Andelshaver?

Du har måske læst det før - som andelshaver i NRGi er du medejer af energiselskabet.
Men hvordan ved man, at man er andelshaver, og er titlen som medejer andet end
en formalitet? Bliv klogere på rollen som andelshaver her.

Hvordan ved man, at man er andelshaver i NRGi?

Du er andelshaver, når du benytter en elmåler fra NRGi i alle typer bolig og erhverv
og når du får leveret strøm via NRGi Net’s elnet. Du kan altså være andelshaver uanset
hvilket selskab du køber el hos, og uanset om du er ejer eller lejer.

ANDELSHAVER - OG HVAD SÅ?

Bestyrelsesformand Eva Ryberg fortæller om, hvad det vil sige at være andelshaver i NRGi.

Om at være medlem af NRGi's repræsentantskab

NRGi VE_Billede af Kikkenborg vindmølle 2.jpg

HVAD BETYDER DET, AT VI VIL SKABE

VÆRDI FOR ANDELSHAVERNE?

Alle selskabets interesser er bygget op omkring at skabe mest mulig værdi og gavn for dig som andelshaver. For at det kan lade sig gøre, er det selvfølgelig et mål at skabe den sundest mulige forretning, da det så giver endnu bedre muligheder for at investere i de ting, der gavner dig som andelshaver.

Når vi vil skabe værdi, mener vi:

  • At der investeres i at gøre forsyningsområdet mere grønt og bæredygtigt
  • At vi investerer i at fremtidssikre energiproduktionen og gøre den vedvarende
  • At vi investerer i at fremtidssikre infrastrukturen med bedre internetforbindelser og bedre muligheder for el-billismen
  • At du får en høj og stabil forsyningssikkerhed
  • At du får glæde af et godt økonomisk resultat med rabat på elregningen
NRGi Andelshaver

HVEM VARETAGER MINE INTERESSER SOM ANDELSHAVER?

REPRÆSENTANTSKABET

Som du kender det fra Folketinget, er der valgt repræsentanter for alle 210.000 andelshavere. Repræsentantskabet består af 100 medlemmer, som skal sikre, at de forskellige lokalområders interesser varetages i NRGi. De er med til at diskutere de store spørgsmål, om hvad NRGi skal investere i som energiselskab, og hvordan selskabets midler bedst muligt kommer alle andelshavere til gode. Om det så er at give rabat på elregningen, investere i bedre internetforbindelser, fremtidssikre infrastrukturen til elbiler og vedvarende energianlæg eller noget helt andet.

Repræsentantskabet er NRGi's øverste myndighed og fungerer som sparringspartner for bestyrelsen. Det er repræsentantskabet, der vælger bestyrelsen, godkender selskabets regnskab og er med til at beslutte vedtægter og fusioner.

Bestyrelse varetager den overordnede og strategiske ledelse af NRGi og har herunder til opgave at ansætte og afskedige direktionen.

Selskabets strategi sættes i samspil mellem bestyrelse og direktion i dialog med repræsentantskabet, mens direktionen varetager og har ansvaret for den daglige drift af forretningen.

Hvem repræsenterer mig?

Som andelshaver bliver du repræsentereret via medlemmerne af repræsentantskabet, der er valgt ind i dit lokalområde.
Du kan stemme på en kandidat, der deler dine meninger, når der er valg eller selv vælge at stille op. 

Se dine repræsentanter

Hvad hvis man er utilfreds med måden, NRGi drives på?

Ser du gerne selskabet gå i en anden retning, er du utilfreds med investeringerne
eller noget helt tredje?

Tag tyren ved hornene og stil op, når der er valg til repræsentantskabet. Se mere
om mulighederne for at stille op i dit område på www.nrgi-valg.dk.

En anden mulighed er at tage kontakt til den repræsentant, der repræsenterer dit
lokalområde og få en snak om, hvordan du bliver hørt.

Har du generelle spørgsmål til strukturen, regler og lignende, kan du kontakte
Sekretariatschef Ole Svenningsen på: OSS@nrgi.dk.

NRGi VALG

Hvornår kan jeg stemme som andelshaver?

Du kan stemme, når der skal vælges repræsentanter til NRGi’s repræsentantskab hvert 4 år. NRGi informerer på hjemmeside, pr. post, på sociale medier og via annoncer om tidspunktet for valg i de fire valgområder. Der er valg en gang om året, på skift mellem de fire valgområder.

Hvordan stemmer jeg?

Du får tilsendt en stemmeseddel, som du kender det fra lokalvalg. Her kan du læse om kandidaterne, som du kan stemme på i dit område.

Se mere om valget på NRGi’s valgside www.nrgi-valg.dk.

Kan jeg stille op som kandidat?

Når der er valg i dit valgområde, kan du selv stille op som kandidat til repræsentantskabet.
NRGi Valg 2018 foregår i Horsens.

Se flere detaljer på www.nrgi-valg.dk.

Vil du have
sidste nyt fra NRGi
- skræddersyet
til dig?
TILMELD DIG NRGi'S
NYE NYHEDSBREV
Modtag Nyhedsstrømmen - NRGi´s nyhedsbrev med nyheder og konkrete sparetips til dit energiforbrug.
(Ved tilmelding accepterer du vores betingelser.)
Skriv navn
Skriv gyldig email