ARTIKLER FRA ANDELSHAVERNYT

Flere penge til innovative projekter

Der kan snart igen søges midler fra NRGi's Værdipulje

Penge  1.jpg

Så er der igen penge til innovative projekter.

Som en del af sin værdipolitik udbetaler NRGi en andel af selskabets resultat til andelshaverne i form af en rabat, der automatisk fratrækkes elregningen. Herudover afsætter NRGi et beløb til en Værdipulje som støtte til små og store projekter, der på en eller anden måde fremmer den bæredygtige udvikling i forsyningsområdet.

NRGi’s repræsentantskab har besluttet, at der ud fra regnskabstallene i 2015 i perioden 1.juli 2016 til 30. juni 2017 skal udbetales en rabat på i alt 67,1 millioner kr. Herudover afsættes i alt 6 millioner kroner til Værdipuljen.

I december måned 2016 har i alt 157 søgt midler i puljen, og 17 ansøgere har fået en glædelig meddelelse om, at de kan modtage støtte. På www.nrgiimfo.dk kan du se, hvem der har fået del i midlerne.

Man kan søge midler fra Værdipuljens anden runde fra den 18. april 2017. Alle ansøgninger, der skal komme i betragtning, skal være NRGi i hænde senest den 17. maj 2017.

Umiddelbart efter vil Værdiudvalget træde sammen og beslutte, hvorledes midlerne skal fordeles.

NRGi giver tilskud til varmepumper

Skift fra pillefyr til varmepumpe

Billede bøgegren.png

Nyhed: Få tilskud når du skifter fra pillefyr til varmepumpe

Har du et træpille- eller fastbrændselsfyr, kan du nu få tilskud fra NRGi Net A/S i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, hvis du skifter til en luft til vand-varmpumpe eller et jordvarmeanlæg. Det er nemt at ansøge om energitilskud. Du skal bare huske at få accept fra NRGi Net A/S, inden du starter projektet. Tilskuddet er naturligvis gebyrfrit.

CO2-neutrale løsninger

Vedvarende energiformer som træpillefyr og varmepumper er generelt økonomiske og miljømæssigt gode alternativer i huse, der i dag er opvarmet med fossile brændsler som eksempelvis olie eller direkte elvarme. Omkostninger til udskiftningen af fyret vil normalt være tjent hjem på 6 til 10 år. Herefter er det penge direkte ned i lommen. Du kan også glæde dig over, hvor lidt du belaster miljøet hver eneste dag over de næste rigtig mange år.

Hvad er forskellen?

Hvis man sammenligner et pillefyr og et jordvarmeanlæg, vil pillefyret være lidt billigere i indkøb. Varmepumpen er derimod mere driftssikker og kræver mindre tid i forbindelse med vedligehold af anlægget. Pillefyret er mere pladskrævende, da det kræver udenomsplads til at tømning af aske, rensning af kedlen og opbevaring af træpiller osv.

Hvis du er i tvivl, om en af de vedvarende energiformer er noget for dig, kan du læse mere på vores sider om energibesparende løsninger. LINK: http://nrginet.dk/privat/energiraadgivning/privat/energibesparende-loesninger/. Her finder du også gode råd om, hvordan du griber det an, hvis du overvejer at energirenovere din bolig.

Gebyrfrit energitilskud: Det er nemt!

Du kan ansøge om tilskud til energibesparelser direkte på NRGi Net A/S’ hjemmeside (LINK: http://nrginet.dk/privat/tilskud/privat/). Når du har indsendt din ansøgning, går der maksimalt fem arbejdsdage, inden du får svar. Tilskudsbeløbet er naturligvis gebyrfrit, så du får hele tilskudsbeløbet udbetalt til din bankkonto, når dit projekt er udført og godkendt af NRGi Net A/S.

 

Størrelsen på tilskudsbeløbet bestemmes af, hvad du skifter fra og til. Få overblik over dine muligheder og regler for energitilskud på vores tilskudssider (LINK: http://nrginet.dk/privat/tilskud/privat/).

 

Få accept inden opstart af projektet

Det er vigtigt, at du ansøger og får accept af aftalen om energitilskuddet, inden du indgår aftale med en fagmand eller indkøber materialer. Muligheden for at få tilskud bortfalder nemlig, hvis du er gået i gang med projektet. Og det vil jo være ærgerligt at gå glip af det gode tilskud.

 

 

Rigtig godt gået

Store energibesparelser opnået

Billede Pengestak.png

Rigtig godt gået!

Vi er glade for at kunne fortælle, at NRGi Net A/S’ kunder og samarbejdspartnere har været gode til at spare på energien i 2016.

 

Der er samlet set skabt energibesparelser på 68.000.000 kilowatt-timer i løbet af året. Det svarer til det typiske årlige elforbrug for cirka 16.000 hustande. Det er godt gået!

 

Besparelserne er kommet gennem mange forskellige projekter. Et stort Aarhusiansk kunstmuseum har sparet 836.766 kilowatt-timer ved at udskifte deres køleanlæg og udnytte overskudsvarmen. Og en privat familie i Grenaa har budt ind med 25 kilowatt-timer ved at udskifte oliefyret med en varmepumpe. Kunstmuseet og familien i Grenaa kan desuden se frem til at nyde godt af besparelserne på energiregningen de næste mange år.

 

Det store billede

Både de store og de små energiprojekter er vigtige elementer i at nå de mål, der er sat på energifronten. Formålet med energispareindsatsen er at hjælpe virksomheder og private forbrugere med at spare på energien til gavn for samfundet. Indsatsen skal dermed være med til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler i 2050. Målet er ambitiøst, men sammen kan vi gøre en forskel.

 

Vil du også være med?

www.nrginet.dk/energiraadgivning finder du tips og tricks til at spare på energien i hverdagen. Der er mange steder, hvor du sagtens kan skrue ned på energiforbruget, uden det går ud over komforten.

 

Er du privat boligejer, og overvejer du at udskifte din nuværende opvarmningsform med en CO2-neutral løsning som eksempelvis en varmepumpe, kan du få et overblik over dine tilskudsmuligheder og beløbsstørrelser på vores tilskudssider (LINK: http://nrginet.dk/privat/tilskud/privat/).

 

Erhvervskunder og offentlige institutioner er velkomne til at starte deres energibesparelsesprojekter på www.nrginet.dk/erhvervstilskud. (LINK: http://nrginet.dk/privat/tilskud/erhverv/).

Over 41.000 husstande kan stemme

Tidsfristen skal overholdes

Billede stemmeseddel.png (1)

Brug din stemme og bliv hørt

Under denne overskrift forsøger NRGi at få stemmeprocenten op til repræsentantskabsvalg 2017. Hvert år er der valg i en fjerdedel af NRGi’s forsyningsområde, og andelshaverne skal vælge medlemmer til koncernens øverste myndighed, Repræsentantskabet.

Man vælges for fire år ad gangen og den 23. januar er der udsendt valgmateriale til godt 41.000 husstande i Aarhus Nord, betegnet som Valgområde tre.

Det omfatter 5 distrikter F: Elsted m.m., L: Vejlby/Risskov, M: Christiansbjerg, N: Hasle/Skejby og Q: Skødstrup/ Hjortshøj/Egå.

I distrikt L Vejlby/ Risskov svarer antallet af opstillede til det antal, der skal vælges /5), og der er derfor ikke udløst valg i dette distrikt. De fem opstillede er valgt.

Hvis man stemmer elektronisk deltager man i lodtrækningen om en ipad mini. Stemmer man pr. brev, skal brevet afleveres i en postkasse den 6. februar, for at materialet når rettidigt frem. NRGi ønsker, at så mange som muligt stemmer elektronisk, da det sparer omkostningerne til porto.

Afstemningen afsluttes den 15. februar til midnat, og resultatet offentliggøres den 20. februar.

Der er i alt 36 kandidater, der ønsker at besætte de 25 poster.

Ud af repræsentantskabets 100 medlemmer er de 31 kvinder. NRGi har et mål om, at mindst 40% af repræsentantskabets medlemmer bør være kvinder, og derfor er der i valgmaterialet opfordret til, at kvinder også opstilles. Ved valget i 2017 er der opstillet 10 kvinder.

 

Dem kan der stemes på i Aarhus Nord

31 slås om 21 pladser

Billede reprmøde.jpg

Kandidater i Aarhus Nord

NRGi er ejet af sine andelshavere, som er alle, der har en elmåler fra NRGi. Ejerne skal naturligvis bestemme hvilken retning deres selskab skal bevæge sig i, og derfor vælger andelshaverne et repræsentantskab på 100 medlemmer, der er selskabets øverste myndighed. Hvert år er der valg i en fjerdedel af forsyningsområdet, og nu er turen kommet til område 3 (Aarhus Nord), hvor valget gennemføres fra den 23. januar til den 15. februar 2017.

Sidste frist for opstilling til dette valg var den 1. december. Område 3 består af 5 distrikter i Aarhus Nord, og der skal i hvert distrikt vælges fem kandidater.

I de fire af de fem distrikter er der opstillet flere kandidater, end der skal vælges, og her gennemføres valget fra den 23. januar. I et distrikt, L Vejlby Risskov passer antallet af kandidater med det antal, der skal vælges, så her betragtes de fem kandidater som valgt.

De nyvalgte tiltræder deres funktionsperiode ved repræsentantskabsmødet den 27. april 2017.

 

Distrikt

 

 

 

F

Elsted m.m.

Arne Pedersen

Ny

 

 

Bo Gustafsson

Genopstiller

 

 

Frank Helbo

Ny

 

 

Hans Schiøtt

Genopstiller

 

 

Lone Norlander Smith

Ny

 

 

Peder Meyhoff

Ny

 

 

Steen Edeling

Genopstiller

 

 

Steffen Hjøllund

Ny

 

 

Thomas Storm

Genopstiller

L

Vejlby- Risskov

Andreas Hommelhoff

Genopstiller

 

(Ikke valg)

Jesper Steppat

Ny

 

 

Jonas Dahl

Genopstiller

 

 

Susanne Vangsgaard

Genopstiller

 

 

Viggo Jonasen

Genopstiller

M

Christiansbjerg

Britta Kirdan

Genopstiller

 

 

Eva Ryberg

Genopstiller

 

 

Jytte Poulsen

Genopstiller

 

 

Lars Noesgaard Zederkof

Ny

 

 

Martin N.S. Konradsen

Ny

 

 

Steffen Damborg

Ny

 

 

Ulrich Zickert

Genopstiller

N

Hasle-Skejby

Ivar Nedergaard

Ny

 

 

Kresten Kjær Sørensen

Ny

 

 

Marie Konge

Ny

 

 

Michael Sloth

Ny

 

 

Rie Øhlenschlæger

Genopstiller

 

 

Svenning B. Madsen

Genopstiller

 

 

Thomas Møller

Ny

Q

Skødstrup- Hjortshøj-Egå

Christel Ebsen

Genopstiller

 

 

Ina Marie Graneberg

Genopstiller

 

 

Peter Hjortkjær Jørgensen

Genopstiller

 

 

Søren Egge Rasmussen

Genopstiller

 

 

Thomas Appel Hansen

Genopstiller

 

 

Marie Ambrosius

Genopstiller

 

 

Palle Dannemand

Ny

 

 

Winnie Poulsen

Ny

 

Du kan læse kandidaternes valgprogram på www.nrgi-valg.dk, ligesom du også her kan læse mere om repræsentantskabsvalget.

Til alle stemmeberettigede vil der blive udsendt valgmateriale den 23. januar 2017, og alle bør modtage materialet senest den 27. januar.

Ny direktør fra den 1. maj

Søren Sørensen fratræder sin stilling som administrerende direktør

SOREN_SOERENSEN_V04.jpg

NRGi skal have ny administrerende direktør

Fra den 1. maj 2017 skal NRGi have en ny administrerende direktør. Koncernens nuværende administrerende direktør, Søren Sørensen, fratræder fra denne dato sin stilling efter eget ønske.

Det er flere år siden at Søren Sørensen traf en aftale med bestyrelsen om, at han fratræder denne dato, men han vil fortsat være tilknyttet NRGi i en to-årig periode, hvor han vil stå til rådighed i sager, hvor det ønskes. Om sin fratræden udtaler Søren Sørensen. ”Min ambition er her at kunne nyttiggøre den viden og erfaring, jeg har opnået efter mange års virke på toplederniveau. Det være sig i forbindelse med eksternt bestyrelsesarbejde andre eksterne konsulentopgaver og eventuel undervisning.”

Bestyrelsesformand i NRGi, Eva Ryberg fortæller: ”Siden beslutningen om fratrædelsen blev taget, har Søren formået at ’holde snuden i sporet’. Det har vi i bestyrelsen stor respekt for. Som direktør har Søren gjort meget ud af en åben, direkte og konstruktiv dialog med både medarbejdere, bestyrelse, repræsentantskab, samarbejdspartnere og andre interessenter. Han har som administrerende direktør for koncernen opnået solide resultater. Personligt er jeg ked af, at Søren forlader NRGi, men jeg og resten af bestyrelsen har samtidig respekt og fuld forståelse for, at Søren nu vil prøve kræfter med nye udfordringer både professionelt og personligt. På vegne af bestyrelsen ønsker jeg Søren al mulig held og lykke med fremtiden”.

Bestyrelsen er i gang med at finde Søren Sørensens afløser, og det forventes, at et navn kan meldes ud i april og at den nye kan tiltræde den 1. maj eller umiddelbart efter.

NRGi's værdipulje har doneret 3,6 millioner kroner

17 projekter får støtte

NRGi værdipulje.png

Tidlig julegave: Millionstøtte til projekter i Østjylland

Som et led i den årlige rabatudbetaling har energiselskabet NRGi netop udvalgt modtagerne af selskabets værdipulje og doneret 3,6 millioner kroner til forskellige projekter i Østjylland og omegn, der skal fremme den grønne udvikling i forsyningsområdet. 17 projekter fra Juelsminde til Anholt kan se frem til støtte.

Gamle gravsten, der kan genbruges, solcelledrevne sonder, der indsamler informationer om partikelforurening, CO2-udledning og støjniveau i byerne i realtid, en informationskampagne, der skal hjælpe indvandrer til et lavere energiforbrug.

De gode ideer har nærmest stået i kø til det østjyske energiselskab NRGi’s værdipulje, hvor 157 forskellige projekter fra alle dele af Østjylland har ansøgt om at få del i puljen.

Nu kan 17 udvalgte projekter glæde sig over at have fået en tidlig julegave med støtte på alt fra 18.000 til 800.000 kr., som skal bruges til at realisere deres projekt og dermed bidrage til den grønne udvikling af Østjylland og omegn.

”Vi er begejstrede og overvældede over den store interesse for værdipuljen, og det har været en vanskelig opgave at udvælge de projekter, der skulle have støtte. Dog mener vi nu at stå med de projekter, der i vores optik bedst lever op til ambitionen om at udvikle vores forsyningsområde i bæredygtig retning,” forklarer Eva Ryberg, der er bestyrelsesformand for NRGi.

Alt fra forsamlingshuse til efterskoler, virksomheder og kajakklubber fra hele Østjylland har søgt om støtte, og derfor gælder det ifølge formanden om at støtte vidt og bredt, så længe ideerne er gode nok.

”Vi skaber størst værdi for andelshaverne, når flest muligt får glæde af støtten. Derfor er vi glade for den store interesse fra nær og fjern, men ser også et ansvar i at få fordelt støttekronerne, så flest mulige nyder godt af tiltagene i forsyningsområdet,” fortæller Eva Ryberg.

Stadig mulighed for støtte

Nåede du ikke at søge om støtte til dit projekt, kan det nås endnu. NRGi åbner nemlig op for endnu en ansøgningsrunde til foråret, hvor den resterende del af puljen skal gå til de bedste grønne og bæredygtige projekter og ideer i Østjylland.

Se listen med projekter, der fik støtte her: http://nrgiinfo.nrgi.dk/nrgiinfo/om-nrgi/nrgi-vaerdipulje/projekter-der-modtager-stoette/

Læs mere om værdipuljen her: http://nrgiinfo.nrgi.dk/nrgiinfo/om-nrgi/nrgi-vaerdipulje/

Om rabatudbetaling

NRGi udbetaler en andel af selskabets overskud i form af rabat på netbetalingen til selskabets andelshavere samt støtte til lokale, grønne og bæredygtige projekter. Samlet udbetales 73,1 mio. kr. til selskabets 215.000 andelshavere og heraf 6 mio. kr. til støtte af lokale projekter.

 

Også rabat på netydelser i 2017

Rabatten fra den 1. januar er på 18%

Penge  1.jpg

Rabat fra den 1. januar 2017

NRGi har en målsætning om at skabe værdi for sine ejere og andelshavere. Dette gøres bl.a. gennem den værdipulje, der er omtalt andetsteds, men også gennem meget lave netydelser, der yderligere bliver mindre, gennem den rabat, som selskabet gennem mange år har udbetalt.

NRGi har besluttet, at der også næste udbetales en rabat på selskabets netydelser. I perioden 1. juli 2016 til 30 juni 2017 udbetales i alt 67.1 millioner kroner i rabat.

Det betyder, at rabatten fra den 1. januar 2017 bliver på 18% på de netydelser, der tilfalder NRGi. Rabatten vil automatisk blive fratrukket den elregning, som du modtager fra det selskab, hvor du køber din elektricitet.

Rabatten for anden halvdel af 2017, skal repræsentantskabet tage stilling til på sit møde den 27. april.

Ofte er tilbud uden hold i virkeligheden

Utroværdige "cowboysælgere" på spil

Tilbud.jpg

Hvis det lyder for godt – så er det nok ikke sandt

Mange har på deres indkøbstur mødt nogle friske elsælgere, der frit og frejdigt lover store besparelser på elregningen. Når man møder dem, kan det i høj grad anbefales, at man ikke uden videre lader sig besnakke til at tage imod det helt fantastiske tilbud, for ofte viser det sig at være uden hold i virkeligheden.

Vi kan anbefale, at man ser på sin sidste elregning, og derefter konsulterer sin leverandørs hjemmeside for at tjekke de tilbud og betingelser, man kan tilbyde. Derefter sammenholder man det med det nye tilbud. Har sælgerens tal hold i virkeligheden, skal man naturligvis ikke lade et godt tilbud forsvinde, men det er altid klogt at sikre sig, at det er på et dokumenteret grundlag.

Tilskud til energiforbedringer

Gave - Unsplash.jpg

Har du gennemført det energiprojekt, du har søgt tilskud til fra NRGi Net A/S, og kunne du tænke dig at have lidt flere penge til julegaverne i år? Så skynd dig at sende dokumentation for udførelse af energiprojektet ind til NRGi Net A/S.

 

Dokumenterne mailes til energibesparelser@nrgi.dk. Når projektet er valideret og godkendt, vil vi sørge for, at pengene bliver udbetalt til dig. Husk! Jo hurtigere vi modtager dokumentationen, jo hurtigere kan vi overføre tilskuddet til din konto.

 

Du kan også søge om tilskud til din energiforbedring

Hvis du går og overvejer at skifte din varmekilde ud med en varmepumpe, kan du søge om tilskud fra NRGi Net A/S. Se dine muligheder og søg om tilskud allerede i dag på www.nrginet.dk/privattilskud. Når du eksempelvis installerer et jordvarmeanlæg, kan du se frem til lavere energiudgifter, og energitilskuddet gør projektet til en endnu bedre forretning. 

 

NRGi Net A/S opkræver naturligvis ikke et administrationsgebyr i tilskudssager. Det vil sige, at hos NRGi Net A/S får du hele tilskudsbeløbet, når projektet er udført og godkendt.

 

Download seneste Andelshavernyt

Andelshavernyt 2012