NRGi VALG 2018

NRGi Valg 2018 er afviklet. Valget foregik i valgområde 4 - Horsens (Distrikt R, S, T, U, V, X, Z ).

Elektronisk afstemning

Bestyrelsen kan efter Vedtægternes § 6.10 beslutte, at valget skal gennemføres som en kombination af skriftlig og elektronisk afstemning, og selskabets revision inddrages i planlægningen af processen. Der udarbejdes en køreplan for afstemningsprocessen. Bestyrelsen træffer normalt beslutning om dette i august måned forud for valget.

Opstilling til valget skal ske senest den 1. december 2017. Selve valget afvikles i januar/februar 2018.

En ekstern uvildig leverandør vælges til at forestå udsendelse og selve afstemnings- samt optællingsprocessen. NRGi har i afstemningsprocessen ikke adgang til de udfyldte stemmesedler, og processerne i forbindelse med valget, overvåges af selskabets revision.

De skriftlige stemmer går til den eksterne uvildige leverandør, så denne kan oplyse det endelige stemmeresultat.

Adgang til de elektroniske afstemningsfaciliteter gives gennem www.nrgi-valg.dk.

Data til afstemningsprocessen leveres af NRGi.

Når valget er afsluttet foretages optællingen af den eksterne leverandør under opsyn af revisionen, og valgleder og revision underskriver valgprotokollen som tilkendegivelse af valgets lovlighed.

Læs mere på www.nrgi-valg.dk.

 

Valgresultater fra tidligere år

NRGi Valg 2018
NRGi valg 2017
NRGi valg 2013

Se resultatet af valget her (Valgprotokol)