SÅDAN SØGER DU

Har du et projekt, du vil søge midler til, er der ansøgningsfrist den 11. november 2016. 

I løbet af december 2016 vil værdiudvalget afgøre og offentliggøre, hvilke projekter der får del i værdipuljen. Alle ansøgere vil få direkte besked.

Projekterne vil blive offentliggjort samlet umiddelbart efter værdiudvalgets behandling af ansøgninger. 

Ansøgninger skal blandt andet indeholde:

  • Projekttitel
  • Oplysninger om ansøger (virksomhed, kontaktperson, projektpartnere, cvr/cpr m.v.)
  • En ansvarlig for gennemførelse af projektet
  • Beskrivelse af projektet (baggrund, begrundelse, forventede resultater og formidling)
  • Budget
  • Beløb der ansøges om samt eventuel anden finansiering
  • Tidsplan for projektet samt dokumentation og rapportering
  • En ”tro og love erklæring” om, at de udbetalte midler anvendes efter hensigten

Projektansøgeren skal senest en måned efter afslutning af projektet indsende et endeligt projektregnskab samt en redegørelse for projektets resultater.

Der kan ikke ydes støtte til projektudgifter, som er afholdt uden for den godkendte projektperiode.

  SEND ANSØGNING