STRATEGI

NRGi's strategi udstikker retningslinjerne for koncernens langsigtede udvikling og sikrer, at selskabet når forventede målsætninger på en lønsom, ansvarlig og troværdig måde med andelshavere og kunder i centrum.

Strategien finjusteres årligt, men er overordnet konsistent flere år ad gangen.

  Strategiplan 2020