NRGi´S VÆRDIPULJE

Med Værdipuljen vil vi hylde andelshavernes grønne og innovative ideer og være med til at føre de innovative tanker til reel bæredygtig udvikling. Værdipuljen støtter både store og små projekter, så længe de er nytænkende og udvikler de lokalområder, NRGi og de ca. 210.000 andelshavere er en del af.

Siden Værdipuljens begyndelse er der uddelt 22 mill. kroner til 156 projekter i det Østjyske. 

Vi åbner for en ny ansøgningsrunde til Værdipuljen fra d. 1. oktober til d. 1 november 2019.   

Se tidligere projekter her

HVORFOR VÆRDIPULJEN?

Selskabets repræsentantskab har besluttet, at der dels udbetales en andel af selskabets resultat til andelshaverne som en rabat, og dels, at der etableres en værdipulje, som løbende støtter den bæredygtige og innovative udvikling af forsyningsområdet.

Der kan ydes støtte til:

 • Projekter i NRGi’s forsyningsområde
 • Projektet styrker og har forankring i lokalsamfundet
 • Projektet er innovativt og bæredygtigt
 • Projektet understøtter NRGi´s mission
  (NRGi skal levere bæredygtige ydelser inden for energi, byggeri, teknik og kommunikation).

Der ydes ikke støtte til:

 • Religiøse eller politiske projekter
 • Kommercielle sponsorater
 • Projekter, der kan virke konkurrenceforvridende
 • Driftsstøtte til eksisterende projekter
 • Kommunale kerneopgaver
 • Forskningsprojekter.
 • Traditionelle energirenoveringsprojekter af private boliger
NRGi Leveringsområde

HVEM KAN ANSØGE

Alle, der er andelshaver og er bruger af en elmåler fra NRGi kan ansøge. Det gælder både som privatperson, forening og virksomhed og privat og offentlig organisation.

Der kan ansøges om del- og helfinansiering af et projekt, som ligger inden for puljens formål og størrelse. Der kan søges støtte til både store og små projekter, så længe de støtter den bæredygtige og grønne udvikling af forsyningsområdet.

Er du i tvivl, om du kan søge? Kontakt os via mailadressen nederst på siden.

Vi fik støtte fra NRGi's værdipulje

HVORDAN UDBETALES PENGENE?

Projekter med støttebeløb under 50.000 kr.

For projekter med støttebeløb under 50.000 kr. vil midlerne blive udbetalt ved én udbetaling.

Projekter med støttebeløb på 50.000 – 150.000 kr.

For projekter med et støttebeløb på over kr. 50.000 vil midlerne blive udbetalt i rater. Betingelsen for frigivelse af de enkelte rater vil blive fastsat i forbindelse med de enkelte projektbevillinger og vil afhænge af projektindhold og –type.

For projekter med støttebeløb over 150.000 kr.

For projekter med et støttebeløb på over kr. 150.000 vil midlerne blive udbetalt i rater. Projektregnskabet skal ved den endelige afregning være attesteret af registreret revisor. Der vil blive foretaget økonomisk opfølgning ved større projekter. Opfølgningen fastlægges i forbindelse med tildeling af støtte af de enkelte projekter.

Bemærk:

 • Det er alene værdiudvalget, der afgør størrelsen på støttebeløbet
 • Støttemidlerne kan være skattepligtige
 • Det tildelte støttebeløb er ikke momsbelagt. Det vil sige, at private og foreninger skal ansøge om støtte incl. moms.

HVORDAN UDVÆLGES PROJEKTERNE?

Alle ansøgninger, der afleveres inden for tidsfristen, bliver vurderet af et værdiudvalg bestående af to medlemmer fra NRGi’s bestyrelse samt to medlemmer fra repræsentantskabet. Værdiudvalget udpeges af NRGi´s bestyrelse.

Se tidligere projekter her

Værdiudvalget

Bestyrelsesmedlemmer i værdiudvalget
Eva Ryberg

Eva Ryberg

Christine Viemose

Christine Viemose

Repræsentantskabsmedlemmer i værdiudvalget
Jeppe Spure Nielsen

Jeppe Spure Nielsen

Jens Bak-Andersen

Jens Bak-Andersen

KONTAKT OS

Har du spørgsmål vedrørende NRGi´s værdipulje, kan du rette henvendelse til Sekretariatschef for Ejersekretariatet Ole Svenningsen på oss(@)nrgi.dk.

NRGi Værdipulje, god ide, bæredygtige projekter

SPRED BUDSKABET

Hjælp os med at få flere gode ideer og ansøgninger ind ved at sprede vores flyer om Værdipuljen. Du kan hente den her.