SKOLEKONTAKTEN AARHUS OG HORSENS

UNDERVISNINGSMODULER

NRGi Skolekontakten tilbyder gratis el- og miljøundervisning til folkeskoler og privatskoler i NRGi´s leveringsområde (Aarhus og Horsens) for at få elever og lærere til at spare på el. 

Her finder du en oversigt over vores undervisningsmoduler. Du kan finde en udviddet beskrivelse af modulerne længere nede på siden. 

 • Det store miljøshow
 • Tag et elkørekort (1. til 2. klasse, Natur/teknik)
 • El-lære for kloge hoveder (3. til 4. klasse, Natur/teknik)
 • Sol, vind og springvand (4. til 6. klasse, Natur/teknik)
 • Sådan fungerer et kraftværk (5. til 6. klasse, Natur/teknik) 
 • Mig og min robot (5. til 6. klasse, natur/teknik)
 • Kreativ elektronik til Håndværk og Design (5. til 6. klasse, H&D)
 • Energirigtig madlavning (6. til 7. klasse samt evt. valghold)
 • Boligen og elektricitet (7. til 9. klasse, Fysik) 
 • Styr lige energien - i fremtiden (7.-8. klasse, fysik, geografi og samf.) 
 • Bliv klog på bæredygtigt elforbrug (8. til 10. klasse)

Vil du booke et af undervisningsmodulerne:
Ring til tlf.: 7222 6585 eller skrive til mail: skolekontakten@nrgi.dk.

Undervisningen
Undervisningen er opdelt i en række faste tilbud, der er tilpasset de enkelte klassetrin. Tilbuddene er specielt rettet mod natur/teknik, hjemkundskab, fysik, geografi og samfundsfag.
Undervisningen kan stå alene eller indgå i en større sammenhæng i et eller flere fag f.eks. i tema- og studieuger eller i tværfaglige forløb.
Undervisningen er begrænset til et tilbud pr. klasse pr. kalenderår.

NRGi Skolekontakt tilgodeser

 • at de mindre klasser undervises først på dagen
 • at flere lærere går sammen om et undervisningsforløb med igangsætning af to til tre klasser på en formiddag
 • at oplæg til de større klasser samt undervisning i hjemkundskab sker senere på dagen

Teori og praksis
Alle undervisningsforløb indeholder en teoretisk del om elproduktion, ressource- og miljøproblematik samt en praktisk, eksperimenterende del, der levendegør dagens emne. Enkelte undervisningsforløb indeholder endvidere udlån af materialer til eksperimenter enten før eller efter selve undervisningsdagen.

Skolekontakten Fællesfaglige fokusområder

TILPASNING TIL AKTUELLE EMNER OG TEMAER

FÆLLESFAGLIGE FOKUSOMRÅDER M.M.

NRGi skolekontakten har, som et supplement til de faste undervisningstilbud (se længere nede på siden), mulighed for at tilpasse undervisningen til aktuelle emner og temaer, der arbejdes med i de enkelte klasser, på årgange eller på hele skoler.
Som eksempler kan her nævnes:

 • Fællesfaglige fokusområder som ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan” og ”Klimaforandringer – global opvarmning, klimatilpasninger og fremtidens bæredygtige byer” med teoretisk og praktisk indhold. Det praktiske indhold kan være eksperimenter som beskrevet i ”Styr lige energien – i fremtiden”, ”Sådan fungerer et kraftværk” og ”Mig og min robot” – se længere nede på siden
 • Det Store Miljøshow: Oplæg/foredrag til klasser i overbygningen om de samfundsmæssige sammenhænge mellem elproduktion og miljø
 • Oplæg til mellemtrinnet i forbindelse med emner i natur/teknik
 • Deltagelse i temauge for hele skolen
 • Samarbejde i forbindelse med projektopgaver samt opbygning af arbejdende værksteder med el-eksperimenter

Ring og fortæl om jeres ønsker, så skal vi se, hvad vi kan gøre for at opfylde dem.

NRGi Skolekontakten - Elkørekort

STRØMVEJ, SERIE- OG PARALLELFORBINDELSER, ELEKTRISKE KREDSLØB

TAG ET EL-KØREKORT

”Tag et el-kørekort” er et lille undervisningsforløb til første fase i Natur/Teknik. Klassen låner materialekasse(r) med forsøgsudstyr fra Skolekontakten.

Eleverne arbejder med begreber som strømvej, serie- og parallelforbindelser, elektriske kredsløb m.m.
Som afslutning på forløbet får klassen besøg af NRGi Skolekontakten med et lille oplæg omkring energi og elbesparelser. Desuden afholdes ”mini-eksamen” for eleverne, der resulterer i et stempel i deres kørekort samt en plastiklomme til deres nye el-kørekort.

Klassetrin
1.-2. klasse - natur/teknik. 

Varighed    
Besøg: En time.
Materialer:  Lån af materialekasse(r) i 10 dage før besøget (aftales individuelt).     
  NB: Materiale skal afhentes af læreren på Bjerrevej 137, Horsens eller Dusager 22, Århus N.

Sted 
På skolen.

Download materiale
Alle opgaver (6,1 mb)
Ekstra opgaver (6,7 mb)
Hjemmeopgaver (1,9 mb)
Samtale ark (6,8 mb)
Kørekort (288 kb)
Lærevejledning (23,8 mb)

ELPRODUKTION, ELSIKKERHED, MILJØ OG SIMPEL EL-LÆRE.

EL-LÆRE FOR KLOGE HOVEDER

”El-lære for kloge hoveder” er et mindre forløb, der kan vælges som forlængelse af el-kørekortet eller stå alene som start på et emne om el. Klassen låner materialekasser med forsøgsudstyr fra Skolekontakten.

Undervisningsforløbet indledes med et besøg af NRGi Skolekontakten, der fortæller om elproduktion, elsikkerhed, miljø og simpel el-lære. Efter oplægget er der en praktisk del, hvor eleverne introduceres til forsøgsudstyret samt små elforsøg som indledning til klassens videre arbejde med elektricitet og magnetisme.

Klassetrin
3.-4. klasse - natur/teknik. 

Varighed    
Besøg: Tre lektioner (2,5 time - eksklusiv pauser).
Materialer: 

Lån af kasser i 10-14 dage efter besøget (aftales individuelt).

  NB: Skolen skal selv aflevere materialerne på Bjerrevej 137, Horsens eller Dusager 22, Århus N.

Sted 
På skolen.

Download materiale
Elektricitet og magnetisme

VEDVARENDE ENERGI, FREMTIDENS ELFORSYNING

SOL, VIND OG SPRINGVAND

”Sol, vind og springvand” er et enkeltstående undervisningsmodul der varetages af NRGi Skolekontakten sammen med klassens lærer. Modulet består af en teoretisk del og en praktisk del.

I den teoretiske del gennemgås principperne ved elproduktion og den herved forbundne miljøbelastning. Der snakkes lidt om elsikkerhed og gode spareråd gennemgås. Her bliver der også kørt med dampmaskine og vist et par højspændingslyn

I den praktiske del arbejder eleverne i 6 grupper, hvor de selv skal støbe plastvinger til vindmøller, lave solcellestrøm til pærer og motorer samt konstruere ”verdens flotteste springvand” med en solcelledrevet dykpumpe.

Klassetrin
4.-5.-6. klasse - natur/teknik.

Varighed
Besøg: Tre lektioner (2,5 time - eksklusiv pauser).

Sted
På skolen.

NRGi_Skolekontakten_undervisning4.jpg

PRINCIPPER BAG ELPRODUKTION, MILJØBELASTNING OG ELSIKKERHED

SÅDAN FUNGERER ET KRAFTVÆRK

”Sådan fungerer et kraftværk” er et enkeltstående undervisningsmodul der varetages af NRGi Skolekontakten sammen med klassens lærer. Modulet består af en teoretisk del, hvor principperne ved elproduktion og den herved forbundne miljøbelastning gennemgås samt elsikkerhed og gode spareråd gennemgås.

I den praktiske del arbejder eleverne i 6 grupper, hvor de selv skal lave el på en dampmaskine og føre strømmen ud på tavle, der viser elnettet, transformerstationer og videre ind til en modelbolig.

Klassetrin
5.-6. klasse - natur/teknik. 

Varighed
Besøg: Tre lektioner (2,5 time - eksklusive pauser).  

Sted 
På skolen.

NRGi Skolekontakten Mig og min robot

PROGRAMMER OG STYR LEGO-ROBOTTER

MIG OG MIN ROBOT

”Mig og min robot” et enkeltstående undervisningsmodul, der laves af NRGi Skolekontakten i samarbejde med klassens lærer.

Modulet består både af en teoretisk og en praktisk del.

I den teoretiske del ser vi på, hvordan vores elforsyning fungerer på godt og ondt. Her indgår demonstrationer af et kraftværks (dampmaskine) funktion, hvordan man ”laver” strøm – og så ser vi lidt på elsikkerhed og hvorfor der skal spares på el i hverdagen.

Den praktiske del tager udgangspunkt i vores ”automatiske hverdag”. Her er mange funktioner i vores dagligliv gjort automatiske med computerstyring – endda helt ned til automatiske kaffemaskiner.

Eleverne skal i den praktiske del lære at programme og styre Lego-robotter med forskellige ”kontakter”: tryk, lyd, mikrobølger og lys. Al programmeringen sker på bærbare computere.

NRGi Skolekontakten medbringer computere og færdigbyggede Lego-robotter til den praktiske del.

NB: Forløbet kræver et forholdsvist stort lokale, så der er plads til kørsel med Lego-robotterne.

Klassetrin
5.-6. klasse.

Varighed
Besøg: Tre til fire lektioner.

Sted
På skolen.

NRGi Skolekontakten Kreativ elektronik til håndværk og design

PRINCIPPER BAG ELPRODUKTION OG ELEKTRINISKE KREDSLØB

KREATIV ELEKTRONIK TIL HÅNDVÆRK & DESIGN

”Kreativ elektronik til Håndværk & Design” er et enkeltstående undervisningsmodul, der varetages af NRGi Skolekontakten sammen med klassens lærer. Modulet består af en teoretisk og en praktisk del.

I den teoretiske del gennemgås principperne ved elproduktion og den herved forbundne miljøbelastning – eleverne får el-spareråd med hjem.

I den praktiske del arbejder eleverne i 10-12 grupper, hvor de selv skal lave elektroniske kredsløb på ”fumlebræt”. I forløbet gennemgås virkemåde ved modstande, transistorer, kondensatorer, kontakter m.m.

Kredsløbene kan senere indgå i den kreative proces i Håndværk & Design.

Klassetrin
5.-6. klasse – H&D.

Varighed
Besøg: Tre lektioner (2,5 time - eksklusiv pauser).

Sted
På skolen.

Materialer
Inspirationsbilleder
Elektroniske kredsløb

NRGi_Skolekontakten_undervisning_madlavning.jpg

MAD EFTER ENERGIRIGTIGE PRINCIPPER

ENERGIRIGTIG MADLAVNING

”Energirigtig madlavning” er et enkeltstående undervisningsmodul fra NRGi Skolekontakten, der er tilpasset undervisningen i hjemkundskab.

Modulet indeholder en teoretisk del, hvor vi kort gennemgår emnerne elproduktion, elsikkerhed, miljøbelastninger og elbesparelser i hjemmet. I den praktiske del laver eleverne mad i grupper efter energirigtige principper. Vi tilslutter - på dagen - elmålere til komfurerne, så eleverne kan aflæse forbruget direkte, og sammenligne deres resultater. Hvis det ikke er muligt at tilslutte elmåler til skolens eksisterende komfurer medbringer vi kogeplader, hvor elmålerne kan tilsluttes.

Klassetrin
6.-7. klasse samt evt. valghold.

Varighed
Besøg: Tre lektioner (2,5 time - eksklusiv pauser).

Sted 
På skolen.

Skolekontakten_undervisning.jpg

BOLIGENS INSTALLATIONER OG GODE SPARERÅD

BOLIGEN OG ELEKTRICITET

”Boligen og elektricitet” er et enkeltstående undervisningsmodul, der varetages af NRGi Skolekontakten sammen med klassens lærer. Modulet består af en teoretisk del, hvor principperne ved elproduktion og den herved forbundne miljøbelastning, elsikkerhed - med vægt på boligens installationer - og gode spareråd gennemgås.

I den praktiske del arbejder eleverne i seks grupper, hvor de monterer forskellige former for lampesteder, laver forlængerledning med afbryder m.m. Herunder skal de følge almindelige sikkerhedsråd gennem brug af HPFI-relæ og sikringer.

Klassetrin
7. klasse/fysik (evt. 8.-9. kl.). 

Varighed
Besøg: Tre lektioner (2,5 time - eksklusiv pauser).

Sted 
På skolen.

NRGi Net Styr Lige Energien

FREMTIDIG ENERGIFORSYNING, VEDVARENDE ENERGI, INTELLIGENTE STYRING OG SMART-GRID

STYR LIGE ENERGIEN - I FREMTIDEN

”Styr lige energien - i fremtiden” er et enkeltstående undervisningsmodul, der laves af NRGi Skolekontakten i samarbejde med klassens lærer.

Modulet består både af en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del gennemgås principperne ved den aktuelle elproduktion og den herved forbundne miljøbelastning. Endvidere ser vi på, hvordan en sandsynlig fremtidig energiforsyning vil tegne sig med vedvarende energi og den intelligente styring, Smart-Grid, der skal fordele energien til alle i løbet af døgnet. Her kommer vi også ind på gode sparerråd i hverdagen.

Den praktiske del er organiseret som et stjerneløb, hvor eleverne i grupper skal ”løse” forskellige opgaver: hvordan skal vingerne på en vindmølle indstilles for bedste resultat, hvordan forbindes solceller for at få en radio til at virke, lagring af el vha. solcelle og batteri, hvordan kommer energien fra kraftværket til mit hjem og meget mere.

Klassetrin
7., 8. og evt. 9 klasse. 

Varighed
Besøg: Tre til fire lektioner.

Sted 
På skolen.

NRGi Skolekontakten Bliv klog på bæredygtigt elforbrug

BEVIDSTHED OM BÆREDYGTIGHED OG TEENAGERS (HØJE) ENERGIFORBRUG

BLIV KLOG PÅ BÆREDYGTIGT ELFORBRUG

Astra og Mercantec har med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning udviklet e-bogen ”Bliv klog på Bæredygtigt Elforbrug”. E-bogen lægger vægt på at integrere bæredygtighed i den almindelige undervisning samt udvikle elevernes handlekompetence i forhold til bæredygtighed gennem undersøgelse, diskussion, refleksion og handling.

E-bogen er opdelt i en række emner: Elforbrug i hverdagen, Elforsyning og afregning, Elforbrug i erhverv/på arbejdspladser, Batterier og opladere.
NRGi skolekontakten kan her være behjælpelig med udlån af elmålere til elevforsøg samt en gratis underviser som optakt til klassens arbejde med undervisningsforløbet.

Undervisningsdagen kan være som oplæg om elproduktion, ressourcer, bæredygtighed og klimaændringer. Der kan indgå elevforsøg med opstart af kraftværk (dampmaskine) eller forsøg med selv at støbe vinger til en vindmølle eller forsøg med solceller.

Skolekontakten giver også en introduktion til de udlånte elmålere som inspiration til at måle apparaters elforbrug og til selv at komme i gang med elbesparelser i hjemmet.

Klassetrin
8. til 10. klasse (evt. 7. klasse).

Varighed
Besøg: Tre til fire lektioner (2-3 timer).

Sted
På skolen.

Materialer
Klassesæt - elmålere. Udlånsperiode aftales individuelt.
NB! Skolen skal selv hente og returnere elmålerne.

Se mere og download materiale.

 

 

TEST JERES VIDEN

ENERGIQUIZ

Tag NRGi Skolekontaktens energiquiz og test jeres viden om, hvordan man bruger mindst strøm.

Testen kan bruges i forbindelse med undervisningsforløb ved Skolekontakten, men den kan sagtens laves uden et undervisningsforløb.

Fælles for spøgsmålene er, at de med fordel kan følges op med et "hvorfor?". Det vil sige, hvorfor har du svaret, som du har?

Hvis I skulle have lyst til at dykke yderligere ned i den spændende verden af energi og ikke mindst, hvordan man kan spare på den, kan I få endnu flere tips og tricks på KONSTANTs hjemmeside.

Rigtig god fornøjelse!