendt med, at nogle forsikringsselskaber har fratrukket selvrisikoen, når de udbetaler erstatning for de skader, som denne konkrete overspænding har givet anledning til i området Hatting, Horsens, Juelsminde og Hedensted.

Er dette sket, og er man en af de husstande, der fra NRGi har fået et brev om overspændingen, så bedes man rette henvendelse til NRGi’s forsikringsselskab Topdanmark/ Katrine Anna Lauritsen rnv@topdanmark.dk 44 74 27 08 vedrørende drøftelse af sagens videre forløb.

Ved henvendelse bedes man have sit installationsnummer klar (Installationsnummeret fremgår af elregningen).

Hurtig strøm til elbiler hos NRGi i Horsens

Elbiloperatøren CLEVER og NRGi har gjort det endnu nemmere at være elbil-ejer. Nu kan elbilister nemlig lade elbilen hurtigt op på CLEVERs nye hurtiglade-stander, der netop er åbnet hos NRGi i Horsens.

CLEVERs nye 22 kW hurtiglade-stander står ved NRGi’s kontor på Bjerrevej i Horsens.
   
Med hurtiglade-standeren kan man lade to elbiler ad gangen, og den passer til alle moderne elbiler – også de nye modeller som Renault ZOE, Tesla Model S, Volkswagens e-up! og BMW i3. Det betyder, at alle elbiler nu kan få et skud ny energi i Horsens.

En del af et landsdækkende netværk
CLEVER står bag Danmarks største landsdækkende ladenetværk af hurtiglade-standere til elbiler. Ladenetværket består af både 50 kW hurtiglade-stationer og 22 kW hurtiglade-standere, og der bliver i øjeblikket etableret nye standere rundt omkring i Danmark.

- Med åbningen af den nye hurtiglade-stander i Horsens bliver CLEVERs ladenetværk endnu mere fintmasket til glæde for landets elbilister. Samtidig har vi nu mulighed for at levere hurtig opladning til alle elbiler på markedet – både de nuværende modeller, men også de mange nye spændende modeller, der er på vej, siger Lars Bording, adm. direktør i CLEVER.

Hos NRGi, der er et af de fem store energiselskaber, der ejer CLEVER, vil man gerne gøre en ekstra indsats for at sætte fokus på bæredygtig energiforsyning.

- Vi vil gerne bidrage til, at flere danskere vælger elbilen. Salget af elbilerne tager fart – allerede nu er sidste års niveau overgået. Så hos NRGi tror vi på, at langt flere danskere vil køre i elbiler fremover, og at de ladeløsninger, som CLEVER tilbyder, er løsninger, som vi alle i vid udstrækning vil komme til at bruge i fremtiden, når vi skal lade vores biler op. Med opladning ved vores kontorer, bliver det også nemmere for medarbejdere, der ønsker at køre i elbil, udtaler Søren Sørensen, adm. direktør i NRGi.

NRGi åbner også en ladestander ved deres hovedkontor i Aarhus i den kommende uge.

Fakta om CLEVERs landsdækkende ladenetværk:

  • CLEVERs ladenetværk består af mere end 250 ladepunkter. Heraf 58 styks 50 kW hurtiglade-stationer og mere end 75 styks 22 kW hurtiglade-standere (to udtag) samt 52 ladestandere på 3,7 kW.
  • CLEVER kan, som den eneste operatør i Danmark, tilbyde hurtigopladning på 50 kW, hvor man på 20-30 minutter kan lade sin elbil op, og hurtiglade-stationerne i CLEVERs ladenetværk vil fremover være både CHAdeMO og Combo2 hurtigopladning.
  • CLEVER planlægger i 2014 at etablere 50 styks 50 kW hurtiglade-stationer (Combo2) og 100 styks 22 kW hurtiglade-standere (to udtag) (Type 2).
  • Ladenetværket muliggør opladning af alle moderne elbiler, der findes på det danske marked og understøtter samtidig alle udbredte ladeteknologier.
  • Samtidig tilbyder CLEVER sine kunder en hjemmeladeløsning – dvs. en ladeboks, som installeres typisk i folks garage eller på arbejdspladser, som gør det muligt at lade nemt, hurtigt og sikkert på adressen.

Fibia godkendt

Konkurrencestyrelsen har godkendt SEAS-NVE og NRGi’s fusion af fiberaktiviteterne.

Alt er nu på plads, og Fibia bliver en realitet den 1. september 2014. Fibia er en fusion af fiberaktiviteterne hos henholdsvis SEAS-NVE og NRGi.
  
”Det er glædeligt, at vi har fået godkendelsen inden sommerferien, for vi har rigtig mange ting, som vi skal have på plads inden lanceringen af vores nye selskab den 1. september,” siger Ole Hillebrandt, der er konstitueret direktør for Fibia.
  
Fibia etableres som et selvstændigt selskab med aktiver på 2,5 milliarder kroner, og der bliver indskudt et betydeligt kapitalbeløb, som sikrer, at Fibia i de kommende år kan sætte fart på udrulningen af fibernet. I første omgang vil Fibia koncentrere sig om SEAS-NVE og NRGi’s respektive regioner, men ambitionerne er større end Sjælland og Østjylland. Ved etableringen ejer SEAS-NVE 65,5 procent af Fibia, mens NRGi’s ejerandel er på 34,5 procent.
  
”Det er en rigtig god nyhed, at vi nu har alle formalia på plads, så vi kan begynde vores nye rejse med Fibia og alle de spændende muligheder, som et slagkraftigt fibernetselskab giver,” siger Ole Hillebrandt.
  
Kunderne vil stadig blive tilbudt de populære produkter fra Waoo!, der er kendt for at levere Danmarks hurtigste internet til konkurrencedygtige priser. Waoo! er for tredje år i træk netop blevet kåret af danske forbrugere som Danmarks bedste internetudbyder.
  
For yderligere information, kontakt:
SEAS-NVE, Kristoffer Høst-Madsen, presseansvarlig, tlf.: 70 29 24 53
NRGi, Søren Sørensen, administrerende direktør NRGi, tlf.: 20 69 30 01

Sjællandske MJ Elektro slutter sig til EL:CON

El- og sikringsinstallatørvirksomheden MJ Elektro i Roskilde med 100 medarbejdere bliver fremover en del af den landsdækkende elinstallatørvirksomhed EL:CON.

At sjællandske MJ Elektro tilslutter sig EL:CON, som dermed bliver suppleret med endnu en sjællandsk lokation ud over den eksisterende i Glostrup, er for Søren Sørensen, EL:CONs bestyrelsesformand og adm. direktør i NRGi, en naturlig konsekvens af EL:CONs strategi om at stå stærkt i Danmarks vækstområder:
»Ved at samle kræfterne opnår EL:CON bedre geografisk dækning i det østlige Danmark, og står dermed en stærkere i forhold til både de sjællandske og landsdækkende kunder. Kunderne vil opleve et styrket EL:CON på Sjælland i forhold til blandt andet sikringsopgaver og større projekter, hvor MJ Elektro er rigtig stærke,« siger Søren Sørensen.

»Med MJ Elektro som en del af EL:CON får vi en sund og veldrevet virksomhed med på holdet, og vores kunder kommer fremover til at opleve os som en meget mere aktiv spiller på Sjælland. MJ Elektro har de seneste år udviklet sig markant og gør det rigtig godt inden for deres forretningsområder. Deres kundeportefølje tæller en række gode kunder, der nyder godt af det høje tekniske kompetenceniveau, som medarbejderne i MJ Elektro besidder,« siger Lars Juul, adm. direktør i EL:CON Gruppen A/S og fortsætter:
»Alt i alt supplerer vi hinanden fremragende på en lang række områder – lige fra kompetencer og geografisk placering til medarbejdere og virksomhedskultur.«

Palle Jensen fra MJ Elektro siger:

»Beslutningen om, at vores velfungerende virksomhed fremover skal være en del af EL:CON, er taget i fuld enighed og af lyst til at udvikle forretningen yderligere – ikke af nød,« og Anders Jensen fra MJ Elektro, supplerer:
»Som en del af en landsdækkende virksomhed får vores kunder glæde af en langt bredere vifte af kompetencer. Desuden får vi en økonomisk solid ejer i ryggen, der på en helt anden måde kan booste den positive udvikling, som vi selv har sat i gang.«
Begge ejere af MJ Elektro ser frem til at opleve både udviklingspotentiale og synergieffekt i det nye familieskab.

EL:CON har indgået aftale med MJ Elektro om overtagelse med virkning fra 1. juli 2014.
Virksomheden vil frem mod årsskiftet blive fuldt integreret i EL:CON med de tidligere ejere i MJ Elektro, Palle Jensen og Anders Jensen, som ledere af den nye EL:CONafdeling i Roskilde. MJ Elektro tilfører EL:CON 100 loyale medarbejdere, adgang til attraktive kunder og samarbejdspartnere samt en innovativ tilgang til markedet, som kan bidrage til at udvikle EL:CON i forhold til salg, strategi og ledelse.
»Jeg er glad og stolt over, at ejerne af MJ Elektro har valgt EL:CON af lyst til udvikling og samarbejde,« slutter Lars Juul, adm. direktør i EL:CON Gruppen A/S.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Lars Juul, adm. direktør i EL:CON Gruppen A/S – lj@elcon-as.dk // 4122 2206

SEAS-NVE og NRGi sammenlægger fiberaktiviteterne

SEAS-NVE og NRGi er blevet enige om at sammenlægge de to selskabers fiberaktiviteter. Det fælles selskab får navnet Fibia og bliver en ledende aktør i udbygningen af lynhurtigt fibernet, hvilket skal sikre lokal, regional og national udvikling og konkurrencekraft til glæde og gavn for andelshaverne og Danmark.

”Dette er en historisk fusion, der vil få betydning for udbredelsen af lynhurtigt internet i Danmark. Ved at sammenlægge vores fiberaktiviteter i Fibia kommer vi til at stå endnu stærkere i et konkurrenceudsat marked, og vi kan komme ud med fibernet til endnu flere af vores andelshavere. Fibia bliver en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur. Derigennem sikrer vi lokal, regional og national udvikling og konkurrencekraft,” siger Jesper Hjulmand, administrerende direktør i SEAS-NVE og bestyrelsesformand i Fibia.

Fibia etableres som et selvstændigt selskab med aktiver på 2,5 milliarder kroner, og der bliver indskudt et betydeligt kapitalbeløb, som sikrer, at Fibia i de kommende år kan sætte fart på udrulningen af fibernet. I første omgang vil Fibia koncentrere sig om SEAS-NVE og NRGi’s respektive regioner, men ambitionerne er større end Sjælland og Østjylland. Ved etableringen ejer SEAS-NVE 65,5 procent af Fibia, mens NRGi’s ejerandel er på 34,5 procent.

”Vi opnår betydelige stordriftsfordele ved sammenlægningen af fiberaktiviteterne i Fibia, og de fordele vil komme andelshaverne til gode ved, at vi skaber et endnu mere effektivt og lønsomt selskab,” siger Søren Sørensen, administrerende direktør i NRGi.

Kunderne vil stadig blive tilbudt de populære produkter fra Waoo!, der er kendt for at levere Danmarks hurtigste internet til konkurrencedygtige priser. Waoo! er for tredje år i træk netop blevet kåret af danske forbrugere som Danmarks bedste internetudbyder.

Åben alliance

Fibia bliver det største fibernetselskab i Danmark. Selskabet har passeret mere end 200.000 husstande og erhvervsvirksomheder med fibernet, og har over 70.000 kunder.

”Fiberaktiviteterne i SEAS-NVE og NRGi passer rigtig godt sammen, men vi vil gerne have flere med. Derfor er vi meget åbne for dialog med andre fibernetselskaber, der kan se en fordel i at blive en del af Fibia,” siger Jesper Hjulmand.

Fibia har et stort potentiale med mere end 600.000 hustande og over 65.000 erhvervsvirksomheder i Region Sjælland og i Østjylland. Herudover har Fibia også fibernet og kunder i Storkøbenhavn, og selskabet planlægger at investere et milliardbeløb over de kommende år, der skal sikre, at flest mulige hustande og erhvervsvirksomheder kan få fremtidens infrastruktur - fibernet. Eksisterende fibernetkunder i henholdsvis SEAS-NVE og NRGi fortsætter på samme vilkår som hidtil og vil fortsat opleve den samme gode service leveret af Fibia.

Fusionen af de to selskaber afventer konkurrencemyndighedernes endelige godkendelse.

Green Tech Center skubber til elbilisme ved indvielsen

Banebrydende energiløsninger og nye grønne arbejdspladser er målet for det levende laboratorium, der åbner på tirsdag. Sammen med klimapartneren NRGi etableres en ny ladestation til elbiler, der ventes at blive afgørende for forsyningssikkerheden af vedvarende energi.

I en verden, hvor el-produktionen i høj grad afhænger af vejret, især sol og vind, kan bilisterne komme til at spille en helt central rolle for strømforsyningssikkerheden. Når vinden blæser, og solen skinner, kan elbilejeren tanke billigt op og måske senere sende strømmen tilbage i ellnettet, hvis vindmøllerne står stille, og himlen gemmer sig bag et tæt skydække.
Hvordan elbiler bedst indgår i forsyningsnettet, skal blandt andet undersøges i det nye levende laboratorium, Green Tech Center i Vejle, som sammen med energipartneren NRGi åbner en ny hurtiglade-stander fra elbiloperatøren CLEVER. Ladestanderen står klar, når Green Tech Center indvies den 24. juni 2014.

Dagen bliver en mærkedag for grøn energiteknologi, hvor H.K.H. Kronprins Frederik med et tryk på den grønne knap officielt starter det grønne vækstlokomotiv i Vejle, der både skal skabe nye arbejdspladser og være med til at sikre opfyldelsen af nationale og internationale klimamål.

- Når en rollemodel som Hans Kongelige Højhed kører i en elbil, er han med til at skubbe gang i elbilismen, som er så vigtig for omstillingen til grøn energiteknologi. Vi bidrager ved at være med til at sikre infrastrukturen. For at sikre den bedst mulige platform for fremtidens intelligente og miljøvenlige transportform er det afgørende at infrastrukturen er på plads, siger NRGi’s administrerende direktør Søren Sørensen

I rækken af åbningstalere ses bl.a. Klima- Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R), regionsrådsformand Carl Holst (V), borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) og rektor ved SDU professor Henrik Dam.

NRGi har været med fra begyndelsen som klimapartner til Green Tech Center og sidder i Green Tech Centers Advisory Board.

Ladestationen, der passer til alle moderne elbiler, er fra elbiloperatøren CLEVER, som NRGi er medejer af. To elbiler kan lade ad gangen på ladestanderen, der indgår som en del af CLEVERs landsdækkende ladenetværk og aktiveres med et opladningskort.

- Elbilismen er endnu under udvikling herhjemme. Vores opgave er at gå forrest og facilitere udviklingen, være med til at bane vejen for dansk green tech ude i verden. Og herhjemme. At man skal kunne lade sin elbil op ved Green Tech Centers indvielse må jo siges at være oplagt, siger CEO Jørgen Andersen, Green Tech Center, der forventer, at centret kommer til at skabe 1.000 nye vidensarbejdspladser i området.

Taxameter i kontakterne

Minut for minut, krone for krone kan man nu følge forbruget af vindmøllestrøm i Green Tech Centers Advice House i Vejle. Bag det øjenåbnende initiativ står klimapartneren NRGi.

Når blæsten får vindmøllerne til at snurre, falder prisen på el. Ligesom den stiger sidst på eftermiddagen, når familierne kommer hjem fra en lang dag på job og i institutioner og tænder for hele huset.

I princippet kan alt fra vejr over politik til krig og katastrofer påvirke elpriserne. For strøm er en vare, der er vanskelig at lagerføre. Den skal helst bruges straks, og priserne svinger snildt 25-30 øre pr. kWh i dagtimerne. Både miljømæssigt og økonomisk er der altså gevinster at hente ved at følge prisudviklingen og tilpasse sit elforbrug.

Det bliver nu muligt i det levende laboratorium Green Tech Centers tilknyttede Advice House i Vejle. Energiselskabet NRGi, som netop har indgået en klimapartnerskabsaftale med Green Tech Center, har monteret et forbrugsovervågningssystem, så alle 150 medarbejdere i det 5.500 m2 store byggeri løbende kan følge forbruget af ren vindmøllestrøm og de heraf stærkt svingende timepriser på el.

- Ujævne forsyninger og ujævnt forbrug er én af de store udfordringer ved at udnytte vedvarende energi. Man kan jo ikke bare skovle noget mere kul på, når familien Danmark kommer hjem og tænder for tv’et, vaskemaskinen og computeren. Vi bliver nødt til i et eller andet omfang at analysere og strømline forbruget, siger Søren Sørensen, administrerende direktør, NRGi.

Meningen med aftalen er først og fremmest at undersøge forbruget til glæde for Green Tech Centers virksomheder og forskere understreger direktør Jørgen Andersen.

- Med svingende priser kan det ikke udelukkes, at vi finder grimme overraskelser på elregningen. Men samtidig kan systemet skærpe opmærksomheden på, hvordan det bedst betaler sig at sammensætte og time sit elforbrug, hvilket jo er ét af hovedformålene med flere af vores smart grid-projekter, udtaler Jørgen Andersen.

Første kvartal 2014

Resultatet af første kvartal 2013 endte hos NRGi med et plus på 54,1 MDKK før skat. Omsætningen er faldet i forhold til første kvartal 2013. På trods af det ligger driftsresultatet før renter og skat 2,5 MDKK over sidste års tal, og det er over det forventede for året. Faldet i omsætningen skyldes primært den milde vinterperiode, hvor der har været et mindre forbrug af el.

Den væsentligste afvigelse for omsætningen i perioden er Infrastrukturdivisionen, hvor NRGi Net har en omsætning, der er under sidste års tal i første kvartal. Dette kompenseres delvist af andre aktiviteter, herunder væsentligst Installationsdivisionen, der er over aktivitetsniveauet for sidste år. Dette skyldes ligeledes vejret, da den milde vinter har medført, at det har været muligt at udføre flere anlægsopgaver.

Administrerende direktør Søren Sørensen ser med tilfredshed på at samtlige divisioner i første kvartal viser bedre resultater end forventet. Særligt positivt er det, at fibernetaktiviteten nu for andet kvartal i træk har realiseret et positivt resultat før af- og nedskrivninger. Direktøren hæfter sig ligeledes ved, at forbrugertilliden i april er steget til 5,5 mod 5,0 i marts. Sidste år i april lå den på -2,8.

”Det giver os en tro på, at krisen nu er ved at være lagt bag os, og det skaber et bedre fundament for os, når vi skal ud og realisere vore visioner om at skabe bæredygtige løsninger, der skaber værdi for vore kunder og andelshavere”, fortæller Søren Sørensen.

Ordretilgangen i Produktsalgsdivisionen har i første kvartal ikke været stor nok til, at der kan opnås en positiv drift. Ved udgangen af kvartalet er virksomheden Technical Traffic Solutions A/S frasolgt divisionen, og trafiksystemer er ikke fremover en del af divisionens aktiviteter, idet der fokuseres på nyt produktsortiment fra Veksø inden for byrumsmiljø og belysning.

Søren Sørensen konstaterer, at Installationsdivisionen har vundet en række udbud på vedligeholdelse og udskiftning af vejbelysning for længere perioder. Dette sikrer både at de pågældende belysningsenheder bliver udskiftet med nye energibesparende lyskilder til gavn for både pengepung og miljø, men også at der er sikret arbejde med vedligeholdelsen i en årrække fremover.

NRGi’s formand Søren Egge Rasmussen glæder sig over at NRGi atter har leveret nogle flotte regnskabstal i forbindelse med arbejdet på at understøtte de overordnede politiske målsætninger i forbindelse med energibesparelser, optimal udnyttelse af energien, reduktion af CO2 udledningen, udbredelse af fibernettet og mu-lighederne for at etablere mere vedvarende energi.

NRGi’s produktpalette giver unikke muligheder for at tænke i helheder og bæredygtighed, og den sikrer, at der fokuseres på både energieffektivisering, digital kommunikation, produktion af vedvarende energi og in-novative produkter til både byrum, erhvervsliv og husholdningen

Sammen med rabatmodellen bidrager disse aktiviteter til at skabe en reel værdi af at være andelshaver, slutter formanden.

MDKK 1. kvartal
  Realiseret 2013 Realiseret 2014
Omsætning 575,9 566,8
EBITDA (resultat før renter og afskrivninger) 60,4 64,7
EBIT (resultat før renter) 14,1 16,6
EBT (resultat før skat) 99,9 54,1