Maal4_Uddannelse.jpg

MÅL 4:

KVALITETSUDDANNELSE

Alle skal have lige adgang til kvalitetsuddannelse for at fremme alles muligheder for livslang læring. I EL:CON arbejdes der målrettet med et lærlingeprogram. Dette tiltrækker selvfølgelig arbejdskraft, men er også en aktivitet, der fremmer inklusion og mangfoldighed. Lærlingeprogrammet giver mulighed for at få et bredt erfaringsgrundlag i EL:CON. På denne måde tilstræbes en inkluderende organisation, hvor samarbejde med uddannelsesinstitutioner er højt prioriteret.