ET SPONSORAT MED NRGi ER ET STRATEGISK SAMARBEJDE

SPONSORATER

NRGi betragter sponsorater som et strategisk samarbejde, der skal skabe værdi og synergi for de involverede parter.

For NRGi skal sponsoratet være med til at fortælle NRGi’s historie og strategiske retning.

Altså er sponsorater ikke bare et logo på en væg, men skal ses i forlængelse af selskabets 2020-strategi.

Smarte byer udstilling

ET SPONSORAT MED NRGi ER EN FORRETNINGSMÆSSIG AFTALE

SPONSORAT MED NRGi

Når NRGi indgår i sponsorater, er der tale om en forretningsmæssig aftale. Den sponserede skal kunne dokumentere nytten for NRGi, og vi forventer, at man aktiverer og eksponerer NRGi i relevante sammenhænge og i overensstemmelse med koncernens ønsker og ideer.

Til gengæld tilbyder vi både økonomisk ballast, kvalitativ sparring og en stor grad af aktivering, som vi f.eks. har gjort med Smart City udstillingen i Musikhuset.

Vi har primært fokus på Østjylland, men er åbne for sponsorater, der positionerer NRGi nationalt, så længe aftalen møder nævnte kriterier.

NRGi sponserer ikke:

  • El-leverancer eller el-tilslutninger, hvor der ikke gøres noget aktivt for at sponsoratet bliver synligt
  • Politiske og religiøse organisationer
  • Aktiviteter, som kan skade mennesker, dyr eller miljøet
  • Aktiviteter, som kan vække anstød eller opfattes som uetiske
  • Risikofuld sport, for eksempel dykning på store dybder, klatring og motorsport
  • Individuelle idrætsfolk/personer/kunstnere medmindre det indgår i et relevant samspil med NRGi
  • Projekter som har en negativ indflydelse på anden sponsering

AKTUELLE SPONSORATER

  • Musikhuset Aarhus

  • Århus Elite

  • Horsens & Friends