Maal5_Ligestilling.jpg

MÅL 9:

LIGESTILLING

En styrkelse af ligestilling, er afgørende for at fremme en bæredygtig udvikling. I NRGi vil vi bidrage til at opnå ligestilling mellem kønnene. Vores personalepolitik har til formål at tiltrække og opretholde højt kvalificerede og motiverede medarbejdere. I relation til beskæftigelse og rekruttering bestræber vi os på at få både mandlige og kvindelige kandidater, på trods af, at vi opererer i mandsdomineret arbejdsmiljø. På NRGi’s rejse mod mere ligestilling mellem kønnene har vi sat os et mål om at have mindst 40% af begge køn repræsenteret i både repræsentantskab og bestyrelse. Ved udgangen af 2017 var der 31 kvinder (31,3%) og 68 mænd i repræsentantskabet. I den del af NRGi’s bestyrelse 2017, som er valgt af repræsentantskabet, er fire ud af ni medlemmer kvinder (44,4%).