HVAD ER VÆRDIPULJEN?

NRGi’s Værdipulje støtter lokale, bæredygtige projekter. Puljen er i efteråret 2017 på 5 millioner kroner.

Selskabets repræsentantskab har besluttet, at der dels udbetales en andel af selskabets resultat til andelshaverne som en rabat, og dels, at der etableres en værdipulje, som løbende støtter den bæredygtige udvikling af forsyningsområdet. Det første år blev der afsat 6 mio. kroner til værdipuljen til realiseringen af både små og store projekter. I efteråret blev der uddelt 4 mio. kr., og i foråret 2017 blev de resterende 2 mio. kr. uddelt.

Der kan ydes støtte til:

 • Projekter i NRGi’s forsyningsområde
 • Projektet styrker og har forankring i lokalsamfundet
 • Projektet er innovativt og bæredygtigt
 • Projektet understøtter NRGi´s mission
  (at skabe værdi ved levering af bæredygtige ydelser inden for energi, byggeri, teknik og kommunikation).

Der ydes ikke støtte til:

 • Religiøse eller politiske projekter
 • Kommercielle sponsorater
 • Projekter, der kan virke konkurrenceforvridende
 • Driftsstøtte til eksisterende projekter
 • Kommunale kerneopgaver
 • Forskningsprojekter.
 • Traditionelle energirenoveringsprojekter af private boliger
NRGi Leveringsområde

HVEM KAN ANSØGE

Alle der er andelshaver i NRGi og har en elmåler fra NRGi kan ansøge om puljen. Dette gælder både som privatperson, forening og virksomhed samt privat og offentlig organisation.

Så har du/I en ny innovativ og bæredygtig løsning der nedbringer energiforbruget, letter de trafikale forhold i byen, eller skal der anlægges et nyt rekreativt område i byen, eller måske noget helt andet, kan der ansøges om at få del i puljen.

Der kan ansøges om del- og helfinansiering af et projekt, som ligger inden for puljens formål og størrelse. Der kan søges støtte til både store og små projekter, så længe de støtter den bæredygtige og grønne udvikling af forsyningsområdet.

Er du i tvivl om du kan søge? Kontakt os via formularen nederst på siden.

HVORDAN OG HVORNÅR ANSØGES PULJEN?

Har du et projekt, du vil søge midler til, så hold øje her på siden.

Næste ansøgningsrunde for værdipuljen er i perioden 16. april - 18. maj 2018.

Umiddelbart efter ansøgningsperioden vil Værdiudvalget vurdere de indsendte projekter og beslutte, hvordan midlerne skal fordeles.

Ansøgningen skal blandt andet indeholde:

 • Projekttitel
 • Oplysninger om ansøger (virksomhed, kontaktperson, projektpartnere, cvr/cpr m.v.)
 • En ansvarlig for gennemførelse af projektet
 • Beskrivelse af projektet (baggrund, begrundelse, forventede resultater og formidling)
 • Budget for det ansøgte projekt
 • Beløb der ansøges om samt eventuel anden finansiering
 • Tidsplan for projektet samt dokumentation og rapportering

Projektansøgeren skal senest en måned efter afslutning af projektet indsende et endeligt projektregnskab samt en redegørelse for projektets resultater. Der kan ikke ydes støtte til projektudgifter, som er afholdt uden for den godkendte projektperiode.

HVORDAN UDBETALES PENGENE?

Projekter med støttebeløb under 50.000 kr.

For projekter med støttebeløb under 50.000 kr. vil midlerne blive udbetalt ved én udbetaling.

Projekter med støttebeløb på 50.000 – 150.000 kr.

For projekter med et støttebeløb på over kr. 50.000 vil midlerne blive udbetalt i rater. Betingelsen for frigivelse af de enkelte rater vil blive fastsat i forbindelse med de enkelte projektbevillinger og vil afhænge af projektindhold og –type.

For projekter med støttebeløb over 150.000 kr.

For projekter med et støttebeløb på over kr. 150.000 vil midlerne blive udbetalt i rater. Projektregnskabet skal ved den endelige afregning være attesteret af registreret revisor. Der vil blive foretaget økonomisk opfølgning ved større projekter. Opfølgningen fastlægges i forbindelse med tildeling af støtte af de enkelte projekter.

Bemærk:

 • Det er alene værdiudvalget der afgører størrelsen på støttebeløbet
 • Støttemidlerne kan – afhængigt af modtagerens skatteforhold – være skattepligtige
 • Det tildelte støttebeløb er ikke momsbelagt. Det vil sige, at private og foreninger skal ansøge om støtte incl. moms.

HVORDAN UDVÆLGES PROJEKTERNE?

Alle ansøgninger, der afleveres inden for tidsfristen, bliver vurderet af et værdiudvalg bestående af to medlemmer fra NRGi’s bestyrelse samt to medlemmer fra repræsentantskabet. Værdiudvalget udpeges af NRGi´s bestyrelse.

Værdiudvalget

Bestyrelsesmedlemmer i værdiudvalget
Eva Ryberg

Eva Ryberg

Rie Øhlenschlæger

Rie Øhlenschlæger

Repræsentantskabsmedlemmer i værdiudvalget
Anita Søholm

Anita Søholm

Jens Bak-Andersen

Jens Bak-Andersen

KONTAKT OS

Har du spørgsmål vedrørende NRGi´s værdipulje, kan du udfylde kontaktformular.

Vi vil besvare dine spørgsmål hurtigst muligt.

NRGi Værdipulje, god ide, bæredygtige projekter

SPRED BUDSKABET

Hvis du kender nogen, der kunne have interesse i at søge, eller hvis du ønsker noget fysisk, som beskriver projektet, kan du hente vores flyer her.

 

Vil du have
sidste nyt fra NRGi
- skræddersyet
til dig?
TILMELD DIG NRGi'S
NYE NYHEDSBREV
Modtag Nyhedsstrømmen - NRGi´s nyhedsbrev med nyheder og konkrete sparetips til dit energiforbrug.
(Ved tilmelding accepterer du vores betingelser.)
Skriv navn
Skriv gyldig email