Maal11_bæredygtige_byer.jpg

MÅL 11:

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Over 50% af verdens befolkning bor i større byer. Denne trend kaldes urbanisering og synes kun at vokse. En forudsætning for bæredygtig udvikling er, at vi ændrer den måde vi både bygger og styrer vores byrum på.

Med NRGi Værdipulje støtter NRGi lokalområdet og de projekter, der fremmer den innovative og bæredygtige agenda. Puljen var i 2017 på 6,7 millioner kroner. I 2017 modtog værdipuljen 192 ansøgninger bredt fordelt på hele forsyningsområdet. Forårets runde af Værdipuljen er netop i gang nu.

Også inden for forretningsbenet Kuben Management bidrages der til den bæredygtige udvikling i arbejdet med at gøre byerne smartere og til såkaldte Smart Cities. For eksempel har Kuben Management været bygherrerådgiver gennem hele processen fra idéudvikling og programmering til idriftsættelse på et nyt og bæredygtigt samlingspunkt for Skanderborg Kommune, ligesom Kuben Management har forestået sikkerhedskoordinering og bæredygtighedscertificering til platinniveau (DGNB) som første offentlige bygning i Danmark.