Maal7og13_bæredygtig_energi_og_klima.jpg

MÅL 7 OG 13:

BÆREDYGTIG ENERGI OG KLIMAINDSATSLIGESTILLING

Antallet af personer med adgang til elektricitet stiger eksponentielt, og vi lever i en tid, hvor vores klimasystem er under pres, fordi udledningen af drivhusgasser er stigende. Den globale opvarmning forårsager langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu.

NRGi ønsker at tage ansvar og gøre en forskel. Derfor har vi integreret konkrete tiltag mod klimaforandringer

i vores strategi. Det er et mål for NRGi at bidrage til mere vedvarende energi i den danske energiproduktion. NRGi oprettede derfor forretningsenheden NRGi Renewables i 2015.

Frem mod 2020 vil NRGi Renewables investere 2 millarder kroner i vedvarende energi. Allerede i dag er over 800 millioner kroner investeret i vedvarende energi. Det svarer til, at NRGi Renewables kan forsyne cirka 53.000 danske husstande med energi fra danske vindmøller (75%) og danske solcelleanlæg (25%).