ARTIKLER FRA ANDELSHAVERNYT

Rekordregnskab giver 120 millioner til andelshaverne

10 mio. til Værdipulje og 110 mio. i rabat

Penge  1.jpg

Rekordregnskab giver 120 millioner til andelshaverne

 

NRGi kommer ud af 2016 med det bedste resultat i selskabets historie. Årsresultatet er på 228 millioner kroner, og på baggrund af den fordelingsmodel, som repræsentantskabet har besluttet, skal det halve udbetales til andelshaverne dels som en rabat på selskabets elnetydelser og elabonnement, dels som et bidrag til NRGi’s Værdipulje.

Det betyder, at der i perioden 1. juli 2017 til den 30. juni 2018 i alt skal udbetales 120 millioner kroner (det er lidt mere end halvdelen, da der er et efterslæb fra den forrige tildeling).

Værdipuljen bliver tilført 10 millioner kroner. 109,8 millioner kroner udbetales som rabat på nettarif og abonnement. Det betyder, at rabatsatsen i perioden 1. juli 2017 – 31. december 2017 bliver på 29,7%. Rabatten udbetales som et løbende fradrag på elregningen.

Der kan igen søges fra Værdipuljen

Fristen er den 17. maj 2017

Billede Værdipulje..png

Der kan igen søges fra værdipuljen – fristen er den 17. maj

Ansøgninger til anden runde af udlodning fra NRGi’s Værdipulje skal være NRGi i hænde senest den 17. maj 2017. Den anden runde har 2 mio. kroner til udlodning til projekter, der på en eller anden måde fremmer den bæredygtige udvikling i forsyningsområdet.

I efteråret blev der udloddet 4 millioner kroner.

Ansøgningsskema kan hentes på http://nrgiinfo.dk/nrgiinfo/om-nrgi/nrgi-vaerdipulje/

 

Det er en del af selskabets værdipolitik at udbetale en del af selskabets resultat ved en rabat og ved at tilføre Værdipuljen midler. Disse tilførsler af økonomiske midler er et led i ønsket om, at NRGi vil være værdiskabende for sine ejere.

Midler fra de nytilførte 10 millioner kroner, vil komme i spil i forbindelse med udlodningen i efteråret 2017 og foråret 2018.

 

NRGi blandt de mest bæredygtige brands

De grønne ambitioner bliver hørt og set

Nrgi Dusager

NRGi blandt Danmarks mest bæredygtige brands

Danmarks mest bæredygtige brands er netop blevet udnævnt via Sustainability Brand Index, hvor danskerne er blevet spurgt om, hvilke 191 brands, de opfatter som  de mest ansvarlige og miljøbevidste.

Det er femte gang opgørelsen er lavet, og i år gør NRGi for første gang entré på listen med en flot 26.plads.

Blandt andet foran mange af Danmarks største brands som Jysk, OK og Toms og energiselskaber som SEAS- NVE og SE.

En stor tilkendegivelse af, at vores grønne ambitioner bliver hørt og set. 

Luft under vingerne

NRGi udvider kapaciteten for vedvarende energi

VINDMOLLE_ NRGi.jpg

Luft under vingerne

NRGi’s planer om at investere massivt i vedvarende energi, får nu for alvor ben at gå på.

Forretningsenheden Vedvarende Energi har været i aktion i godt et par år og kan præsentere to vind-projekter med i alt otte idriftsatte vindmøller og en kapacitet på 24 MW svarende til en årlig produktion, der kan dække mere end 18.000 husstandes årlige elforbrug.

Investeringen sker som en del af en samlet plan om at investere 1,5 mia. kroner i vedvarende energiprojekter og opnå en kapacitet på 100 MW vedvarende energi inden 2020. Således er man godt på vej til at løfte ambitionen om at bidrage aktivt til de energi- og klimapolitiske målsætninger for Danmark og skabe konkret værdi for selskabets andelshavere.

Så godt på vej, at man har opjusteret forventningen, så den samlede investering lander i mellem 1,5 og 2,0 mia. kroner med en forventet kapacitet på mellem 100-150 MW i 2020.

”Der er lagt en ambitiøs strategisk retning for investeringerne i vedvarende energi, hvor vi forventer at øge porteføljen med mindst 20-40 MW om året frem mod 2020. Vi er kommet godt fra start, og nu handler det om at holde kursen og fortsat rette blikket efter nye relevante projekter, der lever op til vores forventninger og investeringskriterier,” fortæller Jakob Bundgaard, der er divisionsdirektør i NRGi Vedvarende Energi.

Desuden er endnu et dansk landvindsprojekt med fire vindmøller blevet købt. Projektet etableres i foråret 2017, og den samlede kapacitet vil herefter være på næsten 40 MW. Således et stort skridt nærmere en indfrielse på 40 pct. i forhold til det oprindelige mål på 100 MW.

Lykkes NRGi med ambitionen, har energiselskabet en portefølje med nok vind- og solenergi til at forsyne, hvad der svarer til ca. 100.000 husstandes årlige elforbrug med vedvarende energi i 2020.

To nye valgt til bestyrelsen

Repræsentantskabet valgte to nye til bestyrelsen

Portært Eva Ryberg højformat.jpg

To nye i bestyrelsen og genvalg af formand og næstformand

På repræsentantskabsmødet i Horsens den 27. april, blev Eva Ryberg genvalgt som selskabets formand og Jens Myrup Pedersen genvalgt som næstformand.

To nye personer blev indvalgt i bestyrelsen. Det er Birger Hansen og Rie Ohlenschlæger, der indtager pladserne i stedet for Aage Højbjerg (der ikke genopstillede) og Søren Egge Rasmussen (der nu er 1. suppleant).

Eva Ryberg, Jens Myrup Pedersen, Andreas Hommelhoff blev genvalgt til bestyrelsen.

NRGi’s samlede bestyrelse består af

Eva Ryberg (formand)

Jens Myrup Pedersen (næstformand)

Andreas Hommelhoff

Birger Hansen

Rie Øhlenschlæger

Assia Zouaoui

Christie Viemose

Ole Kramer

Thomas Storm

Morten Wind Andersen (medarbejdervalgt)

Ole Leth Frisenvad (medarbejdervalgt)

Den 1. maj fik NRGi ny administrerende direktør

Fokus på vækst og værdiskabelse for andelshaverne

Billede Jacob Vittrup.png

Ny administrerende direktør

NRGi’s administrerende direktør siden november 2008, Søren Sørensen, har valgt at fratræde sin stilling den 30. april 2017, og ny administrerende direktør fra den 1. maj er den 45 årige Jacob Vittrup.

Han skal fortsætte udviklingen af NRGi med fokus på vækst og værdiskabelse for andelshaverne.

Den nye direktør er uddannet Cand. Oecon ved Aarhus Universitet og kommer fra en stilling som økonomidirektør hos RTX A/S i Nørresundby, hvor han også har været konstitueret administrerende direktør i perioden december 2015 til september 2016. RTX A/S arbejder bl.a. med trådløs kommunikation. Tidligere har Jacob Vittrup desuden været koncernregnskabschef hos B&O med ansvar for intern og ekstern rapportering.

Jacob Vittrup bor i Holstebro , men flytter til Aarhus med familien, der foruden hustru tæller to børn.

Bestyrelsesformand i NRGi Eva Ryberg er meget tilfreds med rekrutteringen af selskabets nye direktør.

Hun siger:” I vor søgen efter en ny direktør gik vi bevidst efter en forretningsorienteret person, der kan give os inspiration uden for energibranchen. Vi er sikre på, at han er den rette person til at sikre den ønskede vækst og værdiskabelse for andelshaverne i NRGi og til at arbejde videre med missionen om, at vi som energiselskab går forrest i omstillingen til et smart og bæredygtigt samfund”.

Skifte af opvarmningsform kan udløse tilskud

Man kan få op til 9.300 kr

facade04.jpg

Få tilskud til energibesparelser

Overvejer du at udskifte din nuværende opvarmningsform med eksempelvis en varmepumpe, skal du huske at få tilskuddet med. Du kan nemlig få helt op til 9.300,00 lige ned i lommen. Beløbet afhænger af, hvad du skrifter fra og til. Tilskuddet er naturligvis gebyrfrit.

 

Det er nemt!

Det eneste, du skal huske, er, at du skal have modtaget en accept af tilskuddet fra NRGi Net A/S, inden du ordrer anlægget eller køber materialer. Der går normalt maksimalt fem arbejdsdage, fra du har ansøgt, til du hører fra os.

 

Du kan sagtens kombinere tilskuddet med det grønne håndværkerfradrag.

 

Få mere at vide

Tilskuddet gives i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats. Du kan læse mere om ordningen og dine muligheder for at få tilskud på www.nrginet.dk/privattilskud.

 

De gode vaner skal læres tidligt

Den billigste strøm er den, der ikke bliver brugt

Barn med ørebøffer - Unsplash.jpg

Kloge børn bliver til kloge voksne

At slukke lyset efter dig, at slukke for vandet når du børster tænder og at lukke for det varme vand, mens du sæber dig ind, er gode vaner.

 

Jo tidligere det læres, jo nemmere bliver det at opretholde vanen livet igennem. Når det først er en vane, er det ting, du gør uden at tænke over det. Dermed kan du bruge din opmærksomhed på alt mulig andet, som er sjovere!

 

Dine børn kan sagtens lære at slukke lyset. Det kan faktisk allerede ske, mens de er så små, at de knap nok kan nå kontakten. Små skilte ved stikkontakter og vandhaner kan på en sjov måde minde os om at slukke for de forskellige ting.

 

Tal om, hvor meget vand der løber ud til ingen nytte, hvis vandet bare løber, mens I børster tænder i to minutter. Få styr på, at hvis vi ikke lukker køleskabet, ”falder al kulden ud”, og maden bliver ødelagt.

 

Få en spareskinne eller sluk på kontakten for de spillekonsoller, der ikke mister indstillingerne. På den måde slipper I for at betale for standbystrøm, der ikke gavner noget.

 

Den billigste strøm er den, der ikke bliver brugt, siger man. Det nemmeste sted at spare er dér, hvor du alligevel ikke har glæde af dit forbrug. Det kan være lyset i børne- eller soveværelset, når hele familien sidder i stuen. Det kan også være at have varme på radiatoren på i værelset, mens du lufter ud, og apparater, der står på standby, selvom der er længe til, de skal bruges igen. Små ændringer her og nu kan give store besparelser i det lange løb.

 

Få flere tips og tricks til at spare på strømmen på www.nrginet.dk/energiraadgivning.

Repræsentantskabsvalg 2017 - resultat

Valget for 2017 er slut og du kan se resultatet her

Billede stemmeseddel.png (1)

Valgresultatet fra Repræsentantskabsvalg 2017

Valget til NRGi’s øverste myndighed, repræsentantskabet, sluttede den 15. februar, og på det tidspunkt havde 5.453 andelshavere afgivet deres stemme.

Der var opstillet 36 kandidater i de fem distrikter i Valgområde 3. Aarhus Nord.

 Resultatet af valget blev:

 

F – Elsted m.m. (Stemmeprocent 16,36)

Bo Gustafsson

721 stemmer

Genvalg

Hans Schiøtt

696 stemmer

Genvalg

Frank Helbo

645 stemmer

Nyvalgt

Lone Norlander Smith

558 stemmer

Nyvalgt

Thomas Storm

468 stemmer

Genvalg

Arne Pedersen

455 stemmer

1.     suppleant

Peder Meyhoff

383 stemmer

2.     suppleant

Steen Edeling

349 stemmer

3.     suppleant

Steffen Hjøllund

289 stemmer

4.     suppleant

                     

L- Vejlby/ Risskov

Andreas Hommelhoff

Fredsvalg

Nyvalgt – tidligere distrikt.I

Jesper Steppat

Fredsvalg

Nyvalgt

Jonas Dahl

Fredsvalg

Genvalg

Susanne Vangsgård

Fredsvalg

Genvalg

Viggo Jonasen

Fredsvalg

Genvalg

 

M – Christiansbjerg (stemmeprocent 10,53)

Eva Ryberg

512 stemmer

Genvalg

Ulrich Zickert

488 stemmer

Genvalg

Britta Kirdan

474 stemmer

Genvalg

Steffen Damborg

458 stemmer

Nyvalgt

Jytte Poulsen

453 stemmer

Nyvalgt- tidligere distrikt F

Lars Noesgaard Zederkof

435 stemmer

1.     suppleant

Martin N.S. Konradsen

400 stemmer

2.     suppleant

 

N – Hasle-Skejby (stemmeprocent 10,67)

Svenning B. Madsen

627 stemmer

Genvalg

Ivar Nedergaard

549 stemmer

Nyvalgt

Michael Sloth

481 stemmer

Nyvalgt

Rie Øhlenschlæger

457 stemmer

Genvalg

Kresten Kjær Sørensen

443 stemmer

Nyvalgt

Marie Konge Villemoes

440 stemmer

1.     suppleant

Thomas Møller

367 stemmer

2.     suppleant

 

Q – Skødstrup/ Hjortshøj/ Egå (stemmeprocent 15,33)

Thomas Appel Hansen

901 stemmer

Genvalg

Marie Ambrosius

707 stemmer

Nyvalgt- tidligere distrikt M

Søren Egge Rasmussen

701 stemmer

Genvalg

Ina Marie Graneberg

575 stemmer

Genvalg

Christel Ebsen

448 stemmer*

Genvalg

Palle Dannemand

448 stemmer*

1.     suppleant

Peter Hjortkjær Jørgensen

435 stemmer

2.     suppleant

Winnie Poulsen

415 stemmer

3.     suppleant

  • Lodtrækning

 De nye repræsentantskabsmedlemmer tiltræder deres fire årige valgperiode ved repræsentantskabsmødet den 27. april.

 

Negativ kurve er knækket

Billede kurve.png

Negativ kurve er knækket

Gennem de senere år har vi konstateret en stadig og markant faldende valgdeltagelse til repræsentantskabsvalgene. NRGi har til årets valg iværksat en række initiativer som et forsøg på at standse den nedadgående tendens.

Det kan konstateres, at initiativerne har haft effekt. Valgdeltagelsen i årets valg ligger over valgdeltagelsen sidste gang, der var valg i det pågældende valgområde. Så vi kan med tilfredshed konstatere, at den nedadgående kurve er knækket. Den samlede valgdeltagelse blev på 13,2%, så trods fremgangen er der er fortsat plads til yderligere forbedring.

 

Det er også glædeligt, at bestræbelserne for at få flere til at afgive deres stemme elektronisk, ligeledes har haft effekt. Ved valget for 4 år siden blev 22% af de afgivne stemmer afgivet elektronisk. Denne gang er tallet steget til 78%, og det giver en stor besparelse i portoudgifterne til valget.

 

I tabellen angiver den røde kurve de tre sidste valg i Valgområde 3.

Vil du have
sidste nyt fra NRGi
- skræddersyet
til dig?
TILMELD DIG NRGi's
NYE NYHEDSBREV
Modtag vores nyhedsbrev med andelshaverfordele
og konkrete sparetips til dit elforbrug.
Skriv navn
Skriv gyldig email