PRODUKTER OG YDELSER TIL SMARTE BYER

Gennem vores forskellige forretningsdivisioner kan vi levere konkrete produkter og ydelser til kommuner, regioner og relevante virksomheder. 

NRGi tilbyder følgende produkter og ydelser til smarte byer:

  • Bygherrerådgivning og projektledelse
  • Smarte byløsninger inden for eksempel vis siddesystemer, cyklisme og belysning
  • Workshops og sparring for kommuner og andre off. institutioner, der vil i gang med udviklingen mod en smart by
  • Viden og undersøgelser
  • Indlæg om smarte byer og energi v. konferencer, netværksmøder etc. efter aftale  

For mere information om produkter og ydelser, kontakt nedenstående.