NYHEDER

HITSA A/S køber VEKSØ A/S og samtidig bliver Den Sociale Kapitalfond Invest ny aktionær i HITSA A/S.

NRGi-koncernen har solgt forretningsenheden VEKSØ til den danske virksomhed HITSA. Samtidig har Den Sociale Kapitalfond Invest indgået partnerskab med HITSA om at investere i selskabet. Med købet ønsker HITSA at skabe en nordisk markedsleder inden for byrumsløsninger med særlig vægt på byrumsinventar, der fremmer livskvalitet, bæredygtighed og social inklusion.

Det østjyske energiselskab, NRGi har solgt forretningsenheden VEKSØ til virksomheden HITSA. Målet er ifølge adm. direktør for HITSA, Søren Schultz og direktør Henrik Andersen, at skabe en markedsledende virksomhed i Norden inden for byrumsløsninger:

”Målsætningen med opkøbet af VEKSØ er, sammen med HITSA, at skabe en markedsledende position i Danmark og en betydelig position på det nordiske marked indenfor byrumsinventar. Strategien har grobund i vor evne og vilje til at være tæt på kunderne og opfylde kundernes behov. Dette skal sikre en sund forretning, hvor vi samtidig tager et samfundsmæssigt og socialt ansvar. En vigtig forudsætning herfor er en fælles og dedikeret indsats af de dygtige og engagerede medarbejdere der er i såvel HITSA som VEKSØ,” siger Søren Schultz.

Med salget ønsker NRGi at styrke og fremtidssikre VEKSØ: 

”På den lange bane er det afgørende for VEKSØ, at virksomheden får en større volumen, end vi har kunnet skabe organisk. Og det sikrer vi med salget til HITSA. Desuden betyder det nye set up, at VEKSØs og HITSAs kompetencer kombineres, og det nye miks af fælles kompetencer vil i fremtiden skabe en slagkraftig enhed med høj konkurrencedygtighed,” siger Jacob Vittrup, administrerende direktør, NRGi. Han tilføjer: ”Med salget til HITSA sikrer vi, at VEKSØ forbliver en dansk virksomhed, og vi sikrer danske arbejdspladser i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond Invest, der er medinvestor på HITSAs opkøb,” siger Jacob Vittrup.

Den Sociale Kapitalfond Invest ser også attraktive muligheder i investeringen i HITSA+Veksø:

”Vi har siden vores første møde med ledelsen i HITSA oplevet et fælles værdigrundlag, hvor god forretning bygger på en stærk virksomhedskultur, hvor man tager særligt vare på hinanden. HITSA er en virksomhed med høje vækstrater og god indtjening – kombineret med at en væsentlig del af medarbejderne kommer fra kanten af arbejdsmarkedet. Vi vurderer at HITSA og Veksø kan blive en fremtidig rollemodel for hvordan man kan kombinere god forretning og særlig social ansvarlighed, og det vil vi gerne bidrage til”, udtaler Lars Jannick Johansen, Managing Partner i Den Sociale Kapitalfond Invest, der fremover ejer ca. 40 pct. af det nye selskab.

Parterne er enige om ikke at offentliggøre transaktionsprisen.

Sådan får du skik på elforbruget i 2018

2017 er ovre, og det er tid til at gøre status på årets elforbrug. Har du brugt mere strøm, end du regnede med, er det nu du skal få de gode energivaner for 2018 på plads. Energirådgiver Benny Hebsgaard fortæller her, hvordan du kan holde øje med dit elforbrug og guider til hjemmets mest almindelige strømslugere.

Med overgangen til et nyt år er det tid til at gøre status på det forgangne – også når det gælder dit elforbrug. Er du en af de danskere, der ved årsskiftet har brugt mere strøm i 2017 end du forventede, er det en god idé at tjekke dit elforbrug jævnligt i 2018. På den måde kan du holde øje med dit faktiske forbrug og se, om det passer med det forventede årsforbrug, lyder råder fra Benny Hebsgaard, energirådgiver i NRGi.

- Der kan være mange grunde til, at ens energiforbrug – og dermed også elregninger – ændrer sig. Hvis der sker en permanent ændring som flere eller færre beboere i husstanden, eller at børn bliver teenagere, har det indvirkning på, hvor meget strøm I bruger. Det kan også være sæsonbetonede og tidsbegrænsede faktorer som årstider, barselsorlov og ferie. Men det kan også skyldes, at dine energivaner har ændret sig – og dem kan du let justere til et lavere forbrug. Har du eks. fået flere strømkrævende apparater? Og husker du at slukke på stikkontakten, når de ikke er i brug? F.eks. espressomaskinen og spillekonsollen brænder meget strøm af, når den røde standbylampe lyser, fortæller han.

Lav et overslag på dit forbrug

Du kan danne dig et overblik over dit forbrug ved løbende at holde øje med brugte kilowatt-timer på din elmåler og gange det med prisen for el, råder Benny Hebsgaard.

- Aflæs din elmåler måned for måned. Start i dag, og tænk en måned frem. Tommelfingerreglen er, at en kilowatt-time koster ca. 2-2,50 kr., så ganger du antal brugte kilowatt-timer med prisen, har du en god indikator for den samlede udgift. Energiselskaberne sender løbende korrektioner ud enten fire eller 12 gange i løbet af et år, alt efter om elmåleren er fjernaflæst eller ej, så accontobeløbet tilpasser sig forbruget. Mange selskaber har også selvbetjeningsløsninger, hvor du som kunde kan logge ind og se hvor meget du er blevet faktureret over et år, forklarer han.

En gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn i et hus på 150 m2 har en gennemsnitlig årlig elregning på 10.100 kr.

Gå på jagt efter skjulte strømslugere

Hvis dit forbrug i 2017 var højere end forventet, er det værd at gå din bolig igennem for apparater eller installationer, der brænder el af, uden du tænker over det. Faktisk kan du nedbringe dit forbrug med 10-15 pct. bare ved at blive mere opmærksom på dit forbrug.

Her er fem skjulte strømslugere, der optræder i mange danske hjem.

 • Gamle cirkulationspumper. Mange boliger har en cirkulationspumpe, der sørger for, at varmt vand cirkulerer rundt til hjemmets radiatorer eller til gulvvarmens slanger. Modsat de nyere pumper har de gamle tre-trins pumper et højt elforbrug, fordi de kører for fuld kraft hele tiden, og står dermed for ca. 10 procent af en gennemsnitlig boligs samlede elforbrug. Ved at skifte til en A-mærket selvregulerende pumpe, kan du spare op mod 700 kr. om året i elforbrug.
 • Standbystrøm. Sluk altid på stikkontakten, når du ikke bruger hjemmets elektriske apparater. Standbystrøm udgør op mod 10 procent af elforbruget i private hjem og stammer fra alt fra mikrobølgeovn, foodprocessor og espressomaskine til tv, computer og spillekonsol. Husker du at slukke på kontakten, når apparaterne ikke er i brug, kan du spare op til 1000 kr. om året.
 • Glødepærer. Besparelserne er store, hvis du udskifter hjemmets glødepærer med LED-pærer. Ifølge Energistyrelsen kan du spare 4.750 kr. i pærernes levetid, hvis du udskifter 5 halogenspots på 35 watt med LED.
 • Tørretumbler. At man ikke kan hænge tøjet til tørre på tørresnoren udenfor i vinterhalvåret er en udbredt misforståelse. Det kan man godt; det tager blot længere tid for tøjet at tørre. Tørretumbleren er en kæmpe økonomisk udgift, og en familie med to børn og to voksne kan i gennemsnit spare 776 kr. om året, hvis de hænger vasketøjet til tørre i stedet for at bruge en A-mærket tørretumbler. Skal du anskaffe dig en ny tørretumbler, så gå efter A-mærket og så mange +’er som muligt. Det koster ca. 5,5 kr. pr. gang i en A-mærket tørretumbler og 2 kr. pr. gang i en A+++-mærket.
 • Vaske- og opvaskemaskine. Du opnår en strømbesparelse på ca. 55 procent ved at halvere temperaturen, når du vasker tøj, mens en opvask på 50 frem for 65 grader giver en strømbesparelse på 10-20 procent. Husk desuden altid at fylde vaske- og opvaskemaskinen helt op.

Elmåleren løb stærkt i 2017

Der var fart på elmålerne i 2017, viser ny opgørelse over områdeforbruget i NRGi’s forsyningsområde.

1.979.762 MWh.

Det er tallet for østjydernes elforbrug i 2017, der steg med 59.213 MWh i forhold til samme periode året før.

Selvom stigningen blot lyder på ca. 3%, svarer det til 16.100 husstandes årlige strømforbrug, eller det samme som forbruget i Hinnerup og Hørning tilsammen.

Energirådgiver hos NRGi, Benny Hebsgaard, peger primært på industrien og erhverv, som de områder, der trækker forbruget op.

”Vi ser et lettere stigende elforbrug hos private, som tilskrives vores stigende antal el- og underholdningsapparater i hjemmene, men samtidig bliver forbrugerne mere opmærksomme på metoder til at spare. Stigningen skyldes primært, at der er godt gang i industrien og erhvervslivet, hvor fx byggebranchen stadig nyder godt af en stigende efterspørgsel, forklarer han.”

Energirådgiveren ser også i stigende grad en udskiftning af gamle olie- og gaskedler, der bliver erstattet af varmepumper, og det påvirker også stigningen i lettere grad.

Vi bliver stadig grønnere

Selvom forbruget stiger, udvikler elforbruget sig i en grønnere retning på flere niveauer.

”Der bliver løbende investeret i at gøre mere af energiproduktionen vedvarende, så kilderne vi får strømmen fra bliver grønnere og grønnere. Samtidig bliver EU-krav til vores elektroniske apparater skærpet, så de hele tiden bliver mere energieffektive, og man arbejder i det hele taget imod at gøre elforbruget og elnettet mere intelligent, så det bliver lettere at spare på strømmen, fortæller Benny Hebsgaard.”

Glemte du at slukke lys, og var du generelt lidt for rundhåndet med at bruge strøm i 2017, kan du følge disse fem råd og spare på strømmen i 2018.

 • Vær bevidst om dit forbrug - et normalt forbrug forventes at ligge på ca. 1000-1500 kWh pr. person.
 • Sluk for standbystrømmen - mange kan spare op til 10 % på deres elforbrug.
 • Brug tænd/sluk-ure – de hjælper dig med at spare på strømmen.
 • Udskift de gamle strømslugere med mere energivenlige produkter med Svanemærket og A+++.
 • Skift til LED-belysning.

Benny Hebsgaard forventer fortsat et lettere stigende elforbrug i 2018.

Tal og Fakta

Områdeforbrug (målt fra 1/1-30/11)

 • 2017: 1.979.762 MWh
 • 2016: 1.920.549 MWh
 • 2015:1.875.466 MWh

Nyt partnerskab satser på høj sol

Det østjyske energiselskab NRGi investerer et trecifret millionbeløb i et nyt partnerskab med Better Energy, som er en af landets førende udviklere af solcelleparker. Partnerne vil sammen udbrede solenergi og kommer til at råde over landets tredjestørste solcellepark.

112 fodboldbaner.

Det er størrelsen på Danmarks tredjestørste solcellepark, som NRGi og Better Energy netop har indgået et partnerskab om.

Udover parken, der er beliggende i Nees ved Lemvig, omfatter partnerskabet yderligere en solcellepark ved Horslunde på Lolland. Sammen vil de to parker dække ca. 14.500 husstandes årlige elforbrug med vedvarende energi fra sol. Det svarer til, at en by som Ikast udelukkende blev forsynet med solenergi.

”Solenergi er et interessant supplement til vindenergi og rummer et stort forretningsmæssigt potentiale. Vi tror på, at solenergi over de kommende år vil få en mere central betydning i omstillingen til et mere bæredygtigt og grønt energisystem, og det er en omstilling, NRGi skal være en del af. Better Energy er en stærk spiller med den ekspertise, der skal til, for at vi kan sætte skub i udviklingen.”, fortæller Jakob Bundgaard, Koncerndirektør for Strategi og Renewables i NRGi.

Siden etableringen i 2012 har danske Better Energy med opførelsen af mere end 150 MW solenergikapacitet været en af de hurtigst voksende virksomheder inden for solenergi.

”Vi har tidligt set potentialet i solenergi og valgt at blive verdens bedste inden for denne energiteknologi. Vi besidder en fuldt integreret værdikæde inden for udvikling, design og opførelse af solcelleparker, der gør os i stand til at drive prisen på solenergi ned. Vi mener, at det er her, vi kan bidrage mest til den grønne omstilling,” siger Rasmus Lildholdt Kjær, managing director i Better Energy.

Solcelleparkerne i Horslunde og Nees bidrager med en samlet kapacitet på 53,3 MWp til NRGi’s voksende portefølje af vedvarende energi, der også tæller 53,2 MW vindenergi og investeringer for ca. 1 mia. kr.

Investeringen i sol er den første af sin karaktér for NRGi, mens man hidtil har investeret i vind. Det er dog ikke energiformen, der har været afgørende for, hvad man har investeret i:

”Vi har hele tiden været på udkig efter markedsmodnede projekter og potentielt set inden for alle typer vedvarende energi. Det væsentlige er, at de bliver økonomisk rentable, og at de batter noget i vores bidrag til omstillingen på længere sigt,” fortæller Jakob Bundgaard.

Sammen med forretningspotentialet er netop omstillingen til et grønnere energisystem en væsentlig drivkraft for Better Energy, der ser gode muligheder for synergi i det nyetablerede samarbejde:

”Vi ser et stort potentiale for billig og grøn energi i Danmark, hvor solenergi vil være en væsentlig bidragsyder. Det er derfor meget positivt, at et af landets store energiselskaber som NRGi også ser mulighederne i at investere i solenergi og bidrager med forretningsmæssig styrke og kapital,” slutter Rasmus Lildholdt Kjær.

Parterne vil fortsat være på udkig efter nye fælles danske solprojekter over de næste år.

NRGi styrker sin grønne profil

Det østjyske energiselskab, NRGi har netop indgået aftale om at købe selskaberne Natur Energi og Gul Strøm. Med købet får NRGi bl.a. 60.000 kunder, der modtager strøm fra vedvarende energikilder, og dermed styrker selskabet sin grønne profil markant.Det østjyske energiselskab, NRGi har netop indgået aftale om at købe selskaberne Natur Energi og Gul Strøm. Med købet får NRGi bl.a. 60.000 kunder, der modtager strøm fra vedvarende energikilder, og dermed styrker selskabet sin grønne profil markant.

Det østjyske energiselskab, NRGi overtager ejerskabet af selskaberne Natur Energi og Gul Strøm. Handlen, der indbefatter 100.000 kunder, går godt i spænd med NRGi’s vækstmål og missionen om at spille en aktiv rolle i den bæredygtige omstilling.

”Købet af Natur Energi og Gul Strøm er et perfekt strategisk match for NRGi. Med de to nye selskaber vil vi bidrage endnu mere til den grønne omstilling, idet vi får 60.000 nye kunder, der har valgt at få deres energi leveret fra vindmøller. Det er vigtigt for NRGi,” udtaler adm. dir. i NRGi, Jacob Vittrup.

Direktøren understreger samtidig, at handlen også sker som led i at udvikle forretningen.

”Med de to nye selskaber får vi en langt større volumen, som vi har i sinde at bruge og videreudvikle fremadrettet. Vi har en sund og langsigtet forretning, og vi skal fortsat have fokus på at udvikle NRGi og ikke mindst tjene penge, som bl.a. skal bruges til at investere i den grønne omstilling i Danmark,” lyder det fra Jacob Vittrup.

Visionen bag overtagelsen er desuden at styrke NRGi’s position på markedet. Det skal blandt andet ske ved at skabe en fælles virksomhed med branchens bedste kundeservice og ved at investere massivt i markedet og derved udvikle forretningen til i fremtiden at stå endnu stærkere.

Direktør for NRGi’s elsalgs-forretning, Jesper Bak Olesen fortæller endvidere, at det bliver ’business as usual’ for kunderne i de to selskaber. Helt konkret betyder det, at de vilkår, kunder har i dag, videreføres. Desuden vil kundeservice kunne kontaktes på samme vis som før opkøbet.

Jesper Bak Olesen fortæller desuden, at Natur Energi og Gul Strøm gennem årene har klaret sig bemærkelsesværdig godt på det danske elmarked.

”Vi får nu to rigtig stærke kundepositioner, der har opnået flotte resultater gennem årene. De har haft en meget ambitiøs strategi med fokus på at opnå en attraktiv position på markedet, og i den proces har de turde at være ’den kreative dreng i klassen’. Begge selskaber kendetegnes ved at have en meget høj kundetilfredshed,” fortæller Jesper Bak Olesen. 

Aftalens parter afventer nu konkurrencemyndighedernes godkendelse. Parterne ønsker ikke at offentliggøre prisen.
    

Kontaktoplysninger:

Simon Karsø, kommunikationschef i NRGi
Mail: sika@nrgi.dk
Mobil: 25 35 74 29

 

Lægger du elektronik under juletræet? Så pas på disse strømsyndere

Elektronik står efter år højt på danskernes ønskelister, men inden du begiver dig ud i juletrafikken for at købe et tv eller en espressomaskine til din nærmeste, bør du sætte dig ind i apparatets energivenlighed, så du ikke sender modtagerens elregning i vejret. Energirådgiver Benny Hebsgaard guider herunder til, hvordan du undgår de strømslugende apparater i julegavejagten.

December er over os, og danskerne har travlt med julegaveindkøbene. Elektronik i form af tv-apparater, gadgets, spillekonsoller og køkkenudstyr er gengangere på danskernes ønskelister, men de færreste sætter sig ind i produkternes energivenlighed, inden de skriver dem på listen. Derfor gør du som julegaveindkøber modtageren en tjeneste, hvis du sætter dig ind i, hvilke modeller der bruger mindst strøm, råder Benny Hebsgaard, der er energirådgiver hos NRGi:

- Før du bruger hele julegavebudgettet på det første tilbud på elektronik, du spotter, er det en god idé at undersøge apparatets energivenlighed. For de produkter, der sælger bedst, er ikke nødvendigvis fornuftige langsigtede investeringer, siger han.

Undgå gamle modeller og tjek energiklassen

Nogle finder fortsat glæde i at foretage julegaveindkøbene i de fysiske butikker, hvor man kan få rådgivning om de elektroniske apparater. Men stadig flere shopper online, og det kan have konsekvenser for vores dømmekraft i forhold til de produkterne, vi køber.

- På webshoppen har du ikke mulighed for at spørge en ekspedient til råds, og derfor er det ekstra vigtigt, at du har nogle forholdsregler, så kan du styre uden om de største strømtyve. Mit bedste råd er undgå de billigste modeller, da de ofte er ældre modeller med en dårlig energimærkning og derfor dyre i drift og til skade for miljøet. En god rettesnor for elektroniks energivenlighed er energimærket. Vælg produkter i energiklasse A og gå efter så mange +’er som muligt, siger Benny Hebsgaard.

Han fortsætter:

- Køkkenmaskiner i forskellige afskygninger har reserveret en plads under mange juletræer. For eksempel er espressomaskinen et stort hit, men den er også et af de mest strømslugende apparater, når den står på standbystrøm. Lader man en almindelig maskine på 1400 watt stå tændt i over 30 minutter hver dag, koster det ca. 510 kr. om året i forbrug. Får du fingrene i en, skal du derfor gå efter energimærke A++ og slukke maskinen helt, når du ikke bruger den.

Underholdning sluger strøm

På de fleste danskeres ønskesedler indtager den elektroniske underholdning en topplacering. Men her skal du også være opmærksom på, hvor meget energi apparaterne brænder af, råder Benny Hebsgaard.

- Ligesom espressomaskinen er underholdningsapparater som computere, iPad, tv og spillekonsoller blandt de mest strømslugende. Hovedreglen er igen at gå efter det højeste energimærke. Et tv på 42” med energimærke B koster for eksempel 280 kr. om året i strøm, hvis det i gennemsnit er tændt fire timer dagligt, mens et med A++ kun koster 110 kr., siger han og fortsætter:

- Underholdningsapparaterne bruger desuden meget strøm, når de står på standby. Derfor skal man altid huske at slukke for stikkontakten, når apparaterne ikke er i brug. Husker du det, kan du spare op til 600 kr. om året.

Slip billigt igennem højtiden uden at skrue ned for julehyggen

To tredjedele af danskerne bruger mest strøm i julen, viser ny undersøgelse. Og det kan hurtigt sende elregningen for december i vejret. Her er fem gode råd til, hvordan du kan nedbringe dit energiforbrug i julemåneden, uden at det går ud over hyggen.

December rimer på julegaveindkøb, julemad og indendørs hygge. Hvis man ikke vil gå på kompromis med højtidens mange traditioner, kan det være svært at slippe igennem december uden at strømforbruget stiger markant. Faktisk skønner 67 procent af danskerne ifølge en Megafon-måling foretaget for NRGi, at julen er den højtid, de bruger flest strømkrævende apparater og køkkenudstyr. Men ifølge Benny Hebsgaard, energirådgiver hos NRGi, kan få ændringer nedbringe dit energiforbrug og gøre julen lidt grønnere.

- I julen bruger vi løs af strøm på blandt andet madlavning, underholdningsapparater og ekstra belysning. Det kan ses på elregningen. Men med ganske få ændringer kan du tøjle det øgede strømforbrug. Et godt eksempel er lyskæder – vælger du de energirigtige LED-modeller, sparer du næsten 80 procent strøm bare på belysningen, siger Benny Hebsgaard, og giver her fem gode råd til at bruge mindre julestrøm.

Fem gode råd til at nedbringe energiforbruget i december

1) Oplys julen med LED

Mange danskere julepynter træer, buske og husfacader med lyskæder. Men er dine lyskæder af ældre dato med glødepærer, kan hyggebelysningen hurtigt blive en dyr fornøjelse. Har du en typisk glødepære-kæde med 100 lys på 35 watt tændt 24 timer i døgnet i seks uger op til jul, koster det 80 kr. Udskifter du til en LED-lyskæde med 5 watt, koster den samme belysning kun 11. kr. Desuden holder de energirigtige LED-pærer op til 25 gange længere end glødepærerne, så der går længere imellem at lyskæderne skal udskiftes.

2) Brug tænd-sluk ure.

Den udendørs julebelysning spreder hygge, men der er ingen grund til at pærerne brænder, når du ikke er hjemme. Brug et tænd-sluk ur, så lyskæderne kun er tændt, når du ser og får glæde af dem. Indstil uret til at tænde, når det er bliver mørkt om eftermiddagen, lyse aftenen igennem og slukke om natten. Er din LED-lyskæder indstillet til at være tændt seks timer om dagen i seks uger, bruger de kun for 3 kr. strøm pr. kæde. For en glødepærekæde bliver det 20 kr.

3) Sluk for den elektriske underholdning, når den ikke er i brug

Når hele familien er samlet, bliver hjemmets underholdningsapparater brugt flittigt. Men iPad, TV, spillekonsoller og computere er ekstremt strømslugende – også når vi ikke bruger dem. For eksempel bruger nogle konsoller op til 800 kr. i standbystrøm om året. Det er især modeller af ældre dato, der bruger meget i standbystrøm, så vær bevidst om dine apparaters alder og energimærkning. Sluk på kontakten, når du ikke bruger dem, eller køb en elspareskinne, der automatisk slukker for apparaterne, når de ikke er i brug.

4) Skru ned for varmen, når I er mange

Til julens mange arrangementer samles vi ofte hele familien, og det gør det billigere at varme rummene op. Som tommelfingerregel kan man skrue 1 til 2 grader ned for radiatorerne, når I er samlet i julen, da kropsvarme bidrager til den samlede indendørs opvarmning.

5) Tilbered de klassiske juleretter energivenligt

Der er også penge at spare, når du tilbereder julemiddagen. Lav risengrøden ved at koge grøden godt op og stille den ind under dynen (eller i høkassen) i et par timer – derefter er den klar til at blive spist, og du slipper for at stå og røre i grøden i en evighed. Tø desuden and og flæskesteg op i køleskabet og i god tid – gerne to eller tre dage før. Der afgives nemlig en times gratis strøm for hvert kilo kød, du har til optøning i køleskabet. Lang optøningstid forbedrer desuden kødets kvalitet. Når du skal stege and eller flæskesteg, kan du spare op til 25 procent af ovnens elforbrug, hvis du udnytter for- og eftervarmen – og tilbereder du flere ting i ovnen samtidig, kan du spare op til 60 procent strøm på madlavningen.

Hver femte dansker ville vælge cykel over bil, hvis det var nemmere at komme frem

22 pct. af danskerne ville oftere vælge bilen fra, hvis fremkommeligheden for f.eks. gående og cyklister var bedre, viser en ny undersøgelse. Grønne bølger, cykelparkering i flere etager og delecykler kan være en del af svaret, mener ekspert inden for byrumsløsninger.

Flere steder i Europa gøres byerne cykelvenlige, og nogle eksperimenterer ligefrem med at gøre dem bilfri for at understøtte fremkommelighed for gående og cyklister. København, der internationalt ofte identificeres som en cykelby, har også forsøgt sig med bilfri dage på de store veje i den indre del af byen. Men der kan – og bør – gøres endnu mere for at få danskerne til at lade bilen blive i garagen, mener

”Alle, der har prøvet at køre bil i en storby som København, ved, at der er pres på vejnettet allerede nu. Og når kommunens seneste befolkningsprognose fra foråret viser, at der i 2030 vil være mere end 700.000 københavnere mod de nuværende 600.000, bliver det ikke bedre. Vi er nødt til at gøre det mere attraktivt at vælge cykel, gåben, rulleskøjter eller lignende, når byens borgere skal transportere sig. Færre biler i byerne er i sidste ende til gavn for både trafikanterne og miljøet, ” siger Christian Olsen, Udviklingschef hos Veksø , der er en af Europas førende leverandører af byrumsinventar, belysning og udstyr til cyklisme.

Ifølge en ny undersøgelse foretaget af Megafon for energiselskabet NRGi, som Veksø er en del af, vælger hele 64 pct. af danskerne allerede at cykle, løbe eller gå flere gange om ugen, når de skal fra A til B. Men når 22 pct. samtidig svarer, at de ville vælge cyklen over bilen langt oftere, hvis fremkommeligheden for cyklister var bedre, er der stadig brug for udvikling, mener Christian Olsen

Smarte cykelplanlægning

”København er ikke bagud i forhold til mange andre storbyer, når det kommer til cykelvenlighed. Men det handler både om at tage højde for de bløde trafikanter i den langsigtede planlægning samt i de mere hurtigt eksekverbare løsninger, så der også sker noget nu og her. Det er ikke nyt, at en moderne by er en grøn og ren by, hvor cykler er en nødvendig brik for at få transportregnskabet til at gå op, ” siger Christian Olsen.

Som mulige forslag nævner han mere simple og lavpraktiske løsninger, der kan forbedre cykelkulturen nu og her, såsom grønne bølger ved lyssignalerne, delecykler og strategisk placerede cykelstationer med cykelpumper. Har du langt til arbejde og pendler, kan en elcykel gøre det lettere at vælge det miljø- og sundhedsvenlige alternativ til bilen.

Men ifølge Christian Olsen ville det optimale være at tænke de bløde trafikanter ind i byplanlægningen med smarte løsninger. Her kan den rigtige belysning, f.eks. lys i cykel- og gangstier, gøre en stor forskel, mens også bedre cykelparkering kan gøre den tohjulede mere interessant. Det kan være overdækket parkering i to etager, hvor alle slags cykeldæk kan passe, og som kan designes med det æstetiske i højsæde. Endelig vil det også være en stor hjælp for cyklister, hvis de på deres smartphones kan få information om ledige pladser til cykelparkering tæt på udvalgte favoritsteder.

Sluk for standby og få en lavere elregning

Når danskerne tager på ferie, lader vi apparaterne i hjemmet stå på standby i stedet for at slukke dem helt. I 2016 slukkede 28 procent næsten altid for deres apparater, men i 2017 er tallet faldet til 17 procent, viser ny undersøgelse. Men standbyforbruget kan i det lange løb ses på elregningen, råder energirådgiver, der herunder guider til, hvordan man vænner sig af med standby-vanen.

Mange danskere bruger efterårsferien på en velfortjent pause med familien i sommerhus eller udenlands. Men flere og flere danskere lader de røde standby-lamper lyse på TV, stereoanlæg og barbermaskine, når de forlader hjemmet. Andelen, der slukker helt for deres elektriske apparater, når de ikke bruger dem, er faldet med 11 procent fra 2015 til 2017. Det viser en ny Megafonmåling for energiselskabet NRGi. Bedre energimærker på brugselektronikken kan være en del af forklaringen, mener Benny Hebsgaard, energirådgiver i NRGi.

- Vores apparater bliver mere og mere energirigtige. Det er selvfølgelig en glædelig udvikling, men det lavere strømforbrug skal ikke fungere som en sovepude. Det kan stadig ses på elregningen, hvis du ikke slukker helt for dine apparater, når de ikke er i brug. Så hvis du skal på efterårsferie væk fra din bolig, kan det godt betale sig at slukke på stikkontakten, siger han og fortsætter:

- Hvis du ikke holder øje med dine elvaner, går det ud over økonomien. Har man mange apparater stående på standby, kan det koste helt op til 1.000 kr. om året. For at give nogle eksempler koster en TV-boks i standby-forbrug ca. 230 kr. om året, mens en stationær computer koster ca.150 kr. En Play Station 4 koster 130 kr. i årligt standby-forbrug og en X-box One 290 kr.

Kom standby til livs med en elspareskinne

Kniber det med at huske at slukke for hjemmets elektroniske gadgets, kan en elspareskinne være en god investering. Den slukker automatisk for apparaterne, når de ikke er i brug.

- Elspareskinnen er guld for dem, der glemmer eller ikke gider slukke alle stikkontakter manuelt. Den koster helt ned til 49 kr. – penge, der med en elregningsbesparelse på op til 1.000 kr., hurtigt er tjent ind igen, siger Benny Hebsgaard, der dog mener, at man som udgangspunkt bør danne sig et overblik over alle hjemmets apparater.

- Få dig et overblik med en gennemgang af hele hjemmet, hvor du finder ud af, hvor mange apparater du har på standby. Det næste skridt er at finde ud af, hvordan man mest effektivt undgår, at apparaterne bruger strøm, når de ikke er i brug. Det kan være fornuftigt at samle så mange apparater som muligt i én stikdåse, så man kun skal slukke for kontakten et sted, siger Benny Hebsgaard og afslutter:

- Når man begynder at gøre op med sin standby-vane, vil jeg anbefale, at man tjekker sit energiforbrug hos energiselskabet jævnligt – man kan nemlig hurtigt se en forskel. Og jo flere apparater du slukker, jo større er besparelsen.

Danskerne har sundhedsskadeligt radon i boligen – men tester det ikke

En ud af fem husejere er udsat for usynlig sundhedsfare fra radon i deres hjem. Men under en tredjedel af danskerne ved, hvad radon er, og endnu færre får niveauet af gasarten i hjemmet testet, viser en ny undersøgelse. Du kan relativt let og billigt selv nedbringe og teste din boligs radonniveau, lyder rådet fra en ekspert.

Som husejer er der mange områder, man er opmærksom på for at sikre et godt indeklima, men langt fra alle ved, at en radonmåling kan være en af dem. Den usynlige, radioaktive gasart findes i jorden under alle boliger, og ifølge Statens Institut for strålebeskyttelse har hvert femte hus i Danmark et for højt radonniveau i indeklimaet. Men en ny Megafonmåling for energiselskabet NRGi, viser, at 94 procent af danskerne ikke har fået radontestet deres hjem, mens godt halvdelen slet ikke overvejer, hvorvidt radonniveauet er for højt i deres bolig.

Det er bekymrende, mener Bo Halm Andersen, bygningssagkyndig og energikonsulent fra EBAS, der er en forretningsenhed under NRGi. Han påpeger, at radon er enormt sundhedsskadeligt - og i værste fald kræftfremkaldende. Ifølge Sundhedsstyrelsen er radon hvert år medvirkende til 300 nye tilfælde af lungekræft og er dermed den hyppigste årsag til sygdommen efter tobaksrygning.

- Radon kan hverken lugtes, smages eller føles. Derfor skænker mange danskere det ikke en tanke, at der kan være radon i deres hjem. Men et for højt niveau udgør en sundhedsrisiko, når vi indånder de radioaktive stoffer, som gassen omdannes til i indeklimaet. Har man en bolig, der er dårligt isoleret og plaget af sprækker og utætheder eller bygget før 1995, hvor der ikke var et krav til maksimalt radonniveau, bør man derfor undersøge radonindholdet i luften, forklarer Bo Halm Andersen.

Mængden af radon måles i becquerel pr. kubikmeter luft (Bq/m3) og må ikke overstige 100 Bq/m3 ifølge WHO, før det udgør en sundhedsfare.

Dårlig isolering øger risikoen

Da radon trænger ind i huset fra jorden, skal du Ifølge Bo Halm Andersen være opmærksom på revner i konstruktioner eller utætte gennembrydninger mod jorden. Desuden kan forskelle i temperaturen mellem inde- og udeklima samt vind udefra skabe et lavere tryk, som trækker jordluft ind igennem utæthederne. Kældervægge i betonblokke kan danne kanal for radonet, hvis fugerne ikke er ordentligt udfyldt. Det skal man være ekstra opmærksom på, hvis man bruger kælderen som opholdsrum.

- Det vigtigste, du selv kan gøre for at nedbringe radon i dit hus, er at sørge for god udluftning, ventilation og at bygningen er tæt. Hvis du tester dit hjem og finder et for højt radonniveau, kan mere omfattende tiltag som et radonsug være en mulighed, afslutter den bygningssagkyndige og opstiller seks gode råd til at gardere hjemmet mod den sundhedsskadelige gas.

EBAS giver her seks gode råd til at sikre dit hjem mod radon

1) Lav en radonmåling i dit hjem. Efteråret nærmer sig, hvilket er heldigt, da radonmålinger er mest præcise i fyringssæsonen. På www.boligejer.dk kan du finde en liste over firmaer, der tilbyder radonmålinger. Når du har bestilt en radonmåling, modtager du målere med posten, som du selv kan sætte op i hjemmet. Målingen tager 2-3 måneder, hvorefter du sender målerne tilbage til firmaet for analyse, og koster 500-1300 kr. alt afhængig af, hvor mange rum der skal måles i.

2) Tætn din bolig. Har du kælder i dit hus, kan du undersøge kældergulv og -vægge grundigt for revner og andre utætheder og tætne dem. Sørg også for, at døre mellem kælder og beboelse lukker tæt. Har dit hus ikke kælder, men gulv der er bygget som terrændæk mod jord, skal du sikre, at gulvkonstruktionen er lufttæt. Det gælder også omkring rørgennemføringer, f.eks. afløb og varmerør.

3) Luft ud. Hyppig og god udluftning kan være med til at holde radonniveauet i dit hus lavt og er godt for dit indeklima generelt.

4) Invester i friskluftventiler til vægge og vinduer. Den radonholdige luft fortyndes ved hjælp af friskluftventiler, der skaber det nødvendige luftskifte i din bolig.

5) Invester i et radonsug. Ved et radonniveau på over 200 Bq/m3 bør du investere i et radonsug, der gennem et rør transporterer radongassen fra gulvet til op over husets tagryg. Det er meget effektivt og koster mellem 10.000 og 50.000 kr.

6) Undersøg radonniveauet i din kommune. Risikoen for et for højt radonniveau afhænger af, hvor du bor grundet undergrundens sammensætning. Tjek derfor www.radonguiden.dk og se, i hvilke områder i Danmark der er målt høje radonniveauer i huse.