Vi gør en forskel

Vi har fokus på samtlige verdensmål for bæredygtig udvikling, men vil fremhæve de mål, hvor vi mener, at NRGi gør den største forskel.

REDUKTION AF CO2-UDLEDNING FRA TRANSPORTEN

BÆREDYGTIG BILISME

Udover at opfordre til at tage bussen eller til at cykle, ønsker NRGi at fremme forholdene for billister, der har valgt at udskifte benzin- eller dieselslugeren med en CO2-fri elbil.

Vi tror på, at elbilens tiltagende popularitet over de kommende år vil fortsætte, så længe forholdene er gunstige.

Derfor samarbejder NRGi med Clever om at levere de bedste ladeløsninger i vores forsyningsområde og gøre det nemt og hurtigt at lade bilen op, når man er på farten.

På Clevers hjemmeside kan du se placeringen af den nærmeste elladestander.

 

Nrgi Skolekontakten Undervisning

SKOLEKONTAKTEN

FREMTIDENS FORBRUGERE

Hvert år underviser NRGi Skolekontakten ca. 3.300 elever i NRGi’s forsyningsområde om el, energiforbrug og miljø. Vi har talt med Niels Erik Gehlert for at få et indblik i hans hverdag som energiunderviser.

Hvad er NRGi Skolekontakten?

NRGi Skolekontakten er et tilbud om gratis el- og miljøundervisning til folkeskoler og privatskoler i NRGi´s forsyningsområde.

Jeg tager ud og underviser elever og lærere om elektricitet, hvordan vi bruger den i dag på forskellige måder, og hvordan vi skal bruge det i fremtiden, hvor vi skal være uafhængige af fossile brændstoffer.

Undervisningsformen er meget praktisk, hvor jeg blandt andet viser og fortæller om vores el- og energiforsyning, hvilke kabler vi bruger, samt hvordan man laver elektricitet ved hjælp af ild.

Eleverne laver altid praktiske eksperimenter i forbindelse med undervisningen: kredsløb, solceller, vindmøller, energirigtig mad osv.

Hvorfor har NRGi Skolekontakten?

Som et andelsejet energiselskab vil vi skabe værdi for andelshaverne. Vi har en viden, som vi gerne vil dele med andelshaverne – i den her forbindelse elever og lærere i vores forsyningsområde.

Derudover bidrager undervisningen med indsigt til det fremtidige energisystem og energiforbrug, fordi eleverne kan bruge den viden, de får om el og miljø til at tage nogle bevidste valg.

Hvad betyder det, at elever bliver undervist i el og miljø?

Det er en vigtig læring for de unge mennesker, da det er dem, der ofte er storforbrugere af strømmen og bliver forbrugere i det fremtidige energisystem. Viden giver mulighed for at styre både forbrug, og hvordan vi kan indrette vores samfund på en god måde.

Vi tror og håber, at hvis vi deler vores viden med den kommende generation, er vi med til sikre fremtidens bæredygtige energisystem.

  GÅ TIL SKOLEKONTAKTEN