NRGi VALG 2019

NRGi Valg 2019 går i valgområde 1 - Aarhus Syd (Distrikt H, I, J, K, O, P).

Elektronisk afstemning

Bestyrelsen kan efter Vedtægternes § 6.10 beslutte, at valget skal gennemføres som elektronisk afstemning, og selskabets revision inddrages i planlægningen af processen. Der udarbejdes en køreplan for afstemningsprocessen. Bestyrelsen træffer normalt beslutning om dette i august måned forud for valget.

Opstilling til valget skal ske senest den 1. december 2018. Selve valget afvikles i januar/februar 2019.

En ekstern uvildig leverandør vælges til at forestå udsendelse og selve afstemnings- samt optællingsprocessen. NRGi har i afstemningsprocessen ikke adgang til de udfyldte stemmesedler, og processerne i forbindelse med valget, overvåges af selskabets revision.

Adgang til de elektroniske afstemningsfaciliteter gives gennem www.nrgi-valg.dk.

Data til afstemningsprocessen leveres af NRGi's netselskab, KONSTANT NET A/S.

Når valget er afsluttet foretages optællingen af den eksterne leverandør under opsyn af revisionen, og valgleder og revision underskriver valgprotokollen som tilkendegivelse af valgets lovlighed.

Læs mere på www.nrgi-valg.dk.

 

Valgresultater fra tidligere år

NRGi Valg 2019
NRGi Valg 2018
NRGi valg 2017
NRGi valg 2013

Se resultatet af valget her (Valgprotokol)