HVAD ER VÆRDIPULJEN?

NRGi’s værdipulje er etableret i 2016 som en del af selskabets værdipolitik om at udbetale en andel af selskabets resultat til andelshaverne i form af en rabat. Der er afsat 6 mio. kroner til værdipuljen, det første år, til realiseringen af både små og store projekter, der på en eller anden måde fremmer den bæredygtige udvikling i forsyningsområdet. I efteråret blev der uddelt 4 mio. kr. og i foråret 2017 uddeles de resterende 2 mio. kr.

Der kan ydes støtte til:

 • Projekter i NRGi’s forsyningsområde
 • Projektet styrker og har forankring i lokalsamfundet
 • Projektet er innovativt og bæredygtigt
 • Projektet understøtter NRGi´s mission
  (at skabe værdi ved levering af bæredygtige ydelser inden for energi, byggeri, teknik og kommunikation).

Der ydes ikke støtte til:

 • Religiøse eller politiske projekter
 • Kommercielle sponsorater
 • Projekter, der kan virke konkurrenceforvridende
 • Driftsstøtte til eksisterende projekter
 • Kommunale kerneopgaver
 • Forskningsprojekter.
 • Traditionelle energirenoveringsprojekter af private boliger
NRGi Leveringsområde

HVEM KAN ANSØGE

Alle der er andelshaver i NRGi og har en elmåler fra NRGi kan ansøge om puljen. Dette gælder både som privatperson, forening og virksomhed samt privat og offentlig organisation.

Så har du/I en ny innovativ og bæredygtig løsning der nedbringer energiforbruget, letter de trafikale forhold i byen, eller skal der anlægges et nyt rekreativt område i byen, eller måske noget helt andet, kan der ansøges om at få del i puljen.

Der kan ansøges om del- og helfinansiering af et projekt, som ligger inden for puljens formål og størrelse. Der kan søges støtte til både store og små projekter, så længe de støtter den bæredygtige og grønne udvikling af forsyningsområdet.

Er du i tvivl om du kan søge? Kontakt os via formularen nederst på siden.

HVORDAN OG HVORNÅR ANSØGES PULJEN?

Har du et projekt, du vil søge midler til, bliver der åbnet for Værdipuljen fra den 18. april 2017. Alle ansøgninger, der ønsker at komme i betragtning, skal være NRGi i hænde senest den 17. maj 2017.

Umiddelbart efter vil Værdiudvalget vurdere de indsendte projekter og beslutte, hvordan midlerne skal fordeles.

Ansøgningen skal blandt andet indeholde:

 • Projekttitel
 • Oplysninger om ansøger (virksomhed, kontaktperson, projektpartnere, cvr/cpr m.v.)
 • En ansvarlig for gennemførelse af projektet
 • Beskrivelse af projektet (baggrund, begrundelse, forventede resultater og formidling)
 • Budget for det ansøgte projekt
 • Beløb der ansøges om samt eventuel anden finansiering
 • Tidsplan for projektet samt dokumentation og rapportering

Projektansøgeren skal senest en måned efter afslutning af projektet indsende et endeligt projektregnskab samt en redegørelse for projektets resultater. Der kan ikke ydes støtte til projektudgifter, som er afholdt uden for den godkendte projektperiode.

Der åbnes igen for ansøgninger til NRGi´s værdipulje den 18. april 2017.

HVORDAN UDBETALES PENGENE?

Projekter med støttebeløb under 50.000 kr.

For projekter med støttebeløb under 50.000 kr. vil midlerne blive udbetalt ved én udbetaling.

Projekter med støttebeløb på 50.000 – 150.000 kr.

For projekter med et støttebeløb på over kr. 50.000 vil midlerne blive udbetalt i rater. Betingelsen for frigivelse af de enkelte rater vil blive fastsat i forbindelse med de enkelte projektbevillinger og vil afhænge af projektindhold og –type.

For projekter med støttebeløb over 150.000 kr.

For projekter med et støttebeløb på over kr. 150.000 vil midlerne blive udbetalt i rater. Projektregnskabet skal ved den endelige afregning være attesteret af registreret revisor. Der vil blive foretaget økonomisk opfølgning ved større projekter. Opfølgningen fastlægges i forbindelse med tildeling af støtte af de enkelte projekter.

Bemærk:

 • Det er alene værdiudvalget der afgører størrelsen på støttebeløbet
 • Støttemidlerne kan – afhængigt af modtagerens skatteforhold – være skattepligtige
 • Det tildelte støttebeløb er ikke momsbelagt. Det vil sige, at private og foreninger skal ansøge om støtte incl. moms.

HVORDAN UDVÆLGES PROJEKTERNE?

Alle ansøgninger, der afleveres inden for tidsfristen, bliver vurderet af et værdiudvalg bestående af to medlemmer fra NRGi’s bestyrelse samt to medlemmer fra repræsentantskabet. Værdiudvalget udpeges af NRGi´s bestyrelse.

Værdiudvalget

Bestyrelsesmedlemmer i værdiudvalget
Eva Ryberg

Eva Ryberg

Assia Zouaoui

Assia Zouaoui

Repræsentantskabsmedlemmer i værdiudvalget
Anita Søholm

Anita Søholm

Rie Øhlenschlæger

Rie Øhlenschlæger

KONTAKT OS

Har du spørgsmål vedrørende NRGi´s værdipulje, kan du udfylde kontaktformular.

Vi vil besvare dine spørgsmål hurtigst muligt.

NRGi Værdipulje, god ide, bæredygtige projekter

SPRED BUDSKABET

Hvis du kender nogen, der kunne have interesse i at søge, eller hvis du ønsker noget fysisk, som beskriver projektet, kan du hente vores flyer her.