Du er andelshaver – jo, du er!

Når du har en elmåler fra NRGi i din bolig eller i dit erhverv, og får leveret strøm via NRGi’s elnet,
er du andelshaver og dermed en del af et fælleskab på 215.000 personer fra Østjylland og omegn.

Det gør dig til medejer af selskabet og er sammen med de øvrige andelshavere dem, det hele
handler om. NRGi skal investere og drives, så det gavner fælleskabet mest muligt. Det skal give
synlig økonomisk værdi, fx i form af en rabat på elregningen, og det skal bidrage til at udvikle
lokalområderne, gøre el-produktionen grønnere og sørge for, at vi har adgang til en sikker og
stabil elforsyning, der giver os mulighed for at leve det liv, vi ønsker.

VIL DU HAVE SYN FOR SAGEN?

Se, hvad det vil sige at være andelshaver, ifølge bestyrelsesformand Eva Ryberg.

_DSF3202.jpg

KOMMUNIKATION

Vi skal skabe værdi for alle andelshaverne sammen med jer, og vi skal sikre, at I ser og mærker resultaterne og kan give jeres mening til kende. Men hvordan bærer vi os ad?

Vi taler til og med andelshaverne både på egne kommunikationskanaler og eksterne medier, og vi bestræber os på at være synlige, relevante og kommunikere i øjenhøjde med andelshaverne.

NRGi har en daglig aktiv tilstedeværelse på Facebook, hvor der gives inspirerende spareråd, inspiration til et bedre energiforbrug, indbydes til debat, og hvor man kan deltage i konkurrencer.

Når vi har nyt om strategiske tiltag, fx når vi køber nye forretninger, sælger fra, ansætter nye medarbejdere og skaber værdi i samfundet med mere, kan du slå et smut forbi LinkedIn. Her deler vi historier om forskellige koncernaktiviteter.

Når du får dit daglige generelle nyhedsoverblik i pressen, vil du med stor sandsynlighed bemærke, at NRGi er synlig i lokale, regionale og nationale medier med tendenser inden for energiens verden, med spareråd, energirådgivning og nyheder om koncernens forretninger.

Børn og unge har samtidig muligheden for at få besøg af vores skoletjeneste, der som en del af undervisningen baner vejen til den viden og forståelse for energi, der er nødvendig for at få et effektivt og bæredygtigt energisystem.

FAQ - de mest oplagte spørgsmål

Er jeg andelshaver, hvis jeg ikke får strøm fra NRGi?

Det afgørende er, at din elmåler er fra NRGi. Det betyder, at du får strømmen leveret via vores elnet, og dermed er du andelshaver. Du kan godt købe strømmen af en anden elhandler.

Hvordan får jeg indflydelse som andelshaver?

Alle andelshavere er repræsenteret af et repræsentantskab på 100 medlemmer, der hver især repræsenterer de lokalområder og andelshaverne, NRGi forsyner med strøm. Ligesom man kender det fra det repræsentative demokrati i Folketinget.

Som andelshaver har du alletiders mulighed for at gøre din mening gældende, når du stemmer på den eller de kandidater, som du mener skal repræsentere dit lokalområde.

Vil du tættere på maskinrummet, kan du selv stille op, når der er valg til repræsentantskabet. Læs mere på vores valgside.

Betragtes det som regulært arbejde at være medlem af repræsentantskabet?

Der er fire møder om året, og man honoreres årligt med et fast beløb på 5425 kr. samt 1628 kr. pr. møde man deltager iDet er op til medlemmerne selv, hvor meget tid man investerer i arbejdet. Dog kan det fint balanceres ind i et almindeligt arbejds- og familieliv.

Andre muligheder for at sige min mening?

Som andelshaver er det din ret at give din mening til kende. Vi modtager gladelig ris, ros og forslag til nye tiltag eller andre måder at gøre tingene på. Har du noget på hjerte, er du velkommen til at skrive til ejer-sekretariatet på oss@nrgi.dk. Du kan også tage fat i et af de repræsentantskabsmedlemmer, der repræsenterer dit lokalområde.

Hvordan investerer NRGi i at skabe værdi for os andelshavere?

Omdrejningspunktet for alle NRGi’s aktiviteter er at skabe mest mulig værdi for andelshaverne. Derfor investeres der løbende i at udvikle forretningerne i koncernen, så vi i sidste ende har mulighed for at investere i dig som andelshaver. Jo mere veldrevet en forretning NRGi er, jo bedre mulighed er der for at investere i de ting, som har betydning for dig og fælleskabet.

NRGi investerer f.eks. i:

 • En sikker, stabil og smartere elforsyning med høj leveringssikkerhed
 • En bæredygtig og grøn energiproduktion til gavn for miljøet
 • Udrulning af hurtige internetforbindelser
 • Fremtidens infrastruktur for el-billismen
 • Støtte til lokale projekter og ideer i forsyningsområdet

NRGi har også en rabatpolitik, hvor 50 % af selskabet resultat betales tilbage alle andelshaverne i form af en rabat på elregningen. Selve rabatten er på transporten af strømmen fra dit netselskab, og den er lige nu på 19,7 % på den post. Det er repræsentantskabet, der beslutter, om der skal rabat på elregningen.

Kan andelshavere søge støtte, hvis man har en god idé?

Har man en god idé, der kan udvikle et lokalområde ved fx at gøre det mere bæredygtigt, kan man søge støtte til ideen gennem NRGi’s værdipulje, der finder sted i foråret og efteråret. Se mere om NRGi’s værdipulje.

Hvem bestemmer, hvad NRGi skal bruge et evt. overskud til?

Repræsentantskabet bestemmer, hvordan pengene skal fordeles. De kan bestemme, hvor meget der skal geninvesteres i selskabet, og hvor meget, der skal tilbagebetales direkte til andelshaverne.

Andelshavere, repræsentantskab, medarbejdere, bestyrelse og ledelse – hvem bestemmer hvad?

Repræsentantskabet på 100 medlemmer er NRGi’s øverste myndighed, der på demokratisk vis er valgt af de andelshavere, der bruger deres stemme.

Repræsentanterne er sparringspartner for bestyrelsen. De har ansvaret for at godkende selskabets regnskab, og er med til at beslutte vedtægter og evt. fusioner med andre selskaber.

Det er også deres opgave at beslutte, om der skal rabat på elregningen, og hvor meget der skal investeres i at udvikle energiselskabet.

Bestyrelsen består af 11 personer, hvor de ni vælges af og blandt medlemmerne i repræsentantskabet, mens to er valgt blandt medarbejderne. Bestyrelsen har det overordnede strategiske ledelsesansvar og skal ansætte og afskedige direktionen.

Strategien for koncernen sættes i et samarbejde mellem bestyrelse og direktion.

Direktionen har ansvaret for og varetager driften af koncernen til dagligt.

Mød de, der taler andelshavernes sag

Hvem kan blive en del af repræsentantskabet, hvordan er det at være medlem, og hvad får man ud af det? Her kan du løbende komme tættere på de personer, når vi taler med nogle af de 100 personer, der er valgt til at repræsentere NRGi’s 210.000 andelshavere.

STEM OG FÅ INDFLYDELSE

Din direkte indflydelse starter, når du sætter dit kryds. Se hvornår og hvordan du nemt kan stemme.

Hvornår kan jeg stemme som andelshaver?

Du kan stemme, når der skal vælges repræsentanter til NRGi’s repræsentantskab hvert 4 år. NRGi informerer på hjemmeside, pr. post, på sociale medier og via annoncer om tidspunktet for valg i de fire valgområder. Der er valg en gang om året, på skift mellem de fire valgområder.

Hvordan stemmer jeg?

Hvis vi har registreret din e-mail, får du tilsendt en stemmeseddel via mail. Har vi ikke din e-mail eller modtager vi ikke din stemme via mail, får du automatisk tilsendt en stemmeseddel med posten. I stemmesedlen kan du læse om kandidaterne, som du kan stemme på i dit område.

Du kan nemt stemme online, eller direkte fra e-mail.

Se mere om valget på NRGi’s valgside www.nrgi-valg.dk.

FUN FACTS

 • Værdipuljen blev etableret i 2016 for at udvikle lokalområderne mere bæredygtigt. Siden er der støttet projekter for 14 mio. kroner.

 • El-kunderne hos NRGi havde i gennemsnit strøm i stikkontakten i 99,9 % af tiden i 2017

 • Ud af de 50 %, der gives i rabat på elregningen, går ca. 10 % til at støtte lokale projekter og ideer gennem værdipuljen.

 • NRGi købte i 2017 to nye solcelleparker, der skal gøre energiproduktionen mere bæredygtig. Den største af parkerne har samme størrelse som 112 fodboldbaner.

 • NRGi vil investere op mod 2 mia. kroner i vedvarende energi inden for sol og vind inden 2020.

 • NRGi kan forsyne, hvad der svarer til 14.500 husstandes årlige elforbrug alene med strøm fra solenergi.

 • NRGi er Danmarks fjerdestørste energiselskab med ca. 320.000 elkunder og 210.000 andelshavere.

 • Det selskab der leverer og transporterer strømmen i NRGi’s forsyningsområde, hedder KONSTANT.

 • I 2019 er der valg i den sydlige del af Aarhus.